X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Міжнародні організації

Завантажити презентацію

Міжнародні організації

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Міжнародні організації Оксана Головко-Гавришева, Кафедра європейського права, факультет міжнародних відносин, Львівський національний університет імені Івана Франка

Слайд 2

Історія становлення та розвитку міжнародних організацій VI ст. д.н.е. - Лакедимінська, Делійська симмакії, Дельфійсько- Фермопільська амфіктіонія ХVI ст. – Ганзейський Союз 1648 р. – Вестфальський мирний договір; 1805 р. – Священний Союз; 1815 р. – Віденський конгрес; 1831 р. – Центральна комісія з судноплавства по Рейну; 1864 р. – Міжнародні союзи виміру землі; 1865 р. – Всесвітній телеграфний союз; 1874 р. – Всесвітній поштовий союз; 1875 р. – Міжнародне бюро мір і ваг; 1878 р. – Всесвітня метеорологічна організація; 1919 – 18.04. 1946 р. – Ліга Націй; 1919 р. – Міжнародна Організація Праці

Слайд 3

Форми міжнародного співробітництва Міжнародні договори; Міжнародні конференції; Постійні органи міжнародного співробітництва; Міжнародні організації.

Слайд 4

Міжнародні договори Міжнародний договір – це укладена суб'єктами міжнародного права письмова угода, яка регулюється нормами міжнародного права незалежно від назви і документального оформлення. --- Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 р. --- Віденська конвенція про право міжнародних договорів між державами і міжнародними організаціями і між міжнародними організаціями 1986 р.

Слайд 5

Міжнародні конференції Міжнародна конференція – це тимчасовий орган міжнародного співробітництва, покликаний сприяти обговоренню чітко визначених питань та уповноважений приймати узгоджені рішення

Слайд 6

Постійні органи міжнародної співпраці Постійні міжнародні органи – органи міжнародного співробітництва, наділені обмеженими повноваженнями і елементами інституційно-правового механізму

Слайд 7

Ознаки міжнародної організації Міжнародний договір Членський склад (держави та інші суб'єкти міжнародного публічного права) Постійний характер діяльності Цілі та завдання Інституційно-правовий механізм Міжнародна правосуб'єктність Діяльність у відповідності із нормами та принципами міжнародного публічного права

Слайд 8

Види міжнародних організацій За правовою природою установчого акту; За характером прийняття нових членів; За географічним охопленням; За предметною компетенцією; За інтенсивністю співробітництва між її учасниками;

Слайд 9

Правова природа установчого акту Міжнародні міжурядові організації -- міжнародний договір -- інституційна структура -- створення відповідно до норм сучасного міжнародного права Міжнародні неурядові організації Міжнародна мета Членський склад з правом голосу щонайменше з трьох країн; Внутрішня структура, включно із міжнародними офісами; Міжнародне фінансування; незалежність; Безперервна діяльність на міжнародній арені протягом 5 років;

Слайд 10

Міжнародні неурядові організації Неурядові організації Міжнародні компанії Створені на основі міжнародного публічного права; Діють в операційній сфері організації; Автономний характер діяльності; Статус суб'єкта публічного права

Слайд 11

Порядок прийняття нових членів

Слайд 12

Членство у міжнародних організаціях Членство – правовий зв’язок між міжнародною організацією та її учасниками, виражений у взаємних правах та обов’язках

Слайд 13

Географічне охоплення Універсальні (глобальні) міжнародні організації; Регіональні міжнародні організації;

Слайд 14

КОМПЕТЕНЦІЯ Міжнародні організації з універсальною компетенцією (ООН, ЄС, Панафриканський Союз тощо); Міжнародні організації з спеціальною компетенцією (НАТО, Європейські Співтовариства, ОЧЕС тощо)

Слайд 15

ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦІЯ Політичні організації (ООН, НАТО, ЗЄС, ОБСЄ, Рада Європи); Економічні організації (СОТ, Європейські Співтовариства, ЕАВТ); Соціальні організації (ВООЗ, МОП, МОМ тощо); Вузькофункціональні організації (ІНТЕЛСАТ, ІНМАРСАТ, МАГАТЕ)

Слайд 16

Інтенсивність співробіт-ництва між учасниками Традиційні міжурядові організації -- прийняття рішень здійснюється представниками держав; -- право вето; Наднаціональні організації -- обов'язковість рішень для держав; -- незалежні органи; -- обов'язковість рішень у державах; -- дієве виконання рішень; -- фінансова незалежність; -- неможливість денонсації установчого акту в односторонньому порядку

Слайд 17

Міжнародні організації та інші суб'єкти міжнародного права Міжнародні організації -- установчі акти -- відсутність персональної сфери дії -- політична влада -- похідна правосуб'єктність Держава -- конституція -- народ -- державна влада -- універсальна правосуб'єктність

Слайд 18

Міжнародні організації та інші суб'єкти міжнародного права Міжнародні організації -- установчі акти -- інституційно-правовий механізм -- цілі та завдання -- міжнародна правосуб'єктність Конфедерації -- установчі акти -- інституційно-правовий механізм -- цілі та завдання -- відсутність міжнародної правосуб'єктності

Слайд 19

Міжнародні організації та інші суб'єкти міжнародного права Міжнародні організації --- Міжнародний договір; --- міжнародна правосуб'єктність Державоподібні утворення --- Міжнародний договір --- міжнародна правосуб'єктність

Слайд 20

Правосуб'єктність міжнародної організації -- міжнародна правоздатність; -- міжнародна дієздатність; -- міжнародна деліктоздатність;

Слайд 21

Види компетенції міжнародних організацій За способом закріплення; За механізмом реалізації; За характером повноважень

Слайд 22

Способи набуття компетенції міжнародними організаціями За способом закріплення в правовому акті; За юридичним механізмом набуття

Слайд 23

Компетенція міжнародної організації Горизонтальний поділ компетенції Вертикальний поділ компетенції

Слайд 24

Функції міжнародних організацій Інформаційна; Консультативна; Регулятивна; Охоронна; Контрольна; Операційна; Правотворча.

Слайд 25

Право міжнародних організацій Сукупність норм та принципів, як регламентують порядок створення, діяльність та припинення діяльності міжнародних міжурядових організацій Інституційне право, матеріальне право; Внутрішнє право, зовнішнє право; Первинне право, вторинне право, третинне право; Hard-law та soft-law; Писане право, “неписане право” міжнародних організацій

Слайд 26

Суб'єкти права міжнародних організацій Держави Органи міжнародної організації фізичні та юридичні особи

Слайд 27

Джерела права міжнародних організацій Імперативні норми міжнародного права; Установчі акти міжнародних організацій; Рішення органів міжнародних організацій; Міжнародні договори міжнародних організацій; Принципи права міжнародних організацій (принципи права, властиві правовим системам держав-членів, та спеціальні принципи права міжнародних організацій) Звичаєве право; Opinio iuris

Слайд 28

Інституційно-правовий механізм міжнародних організацій Інституційно-правовий механізм міжнародних організацій - система їх органів, повноважень і функцій органів та процедур прийняття рішень Інституційний механізм - Система органів міжнародної організації

Слайд 29

Орган міжнародної міжурядової організації - Створення на основі установчих актів; Визначення правового статусу в установчих актах; Участь у процесі управління та прийняття рішень; Самостійність та незалежність

Слайд 30

Критерії класифікації органів За правовими підставами створення (в установчих актах, у вторинному праві тощо); За самостійністю (основні, допоміжні, структурні одиниці); За часовим критерієм (постійні, тимчасові); За роллю у процесі прийняття рішень (правотворчі, виконавчі); За порядком формування (пленарні, непленарні, адміністративні);

Слайд 31

Прийняття рішень у міжнародних організаціях Прийняття рішень – процес, який має місце в органах організації, де воля її держав-членів трансформується відповідно до визначених правил та процедур у волю міжнародної організації Політичний контекст значно ширший, до уваги беруться і ті випадки формування і трансформації волі міжнародної організації, результати яких не завжди відображені на формальному рівні у системі правових актів міжнародної організації Endre Ustor, Decision-making in the Council for Mutual Economic Assistance, 134 RdC (1971 III), P.174.

Слайд 32

Етапи процесу прийняття рішень у міжнародних організаціях Ініціювання Підготовка тексту рішення Голосування Вступ в силу (набуття чинності) Виконання рішення Оцінка ефективності рішення

Слайд 33

Ініціювання Ініціювання урядами Ініціювання органами організації Секретаріати (стосовно власного статусу) Органи незалежних експертів (МОП, дорадчі коміттети спеціалізованих агенцій ООН, Комісія ООН з міжнародного права разом з Секретаріатом тощо) Інші міжнародні організації (ООН і її спеціалізовані установи) Приватні групи інтересів (приватні телеграфні компанії у Міжнародному Телекомінкаційному Союзі; неурядові організації) Фізичні особи (лише опосердковано, оскільки участі у створенні міжнародних організацій вони не беруть, діяти можуть черех власні уряди, неурядові і приватні структури та договірні органи співробітництва)

Слайд 34

Підгтовка тексту рішення Підготовка пропозиції Обговорення пропозиції Внесення змін та доповнень Закриття обоговорення

Слайд 35

Голосування Процес висловлення згоди на прийняття відповідного рішення у рамках міжнародної організації Одноголосність Прийняття рішень більшістю голосів Зважене голосування

Слайд 36

Одноголосність Абсолютна одноголосність Відносна одноголосність Консенсус (ОБСЄ, ЄС) Принцип: одна держава-один голос (Ліга Націй, Східноафриканський Союз, Бенелюкс, Організація Економічного Співробітництва та Розвитку тощо)

Слайд 37

Мажоритарний метод Majority of membership Majority of votes Abstention Absence

Слайд 38

Рішення міжнародної організації Рішення міжнародної організації - правові акти, які міжнародна організація ухвалює на виконання своїх статутних цілей - передбачені у статуті – правові акти органів організації, адресатами яких є держави-члени та самі ж інститути органіазції - непередбачені у статуті односторнні акти, прийняті від імені організації (коммюніке, декларації тощо), які самі по-собі є результатми відповідного процесу ухвалення рішень

Слайд 39

“Дипломатичне право” міжнародних організацій Дипломатичні місії держав виконують наступні функції: Предстивницьку Захист інтересів власної держави у державі акредитації Переговори Збір законними методами інформації про події та тенденції розвитку приймаючої держави Сприяння мирним відносинам між екредатованою державою і державою перебування

Слайд 40

Дипломатичне право міжнародних організацій Надсилання постійних та тимчасових місії Переговори з урядами Збір інформації законними засобами про події у країнах Сприяння мирним відносинам у системі організації Обмежена компетенція Повноваження, відмінні від держав

Слайд 41

Пасивне право посольства Право на предстивництво держав при міжнародних органіазціях виникло ще у часи існування Ліги Націй Віденська конвенція про представництво держав у їх відносинах з міжнародними організаціями універсального характеру 1975 р. визнає право держав-членів на надсилання постійних місій до мо, якщо це передбачено правилами організації.

Слайд 42

Постійні представництва держав-членів при міжнародних організаціях Вірчі документи видаютьсі главою держави, уряду або міністром закордонних справ Вручаються в ООН Генеральному сектретареві - Правила створення та функціонування визначаються у Віденській конвенції про представництво держав у їх відносинах з міжнародними органзаціями універсального характеру

Слайд 43

Постійні представництва держав-нечленів при міжнародних організаціях Право на постійні представництва, окрім держав-членів, наділені: будь-які треті країни (Віденська конвенція 1975 р.); Представництва третіх держав при міжнародних організаціях універсального характеру носять назву постійних місій спостергачів. В ООН таким статусом у свій час були наділені Північна та Південна Корея, Швейцарія, а зберегли його Ватикан та Монако) Країни, залучені до діяльності міжнародної організації як неповні члени (Югославія в Організації Економічного Співробітництва та розвитку) Інші міжнародні організації (ЕС має статус спостерігача в Раді Європи, Організації Африканських Держав та Організації Африканської Єдності) Визвольні рухи (екзильні уряди);

Слайд 44

Особливості привілеїв та імунітетів постійних представництв та їх персоналу Тристоронній характер відносин (міжнародна організація- держава, де розташована штаб-квартира, та держава, яка надсилає своїх представників); Органи постійного представництва по факту можуть здійснювати не лише представницькі функції, але й надсилати представників у органи організації, тобто, фактично замінювати органи організації у їх поточній діяльності Особливі функції постійних представництв держав при міжнародних організаціях(координація національного представництва у різних органах організації) Особливості функціонування постійних представництв при міжнародних організаціях (етикет)

Слайд 45

Активне право посольства у діяльності міжнародних організаціях Теза: право міжнародних організацій надсилати та приймати місії зумовлене фактом наявності у них міжнародної правосуб’єктності: Ліга Націй, ЄС Умови надсилання місій міжнародними організаціями: Дозвіл приймаючої держави Рішення компетентного органу міжнародної організації про створення місії

Слайд 46

Представництво міжнародних організацій у державах-членах; у третіх країнах; у інших міжнародних організаціях; делегації на міжнародних конференціях

Слайд 47

Представництво мо у відносинах з державами-членами Місії задля розвитку (ООН, МОП, ФАО, UNDP: Гаїті, Пакістан; У 1974 р. UNDP залучило 115 постійних пердставників з власним персоналом ) Місії для інших цілей Національні комітети

Слайд 48

Місії задля розвитку 1) постійні представники з технічного співробітництва в системі ООН 2) постійні представники UNDP: - оперпативний характер діяльності; Не представляє інтереси організації, а допомагає державі акредитації брати участь у роботі організації Не лише представляє організацію, а діє у вузькоспеціалізованому полі

Слайд 49

Інші види місій Інформаційні центри Тимчасові місії: ООН у Йорданії Завдання місій ООН: Виконання завдань національних урядів Фукнції захисту цивільного населення Фнкції поліції Національні комітети: -дорадчі повноваження: ЮНЕСКО -координаційні повноваження: ФАО -

Слайд 50

Визнання суб’єктів міжнародного права міжнародними організаціями Визнання держав Визнання урядів Визнання територіальної цілісності

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка