X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Поняття про аналіз, засоби та інструменти реалізації інноваційних проектів

Завантажити презентацію

Поняття про аналіз, засоби та інструменти реалізації інноваційних проектів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Семінари для співробітників посередницьких організацій (діяльність 1.3) 1-й цикл: Аналіз, засоби та інструменти реалізації інноваційних проектів. (Полтава, Сімферополь, Київ – червень – липень 2010 р.) Янніс Зервас, ключовий експерт Катерина Салімова, офіс-менеджер проекту Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 2

Мета семінару: Поглиблення знань посередницьких організацій щодо методів, принципів та механізмів використання інструментів аналізу та оцінки Надання допомоги посередницьким організаціям в розвитку методів, необхідних для практичного застосування в повсякденній роботі Розвиток потенціалу в сфері підготовки та написанні пропозицій щодо інноваційних проектів за спеціальною або стандартною процедурою. Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 3

Зміст сьогоднішнього семінару: Вступ Логіко-структурний підхід SWOT аналіз ROACH аналіз PEST аналіз Інші інструменти для аналізу та оцінки Висновки та рекомендації Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 4

Вступ: функція коучингу на противагу консультаційній функції Консультант надає пораду організації та/або фізичній особі в питанні що робити або як робити Коуч допомагає та підтримує організацію та/або фізичну особу у вирішенні питання що робити та як робити (див. діяльність проекту 1.3) Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 5

Підходи в питанні “що робити?” Дуже характерно для консультантів та дослідників:” Давайте зберемо дані та побачимо чи ми зможемо їх використовувати” – не рекомендуємо Вам Характерно для консультантів та дослідників: ”Давайте вирішимо які дані нам потрібні перед тим, як почати їх збирати”– не достатньо для Вас Стратегічний підхід проекту Inno Enter: як виконувати пошук, робити аналіз та оцінку – як робити подальші кроки Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 6

Визначити необхідність в аналізі та оцінці Визначити які типи даних необхідно проаналізувати та оцінити Переглянути наявні дані та інформацію (вторинні дані) на вище зазначений предмет та визначити інформаційні прогалини, які необхідно заповнити Зібрати та узагальнити вторинні та первинні дані/інформацію Визначення цілей та їх досягнення з використанням представлених методів та інструментів Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 7

Інструменти аналізу та оцінки Припущення / Аналіз ризиків Адміністративна готовність та здатність Причинно-наслідковий аналіз Аналіз витрат та результатів Аналіз економічної ефективності Аналіз п'яти сил Індекси та показники розвитку Макроекономічні та поведінкові моделі Аналіз за багатьма критеріями Аналіз участі (заінтересованих сторін) PEST аналіз Матриця визначення пріоритетів Стратегічний, технічний, економічний аналіз та аналіз виробничої потужності приватного сектору Аналіз дерева проблем-дерева рішень Аналіз ризик-вигода ROACH аналіз Стратегічна екологічна оцінка Просторовий аналіз з використання географічної інформаційної системи SWOT аналіз - POWER SWOT Готовність та спроможність населення в цілому та в групах Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 8

Вступ до ‘Проблеми методології’ Методологія є теорією структури, логічних рамок, методів та засобів для виконання певних дій Необхідний компонент для виконання будь-якої діяльності Основна функція: організовувати та регулювати процедуру набуття знань та/або здійснення практичних змін Методологія описує компоненти та мету досліджень, мету аналізу, завдання досліджень, а також проблеми, методи та черговість виконання дій для вирішення проблем Основна мета застосування – визначення проблеми Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 9

Основоположники методології Аристотель: Логічна система як інструмент - ‘Органон’ – здобуття істини Френсіс Бекон: ‘Новий органон’ як система методів та засобів прямого спостереження Рене Декарт: Проблема знань як відношення між об'єктом та суб'єктом, що потребує конкретних и систематичних досліджень та способів мислення Джон Локк: Сенсуалістичний метод пізнання Давид Юм: Критика теоретичних знань (Емпіризм) Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 10

Основоположники методології(2) Іммануїл Кант : Диференціація між об'єктивним змістом знань та їх формою прояву Йоганн Фіхте: Світова теорія дії Георг Гегель: Методологія раціональної діяльності людини, роль діалектики як універсального методу пізнання Не тільки пояснити, але змінити нашу практику задля кращої якості життя Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 11

Що трапилось в ХХ столітті? Наука про методологію стає окремою сферою знань – швидкий ріст, розвиток Рівень наукової абстракції збільшується, а роль описового підходу зменшується Наукове дослідження стає масовою професією Виникають проблеми на рівні відносин між наукою і практикою, технологіями і етикою Світові проблеми потребують багатогалузевого підходу та участі громадськості Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 12

Чи стосується ця інформація нашої роботи ? Подумайте про структуру та методологію основних підходів ЄС чи документи ЄС, які можуть бути корисними для Вашої країни? Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 13

Визначення деяких понять Проект – ряд заходів, спрямованих на досягнення чітко визначених цілей протягом певного періоду часу та за певного бюджету Програма: i) ряд проектів спрямованих на досягнення спільної мети; або (ii) діючий ряд ініціатив/ послуг, які допомагають в досягненні спільних цілей або (iii) галузевої програми Оперативна програма: програма в дії Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 14

Визначення деяких понять Задіювані ресурси: фізичні та нефізичні ресурси необхідні для виконання запланованих заходів та управління проектом. Отримані результати: безпосередній продукт діяльності Результати: реальні продукти/послуги, що надаються в результаті реалізації ряду заходів. Вплив: ефект від реалізації проекту на зовнішнє середовище, а також внесок проекту в досягнення більш широких узагальнених цілей проекту та загальної мети політики Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 15

Що таке управління проектним циклом (УПЦ)? Термін, що описує управлінську діяльність та процедуру прийняття рішень, які використовуються протягом життєвого циклу проекту. УПЦ охоплює: Певні засади прийняття рішень, визначення завдань та відповідальності на кожному етапі Використання критеріїв якості, що сприяють здійсненню оцінки та прийняттю рішень Використання логіко-структурного підходу та інших інструментів для виконання ретельного аналізу та прийняття рішень Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 16

* Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 17

* Застосування логічно-структурного підходу (ЛСП) ЛСП допомагає мислити логічно Процес й продукт є однаково важливими ЛСП є багатократним динамічним, а не лінійним процесом Логічна матриця (продукт аналізу) повинна переглядатись на етапі впровадження Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 18

* Як збирати та аналізувати інформацію? Основна роль менеджерів – вирішення питань “Що? Хто? Як?” Застосовуйте системний підхід Проаналізуйте навики персоналу та вирішіть “хто” буде займатись збором інформації Підрахуйте часові та фінансові затрати на збір інформації Розробіть форму звітності, щоб звіти подавались в однаковій формі Визначте якісні та кількісні показники для звітів Розробіть процедуру звітування за якісними та кількісними показниками Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 19

* Типові способи збору інформації Кабінетні дослідження Бібліотеки, Інтернет, Інтранет тощо Наявні звіти, документація, статистичні дані, бази даних Не тільки пошук, але й оцінка Творче використання висновків та рекомендацій Засідання круглих столів Цільові групи - структуроване анкетування – необхідно враховувати: соціально-економічні особливості, всі сектори економіки , 3 SD pillars, попередній досвід Особисті зустрічі з учасниками Більш широка перспектива, ніж обговорення цільової групи – обмін здобутою інформацією – процедура інтерв'ю та структуроване анкетування Міжнародний досвід Вивчення міжнародного досвіду - порівняння та висновки Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 20

* Аналіз учасників Визначте залучених учасників 1 Зіставте список всіх учасників 2 Розподіліть учасників за категоріями 3 Визначте чиї інтереси є пріоритетними Познайомтесь ближче з деякими учасниками 4 Оберіть найбільш цікавих учасників 5 Проаналізуйте їх з огляду на проблеми, інтереси, потенціал та зв’язки Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 21

* Деякі приклади аналізу учасників в Україні Сфера інновацій Інноваційний бізнес в вашому регіоні Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 22

* Аналіз проблем Формулювання проблеми 1 Визначення реальної проблеми 2 Як негативний статус, а не відсутність рішення 3 Функція, департамент, сфера, організація Вибір відправної точки 4 Визначення основних проблем 5 Вибір однієї з актуальних проблем Побудова дерева проблеми 6 Визначення причин актуальної проблеми – зазначити в нижній частині дерева 7 Визначення наслідків актуальної проблеми – зазначити в верхній частині дерева 8 Побудова дерева проблеми, на якому показано причини та наслідки 9 Перевірка дерева проблем з огляду на його повноту та достовірність, внести корективи у разі необхідності Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 23

* ◄Effects ◄Focal problem ◄Causes Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 24

* Дерево цілей Всі елементи дерева проблем сформулюйте як позитивні бажані рішення Проаналізуйте зв’язок засобів-цілей, що допоможе сформувати дерево цілей У разі необхідності відмовтесь від цілей, які здаються не реальними або не потрібними, сформулюйте нові цілі Намалюйте сполучні лінії для позначення засобів-цілей Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 25

* Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 26

* Аналіз альтернатив Визначення альтернативних варіантів 1 Визначення мети-засобів та можливих альтернатив 2 Відмова від не бажаних або не досяжних цілей 3 Відмова від цілей, яких намагаються досягнути інші 4 Обговорення наслідків Вибір найбільш вагомого альтернативного варіанту 5 Оцінка доцільності різних альтернатив 6 Вибір однієї з альтернатив, що визначає Вашу стратегію 7 У разі неможливості досягнути згоди, оберіть додаткові критерії та повторіть процедуру Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 27

* Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 28

* Етапи аналізу стратегії Аналіз потенційних цілей з огляду на доцільність та критеріїв пріоритетних напрямків політики Оцінка витрат та переваг різних можливих підходів Вибір відповідної стратегії реалізації проекту Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 29

* Етапи аналізу стратегії 4. Взаємодоповнюваність з іншими програмами, що фінансуються іншими джерелами фінансування 5. Економічні витрати та фінансові вигоди 6. Наявність ресурсів 7. Розвиток потенціалу партнерів 8. Відповідність до політики та пріоритетів програм партнерів Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 30

* Важливий інструмент SWOT Strengths (Сильні сторони) Weaknesses (Слабкі сторони) Opportunities (Можливості) Threats (Загрози) Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 31

* SWOT АНАЛІЗ розкриває такі аспекти: Внутрішній контекст: Сильні сторони: високопродуктивні області сектору з тенденцією збереження цього рівня і надалі Слабкі сторони: низькопродуктивні області сектору з тенденцією збереження цього рівня і надалі Зовнішній контекст: Можливості: області сектору, що можуть підвищити свою продуктивність за умови відповідного втручання Загрози: області сектору, що наразі є чи можуть стати проблематичними Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 32

* SWOT-аналіз допомагає: Структурувати та зосередити обговорення, щоб ми могли: Окреслити проблеми Визначити пріоритетність проблем Встановити цілі Визначити шляхи і засоби досягнення цілей Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 33

* Але перед проведенням SWOT-аналізу Слід ретельно підготуватися Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 34

* Доступні техніки Використання вторинних досліджень Використання первинних досліджень Глибинні інтерв`ю Круглі столи Анкети для ключових учасників Колективні зауваження Опитування громадської думки Публічні дослідження Метод Дельфі Пілотні проекти Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 35

* Анкети: найуживаніші техніки Розміри групи Репрезентативність вибірки Регіональний контингент Структура анкети Тип запитань(закриті чи відкриті) Спосіб збору (гнучкий) Терміни надання відповідей Чесність відповідей Очікувана затримка(завжди залишайте кілька днів) Експериментальний приклад(з 6-8% учасників) Необхідність у персональних інтерв`ю Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 36

* Достовірність Чи залишуться “відкриття” дослідження сталими після повторного проведення дослідження з тими ж або іншими учасниками? Щоб досягти цього, слід: окремо перевіряти надійність кожного з джерел Збирати інформацію з різних джерел За необхідності, перевіряти надану інформацію (шляхом вторинного дослідження) Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 37

* Релевантність Релевантність – це те, наскільки зібрана інформація відображає предмет дослідження. В нашому випадку відповідна сфера дослідження містить багато труднощів. Питання: чи можете Ви окреслити деякі з вищезазначених труднощів? Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 38

* Представлення висновків Без інтерпретації їхніх значень В логічній послідовності Відповідні важливі висновки Категорізація висновків за відповідними даними Опис висновків, включно з зауваженнями, що не представлені в малюнках або таблицях Опис відповіді/ступеня різниці Узагальнений аналіз та звіт про фактичні значення Перевірка точності та послідовності даних –правильність, стислість і чіткість викладення Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 39

* Конкретний приклад: SWOT-аналіз політики Фінляндії в сфері НТІ: виклики, рушійні сили змін, можливості (див. роздатковий матеріал) Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 40

* Орієнтований на результат підхід до зміни потужності (ROACH) Рамки для діалогу Спільні аналітичні рамки Інструмент безперервного навчання Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 41

Люди опираються змінам з різних причин Невпевненість (що є це для мене? – страх зміни статусу) Економічний інтерес Незручність (необхідність в тренінговому навчанні, зміни місця, збільшення об'єму роботи) Символи (втрата влади, значущості, уніформи, бейджу) Відсутність довіри між керівництвом та працівниками (основний фактор) Загроза розпаду команди Табу та упередження Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 42

Етапи зміни Люди не здогадуються про існування проблеми, тому не мають наміру що-небудь змінювати (незнання) Люди знають про існування проблеми й починають розмірковувати чи вони можуть їй зарадити Люди збираються вжити заходів та складають відповідний план (підготовка) Люди починають робити певні зміни, але періодично (намагання) Люди продовжують робити зміни (підтримка) Люди демонструють іншим як адаптуватися до змін (пропаганда) Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 43

* Учасники: Головні бенефіціари (представники різних галузей та відповідних контролюючих установ) Інші бенефіціари (представники інших органів) Соціальні партнери (приватні та державні підприємства, профспілки) Громадські спілки (асоціації та неурядові організації) Муніципалітети Академічна спільнота Науково-дослідні інститути Координація з іншими донорами та проектами Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 44

* Припущення /Аналіз ризиків Припущення є умовою: Необхідною для успіху проекту – слід контролювати Яка не підлягає контролю з боку менеджменту проекту Зацікавлені сторони безпосередньо не задіяні Реакція цільових груп на послуги проекту Зміни у відповідній урядовій політиці Динаміка вартості вхідних та вихідних ресурсів проекту Аналіз припущень Окреслення меж відповідальності та функцій учасників Вдосконалення плану проекту Розробка стратегій моніторингу та управління ризиками Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 45

* Він зосереджений на: Продуктивності організації Внутрішньому контексті, що легше піддається змінам, ніж зовнішній Функціоннально-раціональних питаннях Політичній перспективі Змінах, як ”внутрішньому” аспекті Радше можливих, ніж бажаних змінах Найменших допустимих змінах в організаціях. Скоріше на переорієнтації або реструктуризації, та забезпеченні правомочності Зміні суб`єктів (учасників) Вищому керівництві та успішних політиках Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 46

* Він зосереджений на: Продуктивності організації Внутрішньому контексті, що легше піддається змінам, ніж зовнішній Функціоннально-раціональних питаннях Політичній перспективі Змінах, як ”внутрішньому” аспекті Радше можливих, ніж бажаних змінах Найменших допустимих змінах в організаціях. Скоріше на переорієнтації або реструктуризації, та забезпеченні правомочності Зміні суб`єктів (учасників) Вищому керівництві та успішних політиках Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 47

* В ROACH потужність визначається як: ”Здатність організації виробляти належну продукцію” На відміну від визначення ПРООН/Світового банку, де йдеться про людей, установи і спільноти та їхні можливості ”виконувати функції, вирішувати порблеми, встановлювати та досягати цілі” Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 48

* Отже наш проект має ” Описати, оцінити та підтримати посередницькі організації у здійсненні заходів підтримки наукоємних та інноваційних підприємств в Україні” Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 49

* Два важливих аналізи Контекстний аналіз: Які внутрішні та зовнішні фактори сприяють і перешкоджають змінам? Аналіз потенціалу: Стратегія Структури Відзнаки Системи підтримки Внутрішні відносини Управління Офіційні та неофіційні системи Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 50

* Як використовувати: Кожен у своїй компанії має визначити організації/установи, що можуть як сприяти так і перешкоджати інноваційному розвиткові у вашому регіоні (щось на зразок аналізу учасників на організаційному рівні) Для кожної організації/установи визначіть та оцініть діяльність, яка може перешкоджати або сприяти інноваційному розвиткові Проведіть оцінку потенціалу змін там, де Ви вбачаєте їх необхідними в першу чергу Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 51

* 4. Проведіть внутрішній семінар для складання загального звіту 5. Підготуйте невелику внутрішню записку з узагальненням вищевказаного і передайте її проекту до кінця вересня 2010 року 6. На основі ваших записок буде обрано методологію скринінгу 7. І буде проведено інституціональний скринінг Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 52

* ‘Людство прогресувало не тому, що воно було тверезе, відповідальне та обережне, а через свою грайливість, бунтівну вдачу і незрілість.' (Том Робінс) Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 53

* Конкретний приклад: Використання інструментів аналізу для розробки Плану підтримки регіону Аттіка у зв`язку з Олімпійськими Іграми 2004 Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 54

* Використання інструментів A&A (оцінки і аналізу) у дослідженні Для оцінки існуючої ситуації в регіоні Аттіка (3,5 млн жителів, площа 3808 кв. км.) Для оцінки туристичної галузі Греції (в середньому на рік: 12 млн іноземних туристів, USD12 млрд прибутку) Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 55

* Фокус-групи Державні службовці з відділів Міністерств економіки, розвитку, охорони навколишнього середовища і гроамдської роботи, транспорту, охорони здоров`я (структуровані анкети: 15 – інтрев`ю: 3) Державні службовці з Організації туризму (10 – 3) Ключові представники муніципалітету Афін (5 – 2) Мережа авіакомпанії Olympic Airways за кордоном (20 – 0) Асоціація підприємців Греції (10 – 2) Конфедерація профспілок (5 – 3) Асоціації та неурядові організації сфери охорони довкілля та місцевого розвитку (15 – 7) Грецькі громади за кордоном (10 – 0) Місцеві муніципалітети в радіусі 150 км від Афін (15 – 5) Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 56

* Основні висновки для заохочення Греція залишається важливим туристичним напрямком, не зважаючи на жорстку конкуренцію Має потужну здатність змінювати наявні туристичні продукти Значні інвестиції в інфраструктуру транспорту, енергетики, телекомунікацій позитивно вплинули на загальну ситуацію OG як можливість постійної реклами та забезпечення потоку туристів Tе саме стосується проектів з акцентом на культурну інфраструктуру та спадщину Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 57

* PEST-аналіз Маркетингове середовище організації складається з: 1. Внутрішнього середовища, напр. персонал (або внутрішні клієнти), офісні технології, зарплати та фінанси, тощо. 2. Мікро-середовища, напр. зовнішні клієнти, агенти та дистрибутори, постачальники, конкуренти, тощо. 3. Макро-середовище, напр. політичні (та правові), економічні, соціо-культурні та технологічні чинники. Вони відомі як PEST фактори Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 58

* Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 59

* Політичні фактори Мають суттєвий вплив на регулювання бізнесу та купівельну спроможність споживачів. Слід брати до уваги наступні питання: 1. Наскільки стабільним є політичне середовище? 2.Чи вплине урядова політика на закони, що регулюють або оподатковують Ваш бізнес? 3.Якою є урядова позиція щодо маркетингової етики? 4. Якою є урядова політика щодо економіки? 5. Яка позиція уряду щодо сталого розвитку, глобальних принципів об`єднання, послуг, культури? 6. Чи залучений уряд до торгових угод, таких як ЄС, СОТ, NAFTA, ASEAN та ін.? Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 60

* Економічні фактори Маркетологам слід враховувати стан торгівлі в коротко- і довгостроковій перспективі. Це особливо важливо при плануванні міжнародного маркетингу. Слід розглянути: 1. Відсоткові ставки 2. Рівень інфляції, рівень безробіття 3. Довгострокові перспективи валового внутрішнього продукту (ВВП) країни на душу населення 4. Рівень прямих інвестицій (з ІПІ включно), тощо. Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 61

* Соціо-культурні фактори В різних країнах їхній вплив на бізнес відрізняється. Дуже важливо враховувати ці фактори. До них належать: 1.Яка релігія є панівною? 2.Яким є ставлення до іноземних продуктів та послуг? 3.Чи впливає мова на поширення продукту на ринку? 4.Скільки часу присвячують споживачі дозвіллю? 5.Якими є ролі чоловіків та жінок у суспільстві? 6.Якою є тривалість життя населення? Наскільки здорове старше покоління? Чи переважають в суспільстві люди похилого віку? 7.Яким є ставлення населення до питань екології? Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 62

* Технологічні фактори Є життєво важливими для конкурентних переваг і головною рушійною силою глобалізації. Враховуйте наступні моменти: 1.Чи дозволяє технологія здешевити продукти й послуги та підвищити їхню якість? 2.Чи пропонують технології споживачам та бізнесу бульше інноваційних продуктів і послуг, таких як інтернет-банкінг, мобільні телефони нового покоління, електронне управління, тощо? 3.Як нові технології змінюють дистрибуцію, напр. продаж книг через інтернет, авіаквитки, аукціони, кейтерінг, освіта, тощо? 4.Чи пропонуює технологія компаніям нові способи комунікації з споживачами, напр. банери, CRM, тощо? Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 63

* Деякі інші засоби оцінки та аналізу 1. П`ятифакторний аналіз 2. Матриця пріоритетів 3. POWER SWOT 4.Опитування користувачів Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 64

* П`ятифакторний аналіз Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 65

* Допомагає маркетологам порівняти конкурентне середовище. Він має певну схожість з PEST-аналізом, але більше акцентований на окремий бізнес, компанію, навіть продукт Загрози вступу: Висока або низька вхідна вартість, напр. скільки це коштуватиме для сучасної технології? Легкий доступ до каналів дистрибуції, напр. чи канали дистрибуції конкурентів закриті? Вартісні переваги не пов`язані з роміром компанії, напр. особисті контакти або знання, якими не володіють більші компанії, або ефекти “кривої навчання”. Діяльність уряду, напр. чи буде прийнято закони, що послаблять Вашу конкурентну позицію? Наскільки важливою є диференціація? Напр. не можна копіювати бренд Шампанське. Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 66

* Влада покупців: Вона значна, коли на ринку діє небагато великих суб`єктів, напр. великі продуктові мережі. Якщо є велика кількість недиференційованих маленьких постачальників, напр. малих фермерських господарств, що постачають продукцію до великих продуктових мереж. Видатки при зміні постачальників незначні, напр. при зміні постачальника парку вантажних автомобілів. Влада постачальників: Влада постачальників має тенденцію нівелювати владу покупців. Там, де вартість зміни постачальників висока, напр. при зміні провайдера програмного забезпечення. Влада постачальників сильна при потужному бренді, напр. Cadillac, Pizza Hut, Microsoft. Існує ймовірність подальшої інтерграції постачальника, напр. пивоварні компанії викуповують бари. Клієнти фрагментовані (не в кластерах) таким чином, що мають нобмежені можливості торгуватися, напр. автозаправні станції у віддалених місцях. Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 67

* Загроза замінників: Коли відбувається заміна одного продукту іншим, напр. факс – електронна пошта. При заміні потреби, напр. краща зубна паста знижує потребу у послугах дантиста. Коли відбувається загальна заміна (боротьба за Ваші гроші), напр. постачальники відео продукції конкурують з туристичними компаніями. Завжди можна обійтись без, наприклад, цигарок. Конкурентна боротьба: Вона є найвірогіднішою там, де менші вступні бар`єри; існує загроза заміни продуктів, а постачальники і покупці намагаються контролювати ринок. Саме тому вона завжди знаходиться в центрі діаграми. Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 68

* Матриця пріоритетів Корисна техніка, що допомагає досягти консенсусу з певного питання шляхом ранжирування проблем чи питань (визначених, зазвичай, шляхом мозкового штурму) за певним, важливим для Вашої організації , критерієм. Тоді Ви ясніше зможете побачити, над вирішенням яких проблем слід працювати в першу чергу. Хто її використовує? Ваші співробітники, або представники клієнтів можуть брати участь у процесі. Для чого її використовувати? Щоб дізнатися, яку проблему Вашої програми або служби охорони здоров`я клієнти чи співробітники вважають найбільш нагальною. Використовуйте її, коли необхідно визначити пріоритетні проблеми або досягти згоди з якогось питання. Як використовуватиit: мозковий штурм – проведіть сесію мозкового штурму з проблем, які виникають у клієнтів чи співробітників з Вашою програмою або послугами. Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 69

* Приклад матриці пріоритетів Проблеми Частота Важливість Імовірність Інше, напр. ціна, час, Проблема 1 Проблема 2 ……….. Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Слайд 70

* Див. роздатковий матеріал N 3 POWER SWOT Опитування користувачів Support to the knowledge based and innovative enterprises and technology transfer to business in Ukraine

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка