X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Українська економіка у 2001–2003 роках Прогноз зростання на тлі ризиків

Завантажити презентацію

Українська економіка у 2001–2003 роках Прогноз зростання на тлі ризиків

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Українська економіка у 2001–2003 роках Прогноз зростання на тлі ризиків Міжнародний центр перспективних досліджень 20 листопада 2001 року Ukraine’s economy in 2001–2003 Growth expected despite risky environment International Centre for Policy Studies 20 November 2001

Слайд 2

ВВП, % реальної зміни GDP, % real change Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua

Слайд 3

Індекс реального ВВП, 1991=100 Real GDP index, 1991=100 Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua

Слайд 4

Чинники динаміки ВВП Протягом 2001-2003 років діятимуть чинники різнобічної дії: погіршення стану світової економіки, що зменшуватиме зовнішній попит; подальше зростання внутрішнього попиту Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Factors of economic growth Over 2001–2003 a variety of factors will be influencing economic growth in Ukraine: the global economic downturn, which will reduce foreign demand; further growth of domestic demand.

Слайд 5

Зовнішній попит Прогноз щодо експорту базується на таких припущеннях: погіршення стану світової економіки. Ми зменшили прогноз зростання ВВП торговельних партнерів України; посилення антидемпінгових заходів у партнерів; реакція експортерів на реальну ревальвацію у 2000-2001. Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Foreign demand Our forecast for exports is based on the following assumptions: the global economy downturn. We have decreased our forecast for the GDP growth of Ukraine’s trade partners; intensification of anti-dumping measures by trade partners; real revaluation of the hryvnia in 2000–2001 will affect the conduct of Ukrainian exporters in 2002.

Слайд 6

ВВП торговельних партнерів України GDP of Ukraine’s trade partners % реальної зміни / % real change Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua

Слайд 7

Торговельний баланс Ми погіршили прогноз щодо зовнішньої торгівлі: вже в IV-му кварталі 2001 року зовнішньоторговельне сальдо набуде від’ємного значення; обсяг імпорту, що стабільно зростатиме у 2002-2003 роках, переважатиме над експортом. Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Trade balance We have reduced our forecast for foreign trade: the foreign trade balance will go into the red already in Q4’01 volume of imports will dominate over exports, rising steadily in 2002–2003.

Слайд 8

Торговельний баланс, $ млн. Trade balance, millions USD Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua

Слайд 9

Обмінний курс Від’ємне сальдо балансу торгівлі зумовить девальвацію Ця девальвація виявиться неістотною: перспективи зростання економіки стимулюватимуть приплив капіталу Відновлення девальвації гривні після дворічної стабільності може спричинити різкіші коливання обмінного курсу Наприкінці 2002 року курс сягне 5,75 грн./$, 2003 — 6 грн./$ Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Exchange rate Negative trade balance will trigger hryvnia devaluation It will be insignificant: growth will stimulate an influx of capital Renewed hryvnia devaluation after two years of stability may provoke greater fluctuation of the exchange rate By the end of 2002, ER will total 5.75 UAH/$, 6 UAH/$ in 2003

Слайд 10

Інфляція Низькі темпи інфляції в 2002-2003 роках визначатимуть (1) менші темпи грошової емісії, (2) втримання низького дефіциту бюджету та (3) зростання економіки Цінові шоки протягом періоду буде пов’язано з підвищенням тарифів на послуги галузей інфраструктури Протягом 2002 року ІСЦ збільшиться на 8%, в 2003 — на 6% Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Inflation Factors determining the low inflation in 2002–2003: (1) slower money growth; (2) low budget deficit; and (3) economic growth Price shocks over the period will be linked to increased tariffs for the services of infrastructure sectors CPI will increase by 8% in 2002, and by 6% in 2003

Слайд 11

Фінансові ризики Головним ризиком є можливе збільшення дефіциту бюджету: У 2002 році розбалансованість можуть спричинити залежність від темпів приватизації та гірша, ніж закладено в розрахунки бюджету, динаміка економіки У 2003 році зменшаться податкові надходження, а уряд не матиме можливості швидко скоротити видатки Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Financial risks The main risk is the possibility of a bigger budget deficit: In 2002, it may be triggered by the dependency on privatisation, and by a worse economic dynamic than estimated in the budget In 2003, tax revenues will decrease, but the government may not be able to rapidly reduce expenditures

Слайд 12

Позитивні можливості Позитивною можливістю є збереження високих темпів зростання в Росії та інших країнах СНД: Ці економіки почали зростати нещодавно й мають істотний не реалізований потенціал Позиції українських експортерів на цих ринках можуть виявитися сильнішими, ніж ми передбачаємо Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Opportunities If Russia and CIS countries maintain a high growth rate, this would be an opportunity for Ukraine: The economies of these countries have begun to grow only recently and possess immense unrealised potential Positions of Ukrainian exporters in these markets may turn out to be better than expected

Слайд 13

Внутрішній попит Підвищення внутрішнього попиту частково компенсує менші темпи зростання експорту Підприємства розширюватимуть виробництво, аби охопити внутрішній ринок Споживання домогосподарств зростатиме вищими темпами Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Domestic demand Increased domestic demand will partially compensate for the slower export growth rate Enterprises will expand production in order to cover domestic markets Household consumption will grow at a faster pace

Слайд 14

Розширення виробництва Керівники підприємств відчувають, що конкуренція на внутрішньому ринку зростає Конкуренція стимулює до інвестицій у збільшення потужностей та розширення асортименту продукції Розвиток мереж збуту сприятиме зростанню у торгівлі Розширення ринків вимагатиме розвитку транспорту Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Production growth Managers of enterprises acknowledge that competition in the domestic market is intensifying Competition encourages investment into capacities Development of marketing channels will contribute to trade growth Expansion within Ukraine will demand transport development

Слайд 15

Промисловість Найшвидше зростатимуть галузі, які орієнтовані на внутрішній попит Новим поштовхом для харчової промисловості буде відродження у тваринництві Попит на продукцію машинобудування формуватимуть транспорт, зв’язок, енергетика і сільське господарство Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Sectors oriented towards domestic demand will grow rapidly A fresh impetus for the food industry will be the revival of the livestock sector Demand for machine-building products will be created in the transport, communications, energy and agriculture sectors Industry

Слайд 16

Будівництво Зростатиме житлове будівництво (внаслідок збільшення доходів громадян) Будівництво найбільше в економіці потерпає від браку кваліфікованих працівників Отже, зростатимуть витрати на оплату праці Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Construction Housing starts will increase in the wake of increased in household incomes Construction is the sector in Ukraine’s economy that is in most urgent need of skilled workers Thus, expenditures on wages will increase

Слайд 17

Транспорт і зв’язок В ці сектори найбільш активно інвестуватимуть Попит на послуги транспорту зростатиме, що вимагатиме збільшення потужностей (за оцінками Держкомстату, завантаженість потужностей у транспорті є найвищою) Інвестиції у зв’язок будуть пов’язані із підготовкою до приватизації “Укртелекому” та конкурентною боротьбою Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Transport and communications These sectors will be the most active in terms of investment Demand for transport services will rise, requiring an increase in production capacities Investments in communications will be linked to the Ukrtelekom privatisation and fierce competition on the market

Слайд 18

Сільське господарство Фінансовий стан с/г підприємств покращується Збільшення прибутків та впровадження Земельного кодексу стимулюватиме приплив інвестицій у сектор Зростання у тваринництві набератиме обертів Орієнтація на експорт потребує формування інфраструктури Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Agriculture Financial status of agricultural enterprises is improving Increased incomes and adoption of the Land Code will encourage investment in the sector Livestock growth will steadily increase Export orientation requires an effective infrastructure

Слайд 19

Інвестиції Ми зменшили прогноз зростання інвестицій у 2002-2003 роках: зниження прибутків експортерів, внаслідок якого буде обмежено джерела інвестицій менший оптимізм керівників підприємств через суттєве погіршення зовнішньої кон’юнктури брак послідовної політики щодо галузей інфраструктури Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Investments We reduced our forecast for investment growth in 2002–2003: Decrease exporter incomes will limit sources of investment Significant deterioration of external market conditions will diminish optimism of enterprise managers Lack of consistent policy regarding infrastructure sectors

Слайд 20

Приватне споживання Приватне споживання неістотно відреагує на погіршення зовнішнього середовища: Споживчі настрої домогосподарств України поліпшуються Більшість громадян поділяють оптимістичні погляди щодо розвитку економіки у майбутньому Споживання зросте на 8% у 2002 році, на 9% — у 2003 році Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Private consumption Private consumption will hardly be affected by the deteriorated external conditions: Consumer confidence of Ukrainian households is picking up The majority of Ukrainians are optimistic about economic growth Сonsumption will increase by 8% in 2002 and by 9% in 2003

Слайд 21

Споживчі настрої в Україні та їхній вплив на внутрішній попит Міжнародний центр перспективних досліджень 20 листопада 2001 року Consumer confidence in Ukraine and its impact on domestic demand International Centre for Policy Studies 20 November 2001

Слайд 22

Як досліджують споживчі настрої? Індекс споживчих настроїв (ІСН) в Україні досліджують в рамках спільного проекту компанії GfK-USM та Центру Індекс обраховують щоквартально за результатами репрезентативного вибіркового опитування домогосподарств Перше дослідження відбулося у червні 2000 року, останнє — у вересні 2001 року Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua How consumer confidence is determined Ukraine’s Consumer Confidence Index (CCI) is surveyed under a joint project of the company GfK-USM and ICPS The index is determined quarterly, based on a representative random survey of Ukraine’s households The first research was conducted in June 2000, the most recent in September 2001

Слайд 23

ІСН допомагає бізнесу Оцінити чинники і ризики, що походять від змін у попиті Оцінити перспективи розвитку споживчого ринку Краще планувати майбутню ділову активність Враховувати регіональні відмінності під час планування бізнесу Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua CCI helps business evaluate factors and risks stemming from changes in demand evaluate the dynamic and development prospects of the consumer market better plan future business activity take into account regional variations for business planning

Слайд 24

Cпоживчі настрої істотно покращилися Динаміка ІСН вказує на стабільне покращання споживчих настроїв в Україні починаючи з вересня 2000 року: у вересні 2001 року ІСН в Україні дорівнював 94 пункту (за можливих значень від 0 до 200) протягом ІІІ-го кварталу індекс збільшився на 10,8 п., від початку року — на 14,5 п., щодо вересня 2000 — на 28,8 п. Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Consumer confidence picked up CCI dynamic indicates a steady improvement of consumer confidence in Ukraine, starting in September 2000: in September 2001, the CCI reached 94 points (0–200) over Q3’01 the index increased by 10.8 points, by 14.5 points since the beginning of this year, by 28.8 points since Sep. 2000

Слайд 25

Більшість громадян поділяють оптимізм щодо розвитку економіки У вересні 2001 року індекс економічних очікувань (ІЕО) дорівнював 105,6 пункту Значення індексу понад 100 вказує на переважання оптимістичних очікувань громадян щодо розвитку економіки як у довгостроковій, так і у короткостроковій перспективі Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Most citizens feel optimistic about future economic development In September 2001, the Index of Economic Expectations (IEE) totalled 105.6 points The IEE value of over 100 signals that optimistic expectations dominate among consumers for both long- and short-term

Слайд 26

Покращання матеріального стану Протягом ІІІ-го кварталу індекс поточного становища (ІПС) відновив позитивну динаміку і зріс на 13,1 пункту Більший оптимізм громадян щодо розвитку економіки нарешті зумовив кращу оцінку особистого матеріального становища Посилюється схильність громадян пов’язувати особисті оцінки з економічними очікуваннями Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Improvements in financial position Over Q3’01, the Index of Current Situation (ICS) swung upwards and rose by 13.1 points Stronger optimism concerning the economic growth finally impacted the assessment of their own personal financial position Consumers are now tending to relate their personal situation to overall economic expectations

Слайд 27

Динаміка індексів/Dynamics of indexes Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua

Слайд 28

Зросла схильність до споживання Протягом ІІІ-го кварталу індекс схильності до споживання збільшився на 12,7 п., порівняно із вереснем’00 — на 21 п. Найбільшою мірою схильність до споживання зросла серед громадян середнього віку із середніми доходами Щораз більше вважають, що варто робити великі покупки Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Propensity to consume increased Over Q3’01, the Index of Propensity to Consume increased by 12.7 points, and by 21 points compared to last September For the most part, the propensity to consume increased among middle-aged Ukrainians with average income More citizens consider it worthwhile to make large purchases nowadays

Слайд 29

Споживчий попит стимулюватиме економічне зростання Протягом року стрімко поліпшилися споживчі настрої Зараз більшість громадян поділяють оптимістичні погляди щодо розвитку економіки країни у майбутньому Зростає схильність населення до споживання Більш позитивні споживчі настрої громадян будуть ключовим чинником економічного зростання Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua Consumer demand will stimulate growth Over the past year, consumer confidence has improved briskly Now, most citizens are optimistic about the economy’s future Household propensity to consume is increasing Consumer confidence will be a key factor for growth

Слайд 30

Послуги та регулярні публікації Центру Міжнародний центр перспективних досліджень 20 листопада 2001 року ICPS services and regular publications International Centre for Policy Studies 20 November 2001

Слайд 31

Місія Центру Місія Центру полягає у запровадженні концепції та процедур публічної політики в Україні через: вплив на процес трансформації шляхом проведення досліджень та кампаній з питань державної політики; підтримку розвитку стратегічної функції уряду; та підвищення якості проектів технічної допомоги. To promote the introduction of public policy concepts and practices in Ukraine impacting the transformation process in Ukraine by means of policy research and campaigns; supporting development of the government's strategic function; and improving the quality of technical assistance projects. Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua ICPS Mission Statement

Слайд 32

Послуги Центру Центр розробив набір продуктів та послуг, що є безпрецедентними в Україні: незалежні дослідження в сфері державної політики; навчання для відповідальних за вироблення політики; форум для діалогу з питань державної політики. ICPS has developed a range of products and services that are unique in Ukraine: independent policy research training for policymakers a forum for public dialogue Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua ICPS services

Слайд 33

Напрямки діяльності Центру Економічна політика Реформа державного управління Регіональна політика та місцеве самоврядування Європейська інтеграція Освiтня та наукова полiтика Телекомунікації, медіа та технології Economic policy Public administration reform Regional policy and local government European integration Education and research policy Telecommunications, media and technology Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua ICPS areas of specialisation

Слайд 34

Клієнти Центру Центр налагодив зв’язки з широким колом клієнтів, які розуміють та цінують послуги Центру: УРЯД: Секретаріат Кабінету Міністрів, Міністерства економіки, фінансів, освіти та науки, Держкомзв’язку КОМПАНІЇ: Укртелеком, PBN Co., J.P. Morgan; МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ: Інститут відкритого суспільства, Світовий банк, ПРООН, DAI ICPS has developed relationships with wide range of clients GOVERNMENT: Secretariat of the Cabinet of Ministers ,MOE, MOF, Ministry of Education, State Committee for Communication BUSINESS: Ukrtelekom, PBN Co., J.P. Morgan ІNTERNATIONAL ORGANISATIONS: OSI, World Bank, UNDP, DAI. ICPS clients Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua

Слайд 35

Дослідження на замовлення В дослідженнях на замовлення приватних інституцій, уряду і міжнародних донорів ми розглядаємо варіанти вирішення стратегічних питань державної політики та управління бізнесом, спираючись на економічні та інші спеціальні знання. ICPS applies its economic and other expertise in order to develop custom strategic solutions for clients in business, government, and international organisations. Commissioned research Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua

Слайд 36

Дослідження на замовлення Aналіз варіантів та вироблення рекомендацій щодо державної політики в певній галузі Аналіз впливу законодавства на інвестиційний клімат Прогнози макроекономічних показників Аналітичний супровід процесу ухвалення рішень Презентації, брифінги та консультації Analysis of policy alternatives and development of recommendations Analysis of the impact of legislation on the investment climate Forecasting of macroeconomic indicators Ongoing analytical support of decision-making processes Presentations, briefings, and consultations on economic issues Commissioned research Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua

Слайд 37

Наші переваги Незалежність — (1) залучення всіх зацікавлених сторін; (2) представлення всіх позицій та їх аналіз у дослідженні; (3) незаангажованість висновків. Якість — ми поєднуємо різні методи кількісного та якісного аналізу. Ми застосовуємо теоретичні знання та засоби аналізу державної політики, а також беремо до уваги міжнародний досвід. Співпраця — ми налагоджуємо контакти з українськими та міжнародними експертами з різних дослідницьких сфер. Independence—(1) engage all interested parties; (2) pool all opinions and analyse them; (3) present unbiased conclusions. Quality—we propose several methods to deal with the problem, applying theoretical models and traditional policy analysis, as well as consider relevant international experience. Collaboration—we collaborate with Ukrainian and international experts who possess an established reputation in their field of study. Our advantage Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua

Слайд 38

Регулярні дослідження: публікації “Квартальні передбачення” (щоквартальний огляд та прогноз розвитку економіки) “Нове економічне законодавство” (щорічний огляд) “Споживчі настрої” (щоквартальне дослідження очікувань домашніх господарств) + “Економічна статистика”, “Перспективні дослідження”, “Вісник Центру” Quarterly Predictions—a quarterly economic survey and forecast New Economic Legislation—annual evaluation of changes in legislation affecting business and investment in Ukraine Consumer Confidence—a quarterly consumer confidence survey + Economic Statistics, Policy Studies, ICPS Newsletter Ongoing research: publications Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua

Слайд 39

Регулярні дослідження: публікації В 2002 році вартість одного пакету публікацій становитиме: 1995 гривень — на рік; 1195 гривень — на півроку; 695 гривень — на квартал. Клієнти Центру мають право звертатися за консультаціями до наших експертів, а також брати участь у семінарах In 2002, the price for one publication package is as follows: 1,995 hryvnias ($375)—per year; 1,195 hryvnias ($225)—per six months; 695 hryvnias ($135)—per quarter. ICPS subscribers also have a standing invitation to participate in our seminars and conferences, and to consult ICPS experts Ongoing research: publications Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 462-4937/38 Web: www.icps.kiev.ua

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка