X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Міжнародні організації та охорона навколишнього середовища"

Завантажити презентацію

"Міжнародні організації та охорона навколишнього середовища"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Міжнародні організації та охорона навколишнього середовища Подмаркова Вікторія 11- А

Слайд 2

Міжнародні організації вносять вагомий внесок в охорону навколишнього середовища. Зрозуміло, найбільш відчутну роль відіграють ООН та її спеціалізовані установи.

Слайд 3

Організація Об'єднаних Націй в даний час є центром зосередження всіх форм природоохоронного співробітництва держав. ООН має в своєму розпорядженні цілою системою органів, які зайняті розвитком міжнародної природоохоронної діяльності держав.

Слайд 4

При Генеральній Асамблеї є Науковий комітет з дії атомної радіації, Комітет з використання космічного простору в мирних цілях (КОСПАР) та ін.

Слайд 5

Економічний і Соціальний рада (ЕКОСОР). Він робить дослідження і складає доповіді з міжнародних питань охорони навколишнього середовища і дає рекомендації з будь-яким аспектам цієї проблеми Генеральної Асамблеї, членам ООН і зацікавленим спеціалізованим установам.

Слайд 6

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) розробила міжнародну програму «Людина і біосфера» Була розроблена Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини 1972 р.

Слайд 7

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) займається вивченням проблеми забруднення атмосферного повітря, розробляє єдині показники забруднення повітря, проводить аналіз законодавства окремих країн з цього питання і ін

Слайд 8

Міжнародна морська організація (ІМО) займається питаннями охорони морського середовища, розробляє конвенції з охорони морського середовища і скликає міжнародні конференції з охорони Світового океану.

Слайд 9

Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО) розробляє технічні проекти охорони земель, лісів, вод, тваринного і рослинного світу і пропонує їх державам-членам для керівництва, а також розробляє проекти конвенцій з охорони вказаних об'єктів.

Слайд 10

Важливі техніко-юридичнінорми і правила охорони навколишнього середовища від авіаційного шуму регулярно схвалюються Міжнародною організацією цивільної авіації (ІКАО). Стандарти і Рекомендована практика по авіаційному шуму були вперше ухвалені Радою ІКАО 2 квітня 1971. У подальшому ці стандарти і рекомендована практика доповнювалися та вдосконалювалися. У них містяться методи розрахунку щума і критерії використання експлуатаційних методів зниження шуму. За рекомендацією ІКАО держави-члени схвалили правила сертифікації авіаційного шуму.

Слайд 11

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) з 1958 р. здійснює програму «Ядерна безпека та захист навколишнього середовища», мета її - забезпечення безпеки використання ядерної енергії та захист людини і навколишнього середовища від ядерної радіації, радіоактивних та інших викидів з ядерних установок.

Слайд 12

Спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН в липні 1997 р. затвердила Найробійських декларацію, в якій визначена майбутня роль ЮНЕП. У цій Декларації зазначається, що ЮНЕП є і повинна залишатися основним органом ООНв галузі навколишнього середовища. Вона повинна виконувати роль ведучого природоохоронного органу, що визначає глобальну екологічну порядок денний, який сприяє узгодженим здійсненню екологічного компоненту сталого розвитку в рамках системи ООН і є авторитетним захисником глобальної навколишнього середовища.

Слайд 13

Слайд 14

Основними функціями ЮНЕП є а) аналіз стану глобальної навколишнього середовища і оцінка глобальних і регіональних екологіческіхпредоставленіе Консультцій за основними напрямками діяльності; завчасне попередження про екологічні загрози, а також активізація та розвиток міжнародного співробітництва та діяльності з використанням найдосконалішою науково-технічної бази; б) стимулювання розвитку міжнародногоекологічного права в інтересах сталого розвитку, включаючи розвиток узгодженого взаємодії між чинними міжнародними природоохоронними конвенціями; в) сприяння здійсненню узгоджених міжнародних угод у галузі екологічного права та заохочення спільної діяльності за рішенням виникають екологічних проблем; г) зміцнення своєї ролі в координації природоохоронної діяльності в рамках системи ООН, а також своїх функцій як установи-виконавця Фонду глобального навколишнього середовища; д) надання допомоги в розробці політики і консультативних послуг з ключових питань інституційного будівництва урядам та іншим відповідним інститутам. На чолі ЮНЕП варто Рада керівників з представників 58 країн.

Слайд 15

Слайд 16

Основні функції Ради: а) сприяння міжнародному співробітництву в галузі навколишнього середовища інадання в міру необхідності рекомендацій щодо проведеної з цією метою політики; б) здійснення загального керівництва та координації програм у галузі навколишнього середовища, виконуваних організаціями ООН; в) підготовка оглядів стану навколишнього середовища і визначення шляхів міжнародного співробітництва; г) здійснення постійного спостереження за впливом національної та міжнародної політики і природоохоронних заходів для країн, що розвиваються; д) підготовка огляду заходів, передбачених Фондом навколишнього середовища, та ін

Слайд 17

Слайд 18

Найважливішими напрямками природоохоронної діяльності ЮНЕП є: а) охорона окремих природних об'єктів (захист морського середовища, охорона грунтів і прісних вод); б) боротьба з різними видами шкідливого впливу (боротьба з опустелюванням, забрудненням); в) раціональне використання природних ресурсів; г) створення світової довідкової служби зі спостереження за станом навколишнього середовища (моніторинг); д) вивчення економічних особливостей розвитку населених пунктів; е) розробка міжнародно-правової основи природоохоронної діяльності.

Слайд 19

Слайд 20

ЮНЕП виконує наступні функціональні програми: 1) інформація з навколишнього середовища, оцінка її стану і раннє сповіщення; 2) розробка екологічної політики та природоохоронне законодавство; 3) проведення природоохоронної політики; 4) технологія, промисловість та економіка; 5) регіональне співробітництво і присутність у регіонах; 6) співробітництво з механізмами конвенцій; 7) фонд глобальної навколишнього середовища.

Слайд 21

Дякую за увагу!!!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Екологія