X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Перегляд СНР 1993: у напрямі до СНР Пер.1

Завантажити презентацію

Перегляд СНР 1993: у напрямі до СНР Пер.1

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Перегляд СНР 1993: у напрямі до СНР Пер.1 Лідія Братанова Статистичний відділ ЄЕК ООН Київ, липень 2007

Слайд 2

План презентації Процес актуалізації СНР 1993 Поточна ситуація Окремі рекомендації Новий розділ з неформального сектору У напрямі до запровадження СНР 1993 пер.1 *

Слайд 3

Процес 2003 та 2004: Статистична комісія закликала до перегляду та погодила програму робіт 44 питання визначених для перегляду МСРГНР – координація та управління за підтримки Дорадчої експертної групи (AEG) Графік роботи Консолідовані рекомендації до березня 2007 Проект Перегляду 1 - березень 2008 *

Слайд 4

Процес (прод.) Низка робочих груп та груп консультантів: велика робота П'ять засідань AEG: рекомендації Широкі консультації СД ООН – консультації з усіма країнами ЄЕК ООН забезпечує консультації у регіоні спільне засідання ЄЕК ООН/ОЕСР/Євростату з питань НР, квітень 2006, Женева – консолідований набір попередніх рекомендацій Веб сторінка СД ООН – відкрита для коментарів *

Слайд 5

Процес (прод.) Березень 2007:Статистична Комісія затвердила набір рекомендацій СНР Пер.1 буде підготовлено у 2 томах Том.1 у березні 2008: глави, що представляють рамки СНР Том.2 у березні 2009: тлумачення рахунків та розширена інформація, як сателітні рахунки 2008: Стратегія запровадження СНР пер.1 2008: Формування групи високого рівня *

Слайд 6

Питання, що переглядалися Не фінансові активи (22 питання) Фінансові послуги (8) Фінансові інструменти (6) Сектор загально державного управління (7) Інший світ (10) Одиниці (2) Неформальні та незаконні види діяльності (2) Інші питання (1) *

Слайд 7

Поточна ситуація Здійснюється підготовка проекту основного набору глав Структура СНР пер.1 Основна структура не змінилась Розділи щодо важливих нових матеріалів роль послуг капіталу у рахунках сектор державного управління неформальний сектор Посилання на інші публікації Таблиці у тексті переформатовано; переглянуто значення показників 12 глав розміщено на веб сторінці для коментарів: http://unstats.un.org/unsd/sna1993/draftingPhase/ChapterIssueMatrix.asp *

Слайд 8

Окремі рекомендації Зосередження на 3 рекомендаціях: НДДКР Військові витрати Капітальні послуги Чому обговорювати ці рекомендації? Ймовірно, мають найбільший вплив на ВВП Відносяться до тих, за якими проводяться найбільші дебати Свідчать, що СНР розвивається *

Слайд 9

НДДКР Діюча СНР 1993 (§ 6.163-164) розглядає витрати на НДДКР як проміжне споживання, а не інвестиції Питання, що розглядалися у період СНР 1993 у останню мить, було вилучено з програми вивчення Постійна увага до НДДКР, як джерела економічного зростання Практичний досвід із сателітними рахунками *

Слайд 10

НДДКР (прод.) Рекомендації Рекомендації з приводу НДДКР прийнято Розглядати витрати на НДДКР у СНР пер.1 як GFCF Для запровадження необхідно подолати складнощі Пер.1 опише на надасть посилання на роботу, що проводиться МСРГНР звітуватиме Статистичній Комісії Пов'язане питання: патентні одиниці більше не виступають як активи *

Слайд 11

НДДКР (прод.) Вплив капіталізації НДДКР на ВВП залежатиме від країни Оцінки ОЕСР: У середньому ВВП ймовірно зросте на 2% Але з незначним впливом на темпи зростання *

Слайд 12

НДДКР (прод.) Проект тексту Стосовно НДДКР (проект глави §10.100): Визначення базується на керівництві Фраскаті Очікується надання даних щодо вартості визначених у контексті економічних переваг НДДКР За домовленістю оцінюється як сума витрат Стосовно патентів (проект глави §10.100): Патент – не актив, але юридична домовленість щодо умов доступу до НДДКР *

Слайд 13

НДДКР (прод.) Наслідки для нових даних Обстеження НДДКР мають бути змінені для задоволення вимог НР Покращені оцінки торгівлі послугами НДДКР Термін служби активів НДДКР Допомагають похідні індекси цін для НДДКР Квартальні оцінки Очікується керівництво ОЕСР щодо методів оцінки інтелектуальних активів *

Слайд 14

Військові витрати СНР 1993 (§10.65-68) розділяє воєнні витрати на: Зброю та системи підтримки – проміжне споживання незалежно від терміну використання Усі інші елементи тривалого використання: валове нагромадження основного капіталу Проблеми поточного підходу Розподіл важко застосувати на практиці Зброя, взята із запасів та продана, вимагає певного зворотньо-інтуітивного обліку *

Слайд 15

Військові витрати (прод.) Рекомендації: Воєнне обладнання, що застосовується у виробництві більш ніж 1 рік має розглядатися як активи Кулі та бомби мають розглядатися як матеріали та постачання, які є запасами Визначити окремі категорії в рамках формування основного капіталу – системи зброї, та в рамках запасів – воєнні запаси. Проекти глав: §10.84 та §10.137 *

Слайд 16

Військові витрати (прод) Вплив Придбання зброї перенесено з проміжного споживання уряду до GFCF Споживання основного капіталу щодо існуючих запасів систем зброї, що змінюються по країнах, буде доповненням до ВВП *

Слайд 17

Військові витрати (прод.) Наслідки та базові дані Базові дані проблематичне питання США вже затвердили рекомендований підхід Нові міжнародні стандарти обліку громадського сектору застосовують рекомендований підхід та вимагають амортизації протягом корисного терміну служби Найбільша перепона – рівень секретності Застосовуйте “правило великого пальця’– напр., оцінка GFCF щодо зброї як % загального бюджету на оборону (базуючись на показниках подібних країн) *

Слайд 18

Капітальні послуги СНР 1993 не визначає чітко послуги, що надаються не фінансовими активами Активи, що застосовуються у ринковому виробництві: капітальні послуги в рамках операційного результату (прибутку) Активи, що застосовуються у не ринковому виробництві : коли оцінюється результат, як сума витрат, враховується тільки споживання основного капіталу (CFC) Однак, оцінки корисні для аналізу продуктивності Керівництво ОЕСР з вимірювання капіталу, 2001, данає інформацію щодо капітальних послуг *

Слайд 19

Капітальні послуги (прод.) Показники капітальних послуг у двох окремих питаннях, що переглядаються: Загальне включення вартості капітальних послуг у СНР; Заміна амортизації на вартість капітальних послуг, коли підсумовуються фактори виробництва для оцінки не ринкового результату. *

Слайд 20

Капітальні послуги (прод.) Основне пояснення капітальних послуг Фокус на не фінансові активи, що використовуються у виробництві Принцип: такі активи дають більший внесок у вартість результату протягом часу їх використання, ніж їх початкова вартість Тривалий погляд на те, що операційний результат (прибуток) є прибуток на капітал, використаний у виробництві Метод постійної інвентаризації (або PIM) може бути застосовано для отримання оцінок усіх трьох пов'язаних із капіталом аспектів: вартість активів, прибуток на капітал та CFC Детальні рекомендації у актуалізованому Керівництві ОЕСР *

Слайд 21

Капітальні послуги (прод.) Рекомендації для активів, що застосовуються у ринковому виробництві (питання 15) Оцінки мають бути включені у додаткові таблиці, ніж у основні рахунки Підтверджено, що показники капітальних послуг та запасів капіталу мають складатися у інтегрований спосіб Основні концепції мають бути представлені у СНР *

Слайд 22

Капітальні послуги (прод.) Рекомендації для активів, що застосовуються у неринковому виробництві (питання 16) Підтримувати поточний підхід Провести більше досліджень: Провести тестові оцінки впливу на ВВП Врахувати різний рівень наявності даних у різних країнах світу МСРГНР координуватиме дослідження в цьому напрямі та звітуватиме щодо досягнутого прогресу Статистичній Комісії *

Слайд 23

Капітальні послуги (прод.) Вплив на ВВП Активи, що застосовуються у виробництві – не впливають Активи, що застосовуються у неринковому виробництві, якщо рекомендація була б прийнята, тоді неринкова продукція, і таким чином ВВП, був би вищий на вартість оцінених капітальних послуг Наслідки – не має потреби у збиранні даних даних, але Потреба у розробці систем для оцінки капітальних запасів та CFC для отримання оцінок капітальних послуг у інтегрований спосіб *

Слайд 24

Новий розділ: неформальний сектор СНР 1993 Надає просто витяг із визначення МОП Програма вивчення зазначила потребу у постійній співпраці з МОП – провідною установою у цій роботі Постійна потреба у керівництві, беручи до уваги важливість неформального сектору (НС) у багатьох країнах Практичний досвід, напр., у адаптації методів обстеження та концептуальний прогрес (Група Делі) *

Слайд 25

Новий розділ: неформальний сектор (прод.) Чому нова глава? Потреба у роз'ясненні Наскільки добре визначення МОП підходить до СНР? Наскільки добре термінологія МОП узгоджується із методологією СНР? Різне використання “iнеформального сектору” Одна з кількох глав включає тлумачення та розширення рахунків Має бути готова у 2009 Онлайн за адресою http://unstats.un.org/unsd/sna1993/description.asp?ID=31 ) *

Слайд 26

Впровадження СНР 1993 пер. 1 Стратегія впровадження має бути розглянута Статистичною Комісією у 2008 МСРГНС працює над стратегією: Слід зосередити увагу на інституційному формування та наявності базових даних – стратегія збору базових даних Визначення форми та інша увага Зустрічі, навчальні семінари, практикуми (регіональна спрямованість) Технічна допомога (спільна програма для різних інституцій, розробка обстежень та інституційний розвиток) Керівництва Прикладні дослідження Пропагування *

Слайд 27

Висновок Рекомендації не змінюють фундаментальних рамок, тому країни запрошуються продовжити розробки відповідно до СНР 1993 Гармонізація із ПБ: Керівництво МВФ з ПБ переглядається одночасно і це має бути враховано у планах запровадження Плани запровадження вже обговорюються ЄСР-95 wтакож буде переглядатися *

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Соціологія