X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Платіжний баланс та макроекономічна рівновага

Завантажити презентацію

Платіжний баланс та макроекономічна рівновага

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема 18. Платіжний баланс та макроекономічна рівновага Економічна сутність платіжного балансу та його структура. Принципи побудови платіжного балансу. Економічна рівновага платіжного балансу. Фактори, що впливають на стан платіжного балансу. Регулювання платіжного балансу. Платіжний баланс України.

Слайд 2

Платіжний баланс – статистичний звіт, де в систематизованому вигляді відображаються зовнішньоекономічні операції резидентів даної країни з резидентами інших країн світу за певний період часу(рік,півріччя,квартал). *

Слайд 3

Особливості методології складання платіжного балансу Розробка і складання платіжного балансу є обов’язковою умовою для всіх країн – членів МВФ і базується на єдиній методології. Основні компоненти платіжного балансу групуються за двома рахунками: рахунком поточних операцій і рахунком операцій з капіталом і фінансових операцій. З бухгалтерської точки зору ПБ повинен завжди знаходитися в рівновазі, тобто : СА+К=0, де СА-сальдо поточного рахунку; К-сальдо рахунку капіталу і фінансових операцій. Розрізняють основні(автономні) статті - поточні операції та рух довгострокового капіталу і балансуючі(компенсуючі) статті-короткострокові активи, державна допомога і займи,кредити міжнародних організацій, рух валютних резервів. ПБ України складається щоквартально, на 75-й день після звітного періоду, і публікується на сторінці НБУ. *

Слайд 4

Класифікація статей платіжного балансу за методикою МВФ А. Поточні операції Товари Послуги Доходи від інвестицій Інші послуги та доходи Приватні односторонні перекази Офіційні односторонні перекази Разом: А. Баланс поточних операцій В. Прямі інвестиції та ін. довгостроковий капітал Прямі інвестиції Портфельні інвестиції Інший довгостроковий капітал Разом: А+В (відповідає концепції базисного балансу в США) С. Короткостроковий капітал *

Слайд 5

Продовження D. Помилки та пропуски Разом: А+В+С+D (відповідає концепції ліквідності в США) Е. Компенсуючі статті Переоцінка золотовалютних резервів, розподіл та використання СДР F. Надзвичайне фінансування G. Зобов'язання, що створюють валютні резерви іноземних офіційних органів. Разом: А+В+С+D+Е+F+G (відповідає концепції офіційних розрахунків у США) Н. Підсумкові зміни резервів СДР Резервна позиція в МВФ Іноземна валюта Інші вимоги Кредити МВФ *

Слайд 6

Прибуткові (+) та витратні (-) статті балансу міжнародних рахунків * Прибуткові статті (+) КРЕДИТ Витратні статті (-) ДЕБЕТ Експорт товарів та послуг Імпорт товарів та послуг Ввіз капіталу Вивіз капіталу Приватні та державні дари із-за кордону Дари за кордон Транспортні послуги, що надані нерезидентам Використання транспорту інших держав Витрати іноземних туристів в даній країні Витрати на туризм за рубежем Військові витрати інших держав Військові витрати за кордоном Проценти та дивіденди, отримані із-за кордону Проценти та дивіденди, що виплачуються нерезидентам Продаж активів даної країни нерезидентам Придбання іноземних активів (наприклад, акцій, облігації та нерухомості) Депозити нерезидентів в депозитних установах даної країни Депозити в іноземних депозитних установах Продаж золота нерезидентам Придбання золота за кордоном Продаж національної валюти нерезидентам Купівля іноземної валюти

Слайд 7

Основні принципи побудови платіжного балансу система подвійного запису; економічна територія; резиденти й нерезиденти; ринкова ціна; час реєстрації; розрахункова одиниця. *

Слайд 8

Основні принципи побудови платіжного балансу Система подвійного запису:ПБ базується на принципах бухгалтерського обліку: кожна економічна операція має подвійний запис – за кредитом однієї статті та дебетом іншої. Економічна територія – це географічна територія, що знаходиться під юрисдикцією уряду даної країни, у межах якої робоча сила, товари та капітал можуть вільно переміщуватись. Економічна територія не обов’язково збігається з кордонами, які визначені політично, вона складається з території, що адмініструється урядом конкретної країни. Резиденти й нерезиденти: резидент - економічний суб”єкт, що проживає на території даної країни більше року, має центр економічного інтересу, тобто здійснює господарську діяльність і економічні операції та має намір їх продовжувати. Нерезидент- юридична особа, яка здійснює економічну діяльність в одній країні, але зареєстрована в іншій або фізична особа, яка здійснює економічну діяльність в одній країні, але постійно проживає в іншій. *

Слайд 9

Основні принципи побудови платіжного балансу Ринкова ціна: СУМА ГРОШЕЙ, ЗАПЛАЧЕНИХ ЗА ТОВАР; ДЛЯ ВАРТІСНОГО ВИМІРУ ОПЕРАЦІЙ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ СВІТОВІ ЦІНИ АБО ВНУТРІШНІ ЦІНИ ВИРОБНИКІВ (ЕКСПОРТ) ЧИ ОПТОВІ ЦІНИ (ІМПОРТ). Час реєстрації:один і той же час запису в кредиті й дебеті при здійсненні угоди. Розрахункова одиниця: МВФ рекомендує складати платіжний баланс у національній грошовій одиниці, а згодом перераховувати отримані показники в розрахункову одиницю - долар США за вільним ринковим курсом. Чисті помилки та упущення: різниця між сумою за усіма кредитовими записами та сумою за усіма дебетовими записами, що відображає часові та вартісні розбіжності. *

Слайд 10

Типи операцій платіжного балансу Операції з реальними активами: експорт-імпорт товарів і послуг,туристичні видатки тощо. Фінансові операції: прямі та портфельні інвестиції, іноземні позики, обслуговування зовнішнього боргу (передбачають зміну вартості фінансових активів та зобов”язань). Трансфертні операції: пов”язані з безоплатною передачею матеріальних та фінансових активів, отже, не передбачають виникнення фінансових зобов”язань. Помилки та упущення – зазначена операція дозволяє збалансувати рахунки платіжного балансу. *

Слайд 11

Основні розділи ПБ • Рахунок поточних операцій • Рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій • Рахунок офіційних резервів 40 *

Слайд 12

Структура рахунку поточних операцій Рахунок поточних операцій включає: баланс товарів; баланс послуг; чисті доходи - доходи від прямих та портфельних інвестицій,відсотки за торговельними зобов”язаннями, оплата праці резидентів, що працюють за кордоном; чисті трансферти – перекази приватних і державних коштів в інші країни без отримання за них товарів і послуг (пенсії, грошові перекази за кордон, подарунки, безкоштовна допомога іноземним державам). *

Слайд 13

Особливості рахунку поточних операцій По-перше,поточні операції за своєю природою є остаточними, тобто розрахунки за ними не вимагають інших операцій у відповідь, як це відбувається, наприклад, при операціях з капіталом. По-друге, найбільш стійкими поточні операції є у короткостроковому періоді, а їх підсумок відображає вплив більш глибоких економічних тенденцій,ніж операції руху капіталу.Саме тому баланс поточних операцій є важливим для аналізу державної економічної політики та визначення її довгострокових цілей. *

Слайд 14

Баланс поточних рахунків країн з найбільшим додатним сальдо, 2009р., млрд. дол. Джерело: 2011 World Development Indicators. – P. 258-260 * Країни Товари та послуги Чистий дохід Чисті поточні трансферти Сальдо балансу поточних рахунків,(+) експорт імпорт Китай 1333,3 1113,3 43,3 33,7 297,1 Німеччина 1376,9 1212,1 47,4 -46,6 165,5 Японія 673,6 650,4 131,3 -12,4 142,2 Норвегія 160,7 104,5 -1,7 -4,4 50,1 Росія 344,9 253,2 -39,5 -2,9 49,4 Швейцарія 280,2 243,8 14,9 -12,3 38,9 Нідерланди 518,1 459,2 -12,0 -10,3 36,6 Сінгапур 364,3 325,6 -3,1 -3,0 32,6 Швеція 194,5 165,3 7,3 -5,1 31,5 Таїланд 180,7 155,8 -7,5 4,5 21,9

Слайд 15

Баланс поточних рахунків країн з найбільшим від’ємним сальдо, 2009., млрд. дол. Джерело: 2011 World Development Indicators. – P. 258-260 * Країни Товари та послуги Чистий дохід Чисті поточні трансферти Сальдо балансу поточних рахунків, (-) експорт імпорт США 1570,8 1945,7 121,4 -124,9 -378,4 Іспанія 346,9 374,3 -42,1 -10,9 -80,4 Італія 509,8 520,6 -38,5 -16,9 -66,2 Франція 617,3 663,2 31,8 -37,8 -51,9 Австралія 234,3 242,3 -39,4 -0,4 -47,8 Канада 383,8 407,7 -12,6 -1.9 -38,4 Великобританія 595,9 650,8 40,7 -22,8 -37,1 Греція 59,2 84,2 -12,5 1,7 -35,9 Бразилія 180,7 174,7 -33,7 3,3 -24,3 Португалія 67,3 83,3 -10,9 2,9 -23,9

Слайд 16

РАХУНОК ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ І ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ У фінансовому рахунку відображаються всі операції, в результаті яких відбувається перехід прав власності на зовнішні фінансові активи та погашення фінансових зобов’язань між резидентами та нерезидентами. Прямі інвестиції поділяються на акціонерний капітал, реінвестовані доходи та інший капітал (кредити підприємствам прямого інвестування). До категорії інші інвестиції входять торгові та банківські кредити, позики, включаючи кредити та позики МВФ та міжнародних фінансових організацій, угоди про фінансовий лізинг, готівкова валюта та депозити, а також інші короткострокові активи/пасиви. *

Слайд 17

Помилки та упущення - містить інформацію про помилки, допущені при складанні ПБ. Резервні активи включають зовнішні активи країни, що знаходяться під контролем органів грошово-кредитного регулювання та в будь-який час можуть бути використані для прямого фінансування дефіциту платіжного балансу. До резервних активів відносять такі статті: монетарне золото, спеціальні права запозичення, резервна позиція в МВФ, активи в іноземній валюті, що складаються з готівкових коштів, депозитів, цінних паперів та інших вимог. Вартісна оцінка операцій фінансового рахунку здійснюється за ринковими цінами. *

Слайд 18

15 країн з найбільшими резервами у 2008 році Усього резервів Частка у світових Зміна за Місяці (млрд. дол.) резервах (%) рік (%) імпорту 2007 2008 2008 2007-08 2008 Китай 1.546 1.966 25.8 27.1 18.2 Японія 973 1.031 13.5 5.9 13.2 Росія 479 427 5.6 -10.8 10.8 США 278 294 3.9 5.9 1.1 Індія 277 257 3.4 -6.9 7.9 Республіка Корея 263 202 2.6 -23.2 4.5 Бразилія 180 194 2.5 7.5 8.5 Гонконг, Китай 153 183 2.4 19.5 4.0 Сінгапур 163 174 2.3 6.9 4.6 Алжир 115 148 1.9 28.8 … Німеччина 136 139 1.8 1.9 0.9 Таїланд 87 111 1.5 26.9 6.0 Італія 94 106 1.4 12.3 1.5 Франція 115 103 1.4 -10.5 1.2 Лівія 83 96 1.3 15.7 38.7 *

Слайд 19

3.Рівновага платіжного балансу Умови рівноваги платіжного балансу: Нульове сальдо (рівність дебетової та кредитової частин). Повна зайнятість у країні. Відсутність серйозних обмежень щодо міжнародних операцій. *

Слайд 20

Міжнародна платіжна позиція країни (у контексті правила Вальраса) IM = X + NA + NR, де IM – імпорт країни, X – експорт, NA (net assets) – чисті продажі активів (різниця вартості активів, проданих іноземцям і куплених у них), NR (net interests) – чисті платежі відсотків (різниця вартості відсотків на вкладений капітал, отриманих із-за кордону і виплачених іноземцям). IM - X – NR = NA, де лівий бік – поточний баланс, правий – баланс операцій з капіталом . Для врегулювання незбалансованості платіжного балансу використовуються офіційні резерви (OR) ЦБ країни: IM - X – NR = NA ± OR Взамозв’язок рахунків платіжного балансу. *

Слайд 21

Рівновага платіжного балансу Аналіз рівноваги ПБ грунтується на: Балансі поточного рахунку Базисному балансі Балансі рахунку офіційних резервів Довгострокова рівновага Середньострокова рівновага Короткострокова рівновага Нульове сальдо торгівлі товарами та послугами (поточного рахунку ПБ) IM – X – NR = 0 Нульове сальдо базисного балансу (сальдо поточного рахунку + сальдо рахунку капіталу) IM – X – NR – NA = 0 Нульове сальдо рахунку офіційних резервів (сальдо поточного рахунку + сальдо рахунку капіталу + сальдо резервів) IM – X – NR – NA – OR = 0 Причини дисбалансів: Сезонні. Структурні – недостатня швидкість пристосування попиту на експорт та імпорт. Циклічні. Спекуляції та втеча капіталів. Зміни валютного регулювання. *

Слайд 22

*

Слайд 23

Для оцінки кредитоспроможності країни. Як індикатори економічного циклу при аналізі тенденцій економічного розвитку країни. Для складання прогнозів впливу на валютні курси. Для прогнозування подальшої політики уряду. Для аналізу ризиків. Для оцінювання стану економіки країни. Використання даних платіжного балансу *

Слайд 24

Фактори впливу на платіжний баланс Нерівномірність економічного та політичного розвитку країн, міжнародна конкуренція. Циклічні коливання економіки. Зростання закордонних державних витрат. Мілітаризація економіки й військові витрати. Посилення міжнародної фінансової взаємозалежності. Зміни в міжнародній торгівлі. Валютно-фінансові чинники (девальвація, ревальвація). Надзвичайні обставини. *

Слайд 25

Економічні фактори впливу на платіжний баланс темп інфляції; реальне зростання ВВП; відсоткові ставки; валютний курс “спот.” *

Слайд 26

Вплив економічних факторів на платіжний баланс * Економічні фактори Вплив Темп інфляції Підвищення цін на товари та послуги, що виробляються всередині країни, має ефектом зростання цін на експортні товари і може зменшити експорт. Імпортні товари можуть стати більш вигідними для резидентів, рівень імпорту збільшується. Дефляція: зниження обсягів виробництва, інвестицій та доходів, можливим є збільшення процентних ставок та зменшення імпорту (продажі стають менш вигідними). Можливий наслідок: укріплення валюти та зменшення експортної виручки, з одночасним збільшенням імпортної виручки. Зростання ВВП Високі темпи зростання ВВП та доходів: збільшення споживання імпортних товарів, можливий відтік капіталів з країни або приплив (відплив) інвестицій. Низькі темпи зростання ВВП: зниження рівня імпорту.

Слайд 27

Вплив економічних факторів на платіжний баланс * Процентні ставки Підвищення процентних ставок: збільшення притоку капіталу на фінансовий рахунок, зменшення відтоку капіталу, укріплення курсу, може мати наслідком дефляцію та скорочення імпорту. Зниження процентних ставок: зменшення притоку капіталу, збільшення відтоку капіталу. Валютний курс Обмінний курс впливає на: 1) відносну вартість імпортних товарів у порівнянні з вартістю товарів, що вироблені в країні. 2) відносну вартість експортних товарів у порівнянні з товарами інших країн. Девальвація робить імпорт більш дорогим у середньостроковому періоді, розширює експорт країни; впливає на приплив короткострокового капіталу. Ревальвація: падіння експортних доходів, зростання імпорту, посилення вивезення капіталу.

Слайд 28

Динаміка платіжного балансу України млн.дол. США * Статті платіжного балансу 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. Рахунок поточних операцій -5272 -12933 -1732 -2884 Баланс товарів та послуг -8152 -14590 -1953 -3850 Експорт товарів та послуг 64001 85612 54253 69255 Імпорт товарів та послуг -72153 -100132 -56206 -73105 Баланс товарів -10572 -16934 -4307 -8712 Експорт товарів 49840 67717 40394 52191 Імпорт товарів -60412 -84651 -44701 -60903 Баланс послуг 2420 2414 2354 4862 Експорт послуг 14161 17895 13859 17064 Імпорт послуг -11741 -15481 -11505 -12202 Доходи (сальдо) -659 -1540 -2440 -2009 Поточні трансферти (сальдо) 3539 3127 2661 2975

Слайд 29

Продовження (млн.дол.США) * Статті платіжного балансу 2007 р. 2008 р. 2009р. 2010р. Рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій 15130 9196 -11994 7914 Рахунок операцій з капіталом 3 5 595 187 Фінансовий рахунок 15157 9191 -12589 7727 Прямі інвестиції 9218 9903 4654 5759 Портфельні інвестиції 5753 -1280 99 294 Інші інвестиції 156 568 -9137 6762 Довгострокові кредити 13075 15011 -4663 3930 Надані МФО і гарантовані Урядом 482 234 - - Негарантовані 12593 14777 - - Короткостроковий капітал Інший капітал -12919 -14443 -4474 -8205 2832 -5088 Помилки та упущення -437 528 - -

Слайд 30

Продовження (млн. дол. США) * Статті платіжного балансу 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. Б а л а н с 9421 -3209 -13726 5030 Фінансування -9421 3209 13726 -5030 Резервні активи -8980 -1080 5654 -8459 Використання кредитів МВФ (чисте) -441 4289 1228 1401 Використано 0 0 0 0 Погашено -441 4289 1228 1401 Виключне фінансування Cпеціальні права запозичення 0 0 0 0 4798 2046 2028 0

Слайд 31

Динаміка платіжного балансу України (млн. дол. США) * Статті платіжного балансу 2003р. 2004р. 2005 р 2006 р. 2007р. 2008р. 2009р. 2010р РАХУНОК ПОТОЧНИХ ОПЕРАЦІЙ БАЛАНС ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ ЕКСПОРТ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ ІМПОРТ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ БАЛАНС ТОВАРІВ ЕКСПОРТ ТОВАРІВ ІМПОРТ ТОВАРІВ БАЛАНС ПОСЛУГ ЕКСПОРТ ПОСЛУГ ІМПОРТ ПОСЛУГ ДОХОДИ (САЛЬДО) ПОТОЧНІ ТРАНСФЕРТИ (САЛЬДО) РАХУНОК ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ ТА ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ РАХУНОК ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ ФІНАНСОВИЙ РАХУНОК ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ ІНШІ ІНВЕСТИЦІЇ РЕЗЕРВНІ АКТИВИ Монетарне золото Спеціальні права запозичення Іноземна валюта Валюта і депозити Цінні папери Помилки та упущення БАЛАНС 2891 1288 28953 -27665 518 23739 -23221 770 5214 -4444 -581 2184 -2069 -17 -2052 1411 867 -2285 -2045 3 8 -2056 -1515 -541 -882 0 6909 4978 41291 -36313 3741 33432 -29691 1237 7859 -6622 -645 2576 -7053 7 -7060 1711 2067 -8612 -2226 -5 20 -2241 -2049 -192 144 0 2531 671 44378 -43707 -1135 35024 -36159 1806 9354 -7548 -985 2845 -2660 -65 -2595 7533 2757 -2460 -10425 -10 0 -10415 -7179 -3236 129 0 -1617 -3068 50239 -53307 -5194 38949 -44143 2126 11290 -9164 -1722 3173 1524 3 1521 5737 3583 -5800 -1999 -19 0 -1980 2358 -4338 93 0 -5272 -8152 64001 -72153 -10572 49840 -60412 2420 14161 -11741 -659 3539 5709 3 5706 9218 5753 -285 -8980 -20 -2 -8958 -2564 6394 -437 0 -12763 -14350 85612 -99962 -16091 67717 -83808 1741 17895 -16154 -1540 3127 12232 5 12227 9903 -1280 4684 -1080 -15 -6 -1059 1419 -2478 531 0 -1732 -1953 54253 -56206 -4307 40394 -44701 2354 13859 -11505 -2440 2661 1389 595 794 4654 -1559 -7955 5654 -15 -11 5680 2865 2815 343 0 -2884 -3850 69255 -73105 -8717 52191 -60903 4862 17064 -12202 -2009 2975 1596 187 1409 5759 4317 -208 -8459 -20 54 -8493 -2921 -5572 1288 0

Слайд 32

Завдання на семінарське заняття: Проаналізувати динаміку показників платіжного балансу України, обгрунтувати вплив чинників на сальдо балансів поточного рахунку і сальдо рахунку операцій з капіталом та фінансових операцій. Пояснити зміну показників балансу рахунку офіційних резервів. Що означають знаки + та - ? *

Слайд 33

Розподіл надходжень ПІІ в Україну за видами економічної діяльності, 2010 р. Джерело: http://bank.gov.ua/Statist/іndex_PB.htm *

Слайд 34

Методи регулювання платіжного балансу девальвація національної валюти; стимулювання експорту (в деяких випадках обмеження імпорту); валютні обмеження; зменшення дефіциту державного бюджету; зміна відсоткових ставок; зміна обсягу грошової маси в обігу. *

Слайд 35

Методи врівноваження платіжного балансу 1.1) ринкові методи (фінансові, валютні, грошово-кредитні) передбачають зміни валютних курсів, цін, доходів, процентних ставок, грошової маси тощо: 1.1.1) продаж іноземних та національних цінних паперів за іноземну валюту (наприклад, розміщення облігацій державної скарбниці у центральних банках інших країн); 1.1.2) вплив на темп інфляції в країні через зміну процентних ставок, контроль за заробітною платою та рівнем цін; 1.1.3) зміни в структурі експорту (шляхом урізноманітнення товарного асортименту та перерозподілу ресурсів на користь продукції, конкурентоспроможної на світовому ринку); 1.1.4) зміни валютного курсу (зниження курсу національної валюти сприяє здешевленню вітчизняної продукції на міжнародних ринках і подорожчанню імпортних товарів; тому девальвація призводить до розширення експорту та скорочення імпорту); 1.1.5) використання країною своїх золотовалютних резервів (у певних межах, щоб не призвести до їх вичерпання та негативних наслідків у макроекономічному середовищі). 1. Внутрішні *

Слайд 36

1.2.) неринкові (адміністративні) методи, прямий контроль: регламентація зовнішньоекономічних операцій за допомогою нормативних актів та органів державного контролю. Наприклад, вплив на потоки зовнішньої торгівлі та рух капіталу між країнами може здійснюватися за допомогою протекціоністської політики уряду, яка включає запровадження тарифів, квот, ліцензій, субсидій тощо; обмеження на вивіз прибутків від інвестицій, заборона купівлі іноземної валюти, тощо. Методи врівноваження платіжного балансу 1. Внутрішні 2) міждержавні (зовнішні) методи: 2.1) позики інших країн та використання світового ринку позичкових капіталів (кредити банківських консорціумів, облігаційні позики); 2.2) ввезення підприємницького капіталу; 2.3) позики міжнародних фінансових організацій (МВФ, МБРР); 2.4) іноземна допомога (пільгові кредити, подарунки, субсидії, надані іншими країнами). 2. Зовнішні *

Слайд 37

Заходи регулювання рестрикційні – кредитні обмеження, у т. ч. підвищення процентних ставок, стримування зростання грошової маси; експансіоністські — стимулювання експорту, девальвація. *

Слайд 38

Динаміка залучених та вивезених ПІІ, млрд. дол. Джерело: World Investment Report 2011. – Р.187,190. * Залучені ПІІ Вивезені ПІІ 2005 2009 2010 2005 2009 2010 Світ 982,6 1185,0 1243,7 882,1 1170,5 1323,3 Розвинуті країни 619,1 602,8 601,9 745,7 850,9 935,2 Європа 503,7 387,8 313,1 686,7 434,2 475,8 Франція 84,9 34,0 33,9 114,9 102,9 84,1 Німеччина 47,4 37,6 46,1 75,9 78,2 104,9 Італія 19,9 20,1 9,5 41,8 21,3 21,0 Великобританія 176,0 71,1 45,9 80,8 44,4 11,0 Північна Америка 130,5 174,3 251,7 42,9 324,4 367,5 Канада 25,7 21,4 23,4 27,5 41,7 38,6 США 104,8 152,9 228,2 15,4 282,7 328,9 Країни, що розвиваються 332,3 510,6 573,6 122,1 270,8 327,6 Південно-Східна Європа 4,9 7,8 4,1 0,2 1,4 0,052 СНД 26,2 63,8 64,1 14,0 47,4 60,5 Росія 12,9 36,5 41,2 12,8 43,7 51,7 Україна 7,8 4,8 6,5 0,3 0,2 0,7

Слайд 39

Баланс поточних рахунків країн з найбільшим додатним сальдо, 2008р., млрд. дол. Джерело: 2010 World Development Indicators. – P. 282-284 * Країни Товари та послуги Чистий дохід Чисті поточні трансферти Сальдо балансу поточних рахунків,(+) Експорт імпорт Китай 1581,7 1232,8 31,4 45,8 426,1 Німеччина 1745,0 1516,9 64,5 -48,7 243,9 Японія 895,2 877,9 152,3 -13,0 156,6 Росія 334,9 209,4 -29,6 -1,5 94,3 Саудівська Аравія 323,1 176,0 10,0 -23,0 134,0 Норвегія 219,4 130,7 2,9 -3,3 88,3 Нідерланди 638,3 568,4 -14,6 -12,8 42,6 Швеція 258,1 222,2 10,8 -6,3 40,3 Малайзія 230,1 178,7 -7,1 -5,3 38,9 Венесуела 97,3 60,0 0,7 -0,6 37,4

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Економіка