X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
СТВОРЕННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

Завантажити презентацію

СТВОРЕННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

СТВОРЕННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ Департамент співробітництва з Європейським Союзом, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Слайд 2

Мета створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС – формування спільного економічного простору України та ЄС у рамках поступової економічної інтеграції до спільного Європейського ринку шляхом поетапної реалізації чотирьох свобод – вільного руху товарів, послуг, капіталу та робочої сили.

Слайд 3

До головних цілей створення ЗВТ для України належать: поступова та взаємна лібералізація торгівлі товарами відповідно до статті XXIV Генеральної угоди про тарифи та торгівлю 1994 року (ГАТТ 1994); лібералізація торгівлі товарами на основі узгоджених положень відповідно до митних процедур і процедур визначення походження товарів, технічних стандартів, регламентів та процедур оцінки відповідності, санітарних та фітосанітарних заходів, захисту прав інтелектуальної власності і т. п.; взаємна лібералізація торгівлі послугами відповідно до статті V Генеральної угоди про торгівлю послугами (ГАТС); покращення інвестиційного клімату; лібералізація здійснення поточних платежів та руху капіталу згідно з зобов’язаннями у рамках міжнародних фінансових організацій з приділенням відповідної уваги до забезпечення стабільності національної валюти; забезпечення прозорості та передбачуваності регулювання внутрішнього ринку України згідно з європейськими та міжнародними стандартами; наближення внутрішньої політики України, зокрема у сфері конкуренції, корпоративного управління, захисту прав інтелектуальної власності, державних закупівель тощо, до заагальноприйнятих правил міжнародної торгівлі та європейської практики.

Слайд 4

Основні принципи угоди про ЗВТ побудова Угоди про ЗВТ на принципах СОТ. поступове досягання чотирьох свобод. асиметрія, або відносна взаємність. мораторій на введення нових торговельних обмежень.

Слайд 5

Потенційні переваги для України від створення ЗВТ з ЄС Створення гармонізованого правового поля для забезпечення діяльності суб’єктів торговельних відносин шляхом наближення законодавства України до законодавства ЄС Стимулювання розвитку конкуренції та обмеження монополізму Покращення доступу українських товарів та послуг на ринок ЄС Збільшення обсягів інвестицій з країн-членів ЄС в економіку України Підвищення ефективності розміщення трудових ресурсів Розширення номенклатури товарів та послуг на внутрішньому ринку Гармонізація митних процедур та підвищення ефективності діяльності митних органів в контексті сприяння торгівлі Зростання обсягів двосторонньої торгівлі і, як наслідок, збільшення надходження валютних коштів Покращення умов експорту української продукції у зв’язку з отриманням цінової переваги за рахунок скасування увізного мита Переоснащення та модернізація вітчизняних підприємств Підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції у зв’язку із впровадженням нових стандартів Зростання обсягів продажу сільськогосподарської продукції традиційних експортоорієнтованих галузей (зерно, олія) Покращення доступу до якісної імпортної техніки, насіння, засобів захисту рослин тощо Зменшення нетарифних обмежень у торгівлі сільськогосподарською продукцією у рамках співробітництва у сфері санітарних та фітосанітарних заходів

Слайд 6

Можливі ризики для України при створенні ЗВТ з ЄС У короткостроковій перспективі – необхідність залучення значних ресурсів, у т. ч. фінансових, для забезпечення адаптації та імплементації нових актів законодавства Посилення конкурентного тиску на внутрішньому ринку України У короткостроковій перспективі – втрати для окремих галузей промисловості України через низький рівень їх конкурентоспроможності Зростання рівня структурного безробіття у короткостроковій перспективі Витіснення національного виробника з внутрішнього ринку Зростання негативного для України сальдо двосторонньої торгівлі через погіршення структури експорту у зв’язку із переорієнтацією вітчизняних експортерів з експорту готової продукції на експорт сировини та напівфабрикатів Дефіцит вітчизняних товарів на внутрішньому ринку у зв’язку з експортною переорієнтацією виробників Брак коштів та необхідність пошуку партнерів і інвесторів з метою модернізації виробництв Необхідність переоснащення та зміни технологій виробництва Обмеженість можливості надання захисту “молодим” галузям, які ще не досягли належного рівня конкурентоспроможності та потребують державної підтримки Зниження конкурентоспроможності національної сільськогосподарської продукції на внутрішньому ринку у зв’язку з наявністю потужної системи державної підтримки сільського господарства ЄС Зниження попиту на сільськогосподарську техніку національного виробництва

Слайд 7

Забезпечення переговорного процесу щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом

Слайд 8

Положення щодо створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) мають стати інтегрованою базовою частиною Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом на заміну чинної Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС. Наразі відбулось вісімнадцять раундів офіційних переговорів. За домовленістю Сторін Вісімнадцятий раунд (19-23.09.2011, м. Брюссель) мав стати останнім перед підписанням угоди, тому після завершення офіційної частини переговорні команди проводили технічну роботу з остаточного узгодження проектів текстів розділів Угоди та вирішення чутливих питань, що залишилися.

Слайд 9

Структура переговорного процесу РОБОЧА ГРУПА З ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ РОБОЧА ГРУПА З ПИТАНЬ ПОСЛУГ, ЗАСНУВАННЯ КОМПАНІЙ, ІНВЕСТИЦІЙ, РУХУ КАПІТАЛУ ТА ПЛАТЕЖІВ РОБОЧА ГРУПА З ПРАВИЛ ТОРГІВЛІ

Слайд 10

РОБОЧА ГРУПА З ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ Тарифна пропозиція; Торгівля товарами, в т. ч. технічні бар’єри в торгівлі; Інструменти торговельного захисту; Санітарні та фітосанітарні заходи; Сприяння торгівлі та співробітництво в митній сфері; Адміністративне співробітництво в митній сфері; Правила походження товарів; Торговельні відносини в енергетичній сфері.

Слайд 11

РОБОЧА ГРУПА З ПИТАНЬ ПОСЛУГ, ЗАСНУВАННЯ КОМПАНІЙ, ІНВЕСТИЦІЙ, РУХУ КАПІТАЛУ ТА ПЛАТЕЖІВ Послуги, заснування компаній, інвестиції, рух капіталу та поточні платежі.

Слайд 12

РОБОЧА ГРУПА З ПРАВИЛ ТОРГІВЛІ Права інтелектуальної власності, Географічні зазначення; Конкурентна політика: антимонопольні заходи; Конкурентна політика: державна допомога; Державні закупівлі; Торгівля та сталий розвиток; Врегулювання суперечок; Врегулювання суперечок в енергетичній сфері; Транспарентність.

Слайд 13

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Економіка