X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Введення до курсу медичної біології. Клітинний рівень організації життя. Спадковий апарат еукаріотичних клітин і його функціонування. Генетична інформація та її реалізація в клітині.

Завантажити презентацію

Введення до курсу медичної біології. Клітинний рівень організації життя. Спадковий апарат еукаріотичних клітин і його функціонування. Генетична інформація та її реалізація в клітині.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Введення до курсу медичної біології. Клітинний рівень організації життя. Спадковий апарат еукаріотичних клітин і його функціонування. Генетична інформація та її реалізація в клітині. Лектор: Федонюк Л.Я.

Слайд 2

Питання лекції Рівні організації життя. Оптичні системи в біологічних дослідженнях. 3. Клітинний рівень організації живого. 4. Структурно-функціональна організація еукаріотичних клітин.

Слайд 3

Актуальність теми: Медична біологія – наука про основи життєдіяльності людини, що вивчає закономірності спадковості, мінливості, індивідуального розвитку й морфологічної адаптації людини до умов навколишнього середовища у зв’язку з її біосоціальною суттю та впливом молекулярно-генетичних, клітинних, онтогенетичних, популяційних, екологічних факторів на здоров’я людини. Завдання медичної біології – визначити роль біологічних процесів у забезпеченні здоров’я індивідуума.

Слайд 4

Джерела інформації Клінічна генетика. Т.В. Соркман, В.П. Пішак, І.С. Ластівка, О.П. Волосовець. – Чернівці: Медуніверситет, 2006. – 449с. Медична генетика. Н.А. Кулікова, Л.Є. Ковальчук. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 188с. Медична біологія / За ред. В.П. Пішака, Ю.І. Мажори – Вінниця: Нова книга, 2004. – 656с. Слюсарєв А.О., Жукова С. В. Біологія: Підручник. – К.: Вища школа, 1992. 5. Биология / Под ред. В.Н.Ярыгина. – М.: Медицина, 1984.

Слайд 5

Технічні засоби для вивчення клітини

Слайд 6

Микроскоп Р. Гука (1663 г.)

Слайд 7

Електронний мікроскоп

Слайд 8

КЛІТИННА ТЕОРІЯ КЛІТИННА ТЕОРІЯ - фундаментальне узагальнення біології, яке визначає взаємозв'язок усіх проявів життя на Землі з клітиною, характеризує клітину одночасно як цілісну самостійну живу систему та як складову частину багатоклітинних організмів рослин і тварин.

Слайд 9

Історичними етапами створення клітинної теорії були: опис ядра в тваринній клітині (Броун Р.,1831), перші кроки до розкриття і розуміння ролі ядра (Шлейден М.,1838), узагальнення і створення клітинної теорії (Шванн Т., 1839). Р.Вірхов (1858) обгрунтував принцип послідовності клітин шляхом поділу ("кожна клітина від клітини").

Слайд 10

Клітинна теорія сформульована німецьким вченим Т.Шванном у 1839 р. в роботі "Мікроскопічні дослідження про відповідність у структурі і рості тварин і рослин". Клітинна теорія

Слайд 11

Клітинна теорія Сьогодні основними положеннями клітинної теорії є: 1. Клітина - елементарна жива система. 2. Клітини різних організмів принципово подібні за своєю будовою. 3. Специфічні відмінності будови між клітинами виникають в результаті пристосування до різних умов існування або виконання різних функцій. 4. Нові клітини виникають лише внаслідок поділу вихідної клітини. 5. У багатоклітинному організмі функціонування клітин підпорядковано інтересам цілісного організму.

Слайд 12

Рівні організації живої матерії - ієрархічно супідрядні рівні організації біосистем, що відображають рівні їх ускладнення. Найчастіше виділяють шість основних структурних рівнів життя: молекулярний, клітинний, організменний, популяційно- видовий, биогеоценотичний та біосферний. У типовому випадку кожен з цих рівнів є системою з підсистем нижчого рівня і підсистемою системи вищого рівня. Рівні організації життя.

Слайд 13

Неклітинні форми життя- віруси

Слайд 14

                                                                           Прокаріотичні клітини: бактерії, синьо-зелені водорості (ціанобактерії). Клітина – це структурна одиниця живих організмів, що являє собою певним чином диференційовану ділянку цитоплазми, оточеною клітинною оболонкою.

Слайд 15

Схема будови клітини прокаріотів

Слайд 16

Ціанобактерії (синьо-зелені водорості) Різні форми бактерій

Слайд 17

прокаріоти еукаріоти

Слайд 18

Еукаріотична клітина має три основні частини: 1) ядро; 2) цитоплазму; 3) оболонку

Слайд 19

Схема будови клітинної мембрани: 1 - елементи цитоскелета; 2 - гідрофобні головки ліпідів; 3 - гідрофільні головки ліпідів; 4 - вуглеводи; 5 - поверхневі білки; 6 - білок, який перетинає мембрану

Слайд 20

Цитоплазма – забезпечує діяльність клітини як єдиної цілісної системи Безструктурна частина цитоплазми - гіалоплазма – розчин органічних і неорганічних речовин, може змінювати свою в’язкість Структурні компоненти цитоплазми -включення (тимчасові компоненти), органоїди (постійні компоненти).

Слайд 21

Актинові мікрофіламенти зафарбрвані в червоний, мікротрубочки — колір. в зелений, ядра клітин — в голубий Цитоскелет еукаріот.

Слайд 22

Схематичне представлення клітинного ядра, ендоплазматичного ретикулума і комплексу Гольджі. (1) Ядро клітини. (2) Пори ядерної мембрани. (3) Шорсткий (гранулярний) ендоплазматичний ретикулум. (4) Гладкий (агранулярний) ендоплазматичний ретикулум. (5) Рибосоми на поверхні щорсткого ендоплазматичного ретикулума. (6) Білки, що транспортуються. (7) Транспортні везикули. (8) Комплекс Гольджі. Ендоплазматична сітка

Слайд 23

Ендоплазматична сітка Гранулярна (містить рибосоми) – забезпечує транспорт речовин у клітині, синтезує білки, ліпіди, вуглеводи. Агранулярна (без рибосом) – забезпечує транспорт речовин у клітині, синтезує ліпіди, вуглеводи.

Слайд 24

Мітохондрії Забезпечують клітину енергією. Енергія вивільняється при розпаді АТФ. Синтез АТФ здійснюється ферментами на мембранах мітохондрій.

Слайд 25

Комплекс Гольджі Приймає продукти синтетичної діяльності клітини і речовини, що надходять у клітину із зовнішнього середовища. Нагромаджує ці речовини в елементах комплексу у вигляді зерен або крапель. Використовує в клітині або виводить у зовнішнє середовище. Лізосоми - виконують травну функцію. Розщеплюють білки, жири, вуглеводи.

Слайд 26

Відіграє важливу роль у поділі клітини. Бере участь в утворенні веретена поділу клітини. Забезпечує рівномірний розподіл хромосом між дочірніми клітинами. Клітинний центр

Слайд 27

Ядро забезпечує процеси біосинтезу й передачі спадкової інформації та складається із: ядерної оболонки; ядерця; каріоплазми; хроматину

Слайд 28

Ядерна оболонка (каріолема) має дві мембрани (зовнішню та внутрішню), які розділені перинуклеарним простором містить отвори (ядерні пори) зовнішня мембрана переходить у канали ендоплазматичної сітки, містить рибосоми

Слайд 29

Ядерця щільні, сильно забарвлені гранулярні утворення, які не мають мембрани відбувається синтез рибосомної РНК утворення субодиниць рибосом синтез ядерних білків (гістонів)

Слайд 30

Хроматин інтерфазна форма існування хромосом хромосоми видно лише під час поділу клітини це комплекс ДНК і білків – дезоксирибонуклеопротеїн складається з хромосомних фібрил (ниток) товщиною 20-25 нм основу структурної організації фібрил складають нуклеосоми

Слайд 31

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Медицина