X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Підвищення ефективності управління економічними ресурсами

Завантажити презентацію

Підвищення ефективності управління економічними ресурсами

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентація на тему : «Підвищення ефективності управління економічними ресурсами» (на прикладі ПрАТ «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка»)

Слайд 2

Долі ринку безалкогольних напоїв в Україні

Слайд 3

Обсяг виробництва продукції ПрАТ «Росинка» Безалкогольних напоїв, тис. дал. Мінеральної води, тис. дал.

Слайд 4

Обсяг виробництва продукції ПрАТ «Росинка»

Слайд 5

Структура асортименту безалкогольних напоїв ПрАТ «Росинка»

Слайд 6

Трудові ресурси ПрАТ «Росинка» Чисельність працюючих, осіб Співвідношення чисельності працівників за освітньо-кваліфікаційним рівнем у 2011 році

Слайд 7

Співвідношення продуктивності праці до заробітної плати працівників ПрАТ «Росинка»

Слайд 8

Аналіз трудомісткості продукції ПрАТ «Росинка» за 2010 – 2011 рр Показник 2010 2011 Зміна показника +/- % Обсяг товарної продукції, тис.грн. 142659,62 194225,1 51565,5 +36,15 Відпрацьовано всіма робітниками люд. -год., тис. 970,53 825,13 -145,4 -14,98 Питома трудомісткість на 1000грн, люд.-год. 6,80 4,25 -2,55 -37,50 Середньогодинний виробіток кожного робітника, грн. 147,0 235,4 88,4 +60,14 Середньорічний виробіток одного робітника, грн. 254 324,7 375 698,4 121374 +47,72

Слайд 9

Аналіз обсягу та динаміки основних засобів ПрАТ «Росинка» за 2010 – 2011 рр. Групи основних засобів 2010 2011 Відхилення вартість, тис. грн. питома вага, % вартість, тис. грн. питома вага, % +/-, тис.грн % 1. Земельні ділянки 5537 9,13 5537 6,39 0 0,00 2. Будівлі, споруди та передавальні пристрої 10427 17,19 38069 43,91 27642 265,10 3. Машини та обладнання 32325 53,28 29893 34,48 -2432 -7,52 4.Транспортні засоби 1780 2,93 1439 1,66 -341 -19,16 5.Інструменти, прилади, меблі 253 0,42 28657 33,05 28404 11226,88 6. Інші основні засоби 10349 17,06 -16896 -19,49 -27245 -263,26 Разом 60671 100,00 86697 100,00 26026 42,90

Слайд 10

Показники ефективності використання матеріальних ресурсів ПрАт «Росинка» за 2010 – 2011 рр. Показник 2010 2011 Відхилення (+/-) % Початкові дані: 1.Обсяг виготовленої продукції, тис. грн.. 142659,62 194225,1 51565,5 36,15 2. Матеріальні витрати на виробництво продукції, тис.грн 116649 152239 35590 30,51 3. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.. 143571 173379 29808 20,76 4. Виробничі матеріальні запаси,тис.грн 11023 9508 -1515 -13,74 Розрахункові показники: 5.Матеріалоємність,грн 0,81 0,78 -0,03 -3,70 6.Матеріаловіддача,грн. 1,22 1,27 0,05 4,10 7. Оборотність виробничих матеріальних запасів, разів 13,02 18,23 5,21 40,02 8. Тривалість одного обороту виробничих матеріальних запасів, дні 27,65 19,75 -7,9 -28,57

Слайд 11

Аналіз стану основних фондів ПрАТ «Росинка» за 2010 – 2011 роки.

Слайд 12

Аналіз ефективності управління основних фондів ПрАТ «Росинка» за 2010 – 2011 роки

Слайд 13

Аналіз фінансових результатів ПрАТ «Київський завод безалкогольних напоїв “Росинка” за 2010 – 2011 рр. Показники Один. виміру 2010 2011 Відхилення +/- % Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 258365 291289 32924 12,74 Чистий доход від реалізації продукції тис. грн. 204867 229495 24628 12,02 Собівартість реалізованої продукції тис. грн. 143571 173379 29808 20,76 Інший операційнийдохід тис. грн. 96653 38555 -58098 -60,1 Обсяг загальних витрат на виробництво тис. грн. 213743 258862 45119 21,1 Чистийприбуток тис. грн. 4233 0 -4233 -100 Чистий збиток тис. грн. 0 34975 34975 100

Слайд 14

Динаміка чистого прибутку (збитку) та інших операційних доходів ПрАТ «Росинка» за 2009-2011 рр.

Слайд 15

Основні показники рентабельності ПрАТ «Росинка» за 2010 – 2011рр.

Слайд 16

Основні показники фінансової стійкості ПрАТ "Росинка" за 2010 – 2011 рр. Коефіцієнт фінансової залежності в 2011 році становить 554,28, в 2010 становив 4,19

Слайд 17

Основні показники ліквідності та платоспроможності ПрАТ «Росинка» за 2010 -2011 роки

Слайд 18

Основні показники ділової активності ПрАТ "Росинка" за 2010 – 2011 рр.

Слайд 19

Структура власного та позикового капіталу ПрАТ «Росинка» за 2009-2011 роки Власний капітал, тис. грн. Позиковий капітал, тис. грн.

Слайд 20

Аналіз структури джерел фінансових ресурсів ПрАТ «Росинка» Показник 2010 2011 Коефіцієнт фінансового левериджу 2,95 542,9 Коефіцієнт заборгованості 2,38 47,6 Коефіцієнтфінансовоїнезалежності(автономії) 0,3 0,002 Коефіцієнт маневреності власних коштів -1.93 -379.69

Слайд 21

Проект «Парус – Підприємство 7»

Слайд 22

Приклад схеми роботи підрозділу «Заробітна плата та управління персоналом»

Слайд 23

Підрозділ Забезпечує: «Парус-Бухгалтерія» облік основних засобів; податковий облік; облік господарських операцій; облік і контроль руху матеріальних цінностей; облік і контроль взаєморозрахунків з дебіторами/кредиторами; формування оборотних відомостей; формування відомостей різних типів: руху коштів за рахунками; за аналітичними рахунками; за рухом матеріальних цінностей формування звітів, у тому числі затверджених форм стандартної бухгалтерської, податкової, статистичної звітності; «Парус-Торгівля та склад» облік і відпрацювання вхідних/вихідних первинних складських документів; облік матеріальних цінностей із точністю до модифікацій, партій, упаковок, термінів придатності; формування товарних звітів та вихідних податкових накладних; автоматичний розрахунок податків і розрахунок ціни списання за методами: FIFO, LIFO облікових цін, середніх цін; контроль оплати товарів/послуг і здійснення взаєморозрахунків з постачальниками і покупцями; автоматичне і ручне резервування товару; підтримка декількохпрайс- листів і цін реалізації, що різняться тарифами, типом оплати й типом відвантаження; формування аналітичних звітів з продажу, заборгованості, прибутковості й рентабельності з побудовою графіків; облік комплектування/розукомплектування

Слайд 24

Підрозділ Забезпечує: «Заробітна плата» розрахунок заробітної плати з урахуванням норм робочого часу і вироблення за схемами роботи, що задаються довільно; облік виплат за відомостями ; перерахунок заробітної плати за минулі місяці; розрахунок відпусток, допомога з тимчасової непрацездатності і допомога на дітей; розрахунок податку на доходи фізичних осіб, пенсійного внеску, виплат за виконавчими листами, утримань за позичками тощо; розрахунок нарахувань на заробітну плату й утримань із заробітної плати; формування і відпрацьовування в бухгалтерському обліку господарських операцій із заробітної плати; ведення табеля співробітників; ведення наказів; «Парус-Консолідація» заповнення, перевірку, друк первинних звітів; одержання зведеної звітності, її контроль; аналіз інформації, що знаходиться у звітах, її представлення у вигляді аналітичних звітів, графіків і діаграм; збереження первинних і зведених звітів у базі даних, використання інформації, що зберігається в ній, при заповнені й аналізі звітів; обмін інформацією між підзвітними структурамиі центром, де відбувається безпосереднє зведення й аналіз інформації

Слайд 25

Загальні витрати на впровадження проекту «Парус - Підприємство 7» : Перелік витрат Вартість Програмне забезпечення «Парус – Підприємство 7» 11’196долларів, або 89’489,7 грн. Вартістьпередпроектнихробіт,технічнемоделюванняірозробкамоделі,розробкукористувальницькийзвітів, процедур 1’515долларів,або12’109,4 грн. Проектніроботи.Інструкціїдля кожногоробочогомісця,інструкціядляадміністраторасистеми, планнавчанняперсоналу,електронніформипервиннихізвітнихдокументів;Діючиймакетсистемиуправлінняпідприємством;Захистмакета,відпрацюваннязауважень Безкоштовно Запуск вексплуатацію.ПідготовкаадміністраторівПО "КорпораціїПАРУС "і СУБДOracle;ІнсталяціяСУБДOracle;ІнсталяціяПО"КорпораціїПАРУС ";Конвертаціянеобхіднихмасивівінформації;Підготовкамайстер-групиз числапредставниківЗамовника;Підтримкакористувачівнаробочихмісцях Безкоштовно

Слайд 26

Перелік витрат Вартість Витрати на придбаннякомп’ютері та допоміжної техніки Не має необхідності в придбанні Навчання персоналу Безкоштовно Консультації по "гарячій лінії" Консультації в консультаційному залі в офісі «Парус" Отримання оновлень версій відповідній комплектації в офісі «Парус" Безкоштовно Вартість всього 101,6 тис. грн.

Слайд 27

Зміни після впровадження проекту

Слайд 28

Дякую за увагу! Презентацію підготувала : Студентка ЕіМ 5 - 5 Крисіна Анна

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Економіка