X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Електронні ресурси у бібліотеці: організація доступу і використання, питання авторського права

Завантажити презентацію

Електронні ресурси у бібліотеці: організація доступу і використання, питання авторського права

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Електронні ресурси у бібліотеці: організація доступу і використання, питання авторського права Вікторія Чьочь к.т.н., патентний повірений Асоціація «Інформатіо-Консорціум»

Слайд 2

Що пам’ятаємо? Законодавство, яке визначає право інтелектуальної власності, базується на праві кожного володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності

Слайд 3

Що пам’ятаємо? Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених … законом (ЦКУ)

Слайд 4

Використанням твору є його: 1) опублікування (випуск у світ); 2) відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі; 3) переклад; 4) переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни; 5) включення складовою частиною до збірників, баз даних, антологій, енциклопедій тощо; 6) публічне виконання; 7) продаж, передання в найм (оренду) тощо; 8) імпорт його примірників, примірників його перекладів, переробок тощо (ЦКУ, ст. 441)

Слайд 5

ДОЗВІЛ ВИКОРИСТАННЯ - ДОГОВІР ДОГОВІР ЩОДО РОЗПОРЯДЖАННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКЛАДАЄТЬСЯ В ПИСЬМОВІЙ ФОРМІ

Слайд 6

Допускається без згоди автора чи іншої особи, яка має авторське право: Стаття 21. Вільне використання твору із зазначенням імені автора Стаття 22. Вільне відтворення бібліотеками та архівами примірників твору репрографічним способом Стаття 23. Вільне відтворення примірників твору для навчання Стаття 24. Вільне копіювання, кодифікація і декомпіляція комп'ютерних програм Стаття 25. Вільне відтворення творів у особистих цілях

Слайд 7

Стаття 22. Вільне відтворення бібліотеками та архівами примірників твору репрографічним способом Допускається без згоди автора або іншої особи, яка має авторське право, репрографічне відтворення одного примірника твору бібліотеками та архівами, діяльність яких не спрямована прямо або опосередковано на одержання прибутку, за таких умов: 1) у разі, коли відтворюваним твором є окрема опублікована стаття та інші невеликі за обсягом твори чи уривки з письмових творів (за винятком комп'ютерних програм і баз даних), з ілюстраціями чи без них, і коли це відтворення здійснюється за запитами фізичних осіб за умови, що: а) бібліотека та архів мають достатньо підстав вважати, що такий примірник використовуватиметься з метою освіти, навчання і приватного дослідження; б) відтворення твору є поодиноким випадком і не має систематичного характеру;

Слайд 8

2) у разі, коли відтворення здійснюється для збереження або заміни загубленого, пошкодженого та непридатного примірника даної бібліотеки чи архіву або для відновлення загубленого, пошкодженого або непридатного примірника з фонду аналогічної бібліотеки чи архіву, а одержання такого примірника іншим шляхом неможливе, а також коли відтворення твору є поодиноким випадком і не має систематичного характеру.

Слайд 9

Стаття 23. Вільне відтворення примірників твору для навчання Допускається без згоди автора чи іншої особи, яка має авторське право: 1) відтворення уривків з опублікованих письмових творів, аудіовізуальних творів як ілюстрацій для навчання за умови, що обсяг такого відтворення відповідає зазначеній меті; 2) репрографічне відтворення навчальними закладами для аудиторних занять опублікованих статей та інших невеликих за обсягом творів, а також уривків з письмових творів з ілюстраціями або без них за умови, коли: а) обсяг такого відтворення відповідає зазначеній меті; б) відтворення твору є поодиноким випадком і не має систематичного характеру

Слайд 10

Коли виникають питання та проблеми? Створення електронних ресурсів Надання доступу до ресурсів Використання “чужих” електронних ресурсів Обслуговування користувачів Авторське право та службові обов’язки Договори … Цели обучения и ожидаемые умения и навыки, вырабатываемые в ходе обучения.

Слайд 11

Створення електронних ресурсів Повнотекстові електронні бібліотеки, репозитарії, архіви тощо – отримання дозволу на використання творів (оцифрування, зберігання, надання доступу…) Бази даних, каталоги тощо – добір контенту, розробник, програміст … Веб-сайти – права на контент, права на сайт … …

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Надання доступу до ресурсів Правила використання (ліцензія) власних ресурсів Надання доступу до передплачених ресурсів

Слайд 15

Використання “чужих” електронних ресурсів Визначення можливості використання “Глибокі” посилання Отримання дозволів (ліцензій) …

Слайд 16

Умови користування ресурсами: Всі ресурси та послуги Ви використовуєтене з комерційною метою; Вине передаєтесвій логін та пароль третім особам; Використовуючи повнотекстові бази даних, Вине застосовуєте спеціальних програм для скачуваннята послідовних скачувань архіву (цілого журналу, або окремих його випусків).

Слайд 17

Обслуговування користувачів Територія (в стінах бібліотеки, віддалений доступ…) Правила Читач з камерою Відповідальність бібліотеки і бібліотекаря

Слайд 18

Договори З авторами З власниками прав З працівниками З видавцями, агрегаторами, … Основні умови договору

Слайд 19

ПИТАННЯ? Возможность задать вопросыи организовать обсуждение.

Слайд 20

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! Вікторія Чьочь к.т.н., патентний повірений Асоціація “Інформатіо-Консорціум” victoria.choch@gmail.com Возможность задать вопросыи организовать обсуждение.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне