X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Оцінка результатів діяльності та фінансового стану підприємства

Завантажити презентацію

Оцінка результатів діяльності та фінансового стану підприємства

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Оцінка результатів діяльності та фінансового стану підприємства.

Слайд 2

Фінансовий стан та результати діяльності підприємства характеризуються відповідними показниками, які відображають результати діяльності, наявність та використання фінансових ресурсів і проявляються в платоспроможності підприємства.

Слайд 3

Класифікація показників для оцінки результатів діяльності та фінансового стану підприємства: 1). Дохідність: - валовий дохід; - дохід від реалізації продукції; - фінансові доходи. 2). Прибутковість: - валовий прибуток; - чистий прибуток.

Слайд 4

3). Рентабельність: - рентабельність активів; - рентабельність власного капіталу; - рентабельність виробу. 4). Структура капіталу: - частка власного капіталу; - частка боргу у власному капіталі. 5). Ділова активність: - оборотність активів; - оборотність ТМЦ.

Слайд 5

6). Ліквідність: - коефіцієнт загальної ліквідності; - коефіцієнт швидкої ліквідності; - коефіцієнт абсолютної ліквідності. 7). Фінансова стійкість: - коефіцієнт автономії; - коефіцієнт заборгованості; - коефіцієнт варіації чистого доходу.

Слайд 6

Вирішальною умовою життєдіяльності підприємства є дохідність. Це цікавить власників капіталу (інвесторів), кредиторів, державні органи, фондові біржі, що здійснюють купівлю-продаж цінних паперів.

Слайд 7

Згідно Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” : Валовий дохід — загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, як на території України так і за її межами.

Слайд 8

Дохід — збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу з рахунок внесків власників. Власний капітал — частина в активах підприємства, що залишаються після нарахування його зобов’язань.

Слайд 9

Згідно Національних стандартів виділяють наступні види доходів: - доходи від реалізації продукції; - інші операційні доходи; - фінансові доходи; - інші доходи.

Слайд 10

Практичне значення показника доходу полягає в тому, що він характеризує загальну суму коштів, яка надходить підприємству за певний період і за умови сплати податків може бути використана на споживання та інвестування. Не менш важливим показником діяльності підприємства є прибуток. Це основна мета діяльності і головне джерело розвитку підприємства.

Слайд 11

Прибуток — сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ним витрати. Прибуток показує абсолютний результат діяльності без урахування при цьому ресурсів. Тому він доповнюється рентабельність — відносним показником, який у загальній формі обчислюється як відношення прибутку до витрат ресурсів.

Слайд 12

Рентабельність виробничих фондів (Рвф) визначається за формулою: Пв(о) — валовий (операційний) прибуток за рік; Фсф — середня величина основних виробничих фондів; Осф — середня величина оборотних засобів за певний період. Рвф = Пв(о)/Фсф+Осф*100%

Слайд 13

Ліквідність — здатність підприємства в строк розрахуватися по боргових зобовя’заннях. Активи підприємства поділяються по ступені ліквідності наступним чином: - абсолютно ліквідні активи — грошові засоби; - високоліквідні активи — грошові засоби + розрахунки дебіторів; - ліквідні активи — грошові засоби + рахунки дебіторів + біржові цінні папери; - низьколіквідні активи — ТМЦ.

Слайд 14

Підприємство з непоганою прибутковістю може мати низьку ліквідність унаслідок великих виплат власникам, не надійсності дебіторів тощо. Фінансова стійкість — характеризується різними показниками, але в основі, як правило, лежить співвідношення власного та залученого капіталу

Слайд 15

На завершення слід відмітити, що забезпечення задовільного фінансового стану підприємства потребує значних управлінських зусиль та оптимізації фінансово-економічних рішень. Виконала студентка групи КМ-22 Думницька Марта

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка