X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

Завантажити презентацію

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА Лектор к.е.н., доцент кафедри ФЕД Козлова Марія Олегівна Company LOGO

Слайд 2

МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЛЕКЦІЯ 5 тема 4 Company LOGO

Слайд 3

Форми та види міжнародних інвестицій Сутність та значення міжнародних інвестицій ПЛАН ЛЕКЦІЇ 5 1 2 * Вільні економічні зони 3 Стан та проблеми іноземного інвестування в Україні 4

Слайд 4

Слайд 5

39% керівників компаній зазначили, що найважливішою країною для майбутнього зростання є Китай, за яким слідують США - 21%, Бразилія - 19%, Індія - 18%, Німеччина - 12%, а також Росія - 10%. При цьому Китай, США і Індія були названі як найбільш значущі в майбутньому джерела продукції і сировини. Аналізуючи діяльність своїх компаній, 90% респондентів підкреслили, що очікують зростання активності в Азії в найближчі 12 місяців, за якою слідують Латинська Америка - 84%, Африка - 75%, Близький Схід - 72% і країни Східної Європи - 70%.

Слайд 6

ПИТАННЯ 1 СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Слайд 7

Інвестиції торкаються найглибших основ господарської діяльності, визначають процес економічного зростання в цілому. Вони виступають найважливішим засобом забезпечення умов виходу з економічної кризи, структурних зрушень у народному господарстві, зростання технічного прогресу, підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро - і макрорівнях. АКТИВІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ Є ОДНИМ ІЗ НАЙНАДІЙНІШИХ МЕХАНІЗМІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Слайд 8

Вивіз капіталу – найбільш характерна риса міжнародних економічних процесів ХХ століття, коли темпи його зростання почали перевищувати темпи зростання міжнародної торгівлі В сучасних умовах збільшується кількість країн, що беруть участь в іноземних інвестиціях До цього процесу підключаються країни Південно-Східної Азії, Центральної і Східної Європи, хоча частка останніх в русі іноземних інвестицій залишається невеликою Company LOGO

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

Світові фінансові ринки (кредитні, цінних паперів, страхових послуг, валютні) швидко прогресують, значно випереджаючи інші види міжнародних економічних трансакцій. „ПОТУЖНІСТЬ” міжнародних ринків характеризується такими середніми показниками: РІЧНИЙ ЕКСПОРТ ТОВАРІВ СЯГАЄ 5 ТРЛН. ДОЛ, ЕКСПОРТ ПОСЛУГ – 1,2 ТРЛН. ДОЛ., Обсяг міжнародної торгівлі ДЕРИВАТИВАМИ становить близько 2 ТРЛН. ДОЛ ЗА ДЕНЬ. ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ – 300 МЛРД. ДОЛ, ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ – 412 МЛРД. ДОЛ НА РІК Company LOGO

Слайд 13

На мотивацію, обсяги та напрями міжнародного інвестування впливають багато ФАКТОРІВ: 1. ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНІ - політична стабільність, ступінь державного втручання в економічні процеси, ставлення до іноземного інвестора, дотримання дво- та багатосторонніх угод 2. РЕСУРСНІ - наявність природних ресурсів, демографічна ситуація, географічне положення, трудовий потенціал 3. ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ - темпи економічного росту, співвідношення споживання та заощаджень, ставка відсотка, норма чистого прибутку, рівень та динаміка інфляції, конвертованість валюти, стан платіжного балансу Company LOGO

Слайд 14

ТЕНДЕНЦІЇ ВИВЕЗЕННЯ КАПІТАЛУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ Company LOGO

Слайд 15

ЗМІНЮЮТЬСЯ НАПРЯМКИ РУХУ КАПІТАЛУ: якщо раніше, до другої світової війни, капітал рухався переважно у слаборозвинені країни (колонії), то тепер ТРИ ЧВЕРТІ ВСІХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ПРИПАДАЄ НА РОЗВИНЕНІ КРАЇНИ СВІТУ Якщо до 1985 року лідером у здійсненні іноземних інвестицій вважалися США, то тепер – КРАЇНИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, ЯПОНІЯ Company LOGO

Слайд 16

Країни, що переважно ПРИЙМАЮТЬ КАПІТАЛ: США, Ірландія, Португалія, Італія, Велика Британія, Туреччина, країни, що розвиваються Країни, які переважно ВИВОЗЯТЬ (НЕТТО-ІНВЕСТОРИ)- Японія, Франція, Німеччина Company LOGO

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

Слайд 20

ЗАЗНАЮТЬ ЗМІН І ФОРМИ РУХУ КАПІТАЛУ: - переважає вивіз портфельних інвестицій - зростає роль держави, яка сама часто виступає інвестором, а також стимулює, контролює інвестиційну діяльність - велику роль в міжнародному русі капіталів відіграють транснаціональні банки (ТНБ) і транснаціональні корпорації (ТНК) Company LOGO

Слайд 21

ФОРМИ МІЖНАРОДНОГО РУХУ КАПІТАЛУ: За джерелами походження – - офіційний (державний) - приватний (недержавний) капітал За характером використання коштів: - підприємницький - позичковий (міжнародний кредит) - міжнародна економічна допомога За термінами вивезення капіталу: - короткостроковий (до одного року) - середньостроковий (більше одного року) - довгостроковий (більше 3 років) За типом фінансових зобовязань: - кредитні операції - інвестиційні операції За цілями використання: - прямі інвестиції - портфельні інвестиції Company LOGO

Слайд 22

Слайд 23

Слайд 24

Слайд 25

З огляду на динамізм розвитку, статистичні дані інвестиційного процесу швидко “старіють” Тому повноцінний економічний аналіз інвестиційної діяльності є ускладненим

Слайд 26

Слайд 27

Слайд 28

ПИТАННЯ 2 ФОРМИ ТА ВИДИ МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Слайд 29

МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЇ – ЦЕ ДОВГОСТРОКОВІ ВКЛАДЕННЯ КАПІТАЛУ ЗА КОРДОНОМ З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ ПРИБУТКУ Дві основних форми іноземних інвестицій: ПРЯМІ іноземні інвестиції ПОРТФЕЛЬНІ іноземні інвестиції

Слайд 30

ВВЕЗЕННЯ КАПІТАЛУ ≠ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ Ввезення капіталу – періодичний приплив іноземного капіталу іноземні інвестиції – загальна сума накопиченого іноземного капіталу в національній економіці за певний період. Ця сума може зростати незалежно від того, ввозиться новий капітал чи ні. В першу чергу це стосується прямих інвестицій.

Слайд 31

ІНВЕСТУВАННЯ МОЖЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЯ РІЗНИМИ МЕТОДАМИ: - через розвиток контрактних форм співробітництва - злиття і придбання підприємств - створення власних філій, дочірніх компаній, спільних підприємств

Слайд 32

ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ (ПІІ) КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯ В ІНОЗЕМНІ ПІДПРИЄМСТВА, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ КОНТРОЛЬ НАД ОБ”ЄКТОМ РОЗМІЩЕННЯ КАПІТАЛУ І ВІДПОВІДНИЙ ДОХіД. За міжнародними нормами частка іноземної участі в акціонерному капіталі фірми, що дає право такого контролю – 25%, за американськими – 10%, австралійськими і канадськими – 50%. Прямі іноземні інвестиції здійснюються у формі створення дочірніх компаній, асоційованих (змішаних) компаній, відділень, спільних підприємств тощо. Сьогодні найчастіше створюються змішані компанії за участю місцевого капіталу.

Слайд 33

ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИції – вкладення в іноземні підприємства або цінні папери, які приносять інвесторові відповідний дохід, але не дають право контролю над підприємством Такими цінними паперами можуть бути акціонерні або боргові цінні папери (прості векселі; боргові зобов’язання; інструменти грошового ринку та інші)

Слайд 34

Портфельні інвестиції являють собою капіталовкладення в облігації та акції закордонних компаній, які, втім, недостатні для встановлення безпосереднього контролю їх діяльності. Основною метою портфельних капіталовкладень є отримання прибутку, а не забезпечення прямого контролю господарської діяльності об'єкта інвестування. Разом з тим, навіть портфельна участь дає можливість ТНК здійснювати значний посередній контроль. Найбільш виразно це помітно в тих випадках, коли є додаткові домовленості (ліцензійні, управлінські, маркетингові та ін.), що ставлять підприємство в залежність від іноземного інвестора, або ж коли національна частка акцій розпорошена серед багатьох власників.

Слайд 35

Слайд 36

ПРИТІК ПІІ (ЗАГАЛЬНОСВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ)

Слайд 37

Прямі іноземні інвестиції за обсягом серед трьох основних форм міжнародних інвестицій (іноземні портфельні інвестиції, прямі іноземні інвестиції, банківську позику) ЗАЙМАЮТЬ ДРУГЕ МІСЦЕ І ЇХ ВІДСОТОК ЗРІС З 22% в 80-х роках до 43% в кін.90-х років ХХ ст. За оцінками експертів Дрезднер банку, обсяг накопичених у світі прямих інвестицій на кінець 2000 р. становив 5 трлн дол Приблизно 70% загальносвітового потоку довгострокових інвестицій перерозподіляється між США, ЄС та Японією

Слайд 38

Слайд 39

прямі інвестиції означають наявність або іноземного контролю над 10 та більше % звичайних акцій чи голосів, або ж так званого ефективного голосу в управлінні підприємством. Прямі інвестиції найбільш типові для діяльності транснаціональних корпорацій (ТНК).

Слайд 40

Сумарні активи зарубіжних філій в 2000 році досягли 21 трлн. $ Експортні поставки зарубіжних філій перевищують 4 млрд. $ Загальне число зайнятих - 46 млн. чоловік Частка зарубіжних філій в світовому виробництві становить понад 10,3% З 6 ТРЛН. $ ПІІ НА ЧАСТКУ ТНК ДОВОДИТЬСЯ 5 ТРЛН. $ ПІІ

Слайд 41

На приблизно 100 самих великих ТНК приходиться 30 % всіх прямих іноземних інвестицій

Слайд 42

ОСНОВНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ТНК: o Електроніка і електротехніка o Автомобілебудування 14% o Нафтовидобуток і нафтопереробка 13% o Фармацевтика 7% o Торгівля 8% o Хімічна 7% o Харчова промисловість 10% o Інше 23% Близько 60% ТНК контролюють промисловість, 37% - обслуговування та послуги, 3% - базові галузі

Слайд 43

ЗА ГЕОГРАФІЧНИМ РОЗПОДІЛОМ: 1 місце - США - 240 компаній 2 місце - Великобританія 3 місце - Японія - Toyota Motor 4 місце - Франція - France Telecom, Alcatel, Total Fina ELF 5 місце - Канада 6 місце - Німеччина 7 місце - Італія ... 18 місце - Росія

Слайд 44

Основа світового панування ТНК – вивезення капіталу і його ефективне розміщення Сукупні іноземні інвестиції всіх ТНК у даний час грають більш суттєву роль, ніж торгівля. ТНК контролюють третину продуктивних капіталів приватного сектору усього світу, до 90% прямих інвестицій за кордоном. Володіючи величезними капіталами, ТНК активно діють на міжнародних фінансових ринках СУКУПНІ ВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ ТНК У КІЛЬКА РАЗІВ БІЛЬШЕ, НІЖ РЕЗЕРВИ ВСІХ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ СВІТУ РАЗОМ УЗЯТИХ

Слайд 45

ТЕОРІЯ ПОРТФЕЛЯ. Ця теорія дає можливість зрозуміти причини прямих зарубіжних інвестицій ТНК. Теорія портфеля полягає в тому, що диверсифікований портфель може забезпечувати кращі загальні результати діяльності, ніж недиверсифікований достатньою мірою - добре складений портфель інвестиційних проектів може забезпечити краще співвідношення ризику і прибутку. Також і ТНК, які диверсифікують свою діяльність і проникають на міжнародну арену, можуть досягти кращих співвідношень ризику і прибутку, ніж ті, хто діє в межах однієї країни

Слайд 46

ВИКОРИСТАННЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИМИ КОРПОРАЦІЯМИ ПРЯМИХ ЗАРУБІЖНІХ ІНВЕСТИЦІЙ ОБУМОВЛЕНО Виробничо-економічними маркетинговими пропагандистськими персональними екологічними мотивами

Слайд 47

Транснаціональні корпорації перетворюють світову економіку в міжнародне виробництво, забезпечуючи прискорення науково-технічного прогресу у всіх його напрямках - технічний рівень і якість продукції, ефективність виробництва, вдосконалення форм менеджменту, управління підприємствами. ТНК Є ГОЛОВНИМИ СУБ'ЄКТАМИ МІЖНАРОДНОГО РУХУ КАПІТАЛУ

Слайд 48

Для інвестиційної активності ТНК у країнах характерне використання нових, заснованих на контрактних відносинах форм інтернаціоналізації:      - продаж ліцензій з наданням технологій і технічних послуг - будівництво підприємств "під ключ" (з підготовкою місцевого персоналу)      - управління підприємствами      - пошукові роботи та створення видобувних підприємств на умовах "розділу продукції"      - франчайзинг      - субпідряди на поставку продукції із зарубіжних країн

Слайд 49

Слайд 50

Власні зарубіжні фірми створюються за кордоном у вигляді: ДОЧІРНЬОЇ КОМПАНІЇ (SUBSIDIARY) – реєструється як самостійна компанія і має статус юридичної особи з власним балансом. Контролює її батьківська компанія, яка володіє частиною акцій або всім капіталом; АСОЦІЙОВАНОЇ(ЗМІШАНОЇ) КОМПАНІЇ (ASSOCIATE) – відрізняється від дочірньої меншим впливом батьківської фірми, якій належить суттєва, але не основна частина акцій. Змішані компанії, в яких іноземному інвестору належить більше від половини акцій, називають компаніями переважного володіння, а якщо 50% - іноземному інвестору і 50% - місцевому – компаніями однакового володіння, якщо іноземний інвестор має менше ніж 50% акцій – змішаним підприємством з участю іноземного капіталу. ВІДДІЛЕННЯ (BRANCH) – не є самостійними компаніями та юридичними особами і на всі 100% належать батьківській фірмі. Відділення можуть мати форму представництва головної компанії за кордоном, партнерства, у тому числі і з місцевими підприємцями, рухомого майна (кораблі, літаки, нафтові платформи), що належить головній компанії і функціонує за кордоном не менше 1 року.

Слайд 51

Слайд 52

Спільне підприємництво – це діяльність, заснована на співробітництві з підприємцями, підприємствами і організаціями країни-партнера та їхньому спільному розподілі доходів і ризиків від здійснення цієї діяльності ≠ Спільне підприємство – це організаційно-правова форма поєднання зусиль партнерів різних країн з метою здійснення спільної підприємницької діяльності

Слайд 53

ПЕРЕВАГИ СПІЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: 1 - це реальний спосіб функціонування на ринках країн, в яких заборонена або обмежена діяльність іноземних фірм без участі місцевого партнера 2 – можливості обєднання капіталів 3 – можливості отримати певні пільги, переваги місцевого партнера 4 – можливості швидкого пристосування, розуміння місцевого середовища за допомогою місцевого партнера 5 – можливості мінімізувати ризик за умов мінливої політичної та економічної ситуації в різних країнах 6 – загострення конкуренції на світових ринках

Слайд 54

НЕДОЛІКИ СПІЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: 1 - зіткнення інтересів партнерів 2 – поєднання двох і більше корпоративних культур не завжди дає можливість подолати суперечності В розвинених країнах спільне підприємництво частіше всього зумовлюється такими причинами, як жорстка конкуренція на світових ринках та обєднання ресурсів для спільних науково-дослідницьких та науково-виробничих проектів Так, 25-відсотковий пакет акцій фірми “Вольво” в компанії “Рено” і 25-відсотковий пакет акцій “Рено” у “Вольво” сприяли спільним розробкам і виробництву технологічно удосконалених компонентів за менших витрат, що дозволяло фірмам успішно конкурувати з такими автомобільними гігантами як “Дженерал Моторз” і “Фольксваген”.

Слайд 55

Все більшого поширення серед компаній різних країн здобувають СТРАТЕГІЧНІ АЛЬЯНСИ – довірчі довгострокові взаємовигідні відносини між фірмами, що дозволяють кожній з них ефективно досягати довгострокових цілей, координувати та оптимізувати використання спільних ресурсів і мінімізувати трансакційні витрати Цілі у стратегічних альянсів різні, але частіше всього – це обєднання наукового потенціалу корпорацій, виробниче кооперування і розподіл ризиків Поширені в таких галузях: автомобільне виробництво, ЕОМ, авіакосмічна, фармакологічна, оборонна промисловість ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ: отримання доступу до ринків партнерів використання нових технологій скорочення часу для нововведень

Слайд 56

ЗЛИТТЯ І ПРИДБАННЯ – форми концентрації капіталу, які здобули значного поширення в сучасних умовах ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ЗЛИТТІВ І ПРИДБАНЬ КОМПАНІЙ: Глобалізація економіки і лібералізація світової торгівлі. Вступаючи в боротьбу за перерозподіл ринків, компанії прагнуть посилити свої позиції Перенесення центру ваги міжнародної конкуренції в сектор високотехнологічних товарів і послуг, що зумовлює необхідність зростання витрат на НДДКР Проблема надвиробництва і пошуки ринків збуту

Слайд 57

У цілому у 1990-1999 роках кількість злиттів компаній у світі зросла в 2,8 раз, з 9 тисяч до 25 тис. Їх нова вартість зросла в 8,2 рази, з 290 млрд. дол. до 2,38 трлн. дол. Більшість злиттів відбувалася по горизонталі, тобто усередині однієї галузі. Мета такої стратегії – концентрація зусиль на профільному напрямку діяльності (шляхом продажу частин компанії або за допомогою об¢єднання з партнерами).

Слайд 58

У перші три місяці 2010 року загальносвітовий обсяг угод у сфері злиттів і поглинань (M & A) склав 650 млрд. дол.

Слайд 59

Активність у сфері злиттів і поглинань залишиться зниженою до кінця 2011 року по всьому світу через проблеми фінансування, проте різке падіння фондового ринку створює привабливі можливості для окремих компаній

Слайд 60

ПИТАННЯ 3 СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Слайд 61

Обсяги прямих інозем- них інве-стицій в Україну на 01.07.2011  млн.дол. США

Слайд 62

 

Слайд 63

 

Слайд 64

 

Слайд 65

Офіційно визначеними пріоритетними завданнями, які покликані розв'язати іноземні інвестиції, є: - структурна реформа економіки - технологічне оновлення виробництва - виробництво товарів широкого споживання - подолання залежності країни від імпорту

Слайд 66

Політика України щодо державного регулювання іноземних інвестицій визначається Законами «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про режим іноземного інвестування», «Про захист іноземних інвестицій» тощо, а також постановами Кабінету Міністрів України «Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій», «Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора» та ін. Цими документами визначаються загальні засади державного регулювання іноземних інвестицій, суб’єкти, види і форми інвестування, порядок контролю за здійсненням інвестицій та державні гарантії їхнього захисту.

Слайд 67

ІНВЕСТОРІВ В УКРАЇНІ ПРИВАБЛЮЮТЬ: Вигідне географічне положення Потенційно великий ринок Висока кваліфікація робочої сили та її відносна дешевизна Низький курс національної валюти Можливість вивезення прибутку

Слайд 68

Зацікавленість інвесторів викликають проекти, розраховані на короткострокову перспективу, з віддачею найближчим часом (харчова промисловість, внутрішня торгівля), а також на стратегічне завоювання ринків машинобудування і хімічної промисловості

Слайд 69

В УКРАЇНУ ІНВЕСТИЦІЇ ЗДІЙСНЮЮТЬ ТАКІ ГРУПИ: а) Транснаціональні корпорації—головне завдання яких полягає у розширенні своїх представництв б) Середні та невеликі фірми—які знаходяться, як правило, в скрутному фінансовому становищі і прагнуть швидко отримати надприбуток на українському ринку в) Власники венчурних капіталів, що “відмивають” незаконні гроші

Слайд 70

Причини, які ПЕРЕШКОДЖАЮТЬ інвестуванню в Україну: Зав’язаність української економіки на колишніх республіках СРСР Незбалансованість економіки Нерозвинена інфраструктура Неконвертованість національної валюти Недостатньо гнучка податкова система Низька культура праці Невідповідність управлінських форм світовим Економічна і політична нестабільність, що зумовлює відповідні ризики

Слайд 71

Вирішальну роль відіграє НАУКОВО ОБГРУНТОВАНА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ. Вона визначає реальні джерела, напрями, структуру інвестицій, здійснює раціональні та ефективні заходи для виконання загальнодержавних, регіональних та місцевих соціально-економічних і технологічних програм, відтворює процеси на макро- й мікроекономічному рівнях. Водночас держава повинна створювати сприятливий інвестиційний клімат з метою ширшого залучення іноземних інвесторів на взаємовигідних засадах

Слайд 72

ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ: - Утворення сприятливого інвестиційного клімату (податкові пільги, правове забезпечення інвестицій) - Сприяння інвестицій у провідні галузі промисловості - Розвиток системи страхування інофірм - Активна роль держави в запобіганні та компенсації можливих негативних соціальних наслідків реалізації інвестиційних проектів в Україні - Створення умов для активізації вітчизняного бізнесу - Поглиблення ринкових реформ - Удосконалення існуючого законодавства в галузі ЗЕД та забезпечення контролю за його дотриманням

Слайд 73

ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ: - для стимулювання залучення ПІІ та усунення негативних тенденцій в економіці України доцільно здійснити ряд заходів, спираючись на принципи: стабільності основних законодавчих актів щодо умов іноземного інвестування; диференційованого підходу до податкових та інших пільг для іноземних інвесторів – з урахуванням обсягів і форм інвестування, а також пріоритетів у розвитку економіки України; надійності, доступності та оперативності організаційного та інформаційного забезпечення залучення іноземних інвестицій.

Слайд 74

ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ ПРИТОКУ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ ВАЖЛИВИМИ Є ТАКІ УМОВИ: - створення стабільного законодавства, з державними гарантіями захисту вітчизняних та іноземних інвестицій - створення сприятливого інноваційного клімату для реалізації пріоритетних державних програм та інвестиційних проектів у виробництві - сприяння залученню прямого продуктивного іноземного капіталу в сферу матеріального виробництва та встановлення державного контролю за його використанням - створення сприятливих умов для розвитку СП, які займаються виробництвом - створення СП за так званою китайською схемою, яка передбачає з самого початку володіння українською стороною контрольним пакетом акцій підприємства, згодом, через 5-7 років, українськими - 75% акцій, ще через 10-12 років СП стає повністю українським - заборона ввезення СП застарілої продукції та технологій, які в розвинених країнах вважаються вичерпаними - розробка та прийняття законодавчої бази щодо страхування ризиків СП - розмежування в СП частки українських та іноземних партнерів відносно валюти та контролю за рухом української частки валюти з метою запобігання вивезенню її за межі країни

Слайд 75

Слайд 76

ПИТАННЯ 4 ВІЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ

Слайд 77

Слайд 78

Слайд 79

Слайд 80

*

Слайд 81

Орієнтовний перелік країн, які можна віднести до офшорних зон Частина світу Назва можливої офшорної зони Британські острівні регіони Олдерні, Гібралтар, Острів Гернсі, Острів Мен, Джерсі (острів) Близький Схід Бахрейн, Дубаї, Ліван Центральна та Південна Америка Беліз, Панама, Коста-Ріка Європа Андорра, Кампіоне, Кіпр, Ліхтенштейн, Ірландія, Мадейра, Мальта, Монако Карибський регіон Ангілья, Антігуа, Нідерландські Антільські острови, Аруба, Невіс, Острови Теркс і Кайкос, Бермудські острови, Британські Віргінські острови, Гранд Кайман, Гренада, Багамські острови, Барбадос Африка Ліберія, Сейшельські острови Тихоокеанський регіон Острови Кука, Сінгапур, Лабуан, Маршаллові острови, Ніус, Науру, Вануату, Західне Самоа

Слайд 82

Слайд 83

Слайд 84

Слайд 85

Слайд 86

Слайд 87

Основні ознаки офшорних зон: 1. Оподаткування: Багато офшорних юрисдикцій стягують податки, проте всі вони або не стягують прибутковий податок взагалі, або стягують його тільки з певних категорій доходу, або стягують податок нижчий, ніж у тій країні, де платники є податковими резидентами

Слайд 88

Певний рівень секретності також є характерним для офшорних юрисдикцій, як і для інших країн. Проте більшість країн не захищає цю інформацію від розслідування правоохоронними органами іноземної держави, особливо коли розслідування здійснюється відповідно до міжнародного договору 2. Фінансова секретність З цієї точки зору розрізняють дві категорії офшорних юрисдикцій: країни, які відмовляють у послабленні своєї секретності, не зважаючи на використовування режиму секретності в злочинних цілях; країни, які дозволяють законні розслідування в належних випадках

Слайд 89

Офшорні юрисдикції мають, як правило, систему подвійного валютного контролю. В її основу поставлена відмінність між резидентами і нерезидентами, а також між національною і іноземною валютами 3. Валютний контроль Загальне правило: резиденти піддаються валютному контролю, а нерезиденти валютному контролю не піддаються. Проте нерезиденти піддаються звичайному контролю відносно місцевої валюти

Слайд 90

Більшість офшорних юрисдикцій мають надійні засоби зв'язку - особливо добрі телефонні, кабельні та телексні послуги зв'язку для з'єднання їх з іншими країнами. Багато хто має також регулярний повітряний зв'язок Наприклад, є щоденні безпосадочні авіарейси між Каймановими Островами та Майамі та пряма лінія між Х'юстоном і Гранд Кайманом 4. Комунікації

Слайд 91

Використовування офшорних юридичних осіб дає можливість розміщувати капітал у твердій валюті в надійних банках стабільної країни Великі секретарські компанії з визнаною міжнародною репутацією мають усталені зв'язки і можливість відкривати для своїх клієнтів рахунки в першокласних зарубіжних банках. Офшорній фірмі може бути відкритий валютний банківський рахунок у зарубіжному банку. Такий рахунок може використовуватися для безготівкових розрахунків, здійснення інших операцій (перекази, акредитиви, банківські гарантії) або для акумуляції неформальних фундацій коштів як "скарбничка" грошей 5. Легкість доступу до зарубіжної банківської системи

Слайд 92

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! Company LOGO

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка