X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Міжнародний кредит

Завантажити презентацію

Міжнародний кредит

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема 6. Міжнародний кредит 6.1. Міжнародний кредит: поняття, суб'єкти, функції та принципи. 6.2. Фактори розвитку міжнародного кредитних відносин. 6.3. Форми міжнародного кредитування. 6.4. Міжнародні кредитно-фінансові інститути та їх діяльність. 6.5. Проблема зовнішньої заборгованості та шляхи її розв‘язання.

Слайд 2

6.1. Міжнародний кредит, його функції та принципи Міжнародний кредит — це форма переміщення позичкового капіталу з однієї країни в іншу на засадах повернення у домовлені строки за винагороду/ Суб'єктами міжнародного кредиту є: 1) держава та державні установи; 2) центральні та комерційні банки; 3) інші фінансові інститути; 4) багато- та транснаціональні компанії (БНК, ТНК); 5) юридичні та фізичні особи окремих держав; 6) міжнародні організації (МВФ, МБРР тощо); 7) група держав.

Слайд 3

Кредитні відносини складаються на принципах: повернення; терміновості; платності; гарантованості. Наслідки кредитування: Негативні: 1) може викликати диспропорції в економіці країн-кредиторів; 2) надмірне залучення міжнародних кредитів та їх неефективне використання підриває платоспроможність позичальника внаслідок оплати величезних відсотків за кредит, призводить до зростання зовнішнього боргу та погіршення показників, що характеризують його обслуговування

Слайд 4

Функції міжнародного кредиту 1) сприяння зміцненню міжнародних економічних зв'язків, інтеграції національних економік у світову економічну систему, прискореному розвитку країн, інтернаціоналізації виробництва та обміну, реалізації товарів на світовому ринку; 2) сприяння процесу накопичення капіталів в рамках усього світового господарства та його раціональне використання 3) забезпечення перерозподілу фінансових ресурсів між сторонами-учасницями; 4) забезпечення безперервності міжнародних розрахунків та прискорення обігу коштів у зовнішній торгівлі

Слайд 5

6.2. Фактори поширення кредитних відносин у міжнародній сфері: інтернаціоналізація виробництва і капіталу; активізація міжнародних економічних зв'язків; зміцнення позицій ТНК; потреба у гнучкому валютно-кредитному механізмі для обслуговування ЗЕД; активізація на сучасному етапі структурної перебудови окремих економік; науково-технічна революція і досягнення у сфері комунікаційних технологій; лібералізація національних законодавств.

Слайд 6

6.3. Форми міжнародного кредитування І. За цільовим призначенням: 1.1. Зв'язані кредити надаються на конкретні цілі: комерційні; інвестиційні; проміжкові; 1.2. Фінансові кредити; 1.3. Емісія цінних паперів; ІІ. За загальними джерелами: 2.1. Внутрішні кредити; 2.2. Іноземні (зовнішні) кредити; 2.3. Змішані кредити; ІІІ. За формами надання кредити бувають: 3.1. Товарні 3.2. Валютні (грошові) ІV. За формою забезпечення: 4.1. Забезпечений кредит 4.2. Бланковий кредит: контокорент; овердрафт

Слайд 7

V. За строками кредитування: надстроковий;короткотерміновий; середньотерміновий; VІ. За валютою позики: 6.1) у валюті країни-позичальника; 6.2) у валюті країни-кредитора; 6.3) у валюті третьої країни; 6.4) у міжнародній грошовій одиниці (СПЗ). 6.5) єврокредити - кредит, що надається у валюті, яка є іноземною для банку: 6.5.1) Стенд-бай - кредит МВФ для стабілізації платіжного балансу, 6.5.2) Роловерний кредит складається з двох частин – базової ставки і маржі; видається на 5-10 років (LIBOR);

Слайд 8

VІІ. За формою надання розрізняють: 7.1. Фінансові (готівкові) кредити; 7.2. Акцептні кредити; 7.3. Депозитні сертифікати; 7.4. Облігаційні позики; VІІІ. За суб'єктами кредитування: 8.1. Урядові (державні) кредити; 8.2. Кредити міжнародних фінансово-кредитних організацій; 8.3. Приватні кредити; 8.4. Змішані кредити; 8.5. Фірмові (комерційні) кредити: а) вексельний кредит; б) кредит за відкритим рахунком; в) купівельний аванс; 8.6. Брокерський кредит 8.7. Банківські кредити: 1) за технікою надання: акцептний, акцептно-рамбурсний та обліковий кредит.

Слайд 9

Схема здійснення факторингової операції 2) за цільовим призначенням: 1.2.1. Фінансові кредити 1.2.2. Експортні кредити: компенсаційні угоди форфейтин; факторинг; 8.8. Синдиковані (консорціальні) кредити

Слайд 10

Ринок факторингових послуг, млн євро 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Україна 0 0 333 620 890 1,314 530 Великобританія 160,770 184,520 237,205 248,769 286,496 188,000 195,613 Всього Європа 546,935 612,504 715,486 806,983 932,269 888,533 876,649 США 80,696 81,860 94,160 96,000 97,000 100,000 88,500 Всього Півд. та Півн.Америка 104,162 109,619 135,240 140,493 149,673 154,195 142,013 Всього Африка 5,840 7,586 6,237 8,513 10,705 13,263 14,796 КНР 2,640 4,315 5,830 14,300 32,976 55,000 67,300 Японія 60,550 72,535 77,220 74,530 77,721 106,500 83,700 Всього Азія 88,933 111,478 135,470 149,606 174,244 235,512 209,991 Австралія та Нова Зеландія 13,979 18,417 23,380 27,853 33,780 33,246 40,110 Всього світ 759,849 859,604 1,015,813 1,133,448 1,300,671 1,325,111 1,283,559

Слайд 11

Суб'єкти ринку факторингових послуг млрд. дол. США

Слайд 12

Обсяги наданих факторингових послуг в світі, млн. євро

Слайд 13

Динаміка факторингового обігу протягом 2004-2010 рр., у млн. євро

Слайд 14

Загальний обсяг реалізованих угод всіх членів Міжнародної факторингової мережі (МФМ) за 25 років її функціонування, у млн. євро Ринкова частка Міжнародної факторингової мережі у реалізації факторингових послуг в порівнянні з іншими установами, у %

Слайд 15

6.4. Міжнародні кредитно-фінансові інститути та їх діяльність 1. Міжнародний валютний фонд (МВФ), 2. Світовий банк 2.1. Міжнародний банк реконструкції і розвитку; 2.2. Міжнародна асоціація розвитку; 2.3. Міжнародна фінансова корпорація 2.4. Багатостороння агенція гарантування інвестицій; 2.5. Міжнародний центр урегулювання інвестиційних спорів 3. Регіональні банки 4. Валютно-кредитні організації ЄС: 4.1. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), 4.2. Європейський фонд валютного співробітництва, 4.3. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР). 5. Міжнародні неурядові економічні організації: Паризький клуб кредиторів, Лондонський клуб кредиторів

Слайд 16

Механізми кредитування МВФ МВФ надає кредити декількох видів: Домовленості про резервні кредити стенд-бай (Stand-by Arrangements) (з 1952 р.) для стабілізації платіжного балансу, дефіцит якого має тимчасовий або циклічний характер, в межах одного-двох років з можливим його продовженням до 4-5 років, за середньою ставкою 3,25% (країна може взяти на рік до 200% квоти, загалом – до 600% квоти). 2. Механізм розширеного кредитування (Extended Fund Facility) (з 1974 р.) – можуть сягати до 600% квоти країни, для підтримки середньострокових програм (3-4 роки) подолання труднощів платіжного балансу, причиною яких є макроекономічні та структурні проблеми, звичайно за ставкою 4,5% річних. Умова – 3-річна програма реформ Потребують виконання певних умов, за недотримання яких МВФ може призупинити фінансування

Слайд 17

Механізми кредитування МВФ 3. Гнучка кредитна лінія – без встановленого ліміту, верхньої межі процентної ставки, більш широкі терміни надання кредиту; для країн “з міцними основами макроекономічної політики” 4. Компенсаційні та надзвичайні кредити (ССФФ) – для компенсації скорочення експортного виторгу за незалежними від країни-позичальника причинами (на 3-5 років). Викуп національної валюти здійснюється у строк до 5 років, звичайно - на умовах 3,25% річних. 5. Фінансування системних перетворень (СТФ) – цей механізм запроваджений у 1993-1995 рр. для країн з перехідною економікою, які мали значні проблеми з платіжним балансом внаслідок переходу від торгівлі на базу неринкових цін до торгівлі на ринковій основі

Слайд 18

6. Стабілізаційний (“буферний”) кредит (БСФФ) – для фінансування запасів сировини в зв'язку з несприятливою кон'юнктурою на світових ринках (на 3-5 років). Починаючи з 1984 р. цей механізм не використовувався 7. Фінансування структурної перебудови (САФ) – для надання пільгової допомоги найменш забезпеченим країнам-членам Фонду. Сума, яка може бути надана країні, становить не більше 50% квоти з річними лімітами 15, 20 та 15% для першого, другого та третього року відповідно. Кредити надаються за 0,5% річних на строк до 10 років 8. Розширене фінансування (ЕСАФ) – для структурної перебудови зовнішніх розрахунків, якщо наявні серйозні порушення платіжного балансу (до 3 років), відсоткова ставка 0,5%.

Слайд 19

Найбільші зобов’язання перед МБРР, 2008

Слайд 20

Основні фінансові показник МБРР за 2005-2009 фінансові роки, млн. дол. США

Слайд 21

Проекти МБРР в Україні Назва проекту Обсяги кредитування (млн. дол. США) Фонд соціальних інвестицій 50.21 Проект рівного доступу до якісної освіти 86.59 Проект реабілітації ГЕС України 106 (переговори – 86) Проект доступу до ринків фінансових послуг 150 Модернізація транспортних шляхів України Авто – Бориспіль-Лубни 400 Проект покращення теплопостачання в м. Києві та м.Львові 200 Розвиток міської інфраструктури 140 1 та 2 позики на розвиток підприємств (приватизація та розбудова фінансових ринків 310 300

Слайд 22

За новими, схваленими 12 лютого 2008 року Радою Виконавчих директорів МБРР, фінансовими умовами максимальний кінцевий термін погашення позик подовжено до 30 років для всіх нових позик і гарантій. Попередньо кінцевий термін погашення для України, як країни-позичальника третьої категорії за рівнем доходів (ВНД на душу населення від 1 736 до 3 595 доларів США), складав 25 років для позик з фіксованим спредом, 17 років для позик зі змінним спредом. За останні 15 років МБРР було запропоновано Україні ресурсів на суму понад 6,9 млрд. доларів США (з яких на сьогодні використано 4,7 млрд. дол. США).

Слайд 23

Основні фінансові показник МАР за 2005-2009 фінансові роки, млн. дол. США

Слайд 24

ПРОЕКТНИЙ ПОРТФЕЛЬ ЄБРР В УКРАЇНІ

Слайд 25

Портфель проектів ЄБРР в Україні Назва проекту Загальна вартість Сума позики Реконструкція Старобешівської ТЕС (на стадії реалізації) 141,5 млн. дол. США 113,22 млн. дол. США Добудова 2-го енергоблоку Хмельницької АЕС і 4-го енергоблоку Рівненської АЕС (на стадії підготовки) 1471 млн. дол. США 215,0 млн. дол. США Українська енергосервісна компанія (УкрЕско) (на стадії реалізації) 30 млн. дол. США Кредит на закупівлю палива на зимовий період 2000 - 2001 рр. (на стадії реалізації) 100 млн. дол. США Програма інвестицій та розвитку системи водопостачання та очищення води в м. Запоріжжя. (на стадії реалізації) 42,5 млн. дол. США 28,0 млн. дол. США Розвиток системи поводження з твердими побутовими відходами у м.Харкові (на стадії підготовки) 36,7 млн. дол. США 20 млн. дол. США Програма розвитку місцевих комунальних служб (на стадії підготовки) не визначено До 50 млн. Євро Водопостачання в м.Севастополь (на стадії підготовки) не визначено 14 млн. Євро Передприватизаційна підтримка ВАТ "Укртелеком" (на стадії підготовки) 100-150 млн. дол. США Створення банку мікрокредитування (на стадії підготовки) 12,25 млн. дол. США

Слайд 26

Слайд 27

Обсяги офіційного і приватного боргу Паризькому клубу кредиторі окремими країнами світу станом на 31 грудня 2010 року, млн. дол. США Назва країни Фінансові зобов'язання в межах ОДР Фінансові зобов'язання поза межами ОДР Сукупний обсяг зобов'язань Індонезія 28984 8917 37901 Китай 25442 4416 29858 Індія 15 425 3 560 18 985 Єгипет 11470 6676 18146 Пакистан 10185 3535 13720 Філіппіни 11911 1354 13265 В'єтнам 9522 1328 10850 ОАЕ 0 2942 2942 Україна 92 1848 1940 Мальта 2 0 2

Слайд 28

6.5. Проблема зовнішньої заборгованості та шляхи її розв‘язання Зовнішня заборгованість (external debt) – фінансові зобов’язання держави (зовнішні позики та несплачені за ними відсотки) перед зовнішніми кредиторами (міжнародними валютно-кредитними організаціями, а також урядами, центральними та приватними банками інших країн та ін..), які підлягають сплаті в установлені терміни. Функції зовнішнього боргу: 1) перерозподіл капіталів на фінансовому ринку 2) концентрація капіталу 3) мінімізація витрат обігу при розрахунках за рахунок використання кредитних розрахункових одиниць

Слайд 29

Причини виникнення зовнішнього боргу Високий рівень дефіциту бюджету, який покривається зовнішніми запозиченнями Зростаюча ставка обслуговування боргу (через рефінансування та зростання процентних ставок по країнах з великими боргом) Зростаюча вартість обслуговування боргу через девальвацію валютного курсу Проблеми з внутрішнім ринком запозичень Невеликі розміри внутрішніх заощаджень, Від'ємне сальдо зовнішньоторговельних операцій Значний імпорт капіталу за відсутності власних ресурсів, та інші.

Слайд 30

Зовнішня заборгованість країн світу за даними www.cia.gov, * - за даними Світового Банку  Місце у 2009 Країни Зовнішній борг, млрд. дол. США, на 31.12.2008 Зовнішній борг, млрд. дол. США, на 31.12.2009 Світ 60 830 56 810 1 Сполучені Штати Америки 13 750 13 450 2 Великобританія 9 041 9 088 3 Німеччина 5 158 5 208 4 Франція 4 935 5 021 5 Нідерланди 2 461 2 452 6 Іспанія 2 317 2 410 7 Ірландія 2 356 2 387 8 Японія 2 231 2 132 9 Люксембург 2 020 1 994 10 Швейцарія 1 305 1 339 20 Російська Федерація 369,2 483,5 22 КНР 400,6 347,1 35 Україна 101,7 88,92 Країни, що розвиваються * 3 450,7* 3 718,5*

Слайд 31

Обсяги офіційного і приватного боргу Паризькому клубу кредиторі окремими країнами світу (у млн. дол. США) Назва країни Фінансові зобов'язання в межах ОДР Фінансові зобов'язання поза межами ОДР Сукупний обсяг зобов'язань Індонезія 26 599 9 601 36 200 Китай 22 444 4 807 27 251 Індія 15 425 3 560 18 985 Єгипет 11 229 7 533 18 762 Філіппіни 10 532 2 191 12 723 Пакистан 9 331 3 628 12 959 В'єтнам 7 092 1 064 8 156 Україна 44 1 749 1 793 Мальта 2 0 2

Слайд 32

Управління державним боргом Управління державним боргом – сукупність заходів щодо оптимізації державного боргу, його погашення і обслуговування, а також умов здійснення державного запозичення Методи управління зовнішнім боргом Ринкові - викуп своїх боргів країною-емітентом на ринку зовнішньої заборгованості Неринкові: А. Рефінансування – домовленість між сторонами про надання нової позики, призначеної для погашення раніше здійснених запозичень Б. Реструктуризація – продовження термінів зовнішнього боргу та виплат по ньому шляхом випуску нових боргів з іншими термінами погашення з частковим списанням суми старого боргу В. Рекапіталізація – випуск цінних паперів (облігацій) на суму боргу з іншими термінами обертання та відсотковими платежами Г. Конверсія – переведення боргу в інвестиції країни-кредитора, погашення боргу товарними поставками, обмін боргу на боргові цінні папери третіх сторін Д. Новація – суб’єкти зберігаються, а форма змінюється: заборгованість за товарними поставками переводиться в займ, передачу акцій компаній, передачу власності Є. Пролонгація – подовження термінів погашення Ж. Уступка права вимоги – заміна одного кредитора іншим (продаж дебіторської заборгованості).

Слайд 33

Кількість угод з врегулювання зовнішньої заборгованості Паризьким клубом за період 1963-2009 рр.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка