X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Національна фінансова безпека та проблема відмивання брудних грошей

Завантажити презентацію

Національна фінансова безпека та проблема відмивання брудних грошей

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Ліцей “Наукова зміна” Секція: економіка Вивчаю проблему 2003-2006рр. Науково-дослідницька робота Піщанської В.В. “Національна фінансова безпека та проблема відмивання брудних грошей”

Слайд 2

Завдання дослідження: дослідити складові фінансової безпеки та її рівень в Україні; розкрити взаємовплив між процесами легалізації та станом фінансової безпеки України; встановити чи відповідає дійсна системи боротьби з відмиванням грошей національним інтересам у фінансовій сфері; запропонувати шляхи удосконалення національної системи менеджменту у сфері протидії обороту брудних грошей. Актуальність теми обґрунтована тим, що Україна, держава з ринковою економікою, повинна приділяти більше уваги фінансовій безпеці, за кількісними показниками якої оцінюють економічну безпеку в цілому.

Слайд 3

Єдиний економічний інтерес України відповідно до Концепції національних інтересів: побудова соціально-орієнтованої ринкової економіки.

Слайд 4

Оцінка складових фінансової безпеки України Ефективність бюджетно-податкової політики Ефективність монетарної політики Боргова безпека Стан банківської системи Економічна безпека підприємств перерозподіляє в 8,5% ВВП країни; нецільове використання бюджетних коштів; відсутність податкового кодексу; бюджет “проїдання”. демонетизація 1994-1997рр. не подолала інфляцію; квазіінфляційна безпека; надмірна доларизація підриває валютну безпеку; боргоутворення не кореспондується з бюджетним дефіцитом; відсутність страхування боргових зобов'язань. обтяжливі обсяги дебіторської заборгованості; зношеність основних фондів; недостатнє кредитування. невисока здатність до акумулювання коштів; залежність від депозитних коштів; низький рівень капіталізації. Діаграма. Капіталізація найбільшого банку країни.

Слайд 5

Використання бартеру для накопичення “сірих” грошей; монопсонія на ринках збуту; зростання кількості економічних злочинів в реальному секторі; рекет є джерелом брудних коштів. Винятковість контролю над підприємницькою діяльністю; тінізація бюджетної сфери; фіскальний тягар; незаконна приватизація. Період 1992-1999рр. Зростання реального ВВП на тлі нарощування дебіторської заборгованості; під тиском міжнародних організацій створено інституційні механізми протидії відмиванню. Макро-економічні чинники тінізації Використання неплатежів для досягнення; цінові диспропорції через державні дотації; маніпулювання фондовим ринком; продаж контрафактної продукції, обсяг якої наразі зменшуються. Період 2000-2006рр. Мезо-економічні чинники тінізації Чинники тінізації економіки України

Слайд 6

Слайд 7

Механізм функціонування системи тіньового капіталізму Виникнення зовнішнього боргу Обслуговування за рахунок бюджету Відмивання нівелює передатний механізм впливу монетарної політики на економіку. Зменшення бази оподаткування, оскільки все більше підприємств приховують прибутки, а легальні при цьому втрачають конкурентні позиції й отримують менші доходи. Скорочення доходної частини бюджету Спрямування іноземних кредитів за умов корупції в тіньовий сектор Потреба іноземних кредитів Вивезення за кордон капіталів, заощаджень та накопичень Банки потрапляють в залежність від олігархічних груп або створюються для їх обслуговування.

Слайд 8

Наслідки тінізації економіки України В економіці погіршення умов глобалізації; погіршення інвестиційного клімату; псевдоприватизація; розвиток організованої злочинності. В політиці корупція; торгівля політичним голосом. В соціальній сфері втрата контролю за оплатою праці; неадекватна інформація про життєвий рівень населення; соціальний песимізм; недовіра до банківської системи та фондового ринку. Чи вважаєте Ви, що тінізація має згубні наслідки? Оцінка наслідків тінізації економіки працівниками бухгалтерського департаменту та департаменту безпеки АППБ “Аваль”.

Слайд 9

До програми економічної та податкової амністії Плани уряду Авторські рекомендації Перед-умови Створити законопроект до кінця січня; Почати амністію в серпні 2006рр. Прийняти податковий кодекс. Створити орган у складі правоохоронної системи, мета якого перевіряти кошти на кримінальне походження. Законодавчо заборонити використовувати амністовані кошти на покриття дефіцитів держбюджету; Оцінити обсяги валют чорному ринку, щоб не “обвалити” гривню. Власне амністія Проводити амністію на основі “нульових” декларацій. Проводити амністію, покладаючись на патерналізм резидентів. Схеми залучення коштів Емісія держаних облігацій для погашення зовнішнього боргу, проценти будуть виплачені із стабілізаційного фонду; Створення державних трастових фондів та пайових інвестиційних фондів; проценти будуть виплачені з прибутків від інвестиційних проектів; Запровадити систему голландського аукціону на фондовій біржі України. Пострегу-ляторні заходи Зберегти існуючу систему моніторингу. Врегулювати повноваження інститутів протидії відмиванню; Забезпечити автоматичну перевірку об'єктивних критеріїв підозрілості операцій в рамках внутрішнього моніторингу.

Слайд 10

Розробці класифікації чинників становлення тіньового сектора в українській економіці на основі поділу на макро- та мезоекономічні, що дозволило грунтовніше проаналізувати вплив прогалин у фінансовій безпеці на процеси тінізації. Адаптації схеми відкритого тіньового капіталізму таким чином, щоб остання пояснювали схеми відтоку капіталів з України, прямі інвестиції з офшорів та приватизацію державного бюджету, як одні з основних впливів відмивання на фінансову систему країни; Проведенні анкетування з метою оцінити впливи відмивання брудних грошей на життя суспільства. Викритті конкретних недоліків існуючої системи протидії легалізації на прикладі функціонування банківських структур. Створенні інформаційного буклету в рамках роз'яснювальної роботи щодо економічної та податкової амністії.

Слайд 11

Опитування працівників банку “Аваль” щодо впливів тінізації економіки України 1.Чи знайомі Ви з поняттям відмивання брудних грошей? 2. Чи відомі Вам заходи протидії легалізації, які провадить АППБ “Аваль”? 3. Чи вважаєте Ви, що тінізація економіки має згубні наслідки? 4. Чи вважаєте Ви себе учасником забезпечення національної безпеки? Менеджер Виконавець Так, знайоме із новин. * Так, знайоме у контексті професійної діяльності. Чув, але не цікавився суттю. Ні, не знайоме. Так, я знаю про фінансовий моніторинг. * Так, я знаю про запобігання, але не про конкретні заходи. З цим пов'язана моя професійна діяльність. Ні, не знайоме. Так, як і кожен громадянин. Так, дбаючи про власний добробут, я причетний до забезпечення. Ні, адже це функція уряду. Ні, адже це нереальне на сьогодні поняття. * Так, і основний – корупція. Так, особливо в економічній сфері. Так, особливо в соціальній сфері. Можливо, але я їх не відчуваю. *

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка