X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Організація бюджетного процесу на підприємствах

Завантажити презентацію

Організація бюджетного процесу на підприємствах

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайди до теми 8. Організація бюджетного процесу на підприємствах Автор: к.е.н., доц.Кизенко О.О.

Слайд 2

2. Функції учасників процесу бюджетування Посада Функції бюджетування Голова правління Визначення граничних стратегічних показників: норма прибутковості власного капіталу; норма прибутковості активів; вільний грошовий потік. Генеральний директор Затвердження стратегічних цілей розвитку підприємства Затвердження форматів бюджетів Затвердження регламенту бюджетування Затвердження цільових показників роботи відділів – центрів відповідальності та бюджету підприємства на плановий період Коригування діяльності підприємства за звітами про виконання бюджетів

Слайд 3

2. Функції учасників процесу бюджетування Посада Функції бюджетування Фінансовий директор (Начальник фінансово-економічної служби, Головний бухгалтер, Начальник відділу контроллінгу) Визначення можливих граничних показників темпів зростання підприємства Консолідація операційних бюджетів у фінансові бюджети Контроль за витратами, доходами, активами Планування витрат на управління План-факторний аналіз виконання фінансових бюджетів Координація процесу бюджетування Контроль виконання регламенту бюджетування Контроль результатів аналізу виконання бюджетів

Слайд 4

2. Функції учасників процесу бюджетування Посада Функції бюджетування Директор з продажу та маркетингу Підготовка та узгодження бюджету продаж, бюджету витрат на збут та окремих показників бюджету адміністративних витрат Підготовка, узгодження та контроль виконання за бюджетом ЗЕД. Підготовка та узгодження показників інвестиційних бюджетів. Операційний (Виконавчий) директор, заступник директора з виробництва Підготовка, узгодження та аналіз виконання бюджетів виробництва, логістики, складування та збереження товарно-матеріальних цінностей Підготовка та узгодження показників інвестиційних бюджетів

Слайд 5

2. Функції учасників процесу бюджетування Посада Функції бюджетування Дирекція ІТ Підготовка бюджету закупівлі оргтехніки, витратних матеріалів та комплектуючих Контроль та аналіз виконання даного бюджету. Дирекція по персоналу Підготовка бюджету навчання співробітників. Аналіз виконання даних бюджетів Головний бухгалтер Підготовка, узгодження та контроль бюджету податків Аналіз виконання даного бюджету. Формування фактичних БРГК, адміністративних, загальновиробничих витрат, витрат на збут. Начальник аналітичного відділу (відділу контроллінгу) Підготовка та узгодження бюджету закупівель ТМЦ Аналіз виконання основних і операційних бюджетів.

Слайд 6

3. Документація в системі бюджетування Назва підприємства “ЗАТВЕРДЖУЮ” Генеральний директор Положення про фінансову структуру 1. Основні напрямки господарської діяльності (Перелік ЦФВ, структура собівартості). 2. Структурний склад кожного ЦФВ, особливості бюджетування (перелік структурних підрозділів підприємства, об’єднаних в ЦФВ; перелік основних статей доходів (якщо вони є), витрат, порядок їх обліку). 3. Повноваження і відповідальність керівників ЦФВ за фінансові результати.

Слайд 7

Положення про центри фінансової відповідальності Назва підприємства “ЗАТВЕРДЖУЮ” Генеральний директор Положення про центри фінансової відповідальності Загальні положення Дійсне Положення розробляється на основі Положення про фінансову структуру підприємства та погоджується з фінансовим директором. Основні поняття та категорії Типи ЦФВ Основні завдання та функції керівника ЦФВ: Організаційні основи діяльності центрів фінансової відповідальності: Засади функціонування центрів фінансової відповідальності; Розподіл та закріплення організаційних ланок по центрам фінансової відповідальності. Склад бюджетів, що ведуться ЦФВ та закріплення відповідальності за них в середині ЦФВ Регламент планування та підготовки документів в ЦФВ. Сфери повноважень та відповідальності: Керівник ЦФВ відповідає за:

Слайд 8

Формат документу “Положення про бюджетування” Назва підприємства “ЗАТВЕРДЖУЮ” Генеральний директор Положення про бюджетування Основні положення Бюджет – це фінансовий документ, який охоплює всі напрямки господарської діяльності підприємства на один календарний рік. Призначення фінансового планування полягає в : зміцненні фінансової дисципліни і фінансового стану підприємства, тощо Структура бюджетів Система бюджетування є дворівневою. Рівень 1: Основні бюджети для підприємства в цілому: Бюджет доходів і витрат, Бюджет руху грошових коштів, Розрахунковий (Пробний) баланс. Рівень 2: Операційні бюджети структурних підрозділів підприємства.

Слайд 9

Формат документу “Положення про бюджетування” (продовження) Система бюджетування базується на наступних принципах: уніфікація бюджетних форм за основними статтями, уніфікація бюджетних періодів; уніфікація процедур розробки бюджетів; незмінність цільових нормативів протягом бюджетного періоду; неперервність процедур складання бюджетів; Бюджетний регламент. В організації вводиться бюджетний період 12 місяців з помісячною розбивкою всіх бюджетів. Звіти про виконання бюджетів складаються щомісяця. Корегування бюджетів здійснюється ……………….. Операційні бюджети структурні підрозділи складають до….. числа і надають у відділ….. Порядок узгодження бюджетів Цільові показники і нормативи фінансового плану. Порядок набуття чинності цього положення.

Слайд 10

Положення про бюджетний комітет Загальні положення. Бюджетний комітет є самостійним структурним підрозділом і підпорядковується безпосередньо генеральному директору. Бюджетний комітет складається як робочий орган генерального директора для організації контролю за функціонуванням бюджетного процесу на Підприємстві. Основні поняття, категорії та базові принципи Структура Бюджетний комітет складається з керівників вищої ланки Підприємства. Функції Правомірність рішення комітету Рішення бюджетного комітету з всіх питань, що відносяться до компетенції ЦФВ, носять рекомендаційний характер та можуть виступати виключно в якості обґрунтування для наступних рішень генерального директора Підприємства. Режим функціонування Бюджетний комітет збирається на засідання щомісяця не пізніше 29-го числа. Порядок денний готується фінансовим директором Підприємства за поданням керівників ЦФВ.

Слайд 11

Назва підприємства “ЗАТВЕРДЖУЮ” Генеральний директор Положення про бюджетний регламент Загальні положення «Положення про бюджетний регламент» є основним документом, що описує процес бюджетування, організаційні основи, методологію та принципи його функціонування. Дійсне Положення визначає: Бюджетний період; Регламент бюджетування. Дійсне Положення розробляється на основі наступних документів: Положення про фінансову структуру Підприємства; Положення про бюджетування. Основні поняття, категорії та базові принципи Бюджетний період: Для Бюджетів 1 рівня встановлюється щомісячний мінімальний бюджетний період. Організація фінансового планування. Складання бюджетів доходів та витрат Складання бюджетів руху грошових коштів

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка