X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Фінансове забезпечення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня у 2012 році

Завантажити презентацію

Фінансове забезпечення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня у 2012 році

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Фінансове забезпечення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня у 2012 році Т.В. Писаренко, к.т.н., заступник директора Т.К. Кваша, завідувач відділення О.Ф. Паладченко, завідувач відділу Г.В. Карлюк, в.о. завідувача відділу УкрІНТЕІ О.Ф. Паладченко завідувач відділу прогнозування науково-технологічного розвитку тел.: (044) 521 00 80, еmail: paladchenko@uintei.kiev.ua

Слайд 2

1. “Освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії“ Стратегічний пріоритет профінансовано в обсязі 6593,25 тис. грн., що становить 4,3% загального обсягу бюджетного фінансування. 1.2 Освоєння нових технологій створення енергогенеруючих потужностей на основі когенераційних установок" . 1.7 Освоєння нових технологій використання теплових насосів. Не фінансувалися два середньострокових пріоритетних напрями інноваційної діяльності:

Слайд 3

Розподіл видатків на середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного рівня за стратегічним пріоритетом "Освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії" у 2012 р.

Слайд 4

2. "Освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії" Фінансування за даним стратегічним пріоритетом у 2012 р. становило 36401,10 тис. грн. або 23,7% загального обсягу і здійснювалося за чотирма середньостроковими пріоритетними напрямами. Не здійснювалося фінансування за трьома середньостроковими пріоритетними напрямами інноваційної діяльності: 2.2 Розвиток транспортної логістики; 2.3 Удосконалення систем виведення ракет-носіїв, космічних апаратів; 2.4 Впровадження керуючих систем авіаційної, корабельної, ракетної, військової електроніки.

Слайд 5

Розподіл видатків на середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного рівня за стратегічним пріоритетом "Освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки" у 2012 р.

Слайд 6

3. "Освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з’єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій" Фінансування становило 7103,18 тис. грн. або 4,6% загального обсягу фінансування інноваційної діяльності. 3.8 "Створення і виготовлення матеріалів для виробництва, акумуляції,  збереження енергії та охорони навколишнього природного середовища“. Не здійснювалося фінансування за одним середньостроковим пріоритетним напрямом

Слайд 7

Розподіл видатків на середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного рівня за стратегічним пріоритетом "Освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з’єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій" у 2012 р.

Слайд 8

4. "Технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу” Стратегічний пріоритетний напрям отримав найбільшу частку бюджетних коштів – 93129,72 тис. грн. або 60,8% загального обсягу фінансування середньострокових напрямів загальнодержавного рівня інноваційної діяльності.

Слайд 9

Розподіл видатків на середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного рівня за стратегічним пріоритетом "Технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу" у 2012 р.

Слайд 10

6. " Широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища" Фінансування у 2012 р. було незначне – 3519,16 тис. грн. або 2,3% загального обсягу фінансування середньострокових пріоритетів загальнодержавного рівня інноваційної діяльності.

Слайд 11

Розподіл видатків на середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного рівня за стратегічним пріоритетом "Широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища" у 2012 році

Слайд 12

7. "Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки" Стратегічний пріоритетний напрям профінансовано в обсязі 6546,80 тис. грн. або 4,3% загального обсягу фінансування середньострокових пріоритетів загальнодержавного рівня інноваційної діяльності. Не здійснювалося фінансування за трьома середньостроковими пріоритетними напрямами: 7.5 Впровадження новітніх технологій у спеціальні телекомунікаційні мережі, зокрема в Національну систему конфіденційного зв’язку. 7.6 Розвиток технологій виготовлення оптичних носіїв для довгострокового зберігання інформації. 7.8 Розвиток технологій тривимірного реалістичного інтелектуального моделювання складних техногенних систем, що розроблені з урахуванням методів і засобів неогеографії та зоогеографії.

Слайд 13

Розподіл видатків на середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного рівня за стратегічним пріоритетом "Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки" у 2012 р

Слайд 14

Кількість затверджених та профінансованих у 2012 році середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня, од. №з/п Стратегічний напрям Кількість затверджених середньостроко-вих пріоритетних напрямів загальнодержавного рівня Кількість профінансованих середньострокових пріоритетних напрями загально державного рівня Кількість непрофінансованих середньострокових пріоритетних напрямів загальнодержавного рівня Обсяги державних коштів, тис. грн.. Частка у загальних обсягах фінансування середньо- строкових пріоритетів загальнодерж рівня, % 1 Освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії 7 5 (1.1; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6) 2 (1.2 та 1.7) 6593,25 4,3 2 Освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки 7 4 (2.1; 2.5; 2.6; 2.7) 3 ( 2.2; 2.3; 2.4) 36401,10 23,7 3 Освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з’єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій 8 7 (3.1 - 3.7) 1 (3.8) 7103,18 4,6 4 Технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу 8 Всі 8 - 93129,72 60,8 5 Впровадження нових технологій та обладнання для високоякісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики 10 - Всі 10 - - 6 Широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища 5 Всі 5 - 3519,16 2,3 7 Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки 8 5 (7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.7) 3 (7.5; 7.6; 7.8) 6546,80 4,3 Всього 53 34 19 153293,21 100,0 Частка (%) 100,0 64,2 35,8

Слайд 15

Розподіл видатків на фінансування середньострокових пріоритетних напрямів загальнодержавного рівня за розпорядниками коштів та джерелами фінансування у 2012 році, тис. грн

Слайд 16

Висновки Результати проведеного моніторингу реалізації у 2012 р. середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня головними розпорядниками бюджетних коштів свідчать: Із 53 затверджених Урядом середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня профінансовано 34 (64,2%) середньострокові пріоритети Найбільшу частку бюджетних коштів – 93129,72 тис. грн. або 60,8% від загального обсягу фінансування середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня було спрямовано за середньостроковими пріоритетними напрямами стратегічного пріоритету "Технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплекс". Найменшу частку – 3519,16 тис. грн.. або 2,3% - за середньостроковими пріоритетними напрямами стратегічного пріоритету "Широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища". Фінансування середньострокових пріоритетних напрямів загальнодержавного рівня здійснене за шістьма стратегічними пріоритетами, визначеними Законом України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні". За двома стратегічними пріоритетами: ("Технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу" та "Широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища") фінансувалися всі середньострокові пріоритетні напрями. За таким важливим соціальним стратегічним пріоритетом "Впровадження нових технологій та обладнання для високоякісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики" безпосереднього фінансування середньострокових пріоритетних напрямів не здійснювалося.

Слайд 17

Пропозиції Переглянути та оптимізувати перелік середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня відповідно до результатів моніторингу реалізації зазначених пріоритетних напрямів головними розпорядниками бюджетних коштів за 2012 рік. Для цього поновити проведення форсайтних досліджень щодо визначення пріоритетних напрямів науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні на постійній основі. З метою ефективного використання коштів фінансування середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня слід здійснювати із врахуванням результатів моніторингу реалізації зазначених пріоритетних напрямів головними розпорядниками бюджетних коштів. Державні цільові програми привести у відповідність із середньостроковими пріоритетними напрямами інноваційної діяльності галузевого рівня на 2012 - 2016 роки, як це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2012 №397.

Слайд 18

Дякую за увагу! О.Ф. Паладченко завідувач відділу прогнозування науково-технологічного розвитку тел.: (044) 521 00 80, еmail: paladchenko@uintei.kiev.ua

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Економіка