X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Стан розробки та впровадження професійних стандартів в україні

Завантажити презентацію

Стан розробки та впровадження професійних стандартів в україні

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

СТАН РОЗРОБКИ ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ В УКРАЇНІ Мельник С.В. Міністерство соціальної політики України Державна установа Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин *

Слайд 2

1. Характеристика вітчизняної професійно-кваліфікаційної стандартизаційної системи *

Слайд 3

1.1. Національний класифікатор України ДК 003: 2010 “Класифікатор професій” (далі - КП) За станом на 01.02.2012 р. до КП входить 8745 професій, професійних назв робіт та посад. За 9 розділами КП вони розподіляються таким чином: * Розділ КП Кількість професій, професійних назв робіт, посад % 1 1176 13,4 2 1066 12,2 3 922 10,6 4 206 2,4 5 161 1,8 6 73 0,8 7 1316 15,1 8 3325 38,0 9 500 5,7 Разом 8745 100,0 Найменування позицій Кількість, одиниць % Професій, всього 1063 12,2 У т.ч. робітничих 596 6,8/56,1 Посад 1591 18,2 Професійних назв робіт (спеціалізацій), всього 6091 69,6 У т.ч. робітничих 4770 54,5/78,3 Разом 8745 100,0

Слайд 4

*

Слайд 5

1.2. Довідник кваліфікаційних характеристик (далі - ДКХП) *

Слайд 6

1.3. Основні недоліки теперішніх кваліфхарактеристик і ДКХП *

Слайд 7

1.4. Основні переваги теперішніх кваліфхарактеристик *

Слайд 8

2. Характеристика вітчизняної освітньо - кваліфікаційної системи Позитив: Наявні окремі стандарти, за якими здійснюється досить високий рівень підготовки кадрів; Мають досить пророблену складову ОПП, окремі копмоненти змісту освіти; За багатьма напрямами зорієнтовані на триступеневу систему вищої освіти, ЄТКС та ін. Негатив: Відірваність у багатьох випадках від реальних вимог ринку праці та роботодавців; Низька питома вага практичних програм та модулів; Відсутність чіткого взаємозв’язку ОКХ, ОПП з вимогами професійного стандарту. * Перелік напрямів підготовки і спецальностей Невідповідність по відношенню до норм КВЕД Невідповідність по відношенню до норм КП Од. % Од. % Молодший спеціаліст 94 32,3 137 44,7 Бакалавр 27 19,0 67 47,2 Магістр 215 42,0 409 79,9 Разом 336 35,6 613 64,9

Слайд 9

3. Характеристики розробки професійних та кваліфікаційних (освітньо-кваліфікаційних) стандартів за компетентнісним підходом *

Слайд 10

3.1. Структура Методрекомендацій з розробки профстандартів за компетентнісним підходом 1 Загальні положення 2 Терміни та поняття 3 Типовий макет професійного стандарту 4 Загальний порядок заповнення професійного стандарту 5 Створення робочої (експертної) групи на підприємстві (в організації, установі), вимоги до її складу, інструментарій та методи збору необхідної інформації 6 Формування змістовної частини професійного стандарту 7 Оформлення професійного стандарту Перелік використаних джерел Додатки Додаток 1. Рекомендації щодо створення професійно-галузевих рад із розроблення та впровадження професійних стандартів Додаток 2. Макети анкет для опитування працівників підприємств (організацій, установ) Додаток 3. Збір загальної та додаткової інформації про професію, професійні назви роботи (посади), професійний профіль, трудові функції, іншої інформації, необхідної для заповнення професійного стандарту Додаток 4. Приклад написання загальної інформації про професії (професійні назви роботи, посади конторських (офісних) службовців у бухгалтерській діяльності) для 2 розділу професійного стандарту. Додаток 5. Рекомендації стосовно заповнення картки виду трудової (професійної) діяльності Додаток 6. Приклад заповнення картки виду трудової (професійної) діяльності на професійну назву роботи “Сталевар конвертера” Додаток 7. Перелік одиниць професійного стандарту (основних трудових функцій) на професійну назву роботи “Сталевар конвертера” Додаток 8. Приклад опису одиниці професійного стандарту (основних трудових функцій) Додаток 9. Приклад визначення критеріїв виконання вимог одиниці професійного стандарту (основної трудової функції) профнсійної назви роботи “Сталевар конвертера” Додаток 10. Визначення показників (індикаторів), які характеризують вимоги до професії (професійної назви роботи, посади) *

Слайд 11

4. Результати розробки проектів профстандартів, підготовлених на замовлення СКМ 4.1. Види економічної діяльності та професійні назви робіт, для яких розробляються профстандарти * 8121 Підручний сталевара конвертерного виробництва (конвертера) (зміна назви) 8121 Сталевар конвертера 2147 Інженер конвертерного виробництва (нова) 1222.2 Майстер конвертерного виробництва (нова) 2143.2 Інженер-електрик в енергетичній сфері (нова) 2149.2 Інженер-електромеханік гірничий (нова) 2451.2 Журналіст мультимедійних видань засобів масової інформації (нова) 2451.2 Редактор мультимедійних видань засобів масової інформації (нова)

Слайд 12

4.2. Період розробки: жовтень 2011 року – березень 2012 року. Етапи: *

Слайд 13

4.3. Кількість основних трудових функцій (одиниць професійного стандарту) за обраними професійними назвами роботи * Професійна назва роботи Кількість інтегрованих груп основних трудових функцій Кількість основних трудових функцій Підручний сталевара конвертерного виробництва (конвертера) 4 22 Сталевар конвертера 4 24 Інженер конвертерного виробництва 6 17 Інженер-електрик в енергетичній сфері 8 34 Інженер-електромеханік гірничий 5 24 Журналіст мультимедійних видань засобів масової інформації 4 13

Слайд 14

4.4. ПРИКЛАД ЗАПОВНЕННЯ КАРТКИ ВИДУ ТРУДОВОЇ (ПРОФЕСІЙНОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРОФЕСІЙНУ НАЗВУ РОБОТИ "СТАЛЕВАР КОНВЕРТЕРА" * 3.1. Вид трудової діяльності: Ведення технологічного процесу витоплення сталі в конвертерах. 3.2. Кваліфікаційні рівні за чинною категорійною ієрархією – 6 – 8 розряд. За НРК – 4 рівень. 3.3. Найменування професій (професійних назв робіт, посад): сталевар конвертера. 3.4. Узагальнений опис виконуваної трудової (професійної) діяльності:Перевіряти стан футеровки конвертера. Перевіряти стан обладнання і механізмів, що забезпечують роботу конвертера. Завантажувати конвертер брухтом. Заливати чавун. Завантажувати шихтові матеріали. Слідкувати за процесом подавання кисню в конвертер. Завантажувати шлакоутворювальні матеріали. Забезпечувати контроль над процесом усереднення температури й хімічного стану металу після завершення продування. Віддавати команду для виконання додування металу для виправлення витопків. Контролювати тривалість випускання сталі з конвертера до сталерозливального ковша. Виконувати розкислення сталі перед випусканням шлаку. Виконувати випускання рідкого шлаку до шлакового ковша. Виконувати процес легіювання сталі залежно від її сортамента. Забезпечувати дотримання технології витоплення сталі. Управляти ремонтом сталевипускного отвору й обриванням настилів з горловини конвертера. Організовувати й управляти роботою з напівсухого торкретування та підварювання футеровки конвертера під час гарячих ремонтів. Виконувати вилучення настилів і "козлів" з кисневих фурм. Управляти операціями із зупинки конвертера на холодний ремонт. Брати участь у безаварійному та безпечному ремонті обладнання. Дотримуватися вимог охорони праці, нормативно-правових актів з питань промислової й пожежної безпеки. Брати участь у розробленні заходів з недопущення аварій та нещасних випадків. Брати участь у тренуваннях за планом ліквідації аварій. Дотримуватися правил екологічної безпеки. Брати участь у ліквідації аварій та їхніх наслідків. 3.5. Особистісні якості:Відповідальність. Фізична витривалість. Висока працездатність. Концентрація, розподіл та перенесення уваги. Точний окомір. Спроможність чітко відрізняти кольори. Відкритість в обміні робочою інформацією з колегами свого підрозділу. Здатність приймати продумані, своєчасні рішення та здійснювати відповідні дії в нестандартних ситуаціях. Упевненість у собі. 3.6. Вимоги до професійної освіти й навчання:Наявність необхідних знань, умінь та навичок. 3.7. Наявність сертифікатів, що підтверджують кваліфікацію:Наявність свідоцтва, що підтверджує кваліфікацію сталевара конвертера 6 – 8 розряду (молодший спеціаліст) залежно від обсягу конвертера. 3.8. Вимоги до практичного досвіду роботи:Стаж роботи за професійною назвою роботи "Підручний сталевара" не менше 1 року. 3.9. Умови праці та особливі умови допущення до роботи:Несприятливі мікрокліматичні умови праці – висока загазованість, підвищені рівні шуму, температури повітря, наявність професійних ризиків із підвищеною вірогідністю травматизму та отримання професійних захворювань. Діяльність у нестандартних ситуаціях; складність у різноманітних діях під час виконання основної виробничої діяльності, високий рівень відповідальності. Змінна робота. Пряма виробнича відповідальність. 3.10. Можливі місця роботи:Металургійні комбінати.

Слайд 15

4.5. ПРИКЛАД ПЕРЕЛІКУ ПЕРЕЛІК ОДИНИЦЬ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ (ОСНОВНИХ ТРУДОВИХ ФУНКЦІЙ) НА ПРОФЕСІЙНУ НАЗВУ РОБОТИ "СТАЛЕВАР КОНВЕРТЕРА” * Шифр Назва одиниць професійного стандарту А Здійснювати перевірку стану конвертера перед початком витоплення сталі А.1 Перевіряти стан футеровки конвертера А.2 Перевіряти стан обладнання й механізмів, що забезпечують роботу конвертера Б Виконувати операції з ведення технологічного процесу витоплення сталі в конвертері Б.1 Завантажувати конвертер брухтом Б.2 Заливати чавун Б.3 Завантажувати шихтові матеріали Б.4 Слідкувати за процесом подавання кисню в конвертер Б.5 Завантажувати шлакоутворювальні матеріали Б.6 Забезпечувати контроль над процесом усереднення температури та хімічного стану металу після завершення продування Б.7 Віддавати команду для виконання додування металу для виправлення витопків Б.8 Контролювати тривалість випускання сталі з конвертера до сталерозливального ковша Б.9 Виконувати розкислення сталі перед випусканням шлаку Б.10 Виконувати випускання рідкого шлаку до шлакового ковша Б.11 Виконувати процес легіювання сталі залежно від її сортамента Б.12 Забезпечувати дотримання технології витоплення сталі В Забезпечувати проведення ремонтних робіт обладнання конвертера В.1 Управляти ремонтом сталевипускного отвору та відривом настилів з горловини конвертера В.2 Організовувати та управляти роботою з напівсухого торкретування та підварювання футеровки конвертера під час гарячих ремонтів В.3 Здійснювати вилучення настилів та "козлів" з кисневих фурм В.4 Управляти операціями із зупинення конвертера на холодний ремонт В.5 Брати участь у безаварійному та безпечному ремонті обладнання Г. Дотримування вимог охорони праці та промислової безпеки Г.1 Дотримуватися вимог охорони праці, нормативно-правових актів з питань промислової й пожежної безпеки Г.2 Брати участь у розробленні заходів із запобігання аваріям і нещасним випадкам на виробництві Г.3 Брати участь у тренуванні за планом ліквідації аварій Г.4 Дотримуватися правил екологічної безпеки Г.5 Брати участь у ліквідації аварій та їхніх наслідків

Слайд 16

4.6. ПРИКЛАД ОПИСУ ОДИНИЦІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ (ОСНОВНОЇ ТРУДОВОЇ ФУНКЦІЇ) А.1 "Перевіряти стан футеровки конвертера" (інтегрована група одиниць професійного стандарту "Здійснювати перевірку стану конвертера перед початком витоплення сталі"), віднесено до професійної назви роботи "Сталевар конвертера" Одиниця професійного стандарту професійної назви роботи "сталевара конвертера" Перевіряти стан футеровки конвертера Шифр А.1 * Основні трудові дії Оцінювати стан внутрішнього захисного вогнетривкого облицювання конвертера. Визначати наявність рідкого металу й шлаку в конвертері. Забезпечувати вивільнення конвертера від рідкого металу, шлаку, а також води. Перевіряти відсутність на кожусі, горловині й опорному кільці конвертера настилів і скрапу. Необхідні знання Конструкцію конвертера. Факельне та сухе торкретування. Структуру, склад і характеристики матеріалів футеровки конвертера. Типи вогнетривників для кладки футеровки. Характеристики та призначення вогнетривників. Фізико-хімічний механізм зношення футеровки. Принцип роботи й правила експлуатації контрольно-вимірювальних приладів. Інструкції з охорони праці й техніки безпеки. Схему розміщення обладнання. Знати, як користуватися контрольно-вимірювальними приладами, чистити обладнання. Необхідні уміння та навички Орієнтуватися вільно в зоні конвертера й механізмів, що забезпечують його роботу. Визначати візуально ступінь зношення футеровки конвертера й ступінь необхідного оновлення. Прогнозувати можливі сценарії розвитку пошкодження футеровки конвертера для своєчасного проведення необхідних ремонтів. Користуватися контрольно-вимірювальними приладами. Виконувати вивільнення конвертера від рідкого металу й шлаку, а також води. Перевіряти стан болтів і клинів для кріплення днищ. Очищувати горловину конвертера від настилів і скрапу механізованим способом. Предмети та засоби праці Конвертер місткістю 350 т, контрольно-вимірювальні прилади.

Слайд 17

4.7. ПРИКЛАД ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ВИКОНАННЯ ВИМОГ ОДИНИЦІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ (ОСНОВНОЇ ТРУДОВОЇ ФУНКЦІЇ) ПРОФЕСІЙНОЇ НАЗВИ РОБОТИ "СТАЛЕВАР КОНВЕРТЕРА" А1 "Перевіряти стан футеровки конвертера" * Перелік необхідних здатностей (компетенцій) (К) Критерії виконання вимог до необхідних умінь та навичок (У; Н) Критерії виконання вимог до необхідних знань та розумінь (З; Р) 1 2 3 К1 Професійно-нормативна У1 показати, як користуватися інструкцією з технічного обслуговування й експлуатації конвертера та механізмів, забезпечуючих його роботу Розповісти: З1 зміст інструкції з технічного обслуговування та експлуатації конвертора й механізмів; З2 про розташування обладнання К2 Професійно-виробнича (технологічна) Показати, як: У2 визначати на практиці ступінь зношення футеровки конвертора; У3 користуватися контрольно-вимірювальними приладами (термометром); У4 вивільнювати конвертор від рідкого металу, шлаку та води Розповісти про: З3 характеристики та склад матеріалів футеровки; З4 типи вогнетривників для кладки футеровки; З5 характеристики та призначення вогнетривників; З6 особливості фізико-хімічного механізму зношення футеровки К3 Управлінська Показати, як: У5 організовувати роботу членів бригади з вивільнення конвертора від рідкого металу, шлаку та води; У6 взаємодіяти з підручним сталевара під час оцінювання стану внутрішнього захисного вогнетривкого облицювання конвертора; У7 взаємодіяти з підручним сталевара під час замірювання температури вогнетривкого облицювання конвертора Р1 показати розуміння застосування підходів, способів, процедур організації взаємодії членів бригади під час підготовки конвертора до перевірки стану внутрішнього захисту облицювання та вимірювання температури К4 Працеохоронна (екологічна) Показати, як користуватися: У8 інструкцією з пожежної безпеки; У9 інструкцією з охорони праці й промислової безпеки; У10 загальними правилами безпеки на металургійних та коксохімічних підприємствах і виробництвах Підтвердити наявність знань: З7 інструкції з охорони праці й промислової безпеки; З8 інструкції з пожежної безпеки; З9 про загальні правила безпеки на металургійних та коксохімічних підприємствах і виробництвах К5 Соціальна Пояснити, як: У11 взаємодіяти з членами бригади в процесі вивільнення конвертора від рідкого металу, шлаку та води; У12 взаємодіяти з членами бригади під час визначення ступеня зношення вогнетривкого обслуговування конвертора З10 розповісти про те, як взаємодіяти з членами бригади та іншими працівниками під час виконання основної трудової функції К6 Особистісна Продемонструвати: Н1 навичку правильно оцінювати ситуацію; Н2 навичку оперативно діяти й приймати правильне рішення у випадках аварій, під час нещасних випадків та зупинки обладнання Продемонструвати знання: З11 плану ліквідації аварій; З11 того, як надавати першу долікарську допомогу

Слайд 18

5. Проблеми та шляхи їх вирішення *

Слайд 19

Дякую за увагу!!! * Праця Освіта

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка