X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Електронні таблиці MS Excel

Завантажити презентацію

Електронні таблиці MS Excel

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Слайд 3

Слайд 4

Функції — це визначені формули, які виконують обчислення за заданими величинами, які називають аргументами, в зазначеному порядку. Функції дають змогу виконувати прості та складні обчислення.

Слайд 5

Функція починається зі знака рівності (=), за ним іде ім’я функції, дужка, список аргументів, розділених комами, дужками. Ім’я функції Щоб відобразити список доступних функцій, клацніть на комірці та натисніть клавіші Shift + F3.

Слайд 6

Діалогове вікно Вставлення функції полегшує введення функцій під час створення формул, які містять функції. Під час введення функції у формулу діалогове вікно Вставлення функції відображає ім’я функції, всі її аргументи, опис функції та кожного аргумента, поточний результат функції та всієї формули. Назва категорії відповідає змісту, властивостям функцій.

Слайд 7

Функція Опис ABSЕХР(число) Визначає абсолютну величину (модуль) аргументу ACOSЕХР(число) Визначає значення арккосинуса аргументу ASINЕХР(число) Визначає значення арксинуса аргументу ATANЕХР(число) Визначає значення арктангенса аргументу COSЕХР(число) Визначає значення косинуса аргументу ЕХР(число) визначає значення експоненти аргументу LNЕХР(число) Визначає значення натурального логарифма аргументу

Слайд 8

Функція Опис LOG(число;основа) Визначає значення логарифма аргументу за даною основою, якщо основа опущена, то вважається, що вона дорівнює 10 LOG10(число) Визначає значення десяткового логарифма аргументу SIN(число) Визначає значення синуса аргументу TAN(число) Визначає значення тангенса аргументу ЗНАК(число) Визначає знак аргументу ОСТАТ(число) Визначає остачу відділення числа на дільник ПИ() Виводить значення числа π точністю до 15 знаків СЛЧИС() Виводить випадкове число між 0 і 1 СТЕПЕНЬ(число;основа) Визначає результат піднесення числа до вказаного степеня ЦЕЛОЕ(число) Округляє число до найближчого меншого цілого

Слайд 9

* * Функція Опис МАКС(ЧИСЛО1;ЧИСЛО2;…) Визначає найбільше значення із заданого списку чисел МЕДИАНА(ЧИСЛО1;ЧИСЛО2;…) Визначає медіану вихідних аргументів, тобто число, яке є серединою заданого списку впорядкованих чисел МИН(ЧИСЛО1;ЧИСЛО2;…) Визначає найменше значення із заданого списку чисел МОДА(ЧИСЛО1;ЧИСЛО2;…) Визначає значення моди НАИБОЛЬШИЙ(МАСИВ;K) Визначає k-те найбільше значення із заданого масиву чисел НАИМЕНЬШИЙ(МАСИВ;K) Визначає k-те найменше значення із заданого масиву чисел РАНГ(ЧИСЛО;ССЫЛКА;ПОРЯДОК) Визначає порядковий номер числа відносно інших чисел у заданому списку чисел СРГАРМ(ЧИСЛО1;ЧИСЛО2;…) Визначає значення середнього гармонічного вихідних аргументів СРГЕОМ(ЧИСЛО1;ЧИСЛО2;…) Визначає значення середнього геометричного вихідних аргументів СРЗНАЧ(ЧИСЛО1;ЧИСЛО2;…) Визначає значення середнього арифметичного вихідних аргументів

Слайд 10

Табличний процесор підтримує використання таких логічних функцій: И, ИЛИ, НЕ, ЕСЛИ Функція Назва Опис И(логзнач1;логзнач2;…) Логічне множення Повертає значення ІСТИННО, якщо всі аргументи мають значення ІСТИНА; повертає значення ХИБНО, якщо хоча б один аргумент має таке значення ИЛИ(логзнач1; логзнач2;…) Логічне додавання Повертає значення ІСТИННО, якщо хоча б один з аргументів має значення ІСТИНА; і повертає значення ХИБНО, якщо всі аргументи мають значення ХИБНО НЕ(логзнач) Логічне заперечення Змінює на протилежне логічне значення свого аргументу ЕСЛИ(условие;значение_если_истина;значение_если_ложь) Розгалуження Залежно від виконання умови, у клітинку вноситься одне з двох значень

Слайд 11

Функція ЕСЛИ відповідає алгоритмічній структурі розгалуження

Слайд 12

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика