X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Прямі та портфельні іноземні інвестиції. Іноземне інвестування

Завантажити презентацію

Прямі та портфельні іноземні інвестиції. Іноземне інвестування

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Інвестиція (від лат. invest, вкладення коштів) — господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно. Інвестиції поділяються на: капітальні, фінансові, реінвестиції.

Слайд 3

Види інвестицій:

Слайд 4

Види інвестицій:

Слайд 5

Слайд 6

Статистичні дані про динаміку прямих іноземних інвестицій

Слайд 7

Прямі інвестиції на початок року, млн. дол. США

Слайд 8

Інвестиційна політика — загальнодержавні принципові рішення і заходи, що визначають напрями використання капітальних вкладень у сферах і галузях економіки з метою забезпечення ефективності та пропорційності її розвитку, усунення міжгалузевих і внутрішньогалузевих диспропорцій, досягнення оптимальних співвідношень між розвитком матеріального виробництва і невиробничої сфери.

Слайд 9

Інвестиційний клімат — сукупність чинників економічного, політичного, правового та соціального характеру, які бере до уваги інвестор, ухвалюючи рішення щодо здійснення інвестицій. Для оцінки інвестиційного клімату використовують такі узагальнюючі синтетичні показники: політична і фінансова стабільність; рівень загальноекономічного розвитку країни; рівень розвитку ринкової та інвестиційної інфраструктури; ємність внутрішнього ринку; вартість робочої сили; купівельна спроможність населення; рівень криміногенних, екологічних та інших ризиків

Слайд 10

Комплекс чинників, що визначають інвестиційний клімат, можна поділити на: Значимість кожного чинника в окремо взятій країні різна в залежності від рівня економічного розвитку, історичних та національних тенденцій.

Слайд 11

Іноземні інвестори — суб'єкти інших країн, які провадять інвестиційну діяльність на території країни, а саме: юридичні особи, створені відповідно до законодавства іншого, ніж законодавство країни; фізичні особи — іноземці, які не мають постійного місця проживання на території країни і не обмежені у дієздатності; іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові організації; інші іноземні суб'єкти інвестиційної діяльності, які визнаються такими відповідно до законодавства країни.

Слайд 12

Форми здійснення іноземних інвестицій — іноземні інвестиції можуть здійснюватись у таких формах: часткової участі у підприємствах, що створюються спільно з українськими юридичними і фізичними особами, або придбання частки діючих підприємств; створення підприємств, що повністю належать іноземним інвесторам, філій та інших відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб або придбання у власність діючих підприємств повністю; придбання не забороненого законами України нерухомого чи рухомого майна, включаючи будинки, квартири, приміщення, обладнання, транспортні засоби та інші об'єкти власності, шляхом прямого одержання майна та майнових комплексів або у вигляді акцій, облігацій та інших цінних паперів; придбання самостійно або за участю українських юридичних або фізичних осіб прав на користування землею та використання природних ресурсів на території України; придбання інших майнових прав; в інших формах, які не заборонені законами України, зокрема без створення юридичної особи на підставі договорів із суб'єктами господарської діяльності України.

Слайд 13

Слайд 14

Іноземне інвестування — це залучення вільних капіталів у економіку країн-донорів, для покращення їхнього економічного становища. Види іноземних інвестицій в Україні — іноземні інвестиції можуть здійснюватись у вигляді: іноземної валюти, що визнається конвертованою Національним банком України; валюти України — у разі реінвестицій в об'єкт первинного інвестування чи в будь-які інші об'єкти інвестування відповідно до законодавства України за умови сплати податку на прибуток (доходи); будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов'язаних з ним майнових прав; акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також корпоративних прав (прав власності на частку (пай) у статутному фонді юридичної особи, створеної відповідно до законодавства України або законодавства інших країн), виражених у конвертованій валюті; грошових вимог та права на вимоги виконання договірних зобов'язань, які гарантовані першокласними банками і мають вартість у конвертованій валюті, підтверджену згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями; інших цінностей відповідно до законодавства України.

Слайд 15

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка