X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
податкова система Швейцірії

Завантажити презентацію

податкова система Швейцірії

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Швейца рія Столиця: Берн Офіційна назва: Швейца рска Конфедера ція Межує: на півночі з Німеччиною , на півдні з Італією, на заході з Францією, на сході з Австрією і Ліхтенштейном. Назва походить від найменування кантону Швіц, утвореного від старонімецького «палити». Офіційні мови: німецка, французька, італійська і романшська

Слайд 3

Історія виникнення податків Система оподаткування з'явилася з виникненням най простішої державної моделі. Витоки оподаткування дехто вба чає в стародавніх жертвопринесеннях, що практикува лися як майже добровільна данина вищим силам ще до виникнення християнства. Першими джерелами по датків були оподатковувані базові цінності: земля, худоба, раби. І са мі податки були «прямими», справ лялися безпосередньо з грома дян, що одержують прибуток від майна.

Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

На наступному етапі ХХ ст.. світової історії оподаткування ознаменувався народженням ПДВ. Поширилися й цільові подат ки, збирання яких має на меті ви робництво конкретних суспільних благ, таких як соціальне страху вання, державне медичне обслуго вування і пенсійне забезпечення, будівництво доріг тощо.

Слайд 8

Слайд 9

ПОДАТКОВА СИСТЕМА У ШВЕЙЦАРІЇ ПІД ЧАС ПРИДБАННЯ НЕРУХОМОСТІ Податок на передачу прав на нерухомість становить 3,3%. Податок на додану вартість становить 7,6%. Оподаткування після купівлі нерухомості складає від 0,0 до 0,4%. Податок на прибуток становить від 9% до 25%. Податок з чистого майна рівень цього податку є змінним. Податок на передачу нерухомості у спадок (податок на дарування). Зазвичай він коливається між 0% та 54%.

Слайд 10

Швейцарія Україна ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК В залежності від кантону, де знаходиться компанія, і від її податкового статусу (напр., холдингова компанія, компанія, що управляє), податок, що стягується становить 9% - 25%. ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК У свою чергу згідно з Законом України "Про прибутковий податок з фізичних осіб" для більшості фізичних осіб із січня з 2007 р. - 15%.   ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (ПДВ / VAT) На більшість видів товарів і послуг поширюється 7.6%-а ставка. Деякі специфічні види обкладаються податком за зниженим тарифом: 2.4%; готельні послуги: 3.6%. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (ПДВ ) В Україні ПДВ становить 20%. ПОДАТОК НА ПРИРІСТ З КАПІТАЛУ КОМПАНІЇ (НПК / CGT) НПК в Швейцарії немає. Продаж дочірніх підприємств податком не обкладається. ________________________________________________________ Договір про уникнення подвійного оподаткування Укладено з 79 країнами. Станом на 26.12.2011 р. чинними є міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування, укладені Україною з 64 країнами. Крім того, відповідно до ст. 7 Закону про правонаступництво Україна застосовує 4 договори СРСР про уникнення подвійного оподаткування, що діють до набрання чинності новими договорами. УТРИМАННЯ ПОДАТКУ. При виплаті швейцарською компанією дивідендів / відсотків / рояльті на рахунок нерезидента Дивіденди: 35% Відсотки: 0% (для банків 35%) Рояльті: 0% ________________________________________________________

Слайд 11

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка