X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
НТД та виробництво лікарські засобів згідно GMP. Матеріальний баланс

Завантажити презентацію

НТД та виробництво лікарські засобів згідно GMP. Матеріальний баланс

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Лекція 1 НТД та виробництво лікарські засобів згідно GMP. Матеріальний баланс

Слайд 2

Промислове виробництво передбачає серійний масовий випуск готових ЛП за стандартними прописами. В основу фармацевтичного виробництва покладено широке використання машин, апаратів, потокових механізованих і автоматизованих ліній. Виробництва ГЛЗ у всьому світі постійно розвивається і щорічно зростає.

Слайд 3

Організація виробництва на ХФП має свої специфічні особливості. Виробництво ліків на фармацевтичних підприємствах організовується за цеховим принципом і складається зі спеціалізованих цехів, пов’язаних між собою. Цех – основний виробничий підрозділ, призначений для виконання однорідних процесів (екстракційний, фасувальний та ін цехи ) або випуску однотипної продукції Залежно від характеру виконуваної роботи цехи поділяються на основні, допоміжні й підсобні. Основні – виготовляють основну продукцію підприємства (таблетний, фітохімічний, мазевий). Допоміжні – обслуговують основні цехи (ремонтні майстерні, лабораторії). Підсобні – на мають прямого зв’язку з виробництвом, але їх продукція використовується виробництвом (картонажно-друкарський цех).

Слайд 4

Апарати і машини розташовують у цеху наступним чином : цехове розташування (однорідне обладнання розміщується в одному цеху – усі дробильні машини – в дробильному цеху); розміщення за технологічним процесом (найбільш вигідне); змішане розташування. Машини і апарати необхідно розташовувати таким чином, щоб за мінімальних втрат випуск ГЛП був максимальним і здійснювався в короткі терміни.

Слайд 5

Основні терміни в промисловій технології Серія – певна кількість вихідної сировини, пакувальних матеріалів або продукції, що піддається обробці в одному або низці послідовних технологічних процесів таким чином, що можна розраховувати на однорідність продукції. Вихідна сировина – будь-яка сировина, що використовується при виготовленні ЛЗ, за винятком пакувальних матеріалів. Готова продукція – ЛЗ, що пройшов усі стадії виготовлення, включаючи остаточне пакування. Готові лікарські засоби (ЛП, ліки, медикаменти) - дозовані ЛЗ в тому вигляді і стані, в якому їх застосовують. Допоміжні речовини – додаткові речовини, необхідні для виготовлення ГЛЗ. Лікарська форма – зручна для вживання хворими форма ГЛЗ та оптимальну його терапевтичну дію.

Слайд 6

Основні терміни в промисловій технології Лікарський препарат – ЛЗ у вигляді певної ЛФ. Це готовий продукт, розфасований, упакований, маркований, який має певне медичне призначення і встановлений термін придатності. Лікарські засоби – речовини або їх суміші природного, синтетичного чи біотехнологічного походження, які застосовуються для запобігання вагітності, профілактики, діагностики та лікування захворювань людей або зміну стану і функцій організму. Лікарська рослинна сировина – свіжі чи висушені лікарські рослини та їхні частини. Валідація – дії, які відповідно до принципів належної виробничої практики доводять, що певна методика, процес, обладнання, сировина, діяльність або система дійсно дають очікувані результати. Напівпродукт – продукція, яка одержана підприємством – виробником від постачальника і пройшла одну або декілька стадій обробки, необхідних для виробництва готової продукції.

Слайд 7

Основні терміни в промисловій технології Вихід очікуваний – кількість речовини (відсоток від теоретичного виходу), очікувана на будь-якій відповідній стадії технологічного процесу і ґрунтується на даних, отриманих раніше в лабораторії при дослідно-промисловому або промисловому виробництві. Вихід теоретичний – кількість, яка визначається на підставі кількості речовини, що використовується, і могла бути вироблена на будь-якій відповідній стадії технологічного процесу за відсутності будь-яких витрат або відхилень в умовах реального технологічного процесу. Регламент – нормативний документ, що встановлює вимоги до технологічних процесів, технологічного обладнання і приміщень, пов’язаних з якісним виготовленням продукції при дотриманні умов охорони праці та навколишнього середовища. Технологічний регламент – НД, у якому надані технологічні методи, технічні засоби, норми і нормативи виготовлення ЛЗ. Технічний регламент – НД, у якому для конкретного комплексу технологічного обладнання викладенні умови, що забезпечують випуск напівпродуктів або ЛЗ певної ЛФ та заданої якості, умови ефективності і безпечної експлуатації обладнання та методи щодо охорони навколишнього середовища.

Слайд 8

Основні терміни в промисловій технології Технологічна норма – регламентовані верхня та (або) нижня межі технологічно припустимих значень параметру процесу при проведенні елементу операції (роботи), відхилення, за які спричиняють зниження виходу або якості (браку) продукції. Технічні засоби – сукупність знарядь виробництва, необхідних для здійснення технологічного процесу. Технологічна операція – частина стадії технологічного процесу, що стосується виконання певного виду робіт та (або) обслуговування окремих видів обладнання. Стадія технологічного процесу – сукупність технологічних операцій або частина технологічного процесу, що призводить до одержання проміжного чи кінцевого продукту, який характеризується якісно та визначається кількісно. Регламентований час – час, який витрачається на проведення операції (елемента операції). Зумовлюється технологічним процесом, якого повинен суворо дотримуватись, не залежить від масштабу завантаження, наприклад, тривалість витримки за певної температури. Регламентований час може бути змінений лише із зміною регламенту.

Слайд 9

Основні терміни в промисловій технології Матеріальний баланс – співвідношення між кількістю вихідної сировини, матеріалів, напівпродуктів і проміжних продуктів, що використовуються у виробництві, та кількістю фактично одержаної готової продукції, відходів і втрат.

Слайд 10

Загальна характеристика технологічного і технічного регламенту. Технологічний регламент є документ, який дає право на виготовлення ЛЗ, одержання дозволу до медичного застосування, затвердження тимчасової фармакопейної статті чи комплекту АНД та реєстрації препарату. Технологічний регламент складається з розділів: Характеристика готової продукції; Схеми виробництва та технологічний процес; Схеми виробництва, технологічна блок-схема; Характеристика сировини, матеріалів і напівфабрикатів; Опис стадій технологічного процесу; Матеріальний баланс; Контроль виробництва Додатки.

Слайд 11

Технічний регламент складається з розділів Загальна характеристика виробництва Апаратурна схема, специфікація обладнання Експлуатація технологічного обладнання Загальна схема системи контролю якості Безпечна експлуатація виробництва та охорона навколишнього середовища Загальний перелік виробничих інструкцій Додатки.

Слайд 12

Структура хіміко-фармацевтичного підприємства (ХФП) Відділ технічного контролю (ВТК) – організаційна одиниця, що є незалежною від виробництва і виконує обов’язки як із забезпечення якості, так і з контролю якості. Функції ВТК 1. відбір проб сировини та здійснення перевірки проб сировини, допоміжних та пакувальних матеріалів; 2. перевірка напівпродуктів, що поступають на підприємство; 3. контроль за зберіганням ГЛЗ на складі; 4. контроль стабільності ЛП на протязі терміну його придатності; 5. складання відповідної документації (протоколи, сертифікати аналізу та ін); 6. введення переписки та проведення роботи за усіма фактами претензій, які можуть бути у постачальників сировини або покупців готової продукції; 7. розгляд всіх випадків повернення продукції на склад 8. контроль за обладнанням в лабораторії (щорічна калібровка приладів). Обов’язки персоналу ВТК мають право бути допущеними у всі виробничі, складські приміщення мають доступ до всієї НТД, що є на підприємстві; здійснювати перевірку цехових лабораторій, які проводять постадійний контроль; здійснювати валідацію обладнання; вести облік скарг, претензій, пропозицій, які поступають на підприємство щодо якості продукції.

Слайд 13

Структура хіміко-фармацевтичного підприємства (ХФП) Технологічний відділ. Функції. здійснює технічну підготовку виробництва; аналізує виконання виробничих потужностей; удосконалює діючі технологічні процеси; контролює проведення науково-дослідних робіт; розробляє технічні та технологічні регламенти; проводять аналіз порушень технологічних процесів; розробляють графіки технологічної підготовки; розробляють та представляють на узгодження проекти НТД, АНД; проводять щомісячний аналіз витрат сировини і основних матеріалів. Центральна заводська лабораторія (ЦЗЛ). Функції. ідентифікує лікарські речовини, препарати; розробляє нові методи ідентифікації; визначає вміст домішок і ЛП, ЛР; складають аналітичні таблиці подають дані про стабільність ЛП через шість місяців.

Слайд 14

Деякі аспекти створення і реєстрації лікарських препаратів Державну реєстрацію ЛЗ здійснює МОЗ на підставі експертизи Державного фармакологічного центру МОЗ. Державна реєстрація ЛЗ здійснюється на підставі, яка подається до Державного фармакологічного центру МОЗ заяви заявником – юридичною особою, яка несе відповідальність за виробництво, якість, безпеку та ефективність засобу. Не підлягають державній реєстрації ЛЗ, які виготовляються в аптеках за рецептами лікарів та на замовлення лікувально-профілактичних закладів.

Слайд 15

У заяві про державну реєстрацію ЛЗ зазначають: - найменування та адресу заявника; - назву ЛП, його торгову назву; - назву діючої речовини та їх синоніми; - форми випуску; - повний склад ЛЗ; - покази та протипокази; - дозування; - умови відпуску; - способи застосування; - термін та умови зберігання; - інформація про упаковку; - дані щодо реєстрації в інших країнах.

Слайд 16

До зави необхідно додати: - експертизи до клінічного і клінічного вивчення; - методи контролю якості (ФС); - відомості про технологію виробництва (технологічний регламент); - зразки ЛП та упаковки; - документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору.

Слайд 17

Експертиза матеріалів проводиться в Державному фармакологічному центрі МОЗ. На підставі розглянутих Центром висновків та рекомендацій, МОЗ приймає рішення про реєстрацію ЛЗ або відмову. В разі прийняття позитивного рішення затверджується інструкція з медичного застосування ЛП, ФС або АНД. Про прийняте рішення МОЗ повідомляє заявника у 10-ти денний термін у письмовій формі. На зареєстрований ЛП МОЗ видає реєстраційне посвідчення із зазначенням терміну, протягом якого дозволяється застосовувати його в Україні (5 р.). Після закінчення терміну застосування цього препарату можливе тільки за умови перереєстрації, яка здійснюється у тому ж порядку, що й державна реєстрація.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне