X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

Завантажити презентацію

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Розділ XIV. СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ Глава 1. СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

Слайд 2

План Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування та справляння єдиного податку. Порядок визначення доходів та їх склад. Особливості нарахування та сплати єдиного податку Визначення дати отримання доходу підприємцем-«спрощенцем». Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку. Порядок обрання (переходу) на спрощену систему оподаткування. Відмова від спрощеної системи оподаткування. Анулювання свідоцтва платника єдиного податку. Підсумки

Слайд 3

Призначення спрощеної системи оподаткування Ліквідація можливостей мінімізації оподаткування, детінізація економіки Зниження корупційного чинника Стимулювання розвитку малого бізнесу через спрощення податкового навантаження Підвищення кількості самозайнятого населення через комфортну систему податкового законодавства Спрощення системи адміністрування податків для малого бізнесу

Слайд 4

1. Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування та справляння єдиного податку Спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності (291.2). Юридична особа, фізична особа-підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, за умови відповідності встановленим вимогам та реєстрації платником єдиного податку (291.3).

Слайд 5

Класифікація платників єдиного податку – фізичних осіб-підприємців Фіксовані* Будь-які види діяльності, крім тих, які заборонені платникам єдиного податку 15 % до: - суми перевищення граничного обсягу доходу, визначеного у пп. 1–3 п. 291.4 для 1-3 груп та пп. 5 п. 291.4 для 5 групи; - доходу, від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника ЄП; - доходу, отриманого при застосуванні інш. способу розрахунків, ніж грошовий; - доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, що не дають права застосовувати ССО в і д с о т к о в і не перевищує 3 млн. грн. не перевищує 20 млн. грн. не перевищує 1 млн. грн. не перевищує 150 тис. грн. Г р у п а Критерії розподілу: Види діяльності Ставки податку:  Податковий (звітний) період Терміни сплати податку   кількість найманих осіб обсяг річного доходу основні  додаткові   1 без найманих осіб роздріб. продаж товарів з торгів.місць на ринках; господ. діяльність з надання побутов. послуг населенню 1% – 10%   МЗП на місяць Календарний рік авансовим внеском не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця 2 одночасно не перевищує  10 осіб -господ. діяльність з надання послуг платникам ЄП, населенню; -вир-тво, продаж товарів; -діяльність у сфері ресторан.господарства 2% – 20%   МЗП на місяць Календарний квартал 3 одночасно не перевищує  20 осіб 3 %  від доходу для платників ПДВ протягом 10 календар. днів після граничного строкуподання квартальної декларації 5 %  від доходу для неплатників ПДВ 5 одночасно не перевищує  20 осіб 7 %  від доходу для платників ПДВ 10 %  від доходу для неплатників ПДВ

Слайд 6

Класифікація платників єдиного податку юридичних осіб – суб’єктів господарювання будь-якої організаційно-правової форми Група Критерії за групами: Види діяльності Ставки податку  Строки подання звітності Терміни сплати податку наймані особи обсяг річного доходу основні  додаткові 4 Середньо- облікова кількість не перевищує 50 осіб не перевищує 5 млн. грн. Будь-які види діяльності, крім тих, які заборонені платникам єдиного податку 3 % від доходу для платників ПДВ Подвійний розмір ставок (6 % або 10 % відповідно) від: - суми перевищення обсягу доходу, визначеного у пп. 4  п. 291.4 ПКУ; - доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж грошовий; - доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування у строк встановлений для квартального (звітного) періоду протягом 10 календар. днів після граничного строку подання квартальноїдекларації 5 % від доходу для не платників ПДВ 6 не перевищує 20 млн. грн. 7 % від доходу для платників ПДВ Подвійний розмір ставок (14 % або 20 %відповідно) від: - суми перевищення обсягу доходу, визначеного у пп.6 п.291.4 ПКУ; - доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж грошовий; - доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування 10 %  від доходу для не платників ПДВ

Слайд 7

Перелік дозволених побутових послуг, що надаються 1-ою, 2-ою групами платників єдиного податку:

Слайд 8

Спрощена система оподаткування не поширюється на суб'єкти господарювання, які здійснюють(291.5.1 ): 1) діяльність: - з організації, проведення азартних ігор; управління підприємствами; надання послуг пошти та зв'язку;організації торгів (аукціонів) та продажу виробів та предметів мистецтва, колекціонування, антикваріату; організації, проведення гастрольних заходів; - у сфері фінансового посередництва (крім діяльності, що здійснюється страховими агентами, визначеними Законом про страхування, сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III; 2) обмін іноземної валюти; 3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 л та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива, столових вин); 4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення; 5) видобуток, реалізацію корисних копалин;

Слайд 9

Не можуть бути платниками єдиного податку (291.5.2): ФО-підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження, діяльність у сфері аудиту; ФО-підприємці, які надають в оренду: земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 га; житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 100 м2; нежитлові приміщення, загальна площа яких перевищує 300м2; страхові компанії, страхові брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії; реєстратори цінних паперів; суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать ЮО, які не є платниками єдиного податку, не менше 25%; представництва, філії та інші відокремлені підрозділи ЮО, яка не є платником єдиного податку; фізичні та юридичні особи – нерезиденти; суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили.

Слайд 10

2. Порядок визначення доходів та їх склад (І) Визначення доходу здійснюється для цілей оподаткування єдиним податком та для надання права суб'єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку, перебувати на спрощеній системі оподаткування (292.14). Дохід платника єдиного податку (292.1): 1) ФО-підприємець: дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій (готівковій, безготівковій), матеріальній або нематеріальній формах. 2) ЮО: будь-який дохід, включаючи дохід філій, отриманий протягом податкового (звітного) періоду, в грошовій (готівковій, безготівковій), матеріальній або нематеріальній формах. До суми доходу платника єдиного податку включається: - вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг); - сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності (для 3-ї групи-платників ПДВ, та 4-ї, 6-ї груп ); - вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених цим Кодексом (для 4-ї, 6-ї груп ) (292.3.) При продажу основних засобів ЮО-платниками єдиного податку дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу (292.2). У разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, транспортного експедирування та агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента) (292.4).

Слайд 11

Порядок визначення доходів та їх склад (ІІ) Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання такого доходу (292.5) До доходу не включаються отримані ФО-підприємцем: пасивні доходи (проценти, дивіденди, роялті, страхові виплати і відшкодування); доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, що належить на праві власності ФО та використовується в її господарській діяльності (292.1) До складу доходу не включаються: - суми коштів та вартість майна, внесені засновниками, учасниками платника єдиного податку до статутного капіталу такого платника; - дивіденди, отримані платником єдиного податку - ЮО від інших платників податків, оподатковані в порядку, визначеному цим Кодексом (292.11)

Слайд 12

3. Особливості нарахування та сплати єдиного податку Платники єдиного податку 1-ої та 2-ої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати: - протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки; - за період хвороби, підтвердженої копією листка непрацездатності, якщо вона триває не менше 30 календарних днів (295.5) Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому цим Кодексом. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал (295.7). У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до органу ДПС подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності (295.8). Несплата (неперерахування) фізичною особою - платником єдиного податку, авансових внесків єдиного податку в порядку та у строки, визначені цим Кодексом, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50% обраної ставки єдиного податку (122.1).

Слайд 13

4. Визначення дати отримання доходу підприємцем-«спрощенцем»

Слайд 14

5. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку Податкова декларація подається до органу ДПС за місцем податкової адреси (296.4) Платники єдиного податку 1-3 груп не застосовують реєстратори розрахункових операцій (296.10)

Слайд 15

Платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів (297.1): податку на прибуток підприємств; податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані за спрощеною системою оподаткування; ПДВ з операцій з постачання товарів та послуг, місце надання яких розташоване на митній території України, за винятком ПДВ, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку оподаткування у розмірі 3%; земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності; збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства; збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності (визначені ст. 267) Платники єдиного податку: - сплачують податки, збори та митні платежі на загальних підставах у разі ввезення товарів на митну територію України (297.2); виконують функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах (297.3). сплачують єдиний соціальний внесок (34,7% від мінімальної заробітної плати), згідно Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування». У 2012 році він становить: у січні – березні: 372,33 грн.; у квітні –  червні: 379,62 грн.; у липні – вересні: 382,39 грн.; у жовтні – листопаді: 387,95 грн.; у грудні: 393,50 грн. - несуть відповідальність за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, за своєчасність подання податкових декларацій (300.1).

Слайд 16

6. Порядок обрання (переходу) на спрощену систему оподаткування (298.1) Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб'єкт господарювання подає до органу ДПС заяву. Зареєстровані в установленому порядку ФО-підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для 1-ої чи 2-ої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому виписано свідоцтво платника єдиного податку. Зареєстровані в установленому законом порядку суб'єкти господарювання (новостворені), які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для 3-ої чи 4-ої групи, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації. Суб'єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року шляхом подання заяви до органу ДПС не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Свідоцтво платника єдиного податку видається органом ДПС безоплатно протягом 10 календарних днів з дня подання суб'єктом господарювання заяви (299.5)

Слайд 17

Підстави для прийняття органом ДПС рішення про відмову у видачі суб'єкту господарювання свідоцтва платника єдиного податку (299.9) 1) невідповідність такого суб'єкта господарювання встановленим вимогам (визначено у ст.291); 2) наявність у суб'єкта господарювання, який утворюється в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов'язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганізації; 3) подання протягом календарного року більше одного разу заяви про перехід на спрощену систему оподаткування.

Слайд 18

7. Відмова суб'єкта господарювання від спрощеної системи оподаткування (298.2.) Платники єдиного податку можуть відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів (за умови відсутності непогашених податкових зобов'язань,податкового боргу), з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів. Для відмови суб'єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до органу ДПС заяву.

Слайд 19

Перехід платника єдиного податку на сплату інших податків і зборів у разі: перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками: 1 - 3 груп та нездійснення переходу на застосування іншої ставки; 1 - 4 груп, які використали право на застосування ставок, встановлених для 5 групи; 5, 6 груп. 2) застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків; 3) здійснення видів діяльності, які: - не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, чи невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання; - не зазначені у свідоцтві платника єдиного податку - ФО-підприємця; 4) перевищення чисельності ФО, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку; 5) сплата до закінчення граничного строку погашення податкового боргу, що виник у платника єдиного податку протягом двох послідовних кварталів (298.2) Перехід має відбутися з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося порушення умов спрощеної системи оподаткування (298.2.3)

Слайд 20

8. Анулювання свідоцтва платника єдиного податку (299.15) У разі виявлення органами ДПС під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку встановлених вимог, свідоцтво платника єдиного податку анулюється на підставі акта перевірки (299.16)

Слайд 21

9. ПІДСУМКИ Платники податку: ФО-підприємець (1,2,3,5 групи), ЮО (4,6 групи), якщо така особа відповідає встановленим вимогам і реєструється платником єдиного податку Об’єкт оподаткування: дохід платника податку База оподаткування: дохід платника податку виражений у гривнях Ставки податку: Основні (фіксовані - для 1,2 груп; відсоткові - для 3,4,5,6 груп); Додаткові (15%, 6-10%); Податковий (звітний) період: - 1 група: календарний рік; - 2,3,4,5,6 групи: календарний квартал Сплата податку: - 1, 2 групи: не пізніше 20 числа поточного місяця авансовим внеском; - 3,4,5,6 групи: протягом 10 календар. днів після граничного строку подання квартальної декларації

Слайд 22

Bисновки: застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності є позитивним кроком для розвитку малих суб’єктів підприємницької діяльності. Новими правилами вдвічі зменшено ставку єдиного податку у відсотках до доходу, збільшено максимально допустимий обсяг річного доходу та дозволену кількість найманих працівників; нові правила детально регулюють питання щодо порядку переходу та відмови від спрощеної системи оподаткування, встановлюють порядок визначення доходу, порядок застосування ставок єдиного податку отримання свідоцтва платника єдиного податку, порядок сплати єдиного податку та отримання, заміни свідоцтва платника єдиного податку тощо.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка