X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Введення до курсу медичної біології

Завантажити презентацію

Введення до курсу медичної біології

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Лекція № 1 Тема: Введення до курсу медичної біології. Питання теми: Загальна характеристика життя. Людина в системі природи. Рівні організації життя. Клітинний та молекулярно-генетичний рівні. Про- та еукаріотичні клітини, їх організація.

Слайд 2

Дубінін Сергій Іванович, завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор, академік Української Академії наук. Лауреат премії 1 ступеня Української Академії наук в галузі біології, хімії і медицини, голова Циклової методичної комісії з медико-біологічних дисциплін. Автор: 6 підручників, 5 монографій, 20 навчальних посібників, 5 практикумів, 30 методичних рекомендацій, 190 наукових праць.

Слайд 3

Ваценко Анжела Володимирівна, кандидат біологічних наук, доцент, працює на кафедрі з 1 серпня 1990 року, завуч кафедри, секретар ЦМК Української медичної стоматологічної академії Автор: 8 навчальних посібників, 22 методичних рекомендацій, 75 наукових праць.

Слайд 4

Пілюгін Валентин Олексійович, кандидат біологічних наук, доцент, працює на кафедрі з 1 грудня 1980 року, відповідальний за наукову роботу на кафедрі, керівник студентського наукового гуртка. Автор 10 навчальних посібників 25 методичних рекомендацій, 100 наукових праць.

Слайд 5

Улановська Наталія Аркадіївна, доцент, працює на кафедрі з 1 вересня 2001 року, кандидат біологічних наук, секретар Циклової методичної комісії Української медичної стоматологічної академії з медико-біологічних дисциплін. Автор 13 навчальних посібників, 18 методичних рекомендацій, 3 монографій, 85 наукових праць.

Слайд 6

Рябушко Олена Борисівна старший викладач, працює на кафедрі з 1 вересня 2003року, відповідальна за роботу студентського наукового гуртка . Автор 8 навчальних посібників, 17 методичних рекомендацій, 28 наукових праць.

Слайд 7

Передерій Ніна Олександрівна асистент, працює на кафедрі з 1 вересня 2002 року, виконала кандидатську дисертацію, відповідальна за виховну роботу на кафедрі. Автор 18 наукових праць.

Слайд 8

Просандєєва Олена Миколаївна старший лаборант, працює на кафедрі з 1 вересня 2002 року, профгрупорг, виконує кандидатську дисертацію, Автор 2 наукових праць.

Слайд 9

Згідно навчального плану підготовки лікарів за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Спеціаліст" вивчення навчальної дисципліни "Медична біологія" здійснюється студентами на І курсі, в І та ІІ семестрах. Кількість кредитів - 5,5; із них: у І семестрі - 2,5; II семестрі - 3,0.

Слайд 10

Медична біологія як навчальна дисципліна: а) базується на попередньо вивчених студентами в середній загальноосвітній школі таких предметів, як "Загальна біологія", "Біологія людини", "Біологія тварин", " Біологія рослин"; б) забезпечує високий рівень загальнобіологічної підготовки; в) закладає студентам фундамент для подальшого засвоєння ними знань із профільних теоретичних і клінічних професійно-практичних дисциплін (медичної хімії, медичної генетики, клінічної імунології, інфекційних хвороб із епідеміологією, внутрішньої медицини, хірургії, педіатрії тощо).

Слайд 11

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульно-рейтинговою системою відповідно до вимог Болонської декларації. Програма дисципліни “Медична біологія” структурована на три модулі, які містять вісім змістових модулів.

Слайд 12

Модуль 1. Біологічні особливості життєдіяльності людини Змістовий модуль: 1. Молекулярно-клітинний рівень організації життя

Слайд 13

Модуль 2. Організмовий рівень організації життя. Основи генетики людини Змістові модулі: 2. Закономірності спадковості та мінливості 3. Методи вивчення спадковості людини. Спадкові хвороби 4. Біологія індивідуального розвитку

Слайд 14

Модуль 3. Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя Змістові модулі: Медико-біологічні основи паразитизму. Медична протозоологія Медична гельмінтологія Медична арахноентомологія Взаємозв’язок індивідуального та історичного розвитку. Біосфера та людина

Слайд 15

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: а) лекції; б) практичні заняття; в) самостійна робота студентів; г) консультації. Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: тестові завдання, розв’язування ситуаційних задач, ідентифікація на макро- та мікропрепаратах збудників і переносників паразитарних хвороб, контроль практичних навичок. Підсумковий контроль засвоєння модулів здійснюється по їх завершенню на підсумкових контрольних заняттях. Оцінка успішності студента з медичної біології є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих модулів.

Слайд 16

Фундаментальні властивості живого Самооновлення 1. Обмін речовин та енергії Самовідтворення 2. Репродукція на різних рівнях живого Саморегуляція 3. Потоки речовин, енергії та інформації

Слайд 17

Біосистеми – відкриті системи М1 Е1 J1 М2 Е2 J2

Слайд 18

Людина (Homo sapiens) у системі органічного світу. Тип Хордові (Chordata) Присутність у процесі ембріонального розвитку хорди; білатеральна симетрія тіла; присутність в області глотки зябрових щілин; розвиток дорсальної порожньої нервової трубки.

Слайд 19

Підтип хребетні (Vertebrata) - Розвиток хребетного стовпа; - голова з розвиненим головним мозком; - наявність двох пар кінцівок; - розвиток серця на черевній стороні тіла. Клас ссавці (Mammaliа) Теплокровність; розвиток молочних залоз, що служать для вигодовування малят; наявність волосся на поверхні тіла.

Слайд 20

Підклас плацентарні (Placentaria) - Розвиток малят усередині організму матері; - живлення плоду через плаценту. Ряд примати (Primates) Кінцівки хватального типу — перший палець протипоставлений іншим; на пальцях є нігті; одна пара сосків молочних залоз ; ключиці розвинені добре; кисть здатна до пронації і супінації; зубна система неспеціалізована з присутністю всіх типів зубів; молочні зуби в процесі онтогенезу змінюються постійними, очниця відділена від скроневої ями і очі направлені вперед; сезонність статевого життя відсутня; звичайно народжується одне дитинча.

Слайд 21

Підряд людиноподібні (Antropoidae) Нігті плоскі, значний розвиток головного мозку, особливо великих півкуль; помітна редукція нюхових часток мозку; присутні два верхніх і два нижніх вертикально розташованих різці; корінні зуби несуть три і більш бугри на жувальній поверхні; хрящові кільця трахеї незамкнуті; матка проста; плацента гемохореальна, відпадає.

Слайд 22

Група вищих вузьконосих (Antropomorpha) Присутність дуг, петель і замкнутих фігур у пальцевих візерунках кисті, редукція хвостового відділу хребта, зміцнення таза за допомогою зменшення числа грудо-поперекових хребців і збільшення числа крижових (4—5); грудна клітка бочкоподібна; хребетний стовп із вигинами; грудина утворена єдиною кістою, коротка і широка; характерна форма жувальної поверхні корінних зубів («візерунок дріопітека»); останній (третій) корінний зуб найменший за розмірами; велике число звивин на півкулях головного мозку; повне перекриття мозочка півкулями головного мозку, помітний розвиток лобових часток півкулі головного мозку; наявність чотирьох основних груп крові: І(О), ІІ(А), ІІІ(В), ІV(АВ); сечова кислота не перетворюється в алантоін, а виділяється із сечею; порівняно великі загальні розміри тіла; розвитої рухливої верхньої губи та мімічної мускулатури; значне порідіння волосяного покриву.

Слайд 23

Вид Людина розумна (Homo sapiens) Обсяг мозку вище 900 см3 при дуже складній будові; прямоходіння і група ознак з цим пов’язаних (будова скелету, мускулатури, топографія внутрішніх органів) різкі вигини хребта, як ресори; розвиток сідничних і гомілкових м'язів; положення черепа; відносно довгий і дуже товстий перший палець на руках; деякі зміни в топографії і будові гортані, зв'язані зі здатністю вимовляти членороздільні звуки; два корені на передкореневих зубах; малий розмір іклів. різке скорочення лицьового відділу черепа і збільшення мозкового; відсутність гребенів на черепі; розвиток підборідного виступу; специфічний розподіл волосся на тілі; сильний розвиток еротичних зон на тілі (губи, груди, сідниці);

Слайд 24

Рівні організації живого Мікросистемні 1. Молекулярно-генетичний ( розміри - ≤ 1 нм ): ген – елементарна одиниця; елементарні процеси – конваріантна реплікація та інші процеси матричного синтезу, генні мутації. 2. Субклітинний ( розміри - 1 нм – 100 нм 3. Клітинний (фундаментальний) ( розміри – 0,2 – 20 мкм).

Слайд 25

Мезосистемні 4. Тканинний (розміри – 10-100 мкм ): 5. Органний (розміри - 0,1 мм – та більше 6. Організмений - онтогенетичний (фундаментальний) ( розміри – мм та більше). Макросистемні Популяційно-видовий (фундаментальний) Біогеоценотичний (екосистемний) Біосферний (глобальний).

Слайд 26

Клітинний рівень організації життя

Слайд 27

Трипаносоми в крови

Слайд 28

Амеба

Слайд 29

Малярійний паразит

Слайд 30

Stauroneis

Слайд 31

Еукаріотична клітина

Слайд 32

Будова тваринної клітини

Слайд 33

Клітинна мембрана - плазмолема

Слайд 34

Мозаїчна модель будови плазмолеми

Слайд 35

Функції мембран Захисна, формування гідрофобного бар'єру, транспортні, компартментація клітини, утворення органел, забезпечення різноспрямованих метаболічних процесів, рецепторна, Формування міжклітинних контактів, енергоутворююча, енерготрансформуюча…

Слайд 36

Ядро

Слайд 37

Функції ядра Збереження спадкової інформації (хромосомна організація) Реалізація спадкової інформації (транскріпція, процесінг) Передача спадкової інформації (реплікація, утворення хромосом та їх поділ) Регулююча (адаптивна)

Слайд 38

Цитоплазма – цитозоль + цитоскелет + органели + включення Вода (≥ 75%) Солі (1-2%), Гази (СО2, О2, N2,NH4+) Органічні речовини (20-25% маси клітини) - 10000 різних білків, жири, вуглеводи, НК Функції : середовище для біохімічних реакцій, підтримка структури органел, забезпечення росту і диференціації клітин, відновлення молекул та структур клітини, резервуар для різних субстратів, забезпечення постійності концентрації необхідних речовин, умов для існування клітини (гомеостаз), перетворення пошкоджених речовин

Слайд 39

Цитоскелет Цитоскелет утворюють: Мікротрубочки, Мікрофіламенти, Проміжні філаменти.

Слайд 40

Слайд 41

Функції цитоскелету Підтримка об'єму клітини; Зміна форми клітини (рух); Рух органел і везикул, циклоз; Утворення комплексу ферментів та їх кординації; Формування апарату поділу та органел руху; Утворення міжклітинних контактів (десмосом); Забезпечення

Слайд 42

Комплекс (апарат) Гольджі Функції: Синтез і нагромадження макромолекул;вуглеводів, глікопротеїдів; Утворення секретів і везікул; Відновлення цитоплазматичних мембран; Утворення лізосом. пероксисом; Формування макросом і утворення жлвтка.

Слайд 43

Апарат Гольджі

Слайд 44

ЕНДОПЛАЗМАТИЧНА СІТКА

Слайд 45

Схема будови ЕПС Гранулярний ЕПС Агранулярний ЕПС

Слайд 46

Функції ЕПС: Синтез білків, ліпідів та їх транспорт; Утворюють специфічний компартмент, Нагромадження, модифікація і збереження синтезованих речовин; Транспорт речовин по системі внутрішніх порожнин цитоплазми; Утворення мембранної поверхні для метаболічних реакцій; Мембранні системи утворюють “внутрішній скелет”

Слайд 47

Рибосоми Функції -синтез білків

Слайд 48

Будова рибосом Субодиниці рибосом; мала велика

Слайд 49

Органели клітини Мітохондрії

Слайд 50

Функції мітохондрій Синтез і накопичення енергії у формі макроегрічних сполук (АТФ) за рахунок хеміоосмосу; Синтез стероїдних гормонів, деяких амінокислот; Синтез білків внутрішньої мембрани.

Слайд 51

Лізосоми

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Медицина