X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Кредитування інвестиційних проектів

Завантажити презентацію

Кредитування інвестиційних проектів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів Інвестиційне кредитування

Слайд 2

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 1. Процес організації банківського інвестиційного кредитування 2. Узагальнена схема кредитної експертизи 3. Форми забезпечення банківського інвестиційного кредиту 4. Погашення заборгованості за інвестиційними позичками 5. Кредитна угода, її призначення, склад та порядок укладання

Слайд 3

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів ЛІТЕРАТУРА: Про кредитування: Положення НБУ, затверджене Постановою Правління НБУ від 26 вересня 1995 р. № 246. Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями: Положення НБУ від 6 липня 2000 р. № 279. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2000. — 384 с. Москвин В. А. Кредитование инвестиционных проектов: Рекомендации для предприятий и коммерческих банков. — М.: Финансы и статистика, 2001. — 240 с. Пересада А. А., Майорова Т. В. Інвестиційне кредитування: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 271 с.

Слайд 4

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 1. Процес організації банківського інвестиційного кредитування. Процес банківського інвестиційного кредитування: розробка основних напрямів роботи банку на поточний період та перспективу; надання кредиту; моніторинг та контроль за цільовим використанням кредиту та його своєчасним погашенням.

Слайд 5

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 1. Процес організації банківського інвестиційного кредитування. Банки використовують низку організаційно-економічних прийомів видачі та погашення позичок. Сукупність цих прийомів як конкретних дій з організації кредитного процесу, його регулювання відповідно до принципів інвестиційного кредитування називається механізмом інвестиційного кредитування.

Слайд 6

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 1. Процес організації банківського інвестиційного кредитування. Вибір конкретного механізму кредитування залежить від: статуса кредитора; статуса позичальника; валюти позики; кількості учасників операції;

Слайд 7

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 1. Процес організації банківського інвестиційного кредитування. мети та призначення позички; строків користування; виду відсотка; способу погашення; техніки кредитування.

Слайд 8

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 1. Процес організації банківського інвестиційного кредитування. Для одержання інвестиційного кредиту позичальник звертається до банку з обґрунтованим клопотанням, до якого додаються певні документи.

Слайд 9

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 1. Процес організації банківського інвестиційного кредитування. У клопотанні зазначається: сума кредиту; строк користування; сутність та економічний ефект від інвестиційного заходу.

Слайд 10

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 1. Процес організації банківського інвестиційного кредитування. Після ознайомлення з документами банк приймає рішення про доцільність надання інвестиційного кредиту.

Слайд 11

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 1. Процес організації банківського інвестиційного кредитування. Наступним етапом є вивчення кредитоспроможності та фінансового стану позичальника.

Слайд 12

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 1. Процес організації банківського інвестиційного кредитування. Мета: оцінка результатів фінансової діяльності позичальника, на підставі якої банк приймає рішення щодо можливості надання інвестиційного кредиту або припинення кредитних відносин з клієнтом.

Слайд 13

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 1. Процес організації банківського інвестиційного кредитування. Критерії оцінки фінансового стану позичальника встановлюються кожним банком, його внутрішніми положеннями та методикою проведення оцінки фінансового стану позичальника з урахуванням вимог Положення НБУ «Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями».

Слайд 14

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 1. Процес організації банківського інвестиційного кредитування. Вони визначають ґрунтовні критерії економічної оцінки фінансової діяльності позичальників на підставі аналізу їх балансів і звітів про фінансові результати в динаміці.

Слайд 15

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 1. Процес організації банківського інвестиційного кредитування. У результаті аналізу кредитоспроможності та фінансового стану визначаються параметри, що характеризують позичальника: ліквідність; економічна та фінансова стабільність; прибутковість (рентабельність); перспективи грошових потоків.

Слайд 16

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 1. Процес організації банківського інвестиційного кредитування. Якщо інвестиційний кредит надається на строк більше одного року, то крім звичайної кредитоспроможності потрібно визначити й інвестиційну кредитоспроможність позичальника - можливість погашення інвестиційного кредиту в результаті успішної реалізації інвестиційного проекту.

Слайд 17

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 1. Процес організації банківського інвестиційного кредитування. Під час аналізу інвестиційної кредитоспроможності враховують такі параметри:

Слайд 18

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 1. Процес організації банківського інвестиційного кредитування. динаміка звичайної кредитоспроможності за останні два роки; досвід реалізації інвестиційних проектів; період реалізації інвестиційного проекту; досвід керівництва проектом; якість інвестиційного проекту; оцінка інвестиційного клімату для даного бізнесу в даному регіоні.

Слайд 19

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 1. Процес організації банківського інвестиційного кредитування. При інвестиційному кредитуванні використовують й інші способи оцінки: на основі аналізу грошових потоків; на основі аналізу ділового ризику.

Слайд 20

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 1. Процес організації банківського інвестиційного кредитування. На основі аналізу грошових потоків: визначення чистого сальдо різних надходжень і видатків клієнта за певний період.

Слайд 21

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 1. Процес організації банківського інвестиційного кредитування. Зіставлення припливу (прибуток, амортизація, резерви майбутніх витрат, вивільнення коштів, зростання кредиторської заборгованості, збільшення інших пасивів, отримання нових позичок, збільшення акціонерного капіталу) і відпливу (додаткові вкладення коштів, скорочення кредиторської заборгованості, зменшення інших пасивів, відплив акціонерного капіталу, фінансові витрати, погашення позичок) коштів.

Слайд 22

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 1. Процес організації банківського інвестиційного кредитування. Кредитоспроможним вважається підприємство, яке має стійке перевищення припливу над відпливом коштів.

Слайд 23

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 1. Процес організації банківського інвестиційного кредитування. На основі аналізу ділового ризику: виокремлення найвагоміших чинників ділового ризику (надійність позичальників, сезонність поставок, тривалість зберігання товарів, рівень цін на товари, ризик уведення державою обмежень тощо), їх формалізація; оцінка в балах; визначення класу кредитоспроможності позичальника.

Слайд 24

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 1. Процес організації банківського інвестиційного кредитування. Аналіз ступеня ділового ризику у клієнта дозволяє банку спрогнозувати достатність джерел погашення позички.

Слайд 25

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 2. Узагальнена схема кредитної експертизи. Експертиза банком інвестиційного проекту складається з оцінки інвестиційного проекту, фінансового стану підприємства, його платоспроможності, визначення ризиків інвестування і має на меті надання достатньої аналітичної інформації про проект інвесторам для прийняття рішення.

Слайд 26

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 2. Узагальнена схема кредитної експертизи. Предмет кредитної експертизи: зведені документи: інвестиційні або інноваційні проекти, техніко-економічне обґрунтування (ТЕО), бізнес-плани, розрахунки економічної ефективності, інші документи;

Слайд 27

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 2. Узагальнена схема кредитної експертизи. Предмет кредитної експертизи: первинні документи: кошториси, калькуляції, довідки, висновки тощо;

Слайд 28

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 2. Узагальнена схема кредитної експертизи. Предмет кредитної експертизи: окремі документи обґрунтування інвестицій.

Слайд 29

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 2. Узагальнена схема кредитної експертизи. Процедура експертизи банком інвестиційного проекту складається з двох етапів: попереднього та поглибленого аналізу проекту.

Слайд 30

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 2. Узагальнена схема кредитної експертизи. Попередній розгляд інвестиційного проекту. Визначення джерела фінансування з внесенням проекту до інформаційної бази даних інвестиційних проектів.

Слайд 31

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 2. Узагальнена схема кредитної експертизи. Замовник звертається в банк до відділу експертизи інвестицій з пропозицією про розгляд можливості залучення інвестицій та пакетом документів: лист-заява, скорочений бізнес-план або ТЕО інвестиційного проекту, анкета замовника на отримання інвестиції.

Слайд 32

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 2. Узагальнена схема кредитної експертизи. Відділ експертизи інвестицій проводить попередні переговори із замовником з метою отримання додаткової інформації про фінансовий стан та діяльність підприємства. На підставі отриманих документів та проведених співбесід визначається відповідність зазначеного проекту вимогам інвестора та банку.

Слайд 33

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 2. Узагальнена схема кредитної експертизи. Поглиблений аналіз інвестиційного проекту. Визначення потенційної можливості реалізації проекту за рахунок коштів банку та спроможності позичальника розпорядитися залученими інвестиційними коштами з метою отримання очікуваного результату.

Слайд 34

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 2. Узагальнена схема кредитної експертизи. Основою експертизи інвестиційного проекту є його фінансово-економічна оцінка: аналіз фінансового стану підприємства за 3-и останні роки; аналіз фінансового стану підприємства в період реалізації інвестиційного проекту; аналіз беззбитковості виробництва основних видів продукції; прогноз прибутків та грошових потоків у процесі реалізації інвестиційного проекту; оцінка ефективності інвестиційного проекту.

Слайд 35

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 2. Узагальнена схема кредитної експертизи. Основним елементом техніко-економічної експертизи є оцінка ефективності інвестицій:

Слайд 36

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 2. Узагальнена схема кредитної експертизи. Оцінка капіталу, що інвестується, базується на основі показника грошового потоку (cash flow), який формується за рахунок суми чистого прибутку та амортизаційних відрахувань у процесі експлуатації інвестиційного проекту.

Слайд 37

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 2. Узагальнена схема кредитної експертизи. Обов’язкове приведення до теперішньої вартості як інвестованого капіталу, так і суми грошового потоку. Приведення здійснюється диференційовано по кожному етапу інвестування.

Слайд 38

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 2. Узагальнена схема кредитної експертизи. Варіація форм ставки відсотка, що використовується для дисконтування, здійснюється залежно від мети оцінки.

Слайд 39

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 2. Узагальнена схема кредитної експертизи. Для розрахунку різних показників ефективності інвестицій при дисконтуванні використовують: середньозважену вартість капіталу; середню депозитну чи кредитну ставку; індивідуальну норму прибутковості; рівень ризику та ліквідності інвестицій.

Слайд 40

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 3. Форми забезпечення банківського інвестиційного кредиту Форма забезпечення повернення банківської позички – це конкретне джерело погашення боргу, юридичне оформлення права кредитора на його використання та організацію контролю банку за достатністю даного джерела.

Слайд 41

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 3. Форми забезпечення банківського інвестиційного кредиту Банки можуть використовувати такі форми забезпечення інвестиційних позичок: застава; гарантія - порука; передоручення (цесія) на користь банку вимог і рахунків до третьої особи; іпотека; страхова угода

Слайд 42

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 3. Форми забезпечення банківського інвестиційного кредиту Гарантія:  платіжна гарантія — безумовне зобов’язання при настанні гарантійного випадку перерахувати банку певну суму;  гарантія завершення проекту, яка включає зобов’язання спонсорів не відмовлятися від здійснення проекту;

Слайд 43

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 3. Форми забезпечення банківського інвестиційного кредиту гарантія забезпечення постачання всім необхідним фірмою, яка займається реалізацією проекту; додаткова гарантія у формі депозиту спонсора або фірми, які реалізують проект, у банку-кредиторі.

Слайд 44

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 3. Форми забезпечення банківського інвестиційного кредиту Предмет застави має бути: високоліквідним (вільно конвертуватися в грошові кошти); придатним до тривалого зберігання (як правило, протягом строку користування позичкою); за стабільними цінами; низьковитратним щодо зберігання та реалізації; легкодоступним для контролю.

Слайд 45

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 3. Форми забезпечення банківського інвестиційного кредиту Предметом застави може бути тільки реальне (матеріальне) майно підприємця (рухоме та нерухоме). Фінансові активи приймаються банком лише як додаткові.

Слайд 46

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 3. Форми забезпечення банківського інвестиційного кредиту Оцінка якості застави для позичальників є одним із засобів забезпечення повернення інвестиційного кредиту.

Слайд 47

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 3. Форми забезпечення банківського інвестиційного кредиту Для оцінки надійності застави використовують такі критерії: співвідношення вартості заставного майна і суми кредиту; ліквідність заставного майна; здатність банку здійснювати контроль за заставним майном.

Слайд 48

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 3. Форми забезпечення банківського інвестиційного кредиту Розрізняють п’ять груп застави Рейтинг надійності Покриття боргових зобов’язань вартістю застави, % Ліквідність застави Здатність банку здійснювати контроль за заставою Бальна оцінка рейтингу I 140 і більше Легко реалізується Повністю під контролем банку 5 II 140 Ціна може коливатися, можливі труднощі з реалізацією Під контролем банку 4 III Менше 100 Ціна може коливатися, можливі труднощі з реалізацією Є проблеми з контролем 3 IV Менше 100 Ціна зменшується, проблеми з реалізацією Є проблеми з контролем 2 V Менше 100 Ціна зменшується Контроль відсутній 1

Слайд 49

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 4. Погашення заборгованості за інвестиційними позичками Як правило, сума кредиту повертається банку поступово протягом строку кредитування. Основні способи погашення інвестиційних позичок: погашення періодичними внесками; «амортизаційне» погашення.

Слайд 50

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 4. Погашення заборгованості за інвестиційними позичками Погашення періодичними внесками. Основна сума погашається протягом усього строку кредитування, але на кінець періоду залишається значна сума, яку треба погасити.

Слайд 51

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 4. Погашення заборгованості за інвестиційними позичками «Амортизаційне погашення» кредиту здійснюється або однією сумою одночасно після закінчення строку користування позичкою, або періодично (поступово) протягом усього терміну дії кредитної угоди.

Слайд 52

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 4. Погашення заборгованості за інвестиційними позичками Одним із найважливіших елементів плану погашення заборгованості є визначення кількості виплат протягом року.

Слайд 53

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 4. Погашення заборгованості за інвестиційними позичками Строкові виплати розглядаються як кошти, передбачені для погашення основного боргу і поточних відсоткових виплат по ньому. Кошти, направлені на погашення основного боргу, можуть бути рівними або змінюватися, а відсотки виплачуватися окремо.

Слайд 54

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 4. Погашення заборгованості за інвестиційними позичками Погашення боргу найчастіше проводиться платежами, які вносяться через рівні проміжки часу і включають у себе як виплату основного боргу, так і відсотковий платіж.

Слайд 55

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 4. Погашення заборгованості за інвестиційними позичками Конкретний строк повернення позички залежить від форми кредитування, окупності витрат, платоспроможності та фінансового становища позичальника, кредитного ризику та необхідності прискорення оборотності кредитних ресурсів.

Слайд 56

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 4. Погашення заборгованості за інвестиційними позичками Розрахунки, що виконуються банком у період надання кредиту на нове будівництво, технічне переозброєння, розширення підприємств, здійснюється за такими формулами.

Слайд 57

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 4. Погашення заборгованості за інвестиційними позичками Розрахунок повного строку кредиту: ПСк = Пв + Плп + СПк де ПСк — повний строк кредиту; Плп — пільговий період; Пв — період використання; CПк — період погашення.

Слайд 58

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 4. Погашення заборгованості за інвестиційними позичками Період використання - це строк будівництва або реконструкції об’єктa.

Слайд 59

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 4. Погашення заборгованості за інвестиційними позичками Пільговий період — це строк освоєння виробничих потужностей: період часу з моменту введення підприємства (об’єктa) в експлуатацію до дня досягнення проектних техніко-економічних показників.

Слайд 60

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 4. Погашення заборгованості за інвестиційними позичками Період погашення — це період часу, протягом якого, починаючи із дня введення об’єктa будівництва в дію, позичальник повністю розраховується з банком за кредит за рахунок yсіх джерел сплачення.

Слайд 61

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 4. Погашення заборгованості за інвестиційними позичками Розрахунок строку погашення кредиту: СПк = К : (Пр + А), де СПк — період погашення кредиту; К — сума кредиту, включаючи відсоток за його користування; Пр — річна сума прибутку, яка направляється на сплату кредиту; А — річна сума амортизаційних відрахувань, яка направляється на сплату кредиту.

Слайд 62

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 4. Погашення заборгованості за інвестиційними позичками В Україні строк інвестиційного кредиту залежить від: цільового призначення кредиту; співвідношення попиту та пропонування аналогічних кредитів; розміру інвестиційного проекту; рівня інфляції; «довжини» кредитних ресурсів; національного законодавства; традиційної практики інвестиційного кредитування.

Слайд 63

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 5. Кредитна угода, її призначення, склад та порядок укладання Кредитна угода (договір) — це юридичний документ, що визначає взаємні зобов’язання і відповідальність між комерційним банком і клієнтом щодо одержання останнім банківських позичок.

Слайд 64

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 5. Кредитна угода, її призначення, склад та порядок укладання У кредитному договорі передбачається розмір кредиту, умови надання та погашення позички, відсоткова ставка за кредит, зобов’язання підприємства по заставі та форми забезпечення позичок; перелік розрахунків і відомостей, необхідних для кредитування, строки їх надання та інші умови.

Слайд 65

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 5. Кредитна угода, її призначення, склад та порядок укладання Інвестиційне кредитування належить до найризикованіших операцій банку, тому процес повернення коштів (яким чином, коли, де банк може здійснювати заходи з повернення) повинен бути детально застережений у кредитному договорі.

Слайд 66

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 5. Кредитна угода, її призначення, склад та порядок укладання Кредитна угода має містити обмежувальні умови, які можуть бути двох видів:

Слайд 67

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 5. Кредитна угода, її призначення, склад та порядок укладання зобов’язальні, які зобов’язують позичальника здійснювати заходи: періодично надавати банкам фінансову звітність; підтверджувати рівень страхових внесків; підтримувати певний рівень ліквідності тощо;

Слайд 68

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 5. Кредитна угода, її призначення, склад та порядок укладання обмежувальні, які обмежують позичальника щодо здійснення заходів без узгоджень з банком: збільшення суми свого боргу, купівлі додаткового основного капіталу, участі в злиттях, здійснення продажу активів або виплати надвисоких дивідендів своїм акціонерам.

Слайд 69

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 5. Кредитна угода, її призначення, склад та порядок укладання Головна вимога до змісту кредитного договору полягає у тому, щоби він містив у собі такі юридичні норми, які б дозволили регулювати весь комплекс взаємовідносин банку з позичальником.

Слайд 70

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 5. Кредитна угода, її призначення, склад та порядок укладання У банківській практиці використовуються типові форми кредитних договорів стосовно різних видів кредитів. Типова форма кредитного договору наведена в Положенні НБУ «Про кредитування».

Слайд 71

Тема 4. Кредитування інвестиційних проектів 5. Кредитна угода, її призначення, склад та порядок укладання Конкретний зміст кредитного договору і перелік усіх умов кредитної операції визначаються за згодою сторін. У кожному конкретному випадку зміст кредитного договору пристосовується до особливостей позичальника, враховує специфіку його фінансово-господарської діяльності.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Економіка