X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Перегляд МСГК та КДЄС: значення для національних рахунків

Завантажити презентацію

Перегляд МСГК та КДЄС: значення для національних рахунків

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Перегляд МСГК та КДЄС: значення для національних рахунків Спільний семінар ЄАВТ/ЄЕК ООН/ДКСУ липень 2007 Презентація Тіхоміри Дімової, ЄЕК ООН United Nations Economic Commission for Europe Statistical Division United Nations Economic Commission for Europe Statistical Division

Слайд 2

Міжнародна родина економічних та соціальних класифікацій Інтегрована система статистичних класифікацій розроблена та затверджена як керівництва СК ООН або іншим міждержавним органом; Міжнародна родина економічних та соціальних класифікацій включає: Класифікації економічної діяльності (МСГК/ISIC), продукції (КОП/CPC, ГС/HS), витрат за цілями, зайнятості (МКЗ/ICSE), професій (МСКЗ/ISCO),….; Похідні або пов'язані класифікації використовуються для регіональних або національних цілей; Зіставність статистики на світовому рівні. UNECE Statistical Division Slide *

Слайд 3

Класифікації видів діяльності Довідкова класифікація МСГК/ ISIC (ООН, світовий рівень) 17 розділів, 62 підрозділів, 161 груп, 298 класів Похідні класифікації КДЄС/ NACE (рівень ЄС) 17 розділів, 62 підрозділів, 224 груп, 514 класів Пов'язані класифікації ПАСКП/NAICS (США, Канада, Мексика) 20 секторів, 103 підсекторів, 328 галузевих груп, 728 галузей, національних галузей АНЗСГК/ANZSIC (Австралія та Нова Зеландія), JSIS (Японія) тощо. UNECE Statistical Division Slide *

Слайд 4

Перегляд МСГК (ISIC) Перегляд МСГК/ISIC, КОП/CPC та ГС/ HS розпочато у 1999; СК ООН затвердила МСГК (ISIC) пер. 4 у березні 2006; Завдання: Відповідність – відображати економічні зміни; Міжнародна зіставність – узгодженість NAICS, NACE, ANZSIC; Спадкоємність; Розглядає більш широкі рамки переглянутих міжнародних стандартів (СНР, ПБ). UNECE Statistical Division Slide *

Слайд 5

Головні зміни у МСГК (ISIC) пер.4 (прод.) Кількість детальних позицій значно збільшилась, особливо в секторі послуг (з 9 до 13 Розділів); Специфічні категорії для “допоміжних послуг” близькі до відповідних видів діяльності; Інтегровані види діяльності – економічні одиниці мають класифікуватися відповідно до їх основного виду діяльності, визначеним відповідно із принципом доданої вартості та методом зверху до низу (або іншими, що базуються на валовому випуску, обсягах продажу, факторах/ресурсах виробництва). UNECE Statistical Division Slide *

Слайд 6

Головні зміни у МСГК (ISIC) пер.4 (прод.) UNECE Statistical Division Slide *

Слайд 7

Головні зміни у МСГК (ISIC) пер.4 (прод.) Сільське господарство “Сільське господарство, мисливство та лісове господарство” та “Рибальство” об'єднані у новий розділ A “Сільське, лісове господарство та рибальство”. Промисловість “Видобувна промисловість” and “Будівництво” - реструктуризовані; “Видавнича діяльність” та “Обробка вторинної сировини” виключені із Розділу C “Обробна промисловість”. Інші види діяльності перегруповано; “Постачання електроенергії, газу та води” - розбито; Новий розділ E “Водопостачання, каналізаційна система, обробка відходів та захисні заходи” об'єднує види діяльності з колишніх розділів “Обробна промисловість” та “Постачання електроенергії, газу та води” UNECE Statistical Division Slide *

Слайд 8

Головні зміни у МСГК (ISIC) пер.4 (прод.) Послуги “Ремонт особистих товарів” вилучено із розділу G “Торгівля”; “Транспорт, складування та зв'язок” розбито зв’язок включено до нового розділу J. Туристичні агентства також перенесено; Новий розділ J “Інформація і зв'язок” поєднує види діяльності, які раніше входили до “Обробної промисловості”, “Транспорт, складування та зв'язок”, “Операції з нерухомістю, оренда і економічна діяльність”, та “Діяльність по наданню інших послуг”; Для релевантності із НР надано більш детальну структуру розділу K “Фінансова та страхова діяльність”. Нові групи створено для “Діяльність холдингових компаній”, “Трастові фонди та інші фінансові інструменти” та “Заходи із управління фонами”. Страхування, перестрахування та пенсійне фінансування – представлено окремими групами; UNECE Statistical Division Slide *

Слайд 9

Головні зміни у МСГК (ISIC) пер.4 (прод.) “Операції з нерухомістю, оренда і економічна діяльність” розподіляється на 3 розділи: L “Операції з нерухомістю”, M “Професійна, наукова та технічна діяльність” та N “Діяльність по наданню адміністративних послуг та послуг із підтримки”; Розділ Q “Діяльність у сфері охорони здоров`я і надання соціальних послуг” було реструктуризовано та додано додаткову розбивку. Ветеринарну діяльність перенесено до нового розділу M; “Мистецтво, розваги та відпочинок” став окремим розділом R, який не включає радіо/ТВ діяльність (перенесено до J); S “Діяльність по наданню інших послуг” включає послуги з ремонту комп'ютерів та домогосподарських товарів. UNECE Statistical Division Slide *

Слайд 10

Специфічні рівні агрегації Розроблено два спеціальних рівня агрегації СНР/МСГК для звітування за даними НР у світовому масштабі: вищій - вищій рівень A*10 та проміжний рівень A*38; На рівні ЄС також буде введено рівень А*66; У НР інші характеристики виробничих одиниць також важливі окрім групувань МСГК (ISIC): вид виробника, вид власності, інституційний сектор; Альтернативні агрегації для інших специфічних потреб також можуть бути розроблені: агрегати для неформального сектору, сектору ІКТ тощо. UNECE Statistical Division Slide *

Слайд 11

Впровадження МСГК (ISIC) пер.4 38а сесія СК ООН розглянула наступний графік впровадження МСГК пер.4: Адаптація національних класифікацій до 2009; Адаптація реєстрів підприємств до 2010; Застосування переглянутих МСГК (ISIC) та КОП (CPC) у статистичних програмах починаючі з 2011; Запровадження переглянутих МСГК (ISIC) та КОП (CPC) у національні рахунки до 2015; Застосування у переписах населення тощо якнайскоріше. Гнучкість, що дозволяє країнам прискорити процес. UNECE Statistical Division Slide *

Слайд 12

Впровадження МСГК (ISIC) пер.4 в регіоні ЄЕК ООН У деяких країнах ЄЕК ООН процес впровадження буде більш просунутим порівняно із світовим рівнем Три групи країн: Група, яка координується Євростатом (27 ЄС + 3 ЄАВТ) Діяльність 2007 – програма із впровадження КДЄС (NACE) пер.2 Північна Америка (США, Канада) впровадження NAICS 2002 та NAICS 2007 Західно-балканські країни та СНД Застосовуються різні класифікації – МСГК/КДЄС (ISIC/NACE), CBNE UNECE Statistical Division Slide *

Слайд 13

Країни ЄС –КДЄС (NACE) пер.2 1 січня 2008: економічні одиниці у РП мають бути класифіковані відповідно із КДЄС пер.2 (подвійне кодування принаймні для 2008); 2008: Перший базовий рік для структурної статистики підприємств; 2009: короткотермінова статистика (M1 2009 та Q1 2009) та індекс вартості робочої сили; Вересень 2011: звітування з національних рахунків згідно із КДЄС пер.2; 2011: платіжний баланс та статистика сільського господарства, 2012: вся статистика Співтовариства готуватиметься за КДЄС пер.2. UNECE Statistical Division Slide *

Слайд 14

Країни ЄС –КДЄС (NACE) пер.2 Рівень A3 Рівень A6 Рівень A17 Рівень A31 Рівень A60 Зупинено Замінено на A*10 (квартальні та регіональні рахунки) Замінено на A21 Замінено на A*38 (річні рахунки) Замінено на A*66 (таблиці ресурсів/використання та затрат/випуску) UNECE Statistical Division Slide *

Слайд 15

Північна Америка – NAICS Запитальник ОЕСР у 2006; Канада впровадить переглянуту NAICS у статистику підприємств у 2007. Національні рахунки готуватимуться відповідно до нової класифікації у 2010 році; США також надаватиме дані національних рахунків відповідно до переглянутої NAICS у 2010р; Обидві країни готуватимуть дані для рівнів A*10 та A*38. UNECE Statistical Division Slide *

Слайд 16

Західно-балканські країни та країни СНД Весною 2007 року вісім країн надали ЄЕК ООН інформацію стосовно їх планів запровадження нової версії МСГК (ISIC); Деякі країни наразі переходять з КГНГ на МСГК пер.3; Вірменія, Молдова, Сербія та колишня Югославська Республіка Македонія здійснюють переклад класифікацій та розробляють національні версії та методологічні пояснювання; Вірменія, Молдова та Сербія планують запровадити МСГК пер.4 у статистику підприємств у 2008, Україна - у 2011; Національні рахунки складатимуться відповідно із МСГК пер. 4 у 2011р. - Сербією та у 2012р. - Україною. UNECE Statistical Division Slide *

Слайд 17

Впровадження МСГК пер. 4 в регіоні ЄЕК ООН Біля 50 країн-членів ЄЕК ООН (з 56) постійно готують та публікують дані національних рахунків за видами діяльності; ЄЕК ООН очікує, що до 2012 року від 35 до 40 країн впровадять у свої статистичні системи переглянуті МСГК/КДЄС. UNECE Statistical Division Slide *

Слайд 18

Корисні адреси Євростат, Діяльність 2007: Перегляд NACE та CPA http://circa.europa.eu/irc/dsis/nacecpacon/info/data/en/index.htm Євростат, Сервер метаданих RAMON http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC СДООН, Економічні та соціально-економічні класифікації http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/class_default.asp UNECE Statistical Division Slide *

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне