X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ринки

Завантажити презентацію

ринки

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ЕКОНОМІЧНІ БЛАГА, ЇХ КОРИСНІСТЬ. ТЕОРІЯ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ.

Слайд 2

Споживацькі переваги – це ранги, які споживач встановлює для альтернативних варіантів задоволення потреб.

Слайд 3

Корисність – це задоволення, яке споживач отримує від споживання товарів чи послуг або ж від якої-небудь діяльності.

Слайд 4

підходи до пояснення поведінки споживача: Кардиналістська модель поведінки споживача виходить з того, що корисність може вимірюватись кількісно за допомогою умовної одиниці – „ютиля” (від англ. utility - корисність). Ординалістська модель - блага, як носії певної корисності для споживача, можуть бути виміряні тільки порядково: споживач здатний визначитися з черговістю, послідовністю, в якій він обирав би ці блага для задоволення своїх потреб.

Слайд 5

У теорії споживчого вибору для спрощення ситуації виходять з таких основних припущень: 1) Раціональність поведінки споживача 2) Споживчі переваги сформовані. 3) Вибір споживача має обмеження. 4) Незалежність споживача або відсутність зовнішніх ефектів.

Слайд 6

Економічна теорія виходить з того, що між корисністю та кількістю продуктів, що споживається, існує певний функціональний зв’язок. Його відображає функція корисності, як співвідношення між обсягами спожитих товарів та послуг і рівнем корисності, що його досяг споживач:   ТU – корисність; Qx, Qy, Qn – обсяги відповідних спожитих товарів.

Слайд 7

Сукупна корисність – це загальне задоволення, яке отримує споживач від спожитих товарів чи послуг. Сукупна корисність зростає у процесі споживання, але все меншими і меншими темпами.

Слайд 8

Гранична корисність (MU) – це додаткова корисність, отримана від споживання додаткової одиниці блага, або приріст сукупної корисності при зміні кількості блага на одиницю MUn =TUn –TUn-1 n – кількість спожитих товарів MU – гранична корисність (від англійського marginal utility) TU – загальна корисність (total utility)

Слайд 9

Спостереження за поведінкою споживача виявили, що кожна наступна одиниця блага приносить споживачу менше задоволення, ніж попередня. Перший закон Госсена: величина задоволення від споживання кожної додаткової одиниці благ даного виду зменшується до досягнення нульового значення у точці повного насичення потреби. MUn < MUn-1

Слайд 10

Склянка лимонаду за порядком Гранична корисність MU (ютиля) Загальна корисність ТU (ютиля) 1 10 10 2 8 18 3 6 24 4 5 29 5 3 32 6 1 33 7 0 33 8 -1 32 9 -2 30 10 -3 27

Слайд 11

Слайд 12

Обмеження застосування закону

Слайд 13

Винятки деякі блага (антикваріат, колекціонування) антиблага (алкоголь та наркотики для залежних від них осіб) 

Слайд 14

Вибір споживача з ординалістських позицій Споживацький вибір Споживацькі переваги Ціни на товари Доходи споживача

Слайд 15

Умови, за яких споживач надає перевагу певним товарам та послугам 1. Здібність до ранжування альтернатив: а) це здібність людей ранжувати альтернативні комбінації товарів та послуг у тому порядку, який характеризує різний рівень задоволення від їх споживання; б) якщо є дві альтернативи, споживач може або віддавати перевагу одній з них, або вважати їх рівноцінними. 2. Транзитивність потреб споживача: а) це послідовність задоволення потреб, певний логічний зв'язок між різними ступенями задоволення потреб; б) якщо споживач віддає перевагу набору А перед набором В, а набору В перед набором С, то це означає, що набір А має перевагу перед набором С; в) транзитивність означає узгодженість у віддані переваги. 3. Більша кількість товару мас перевагу над меншою: а) передбачається, що споживач завжди захоче отримати більшу кількість товару, а не меншу, якщо товари якісні; б) йдеться про те, що потреби в товарах та послугах не можуть бути цілком насиченими.

Слайд 16

Крива байдужості

Слайд 17

Карта кривих байдужості Qу U3 U2 U1 Q х

Слайд 18

Карта кривих байдужості має певні властивості: 1. Набори товарів на кривих, що більш віддалені від початку координат, відповідають вищому ступеню споживацьких задоволень, ніж ті, що знаходяться на менш віддалених кривих.   2. Криві байдужості не перетинаються. Якщо припустити, що криві байдужості U1 та U2 перетнулися, то вони мають спільну точку Z. Тоді набір товарів Z має таку ж корисність, що і набір X, що знаходиться на кривій U1, і набір Y, що знаходиться на кривій U2. Згідно з принципом транзитивності X=Y. Однак це неможливо, оскільки ці точки належать різним кривим байдужості. 3. При збільшенні споживання певного блага зменшується величина іншого, яку людина жертвує заради отримання додаткової одиниці першого блага (прояв закону спадної граничної корисності). 

Слайд 19

Гранична норма заміщення (субституції) – це кількість товару Y, від якого споживач відмовився б, щоб отримати ще одну одиницю товару Х, залишаючись на даній кривій байдужості.

Слайд 20

Повні субститути (замінники) — товари, які повністю можуть бути замінені один одним з постійним коефіцієнтом заміни

Слайд 21

Повні доповнення — товари, які можуть споживатися в фіксованій пропорції.

Слайд 22

Нейтральне благо

Слайд 23

Бюджет – це кількість грошей, яка доступна для витрат споживача в певний період часу.

Слайд 24

Дохід споживача та купівельна сила грошей (тобто ціни товарів) визначають бюджетні обмеження споживача.

Слайд 25

Щоб зробити конкретний аналіз як впливає бюджет споживача на його вибір потрібно зробити певні виключення:

Слайд 26

дохід споживача дорівнюватиме всім його витратам, які він здійснює де Рх і РY – ціни відповідних благ

Слайд 27

Поняття рівноваги споживача. Другий закон Госсена Рівновага споживача — це оптимальний набір товарів, що максимізує корисність при певному обмеженому рівні бюджету (доходу) споживача. Така рівновага передбачає: як тільки cпоживач отримує даний набір товарів — у нього зникає стимул замінювати цей набір на інший.

Слайд 28

Припустимо, що MUA / РА > MUB/ Рв Наприклад, MUA = 40 ютилів за 1 кг, РА = 2 грн/кг, MUB= 50 ютилів за 1 кг, Рв = 4 грн/кг, тому: MUА/PA = 40/2> 50/4 = MUB/PB Очевидно, що при цьому покупець не досягає максимуму задоволення. Він може скоротити споживання товару В на 1 кг, втративши 50 ютилів. Але на зекономлені 4 грн. можна купити 2 кг товару А, що дасть додатково приблизно 80 ютилів (приблизно, тому що другий кілограм товару А може принести меншу корисність, наприклад, 39, а не 40 ютилів). Чистий виграш становитиме приблизно 80 - 50 = 30 ютилів. Із зменшенням споживання товару В збільшується його гранична корисність і, навпаки, із збільшенням споживання товару А зменшується його гранична корисність. Тому різниця між MUA / РА і MUB/ Рв буде зменшуватися. Перерозподіл витрат буде тривати до тих пір, поки відношення граничної корисності до ціни для кожного, реально спожитого товару не стане однаковим

Слайд 29

Оптимум споживацького вибору Другий закон Госсена полягає в тому, що споживач повинен розподілити свій дохід на покупку товарів так, щоб остання одиниця доходу яка буде витрачена на покупку товару принесла максимальне задоволення споживачеві. При заданих цінах і бюджеті споживач досягне максимуму корисності тоді, коли відношення граничної корисності до ціни однаково по всіх споживаним благ. MUA / PA = MUБ / PБ де MU – гранична корисність і P – ціна відповідно останньої придбаної одиниці продуктів А і Б Рівність називають рівнянням рівноваги з кардиналістських позицій.

Слайд 30

Множину можливого вибору споживчих кошиків, доступних для споживача відображає бюджетна лінія.

Слайд 31

Властивості бюджетної лінії: Відображає множину можливого вибору Має від’ємний нахил,тобто є спадною,кут нахилу відображає відносні ціни які і визначають пропорції заміни благ Зміна ціни одного з благ зміщує кут нахилу бюджетної лінії Зміна доходу споживача переміщує її паралельно до попередньої

Слайд 32

вплив змін доходу та цін на положення лінії бюджетного обмеження

Слайд 33

Стан рівноваги споживача на основі ординалістичного підходу

Слайд 34

Крива “дохід-споживання” (рівень життя)

Слайд 35

Залежно від своєї корисності блага поділяються на Блага з додатною корисністю (Goods) — це блага, збільшення обсягу яких у розпорядженні людини є привабливим для людини (відпочинок, житло, одяг, більшість продуктів харчування). Блага з від'ємною корисністю або антиблага (Bads) — це блага, збільшення яких небажане для людини (наявність С02 у повітрі або радіонуклідів у довкіллі є антиблагом для всіх, хоча в кожної людини є особисті антиблага).

Слайд 36

Залежно від впливу рівня доходу на обсяг споживання: Нормальні блага - блага, обсяг споживання яких зростає при зростанні доходу (більшість товарів і послуг). Блага низької споживчої цінності — блага, обсяг споживання яких спадає при зростанні доходу (одяг чи взуття, що вийшли з моди; дешеві продукти харчування).

Слайд 37

Залежно від впливу ціни на обсяг споживання: Звичайні блага — блага, обсяг споживання яких зростає при зниженні ціни (більшість товарів і послуг). Блага (товари) Гіффена — блага, обсяг споживання яких зростає при підвищенні ціни.

Слайд 38

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка