X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Регіональні ринки праці в країні

Завантажити презентацію

Регіональні ринки праці в країні

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Регіональні ринки праці Виконала студентка групи УП-871 Михайлюк Ельвіра Керівник роботи: Ракова Л.Н.

Слайд 2

Мета Метою курсової роботи є дослідження основних характеристик регіональних ринків праці України , механізмів їх регулювання та рекомендацій щодо майбутнього розвитку регіональних ринків праці. Задачі Визначення категорії ”ринок праці” та основних її складових. Аналіз основних характеристик регіональних ринків праці України. Ідентифікація типозон (груп регіональних ринків праці). Аналіз проблем регіональних ринків праці та шляхів їх вирішення.

Слайд 3

ЗМІСТ курсової роботи ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні основи дослідження функціонування ринку праці 1.1. Сутність ринку праці, підходи до його визначення 1.2. Соціально-економічні категорії попиту та пропозиції на ринку праці: макроекономічний та регіональний аспекти. 1.3. Механізм регулювання ринку праці на регіональному рівні РОЗДІЛ 2. Аналіз формування регіональних ринків праці 2.1. Дослідження основних характеристик регіональних ринків праці України 2.2. Загальна характеристика ринку праці Луганського регіону. 2.3. Досвід регулювання регіональних ринків праці у деяких закордонних країнах РОЗДІЛ 3. Розробка ефективної стратегії управлінням процесами на регіональному ринку праці. 3.1. Шляхи вирішення економічних, соціальних, демографічних проблем регіональних ринків праці. 3.2. Регіональні програми зайнятості населення України 3.3. Інформаційне забезпечення аналізу та прогнозування стану ринку праці України 3.4. Рекомендації щодо майбутнього розвитку регіональних ринків праці. ВИСНОВОК ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ

Слайд 4

РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні основи дослідження функціонування ринку праці В загальному розумінні ринок праці— це система обміну індивідуальних здібностей до праці на фонд життєвих цінностей, необхідних для відтворення робочої сили. Напрями визначення категорії “ринок праці”: 1) через систему обміну; 2) як сукупність суспільних відносин; 3) через систему економічних механізмів, норм та інститутів 4) як сукупність диференційованих підсистем;

Слайд 5

Попит на ринку праці Попит на ринку праці –це сформована потреба у трудових послугах, яку споживач хоче та здатний задовольнити за певну кількість грошей. Попит на робочу силу має територіально-галузеву структуру. Він розглядається у професійно-кваліфікаційному та соціальному розрізах.

Слайд 6

Крива попиту на працю з боку керівника фірми це графік функції граничної продуктивності праці (МRPL) від його ціни (W) wА A(WA=MRPA ) wB B(WB=MRPB) W – рівень заробітної плати L – об'єм вживаної праці w Крива ринкового попиту праці D(MRPL) 0 L

Слайд 7

Пропозиція на ринку праці Пропозиція робочої сили – це потреба різних груп працездатного населення в здобутті роботи по найму на цій основі – джерела існування. Пропозиція праці обуславліваєтся наступними чинниками: * чисельністю населення, перш за все працездатного; * середньою кількістю робочого годинника за певний час (тиждень місяць, рік) * кількістю складів населення, його кваліфікаційним рівнем, відповідною структурою.

Слайд 8

Для всього ринку праці крива пропозиції має позитивний нахил: із зростанням заробітної плати пропозиція праці зростає . Тут немає зворотного вигину, оскільки нові працівники систематично поповнюють ринок праці (наприклад, чим вище зарплата економіста, тим більше число студентів вибере цю спеціальність). У економічному понятті крива пропозиції праці S L є кривою граничних витрат праці MRC L . 0 L1 L2 L W SL (MRCL) W2 W1 Крива ринкової пропозиції праці

Слайд 9

Коротка характеристика стану регулювання ринку праці на регіональному рівні Сучасний механізм регулювання ринку праці не відповідає принципам стратегічного управління. Чинна організаційна структура управління ринком праці розрахована на поточне регулювання ситуації на ринку праці і не включає прогнозування стану ринку праці та стратегічне планування, аналіз та контроль, поточне корегування планів, вивчення регіональних диспропорцій на ринку праці, формування політики трудової міграції. Закладені на національному рівні основи короткострокової пасивної політики регулювання ринку праці закономірно реалізуються на рівні регіонів. Вирішуються питання соціального захисту. Натомість відсутні управління аналізу, прогнозування, співпраці з ринком освітніх послуг та профорієнтації.

Слайд 10

РОЗДІЛ 2. Аналіз формування регіональних ринків праці Cитуація на ринку праці, яка продовжує бути не однаково напруженою в різних регіонах України. Практикою доведено, що на ринок праці та його кон'юнктуру впливають такі блоки факторів як, демографічні, соціально-економічні, а також дієвість регіональних центрів зайнятості. Виявлено п'ять найбільш суттєвих узагальнених груп (типозон) регіональних ринків праці.

Слайд 11

Перша типозона Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська, Харківська та Луганська області. Характеризується невисоким рівнем зареєстрованого безробіття, наявністю значних обсягів прихованого безробіття, високим ступенем урбанізації населення. Для вирішення питань зайнятості доцільно сфокусувати увагу на додаткових інвестиціях у традиційні, "профільні" для регіонів галузі та на створенні сприятливих умов для самозайнятості і розвитку малого бізнесу.

Слайд 12

Друга типозона Івано-Франківська, Рівненська, Сумська, Миколаївська, Київська області. Характерні досить високі рівні промислового та сільськогосподарського виробництва. При вирішенні проблем зайнятості й безробіття слід орієнтуватися на досягнення високої конкурентоспроможності суб'єктів господарювання і регіону в цілому шляхом розширення можливості використання частки прибутку на виробниче інвестування у регіональну економіку.

Слайд 13

Третя типозона Хмельницька, Житомирська, Вінницька, Черкаська, Чернігівська області. Характерні значні обсяги сільськогосподарського виробництва. Їй притаманні значні обсяги заборгованості із виплати заробітної плати та вимушено неповно зайнятих. При формуванні політики зайнятості слід враховувати саме ці місцеві особливості. Важливими факторами виходу з кризи є створення вільних економічних зон, які мають формувати тут матеріальну основу найбільш конкурентноспроможних галузей економіки.

Слайд 14

Четверта типозона Волинська, Закарпатська, Кіровоградська, Тернопільська, Херсонська, Чернівецька області. Традиційно спостерігається надлишковість робочої сили. Продовжує розвиватися сформований роками специфічний тип економічної поведінки населення з ознаками високої мобільності та зайнятості у підсобних господарствах. Методи регулювання ринку праці повинні бути спрямовані на розвиток працепоглинаючих сфер діяльності, створення невеликих підприємств з переробки та зберігання сільськогосподарської продукції, виробництва будівельних матеріалів і товарів народного споживання з місцевої сировини та відходів, розширення сфери обслуговування.

Слайд 15

П'ята типозона м. Київ, АРК, Одеська та Львівська області Об'єднує регіони, які мають сильні міжнародні зв'язки, що проявляється у збільшенні кількості спільних підприємств, формуванні інфраструктури сучасних послуг. Вирішення проблем зайнятості полягає у розвитку туристського та рекреаційного бізнесу, науково-технологічно містких галузей тощо.

Слайд 16

Табл. 2 Огляд українського ринку праці за три квартали 2010 року Огляд українського ринку праці за три квартали 2010 року Сфера діяльності Кількість розміщених вакансій Кількість розміщених резюме Будівництво, архітектура 6487 10 923 hr-менеджери 2622 5310 Медицина 5432 2722 Лінгвістика, переведення 1894 4539 Нерухомість 2203 1565 Охорона, безпека 2456 4285 Логістика, транспорт, авто 9784 17 344 Банківські працівники, фінансисти 6588 18 249 Видавництво, ЗМІ 2320 4918 Маркетинг, реклама, PR 8380 9626 Промисловість, виробництво 11 182 13 284 Бухгалтери, аудитори 8186 17 733 Ресторани, живлення 4599 4377

Слайд 17

Огляд українського ринку праці за три квартали 2010 року Сфера діяльності Кількість розміщених вакансій Кількість розміщених резюме Секретаріат, офіс 7571 19 181 Страхування 3316 2156 IT-разработка і WEB-пропозиції 13 876 5679 Сфера обслуговування 12 916 11 007 Телекомунікація і свіязь 1876 4908 Топ-менеджмент 9395 14 016 Торгівля, продажі 44 957 29 230 Дизайнери, працівники поліграфії 3396 5013 Шоу-бізнес, мода, розваги 2526 3882 Юриспруденція 2621 6530 Консалтинг, тренінги, освіта 3750 3919 Готельний бізнес, туризм 2121 5495

Слайд 18

Доля присланих резюме за спеціалізаціями (студенти 3-5 курсів) Кадровий холдинг АНКОР в Україні провів порівняльний аналіз присланих резюме на різні спеціальності за перше півріччя 2010 і аналогічний період минулого року

Слайд 19

Аналіз присланих резюме в різних містах України показав, що в другому кварталі цього року в Києві старшокурсники шукали роботу найчастіше в адміністративній сфері, продажах, а також у сфері бухгалтерії і фінансів. У Львові високий попит у студентів старших курсів має адміністративна робота і продажі.У Донецьку в другому кварталі порівняно з першим кварталом, серед студентів старших курсів виріс попит на адміністративну роботу, а доля тих, що бажають проявити себе в продажах, навпаки, зменшилася, на відміну від Одеси і Дніпропетровська, де як і раніше очевидне прагнення студентів працювати в цій сфері.

Слайд 20

Доля присланих резюме по спеціалізаціях і містах за 2 кв. 2010 (студенти 3-5 курс)

Слайд 21

РОЗДІЛ 3. Розробка ефективної стратегії управлінням процесами на регіональному ринку праці Основні проблеми та недоліки регіональних ринків праці: Якість пропозиції робочої сили часто не відповідає сучасним вимогам професійно-освітньої підготовки, трудової та виконавчої дисципліни, мобільності та економічної активності в цілому. Низький середній рівень заробітків і низька питома вага витрат на робочу силу у собівартості виробництва та оплати праці найманих працівників у ВВП. Неминучим скороченням у найближчій перспективі чисельності населення працездатного віку та його старінням. Швидкі темпи структурних зрушень у сучасній економіці призводять до старіння знань, здобутих у процесі первинної професійно-освітньої підготовки. Брак фахівців особливо у галузях, що швидко розвиваються, в яких попит на фахівців набагато перевищує пропозицію.

Слайд 22

Шляхи вирішення економічних, соціальних, демографічних проблем регіональних ринків праці Соціальний захист має бути пріоритетним, соціальна допомога – адресною, а визначення соціальних гарантій для непрацездатного населення та осіб, що знаходяться в активному працездатному віці – диференційованим. Впровадження єдиної, уніфікованої та розгалуженої інформаційної системи обліку вільних робочих місць, трудових ресурсів та робочої сили з урахуванням їх кількісних та якісних параметрів. Активізація зусиль держави щодо стимулювання та регулювання трудової міграції, а також вирішення питання часткової компенсації втрат працівникам при зміні місця проживання внаслідок надання їм роботи в іншому регіоні. Створення нових робочих місць в кризових регіональних ринках праці повинно передбачати розробку техніко-економічного обґрунтування та інфраструктурного забезпечення території, впровадження спеціальних регіональних гарантій для діяльності підприємницьких структур. Для нейтралізації потенційних факторів погіршення зайнятості в Україні слід створити нову модель зайнятості, спрямовану на формування розвинутого соціально-орієнтованого ринку праці. Необхідність запровадження системи неперервної освіти та освіти протягом життя на основі зв'язку між загальною середньою, професійно-технічною і вищою її ланками, оптимізації системи перепідготовки та підвищення кваліфікації, інтегрованих навчальних планів і програм.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Соціологія