X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Міжнародна науково-практична конференція “Розвиток інноваційних кластерів в сучасних умовах реструктуризації економики”

Завантажити презентацію

Міжнародна науково-практична конференція “Розвиток інноваційних кластерів в сучасних умовах реструктуризації економики”

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Севастополь, Крим, Україна – 1-3 червня 2009 року Михайло Петрович ВОЙНАРЕНКО, проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницького національного університету, доктор економічних наук, професор Міжнародна науково-практична конференція “Розвиток інноваційних кластерів в сучасних умовах реструктуризації економики” КЛАСТЕРИ ЯК ЦЕНТРИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ РЕГІОНІВ ЗА УМОВ КРИЗИ

Слайд 2

В чому мудрість людей? “Мудрість людей не в їх досвіді, а в їх здатності і бажанні цим досвідом збагатитися”. Б.Шоу

Слайд 3

Ризики світової фінансової кризи спад в економіці – вплив “ефекту зараження”; девальвація національної валюти; загроза неповернення кредитів українським банкам; не конкурентоспроможність вітчизняних підприємств; різке збільшення частки іноземного капіталу в банківській системі; зростання зовнішнього боргу держави; зовнішні джерела фінансових ресурсів стають обмеженими і дорожчими; перманентні вибори сприяють перевищенню темпів зростання зарплати над темпами зростання продуктивності праці; подвійна пастка для України – власна політично-економічна і світова економічна кризи

Слайд 4

Вплив глобалізації Під впливом процесів глобалізації і світової кризи все активніше набирають ваги наступні чинники економічного розвитку країн: - пріоритетного економічного розвитку регіонів, міст, територій; стратегії формування і розвитку окремих галузевих інноваційних підприємницьких структур, а особливо їх регіональних об'єднань; пошуку конкурентних переваг у використанні інноваційних технологій на окремих територіях; фінансова підтримка та технологічне оновлення аграрного сектору. У світовій економічній літературі вони одержали назву кластерних моделей, мережевих структур, альянсів тощо.

Слайд 5

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОДУКТОВИЙ Розробка нових продуктів ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ СИРОВИННИЙ ІНФРАСТРУКТУРНИЙ Основні напрями досягнення конкурентних переваг регіону (типи інвестиційно-інноваційної діяльності) Впровадження нових технологій Використання нових видів сировини Застосування нових організаційних форм Використання переваг розташування НАПРЯМ Інноваційна складова напряму

Слайд 6

Пріоритети інноваційного розвитку – основа конкурентоспроможності регіонів усвідомлення важливості інноваційної складової розвитку територій; вміле використання впливу досягнень науки і освіти на технологічний розвиток регіонів; роль університетів у забезпеченні зростання технологічних інновацій і залученні інвестицій; формування кластерних об’єднань як шлях до конкурентоспроможності регіонів; забезпечення умов для створення кластерів та їх ефективного функціонування; розповсюдження досвіду впровадження інновацій в кластерних структурах.

Слайд 7

Динаміка інноваційної активності промислових підприємств України 2202 1655 1376 1503 1120 703 711

Слайд 8

Витрати окремих країн на освіту (%) і навчання одного студента (дол.)    

Слайд 9

Нові технології співробітництва

Слайд 10

Що таке кластер?

Слайд 11

Кластер – це галузево-територіальне добровільне об’єднання підприємницьких структур, що тісно співпрацюють з науковими установами, громадськими організаціями та органами місцевої влади з метою підвищення конкурентоспроможності власної продукції та сприяння економічному розвитку регіону  Визначення кластеру

Слайд 12

Необхідні умови створення і функціонування кластерів ІНІЦІАТИВА ІНТЕГРАЦІЯ ІНФОРМАЦІЯ ІННОВАЦІЇ ІНТЕРЕС університети інститути наукові центри технополіси технопарки створення бази даних: - інноваційних розробок продукції підприємців - учасників кластеру - постачальників сировини - посередників і збутових організацій - споживачів продукції створення сайтів і ВЕБ-сторінок владні структури підприємницькі структури інфраструктурні заклади громадські організації підприємств-учасників: виробництво нових видів продукції сертифікація продукції оновлення техніки і технології влади: розвиток регіону забезпечення конкурентних переваг громадські організації: захист інтересів регуляторна політика університетів (наука і освіта): впровадження передового досвіду в навчальний процес від підприємців від представників влади від громадських організацій від торгові-промислових палат

Слайд 13

Умови функціонування кластерів – умови залучення інвестицій КЛАСТЕР ІНВЕСТИЦІЇ ІНІЦІАТИВА ІНТЕГРАЦІЯ ІНОВАЦІЯ ІНФОРМАЦІЯ ІНТЕРЕС

Слайд 14

ІНІЦІАТИВА – без ініціативи неможливо реалізувати навіть найпростіші і найпримітивніші проекти; ІННОВАЦІЇ – тільки нові, оригінальні, нестандартні ідеї і ноу‑хау можуть зацікавити інвестора; ІНТЕГРАЦІЯ – об’єднання зусиль влади, бізнесу та інституцій є запорукою успішних інвестицій; ІНФОРМАЦІЯ – без обміну інформацією про потенційні можливості регіону, його пріоритети, інвестиційну привабливість і перспективи розвитку неможливе будь-яке, а тим більше, ефективне інвестування; ІНТЕРЕС – тільки економічна вигода від вкладеного капіталу є запорукою реалізації реальних інвестиційних проектів. УМОВИ ІНВЕСТУВАННЯ НА ЗАСАДАХ КЛАСТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Слайд 15

ХМЕЛЬНИЧЧИНА 1. ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 2. ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 3. ПРОМИСЛОВІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА БУДІВНИЦТВО 4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 5. МАШИНОБУДУВАННЯ І МЕТАЛООБРОБКА 6. МАЛИЙ БІЗНЕС ТА ТОРГІВЛЯ 7. МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ 8. ТУРИЗМ І ОЗДОРОВЛЕННЯ ПРОДУКТИ, ТОВАРИ, ПОСЛУГИ ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМИ ІНВЕСТУВАННЯ 15,4 % трикотажних виробів в економіці України; 20,3% -ковальсько-пресове обладнання; 11,1% -силові трансформатори; 33% в загальних обсягах виробництва області харчова промисловість; 109 ринків в області і 43 тис. робочих місць; 372 родовища 23 сортів корисних копалин, 12 джерел мінеральний вод; перлини туризму: Кам'янець-Подільський, Меджибіж ... КЛАСТЕРИ ШВЕЙНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ХАРЧОВИЙ ТУРИСТИЧНИЙ ПРОДОВОЛЬЧИЙ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ ІВЕСТИЦІЙНІ ПРІОРІТЕТИ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ

Слайд 16

КОНЦЕНТРАЦІЯ КООРДИНАЦІЯ КООПЕРАЦІЯ КОМУНІКАЦІЯ СИНЕРГІЯ СПІВРОБІТНИЦТВО СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ КОНКУРЕНЦІЯ ПОЛЮСИ ЗРОСТАННЯ Складові успішного функціонування кластерів

Слайд 17

Перешкоди на шляху створення і функціонування кластерів МЕНТАЛІТЕТ ВІДСУТНІСТЬ ЛІДЕРА ВІДСУТНІСТЬ ІНТЕРЕСУ ІНДИВІДУАЛІЗМ РЕЙДЕРСТВО НЕДОСКОНАЛЕ ЗАКОНОДАВСТВО КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОРАХУНКИ НЕДОВІРА ЗАГРОЗА ЗНИКНЕННЯ

Слайд 18

Як Ви вважаєте, наскільки ефективним для економічного зростання економіки є об’єднання на певній території зусиль науковців, підприємців і влади (створення кластерів)? Варіанти відповіді: ü    1 – дуже перспективним; ü    2 – перспективним; ü    3 – не дуже перспективним; ü 4 – безперспективним.

Слайд 19

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ДОСВІДУ ВПРОВАДЖЕННЯ КЛАСТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Слайд 20

РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Слайд 21

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка