X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування

Завантажити презентацію

Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Інвестиційне кредитування Тема 1. Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування

Слайд 2

Тема 1. Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування Сутність інвестиційного кредиту. Об’єкти інвестиційного кредитування. Суб’єкти інвестиційного кредитування.

Слайд 3

Тема 1. Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування ЛІТЕРАТУРА: Пересада А. А., Майорова Т. В. Інвестиційне кредитування: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 271 с. Ендовицкий Д. А., Коробейникова Л. С., Сысоева Е. Ф. Практикум по инвестиционному анализу: Учеб. пособие / Под ред. Д. А. Ендовицкого. — М.: Финансы и статистика, 2001. — 240 с. Москвин В. А. Кредитование инвестиционных проектов: Рекомендации для предприятий и коммерческих банков. — М.: Финансы и статистика, 2001. — 240 с.

Слайд 4

Тема 1. Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування Сутність інвестиційного кредиту Інвестиції – це довгострокові вкладення капіталу у підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку;

Слайд 5

Тема 1. Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування Сутність інвестиційного кредиту Інвестиції – це господарські операції, що передбачають придбання основних фондів нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно;

Слайд 6

Тема 1. Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування Сутність інвестиційного кредиту Інвестиції – це видатки на створення, розширення, реконструкцію, технічне переозброєння основного капіталу та пов'язані з цим зміни оборотного капіталу.

Слайд 7

Тема 1. Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування Сутність інвестиційного кредиту Інвестиційний кредит – це економічні відносини між кредитором і позичальником з приводу фінансування інвестиційних заходів на засадах повернення і платності. Ці відносини характеризуються рухом позичкового капіталу від кредитора до позичальника та в зворотному напрямку.

Слайд 8

Тема 1. Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування Сутність інвестиційного кредиту Інвестиційне кредитування – це кредитний процес, що включає сукупність механізмів реалізації кредитних відносин в інвестиційній сфері. Об’єктом кредитних відносин є вартість, яка надається в позичку з метою отримання прибутку.

Слайд 9

Тема 1. Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування Сутність інвестиційного кредиту ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ: а) об’єктом оцінки виступає не позичальник, а його інвестиційні наміри (проект), тому у кредитора виникає необхідність у детальному аналізі техніко-економічного обґрунтування інвестиційних заходів;

Слайд 10

Тема 1. Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування Сутність інвестиційного кредиту ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ: б) відсоток з інвестиційного кредиту не повинен перевищувати рівень дохідності за інвестиціями;

Слайд 11

Тема 1. Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування Сутність інвестиційного кредиту ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ: в) строк інвестиційного кредиту залежить від строку окупності інвестицій;

Слайд 12

Тема 1. Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування Сутність інвестиційного кредиту ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ: г) інвестиційна позичка може бути видана з пільговим терміном відшкодування на строк реалізації інвестицій, впродовж якого сплачуються лише відсотки за кредит, а основна сума відшкодовується у наступні періоди часу.

Слайд 13

Тема 1. Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування Сутність інвестиційного кредиту Інвестиційний цикл охоплює три фази: передінвестиційна (попередні дослідження до остаточного прийняття рішення); інвестиційна (проектування, укладання договорів підряду, будівництво); експлуатаційна (етап експлуатації новостворених об’єктів).

Слайд 14

Тема 1. Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування Сутність інвестиційного кредиту

Слайд 15

Тема 1. Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування Об’єкти інвестиційного кредитування ОБ’ЄКТ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ: Об’єкт інвестиційного кредитування - інвестиційний проект, змістом якого є заходи з проектування, будівництва, придбання технології та обладнання, підготовки кадрів тощо, спрямованих на створення нового або модернізацію діючого виробництва товарів (продукції, робіт, послуг) з метою одержання економічної вигоди.

Слайд 16

Тема 1. Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування Об’єкти інвестиційного кредитування Об’єкти інвестиційного кредитування: об’єкти виробничого призначення; об’єкти невиробничого призначення; будови; черги будівництва; пускові комплекси;

Слайд 17

Тема 1. Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування Об’єкти інвестиційного кредитування Об’єкти інвестиційного кредитування: об’єкти будівництва; нове будівництво; розширення діючих підприємств; реконструкція діючих підприємств; технічне переозброєння діючих підприємств.

Слайд 18

Тема 1. Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування Об’єкти інвестиційного кредитування об’єкти виробничого призначення — об’єкти, які після завершення будівництва функціонуватимуть у сфері матеріального виробництва: промисловості, сільському господарстві, водному та лісовому господарствах, на транспорті та у зв’язку, у будівництві та громадському харчуванні, матеріально-технічному забезпеченні та збуті;

Слайд 19

Тема 1. Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування Об’єкти інвестиційного кредитування об’єкти невиробничого призначення — об’єкти житлового та комунального господарства, заклади охорони здоров’я, фізкультури, соціального забезпечення, освіти, культури, мистецтва, а також науково-дослідні та інші організації, пов’язані з розвитком науки;

Слайд 20

Тема 1. Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування Об’єкти інвестиційного кредитування будови — сукупність будівель і споруд, будівництво, розширення яких здійснюється за єдиною проектно-кошторисною документацією зі зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва, на які у встановленому порядку затверджується титул будови;

Слайд 21

Тема 1. Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування Об’єкти інвестиційного кредитування черги будівництва — частини будови, визначені проектом, що забезпечують випуск продукції або надають послуги, можуть складатися з одного або кількох пускових комплексів;

Слайд 22

Тема 1. Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування Об’єкти інвестиційного кредитування пускові комплекси — сукупність об’єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення, енергетичного, транспортного і складського господарств, зв’язку, інженерних комунікацій, охорони навколишнього середовища, благоустрою, що забезпечують випуск продукції або надання послуг;

Слайд 23

Тема 1. Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування Об’єкти інвестиційного кредитування об’єкти будівництва — окремі будівлі або споруди, на будівництво, реконструкцію або розширення яких повинен бути складений окремий кошторис і проект;

Слайд 24

Тема 1. Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування Об’єкти інвестиційного кредитування нове будівництво — будівництво комплексу об’єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення новостворюваних підприємств, будівель, споруд, а також філій та окремих виробництв, котрі після введення в експлуатацію перебуватимуть на самостійному балансі, яке здійснюється на нових площадках для створення нової виробничої потужності;

Слайд 25

Тема 1. Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування Об’єкти інвестиційного кредитування розширення діючих підприємств — будівництво додаткових виробництв на діючому підприємстві, а також будівництво нових та розширення існуючих окремих цехів та об’єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення на території діючих підприємств або на площах, що до них прилягають, з метою створення додаткових або нових виробничих потужностей, які після введення в експлуатацію не будуть на окремому балансі;

Слайд 26

Тема 1. Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування Об’єкти інвестиційного кредитування реконструкція діючих підприємств — переобладнання діючих цехів та об’єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення без розширення існуючих будівель і споруд основного призначення, пов’язане з удосконаленням виробництва та підвищенням його техніко-економічного рівня на основі досягнень НТП і

Слайд 27

Тема 1. Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування Об’єкти інвестиційного кредитування здійснюване в цілому з метою збільшення виробничих потужностей, поліпшення якості та зміни номенклатури продукції головним чином без збільшення чисельності працівників при одночасному поліпшенні умов їх праці та охорони навколишнього середовища;

Слайд 28

Тема 1. Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування Об’єкти інвестиційного кредитування технічне переозброєння діючих підприємств — комплекс заходів щодо підвищення техніко-економічного рівня окремих виробництв, цехів і дільниць на основі впровадження передової техніки та технології, механізації і автоматизації виробництва, модернізації та заміни застарілого і фізично зношеного устаткування новим, більш продуктивним, а також щодо удосконалення загальнозаводського господарства та допоміжних служб.

Слайд 29

Тема 1. Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування Суб’єкти інвестиційного кредитування Суб’єкти інвестиційного кредитування Прямі суб’єкти безпосередньо беруть участь у процесі інвестиційного кредитування, і від них залежить можливість сплати позички кредитору своєчасно та з відсотками. Непрямі учасники беруть участь в інвестиційному кредитуванні опосередковано, створюють сприятливі умови для залучення, використання та погашення позичок, які йдуть на фінансування інвестиційної діяльності.

Слайд 30

Тема 1. Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування Суб’єкти інвестиційного кредитування Прямі суб’єкти: кредитори ; інвестори; замовники; страхові компанії; гарантійні фонди (компанії); інжиніринго-консалтингові фірми; забудовники.

Слайд 31

Тема 1. Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування Суб’єкти інвестиційного кредитування Прямі суб’єкти: кредитори — суб’єкти, які надають кошти на фінансування інвестиційної діяльності на певний строк та за певну плату (комерційні банки, кредитні спілки, консорціуми, фінансово-промислові групи, лізингові компанії та ін.);

Слайд 32

Тема 1. Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування Суб’єкти інвестиційного кредитування Прямі суб’єкти: інвестори — юридичні або фізичні особи, які приймають рішення про вкладення власних, позичкових або залучених коштів у формі капітальних вкладень в об’єкти будівництва;

Слайд 33

Тема 1. Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування Суб’єкти інвестиційного кредитування Прямі суб’єкти: замовники — юридичні або фізичні особи, які видають замовлення, укладають контракт, контролюють хід будівництва та приймають закінчені роботи з реалізації інвестиційного проекту;

Слайд 34

Тема 1. Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування Суб’єкти інвестиційного кредитування Прямі суб’єкти: страхові компанії — суб’єкти, які беруть участь в інвестиційному кредитуванні для страхування можливих ризиків при реалізації інвестиційного проекту;

Слайд 35

Тема 1. Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування Суб’єкти інвестиційного кредитування Прямі суб’єкти: гарантійні фонди (компанії) — суб’єкти, які беруть участь в інвестиційному кредитуванні шляхом надання позичкових гарантій;

Слайд 36

Тема 1. Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування Суб’єкти інвестиційного кредитування Прямі суб’єкти: інжиніринго-консалтингові фірми — суб’єкти, які розробляють для інвестора інформаційну, науково-технічну, проектно-кошторисну та іншу документацію для реалізації проекту та одержання інвестиційного кредиту;

Слайд 37

Тема 1. Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування Суб’єкти інвестиційного кредитування Прямі суб’єкти: забудовники — титулоутримувачі, які освоюють капітальні вкладення, виділені на будівництво, та здійснюють його підрядним та/або господарським способом.

Слайд 38

Тема 1. Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування Суб’єкти інвестиційного кредитування Непрямі суб’єкти: Непрямі учасники беруть участь в інвестиційному кредитуванні опосередковано, створюють сприятливі умови для залучення, використання та погашення позичок, які йдуть на фінансування інвестиційної діяльності.

Слайд 39

Тема 1. Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування Суб’єкти інвестиційного кредитування Непрямі суб’єкти: Кабінет міністрів України розробляє порядок кредитування суб’єктів підприємництва із забезпеченням кредитів власним майном засновників таких суб’єктів, а також гарантіями фондів підтримки підприємництва; здійснює заходи щодо впровадження спеціалізованих програм страхування майнових і фінансових ризиків, відповідальності суб’єктів підприємництва;

Слайд 40

Тема 1. Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування Суб’єкти інвестиційного кредитування Непрямі суб’єкти: забезпечує розробку та впровадження програм мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва, сприяє реалізації таких програм через кредитні спілки та інші небанківські фінансові установи;

Слайд 41

Тема 1. Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування Об’єкти та суб’єкти інвестиційного кредитування Непрямі суб’єкти: Допомогу в розвитку інвестиційного кредитування надають громадські організації: Український союз промисловців та підприємців; Торгово-промислова палата; Міжнародна торгова палата; інші.

Слайд 42

Тема 1. Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування Об’єкти та суб’єкти інвестиційного кредитування Непрямі суб’єкти: Головними завданнями їх діяльності на ринку інвестиційного кредиту є створення правових, економічних та організаційних умов розвитку підприємництва і розвиток фінансово-кредитних та інвестиційних механізмів, а також залучення додаткових джерел фінансування підприємницької діяльності, і в першу чергу за рахунок кредиту.

Слайд 43

Тема 1. Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування Об’єкти та суб’єкти інвестиційного кредитування Непрямі суб’єкти: Особливу роль в інвестиційному кредитуванні відіграють міжнародні фінансово-кредитні організації та інститути.

Слайд 44

Тема 1. Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування Об’єкти та суб’єкти інвестиційного кредитування сприяють фінансовому та економічному розвитку підприємств; надають кредити з низькою відсотковою ставкою підприємствам, які мають життєздатні, перспективні з економічної точки зору проекти; проводять навчання фахівців; допомагають у техніко-економічній розробці та обґрунтуванні вітчизняних інвестиційних проектів, підготовці бізнес-планів та інших документів для одержання позичок.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка