X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Промислова власність на ресурси

Завантажити презентацію

Промислова власність на ресурси

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Промислова власність Поліщук Ірина Панасівна Провідний інженер НДЧ ЛНУ ім.І.Франка

Слайд 2

“..будь що під сонцем зроблено людиною” Ця відома фраза може бути епіграфом нашого з Вами семінару, оскільки кожен продукт чи послуга, якими ми користуємося у нашому повсякденному житті є результатом довгого ланцюга великих чи малих нововведень, таких як зміна у дизайні чи удосконалення, що дають той вид, чи те призначення, що він має сьогодні. Кожен з нас у цьому ланцюгу займає своє місце і вносить свою частку у розвиток науки. Щоб науково-дослідні роботи були конкурентноспроможними вони повинні характеризуватися високим технічним рівнем і патентним захистом, тобто технічні рішення мають бути захищені одним або декількома патентами. Згідно ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки" частини 4 "Вимоги до структурних елементів основної частини" у вступі коротко викладають оцінку сучасного стану проблеми, яка неможлива без проведення патентно-інформаційних досліджень. Сьогодні патентний пошук можна здійснювати по Інтернету, хоча не всі сервери є безкоштовні. Але і доступна інформація допомагає визначити рівень техніки і виявити можливі об"єкти промислової власності.

Слайд 3

Що ж таке промислова власність ? Поняття “промислова власність” стало після заключення Паризької Конвенції по охороні промислової власності 1883р. загальновживаним, універсальним у патентній практиці терміном. Право промислової власності-це сукупність правових норм, які мають на меті охорону науково-технічних досягнень, що стосується промисловості та інших різновидів господарювання. До об’єктів права промислової власності відносяться: винаходи, корисні моделі - технічні рішення, промислові зразки - зовнішній вигляд промислових виробів, товарні знаки і знаки обслуговування - проставлені на виробах промислового виробництва або використані при наданні послуг відмітні символи або позначення, географічні зазначення - вказання місця походження товарів, комерційні (фірмові) найменування - найменування фірм, під якими вони виступають в обороті , топографії інтегральних мікросхем - компонування, сорти рослин.

Слайд 4

За Законом не можуть одержати правову охорону: відкриття, наукові теорії та математичні методи; методи організації та управління господарством; плани,умовні позначення, розклади, правила; методи виконання розумових операцій; комп"ютерні програми; результати художнього конструювання; породи тварин тощо.

Слайд 5

Візьмемо простий приклад - кулькову ручку. Цей продукт містить у собі не одне запатентоване технічне рішення: починаючи від пасти - матерілу, конструктивного і технологічного виконання - пристрою і способу, зовнішнього вигляду - промислового зразка і кінчаючи товарним знаком, який допомагає виробнику збувати продукт на ринку та завойовувати клієнтів. Знаменитий патент Ладислао Біро на кулькові ручки у багатьох відношеннях був дійсним проривом, однак подібно йому багато інших винахідників поліпшували цей продукт і його дизайн і завдяки придбанню прав інтелектуальної власності законно домоглися охорони для своїх удосконалень. І так відбувається практично з будь яким продуктом чи послугою на ринку.

Слайд 6

В Україні, як і в цілому цивілізованому світі, винахідництву та правовому регулюванню відносин, що складається у сфері створення і використання винаходів приділяється значна увага. Законодавча система захисту об”єктів промислової власності постійно розвивається і удосконалюється. Так, новий Цивільний кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 року набрав чинності з 1-го січня 2004 року містить у собі 4-у книгу "Право інтелектуальної власності". Глава 39 "Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель і промисловий зразок" охоплює закони України, які стосуються охорони прав на об"єкти промислової власності: "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на промислові зразки", "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", "Про охорону прав на зазначення походження товарів", а також низку підзаконних актів - положення, правила, інструкції. З 2001 року охороняються права на нетрадеційні об"єкти - сорти рослин - Законом “Про охорону прав на сорти рослин" і на топографії інтегральних мікросхем Законом України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" (1997).

Слайд 7

Оскільки наш заклад не займається виробництвом, то доцільно зупинитись на Законі України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", який зазначає, що: Винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини у будь-якій сфері технології і на них надаються однакові майнові і особисті немайнові права. Об"єктом винаходу може бути: 1.продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин ), 2. спосіб, 3. застосування раніше відомого продукту за новим призначенням (Ст. 6 ч.2) За Цивільним Кодексом об"єктом винаходу є: 1. продукт (пристрій, речовина, тощо), 2. процес у будь-якій сфері технології, (ст. 459 ч.2) 3. застосування раніше відомого продукту за новим призначенням.

Слайд 8

Об"єктом корисної моделі Закон визнає конструктивне виконання пристрою, а за Цивільним Кодексом об"єктом корисної моделі може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь якій сфері технології (ст.460 ч.2), а також нове застосування відомого продукту чи способу. Як видно, тепер об"єкти винаходу і об"єкти корисної моделі є одними і тими ж. Користуючись тільки визначенням, неможливо визначити відмінності між винаходом і корисною моделлю. Для розуміння цих відмінностей необхідно згадати умови надання правової охорони на ці об"єкти. У відповідності до п. 1 і 2 ст. 7 Закону умовами надання правової охорони є :

Слайд 9

Серед критеріїв патентоздатності корисної моделі відсутня вимога винахідницького рівня. До того ж термін розгляду заявки на корисну модель складає не більше півроку з дати подання заявки, тоді як при поданні заявки на винахід чекати результатів завершення кваліфікаційної експертизи щонайменше 2 роки. Усе це робить корисну модель більш привабливим видом промислової власності. Право на винахід засвідчуються патентом, на корисну модель - деклараційним патентом. Патент - це охоронний документ, що видається заявнику за результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід і підтверджує авторство, пріоритет і право власності на зазначений об"єкт. Деклараційний патент на корисну модель - різновид патенту, що видається за результатами формальної ексертизи заявки на корисну ммодель. Кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті) - це експертиза, що встановлює відповідність винаходу умовам патентноздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності).

Слайд 10

Формальна експертиза (експертиза за формальними ознаками) - експертиза, у ході якої встановлюється належність зазначеного у заявці об"єкта до переліку об"єктів, які можуть бути визнані винаходами (корисними моделями), і відповідність заявки та її оформлення встановленим вимогам. Строк дії патенту України на винахід становить 20 років від дати подання заявки до Установи. Строк дії деклараційного патенту на корисну модель становить 10 років від дати подання заявки до Установи. Дія патенту на об"єкти промислової власності може достроково припинятись у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності або за заявою власника патенту.

Слайд 11

Розмір і порядок сплати зборів за дії, пов"язані з охороною прав на об"єкти інтелектуальної власності затверджені Постановою Кабінету Міністрів України № 1716 від 23.12.2004 р. і становить: за подання заявки 25 грн. за проведення кваліфікаційної експертизи 200 грн. за публікації про видачу патенту 30 грн. за підтримання чинності патенту 1,2 р. - 15 грн. 3.4,5 р. - 20 грн. 6,7,8 р .- 35 грн. 9 - 14 р. - 65 грн. 15-25р. - 110 грн.

Слайд 12

За Законом винахід - це технологічне (технічне) вирішення, що відповідає умовам патентоздатності і є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною. Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи. Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно з рівня техніки. Винахід (корисна модель) визнається промислово придатним, якщо він може бути використаним у промисловості або в іншій сфері діяльності. Для одержання патенту на винахід (корисну модель) до Установи подається заявка або від організації або через представника у справах інтелектуальної власності.

Слайд 13

Установа - Департамент інтелектуальної власності (Центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності - Міністерство освіти і науки України) уповноважує Державне Підприємство "Український інститут промислової власності" - заклад експертизи розглядати подані до Установи заявки на об"єкти промислової власності, а саме на винаходи та корисні моделі, і проводити експертизу цих заявок. Результати експертизи, які відображаються у висновку експертизи, є підставою для прийняття Установою ріщення про видачу охоронного документа - патенту на винахід або деклараційного патенту на корисну модель, чи рішення про відмову у їх видачі. Заявка - сукупність документів, необхідних для видачі Установою патенту на винахід чи деклараційного патенту на корисну модель.

Слайд 14

При оформленні заявки слід дотримуватись вимог, викладених у “Правилах складання і подання заявки на винахід (корисну модель)”. Згідно “Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель” від 27.02.2000 р. заявка на винахід повинна стосуватися одного або групи винаходів, пов"язаних єдиним винахідницьким задумом (наприклад, матеріал і спосіб, пристрій і спосіб). Заявка на корисну модель повинна стосуватися однієї корисної моделі. Заявка складається українською мовою і повинна містити: 1. Заяву про видачу патенту. 2. Опис винаходу (корисної моделі). 3. Креслення або інші документи,якщо на них є посилання в описі. 4. Реферат.

Слайд 15

Заява - бланк. Форма наведена у "Правилах". Зверну Вашу увагу на п. 71 - заявники, невірне заповнення якого, призводить до розбіжностей у звітах. Найчастіше винахідники з різних організацій у цій графі проставляють тільки одного заявника (через кого подається заявка) і забувають, що це може бути не одна, а декілька фізичних або юридичних осіб. Звідси неспівпадіння у звітах. Автори звітуються про свої наукові здобутки, а організація цього зробити не може, бо вона не є співвласником. Опис винаходу (корисної моделі) необхідно викладати у порядку зазначеному у "Правилах" і розкривати суть винаходу (корисної моделі) настільки ясно і повно, щоб його зміст міг здійснити фахівець у зазначеній галузі. В залежності від об"єкту винаходу цей виклад має свої відмінності, але структура опису є незмінною.

Слайд 16

Опис починається із зазначення індексу рубрики діючоі редакції МПК, до якої належить винахід (корисна модель), назви винаходу (корисної моделі) і містить такі розділи: Галузь техніки, до якої належить винахід (корисна модель). Рівень техніки (аналоги і прототип та їх недоліки.). Поставлена задача і технічний результат. Суть винаходу у причинно-наслідковому зв"язку. Перелік фігур креслення. Відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної моделі).

Слайд 17

Бажаю плідної роботи. Формула винаходу (корисної моделі) виражає його суть і повністю грунтується на описі. Реферат складається лише для інформаційних цілей. Разом із заявою до Установи повинен надійти документ про сплату збору. Витрати, пов"язані з патентуванням об"єктів промислової власності несе заявник або за погодженням з ним інша фізична або юридична особа. І на закінчення, хочу нагадати, що автори винаходів (корисних моделей), патенти на які видані роботодавцю чи його правонаступнику, мають право на винагороду. Розмір винагороди визначається договором між автором і власником патенту.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка