X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ПРИВАБЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У СУЧАСНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

Завантажити презентацію

ПРИВАБЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У СУЧАСНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ПРИВАБЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК Світлана Слава, Ужгородський національний університет “КРУГЛИЙ СТІЛ”: Приваблення інвестицій в регіональний розвиток: світові та українські тенденції Київ, 1 квітня 2008 р.

Слайд 2

ЗМІСТ ТЕМИ: Формування привабливого інвестиційного клімату Діяльність інвестиційних агенцій Інноваційна політика Науково-технологічні парки

Слайд 3

1. Формування сприятливого інвестиційного (бізнесового) клімату

Слайд 4

Бізнес-клімат Дискусія про невизначеність концепції щодо того, як вимірювати клімат, і чи рангування регіонів в державі не є чимось штучним, надуманим Вивчення інвестиційного та бізнес-клімату змушує чиновників у всьому світі проводити детальний аналіз економіки, переглядати податкову і регулятивну політику, розробляти нові програми розвитку

Слайд 5

Показники бізнес-клімату регіонів США (Корпорація з підприємницького розвитку) Індекс економічних показників: наскільки добре працювала економіка країни за весь даний рік Індекс життєздатності бізнесу: оцінює стабільність бізнесу в державі Індекс резервів розвитку: визначає потенціал економічного розвитку, досліджуючи й оглядаючи робочу силу, інфраструктуру і систему освіти в державі Індекс державної політики: визначає, як державні службовці сприяють економічному розвитку

Слайд 6

Показники інвестиційної привабливості: (Світовий банк. Звіт “Інвестиційний клімат 2005”) Рівень витрат Рівень ризиків Бар’єри для конкуренції

Слайд 7

Рівень витрат:

Слайд 8

Рівень ризиків:

Слайд 9

Бар’єри для конкуренції:

Слайд 10

2. Діяльність агенцій просування інвестицій (АПІ)

Слайд 11

Дослідження АПІ: Джерело: Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) and GDP Global Найголовнішим для інвесторів є здатність АПІ фактично справлятиcя з їх запитами. Протягом останніх 25 років поле інвестиційного просування стало значно більш конкурентним. Кількість АПІ з національних і місцевих урядів, що просувають іноземні інвестиції, зросла як мінімум у 5 разів, у той час як кількість проіноземного інвестиційного регулювання змінюється щорічно мінімум втричі більше порівняно до початку дев’яностих

Слайд 12

Оцінка АПІ в групах розвинених країн та країн, що розвиваються

Слайд 13

Інвестиційне партнерство Канади (ІПК) Засноване у 1996 році як частина федеральної інвестиційної стратегії, створеної для того, щоб приваблювати ПІІ в країну, особливо транснаціональні корпорації (ТНК). Початкове партнерство з інвестицій створено між Департаментом промисловості Канади та DFAIT у формі спільної венчурної організації, об’єднуючи разом людські та фінансові ресурси. 19 федеральних департаментів та агенцій мають свою частку в інвестиціях і репрезентовані у Правлінні заступників міністрів ІПК. Партнерство також існує з провінційними та територіальними урядами, так само як і ключовими муніципалітетами. Між учасниками існують постійні робочі контакти та регулярні формальні консультації і брифінги.

Слайд 14

Досвід Польщі 2003: в інвестиціях сталися вирішальні зміни – частка інвестицій у виробництво, базованих на дешевій робочій силі та постачанні поступово зменшилася, тоді як зросла їх частка у високі технології, де береться до уваги якість праці та кваліфікація робочої сили. Створення нової АПІ (PAIiIZ) Мета діяльності компанії – просування польської економіки, продукції, компаній та брендів, так само як приваблення ПІІ в Польщу.

Слайд 15

Створення нової агенції Злиття цих двох організацій і наступні структурні зміни та модернізація місії стали першим кроком до створення нової агенції, інституції так званої третьої генерації Завдання: пошук інвесторів на рівні секторів економіки відповідно до стратегічних пріоритетів економічного розвитку країни точне співпадіння пропозицій розміщення з потребами потенційних інвесторів. концепція створення і розвитку кластерів, оскільки це сприяє динамічному розвитку сектору та регіону “Оne-stop shop” агенція не тільки виробляє рекомендації для Міністерства економіки про заявку на фінансовий грант, але також здійснює інтенсивний інвестиційний маркетинг, активно бере участь в інвестиційному процесі та пропонує постінвестиційне обслуговування.

Слайд 16

Стратегічні сектори: Польща: автомобілебудування, електроніка, інформаційні та комунікаційні технології, логістичні центри, хімічна промисловість, авіація, машинобудування, виробництво металів, будівництво, фармація, біотехнології харчова індустрія. Україна: машинобудування, автомобілебудування, побутова електроніка інформаційні та комунікаційні технології, сільське господарство, харчова індустрія, авіація/ літакобудування, альтернативна енергетика

Слайд 17

Діяльність Агенції Агенція поставила за мету створення пропозицій національного інвестиційного портфелю, щоб пропонувати інвесторам об’єднаний набір пропозицій, охоплюючи варіацію з greenfield, brownfield та приватизаційних об’єктів. Менше, ніж за рік, було створено базу даних з 277 об’єктів. Протягом року було створено мережу регіональних інвестиційних обслуговуючих центрів (Investor Servicing Centres (COI)) – партнерів PAIiIZ

Слайд 18

Діяльність Агенції Потреба розбудувати програму економічного просування Польщі, базуючись на концепції просування країни як просування бренду. Було узгоджено, що просування країни буде здійснюватись відповідно до правил просування продукції та принципів національного маркетингу. Цей метод зробив успішними країни, які приєдналися до Європейського Союзу перед Польщею – Іспанію та Ірландію. Позитивно асоційований та ясно визначений національний бренд сильно впливає на рішення іноземних підприємців щодо розміщення їх інвестицій, рекламує продажі продукції, оригінально вироблені в цій країні. Приєднання Польщі до групи брендових країн у перспективі 10 років було визначено як одна зі стратегічних цілей PAIiIZ.

Слайд 19

3 Інноваційна політика

Слайд 20

Канада: інноваційна політика Міністерство наукових досліджень та інновацій в Онтаріо, Канада, було створене для зосередження зусиль та спрямованості уряду на інновації, котрі є рушієм економічного розвитку в усіх секторах економіки.  Визначені цілі Міністерства наукових досліджень та інновацій в Онтаріо підтримано репрезентативною інституційною структурою

Слайд 21

Канада: інноваційна політика та інституційне забезпечення Рада з питань досліджень та інновацій, Робоча група з питань ризикового капіталу, Дослідницький фонд Онтаріо, Бізнес-інкубатор “MaRs Discovery District”, що забезпечує підтримку у започаткуванні бізнесу, послуги з наукової підтримки та венчурний капітал, “Центри передового досвіду” для зміцнення зв'язків між науковими установами та промисловістю у сфері наукових досліджень, Торонтський регіональний дослідницький альянс, Регіональні інноваційні мережі, Програма винагород і стимулів новаторам, Фонд венчурного капіталу провінції Онтаріо, Проект комерціалізації досліджень, Гранти для тематичних досліджень.

Слайд 22

Угорщина: інноваційна політика та інституційне забезпечення П’ять кооперативних дослідних центрів при університетах були засновані у 2001 році з метою формування тісніших зв’язків між угорськими інституціями вищої освіти та іншими неприбутковими дослідними організаціями і корпоративним та бізнесовим інноваційним сектором. Кластерна економічна політика, логістичні центри НДТП і формування полюсів конкурентоспроможності Формування НДТП за зразком ЄС

Слайд 23

Логістичні центри в Угорщині

Слайд 24

Полюси конкурентоспроможності в Угорщині

Слайд 25

Інноваційні та регіональні інтеграційні промислові парки в Угорщині 2007

Слайд 26

4 НДТП

Слайд 27

Передумови створення НДТП Теоретичні та емпіричні факти стверджують, що успішні парки функціонують у регіонах, які мають (1) існуючу базу науково - дослідних розробок та високотехнологічної діяльності, (2) один або декілька дослідних університетів, медичних та/ або інженерних інститутів, (3) доброї якості авіа послуги, (4) добре розвинену мережу інфраструктури та бізнесових послуг, (5) далекоглядних та ефективних політичних, академічних та бізнесових лідерів.

Слайд 28

НДТП: загальні засади Науково-дослідні та технологічні парки - це інструмент державної політики для підсилення інноваційного компонента в межах регіональної економіки. НДТП забезпечують каркас для технологічних трансфертів, у т.ч. передачу знань від університетів та інших інституцій вищої освіти до підприємств, охоплюючи трансферт технологій, рішень специфічних проблем і також спеціалізовані знання Парк створює таку культуру співробітництва, коли чисельні компанії (як внутрішні, так і зовнішні) з ідентичними проблемами шукають їх спільне вирішення. Успішні НДТП характеризуються глибоко комплексною структурою, в якій можливі щоденні взаємодії та співпраця між різноманітними залученими учасниками

Слайд 29

НДТП: майно Успішні НДТП мають добре розвинене ключове майно, яке є основою довгострокового розвитку. Ключове майно може включати бізнес-інкубатор, дослідні центри та центри розвитку, технічні засоби. Наукові, дослідні та технологічні парки потребують відповідної, сучасної майнової бази, “фізичну” та „м’яку” інфраструктуру парку.

Слайд 30

Менеджмент НДТП створені університетом спеціальні одиниці, спільні організації університету та приватного сектору, корпорації партнерства громади, внутрішні університетські структури. Крім того, можливі такі форми, як: генеральний розробник майна, неприбуткові приватні організації, прибуткові корпорації, внутрішні одиниці місцевих органів самоврядування

Слайд 31

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Економіка