X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Податки і податкова система

Завантажити презентацію

Податки і податкова система

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Податки і податкова система Леся Василівна Ільченко-Сюйва, к.держ.упр., доц. доцент кафедри економічної політики, к. 117, вул. Ежена Потьє 20, Київ тел. 456-93-57 Національна академія державного управління при Президентові України Public Finance

Слайд 2

Елементи оподаткування: Основні: Об’єкт оподаткування Суб’єкт оподаткування Ставка оподаткування Додаткові: Термін сплати Періодичність сплати Пільги тощо.

Слайд 3

Класифікація ставок оподаткування (податків за співвідношенням податок/дохід) Прогресивні Пропорційні Регресивні Тверді Процентні

Слайд 4

Крива Лафера:

Слайд 5

Класифікація податків за формою оподаткування економічним змістом об’єкта оподаткування рівнем встановлення способом стягнення порядком зарахування до бюджету

Слайд 6

За формою: Прямі – податки, що сплачуються відповідно до величини одержуваного доходу (пр.: заробітна плата, прибуток, земля). Непрямі – ті, в основі яких лежить зроблена витрата (пр.: куплений товар або послуга, у ціну яких включено суму податку).

Слайд 7

Види прямого оподаткування Особисті та реальні Реальні – оподаткування майна за зовнішніми ознаками Особисті – визначаються для кожного конкретного платника подушний прибутковий майновий на спадщину та подарунки земельний домовий промисловий на грошовий капітал

Слайд 8

Види непрямих податків Поділяються відповідно до характеру торговельної діяльності Внутрішня пов’язана із використанням: Акцизів Фіскальної монополії Зовнішня характеризується: Експортне мито Імпортне мито Податок на додану вартість (ПДВ)

Слайд 9

АКЦИЗ Економічна сутність: Фінансовий інструмент перерозподілу доходів між різними верствами населення та суб’єктами господарювання. Встановлюється: Як правило, у твердих сумах з одиниці товару На сьогодні підакцизними товарами є: Тютюнові вироби; Спирт етиловий та алкогольні вироби (+ солодове пиво); Транспортні засоби; Нафта та продукти нафтопереробки; Ювелірні вироби тощо...

Слайд 10

Податок на додану вартість Є одним з різновидів універсальних акцизів Податок з продажу (опт та роздріб) Податок з обороту ПДВ Переваги: Широка база оподаткування Стабільність бюджетних надходжень від сплати податку Універсальність полегшує обчислення і контроль Рівномірний розподіл між усіма суб’єктами підприємницької діяльності Зберігає переваги податку з обороту, але ліквідує головний недолік – кумулятивний ефект Наближення до прямого типу податку (з огляду на прогресивність оподаткування)

Слайд 11

Податок на додану вартість Недоліки: Значний вплив на загальний рівень цін регресивність, особливо щодо малозабезпечених верств населення та

Слайд 12

МИТО За видом торговельної діяльності – переміщенні через митний кордон (імпорт/ експорт)

Слайд 13

МИТО За методами обрахування: Адвалорне (“ad valore” – лат.) – нараховується у % до митної вартості Специфічне – нараховується у встановленому грошовому розмірі на одиницю товару Комбіноване – поєднує два попередніх

Слайд 14

Класифікація податків за формою оподаткування економічним змістом об’єкта оподаткування рівнем встановлення способом стягнення порядком зарахування до бюджету

Слайд 15

Друга половина ХХ ст. ... Цільові податки для фінансування соціальних гарантій (податки на соціальні гарантії) Освіта Безпека Охорона здоров’я тощо

Слайд 16

Функції податків: Розподільча – перерозподіл ВВП між державою, юридичними та фізичними особами. Фіскальна – централізація частини ВВП у бюджеті на потреби суспільства. Регулююча – вплив податків на діяльність їх платників.

Слайд 17

Податкова система сукупність податків та обов’язкових платежів, установлених у країні з метою поповнення доходної частини бюджетів різних рівнів

Слайд 18

Податкова система (ПС) України Оподаткування юридичних осіб Оподаткування фізичних осіб Непрямі податки (пр.: ПДВ, акцизи, мито) Прямі податки (пр.: на прибуток, плата за майно тощо) Внески в держ.цільові фонди (пр.: пенсійний, соц.страх., зайнятості тощо) Інші податки, збори, платежі Податок на прибуток Податок на промисел Податок на землю Податок із власників транспортних засобів Мито, державний збір Пенсійний фонд Місцеві податки та збори

Слайд 19

Принципи побудови ПС Стимулювання підприємницької діяльності й інвестиційної активності Обов’язковість Рівнозначність Пропорційність Недопущення вікової дискримінації Соціальна справедливість Стабільність Економічна обґрунтованість Рівномірність сплати податків Компетенція Єдиний підхід Доступність Стимулювання науково-технічного прогресу

Слайд 20

Принципи організації ПС Економічна ефективність Адміністративна простота Гнучкість Політична відповідальність Справедливість

Слайд 21

Економічна ефективність Не повинна обмежувати можливостей заощаджень, Не повинна впливати на поведінку індивіда, Повинна бути неспотворюючою

Слайд 22

Неспотворюючі податки Паушальний податок – залежить лише від незмінних характеристик (пр.: стать) Будь-який податок на товари або на дохід є спотворюючим Спотворюючі податки є неефективними

Слайд 23

Адміністративна простота ПС повинна бути простою і відносно недорогою Прямі витрати Непрямі витрати

Слайд 24

Гнучкість ПС здатна швидко, а в окремих випадках автоматично, реагувати на зміни економічних обставин

Слайд 25

Політична відповідальність Суб’єкти оподаткування переконані у доцільності своїх податкових виплат: Перевага тим податкам, суб’єкти яких відомі, Зміни в оподаткуванні є результатом змін в законодавстві.

Слайд 26

Справедливість до всіх індивідів Горизонтальна рівність – немає диференціації за ознаками статі, раси, переконань Вертикальна рівність – можуть і повинні сплачувати вищі податки (але... проблема визначення критеріїв оподаткування: платоспроможність, добробут, більша вигода від державних витрат) Міжвікова справедливість – спрата екологічних податків

Слайд 27

Справедливість (прод.) Парето-ефективне оподаткування – неможливо досягти вищого суспільного добробуту не знизивши добробуту іншого індивіда Літ-ра: Стігліц Дж. Економіка державного сектора (ст. 488-491, 577-581 )

Слайд 28

Основна ідея Чим більший вибір податків, тим ширші можливості держави у проведенні податкової політики (реалізація фіскальної та регуляторної функції)

Слайд 29

Чинне законодавство: Конституція України Податковий кодекс Бюджетний кодекс Митний кодекс Закони щодо податків та зборів Закон України “Про місцеве самоврядування” Закон України “Про державний бюджет України на ...” (~65) Державна податкова адміністрація http:// www.sta.gov.ua

Слайд 30

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка