X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Методи оцінки потенційних втрат лізингових компаній внаслідок настання непередбачених подій

Завантажити презентацію

Методи оцінки потенційних втрат лізингових компаній внаслідок настання непередбачених подій

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Методи оцінки потенційних втрат лізингових компаній внаслідок настання непередбачених подій 2008 Шульга Н.П. Київський національний торговельно-економічний університет Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 2

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * Глосарій ФКУ – фінансово-кредитні установи ЛК – лізингова компанія МВФ – Міжнародний валютний фонд БМР – Банк міжнародних розрахунків СОТ – Світова організація торгівлі БК – Базельський комітет ОДР – орган державного регулювання Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 3

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * План презентації I. Сутність «стрес-тестування» та вимоги регулятивних органів II. Аналітичний інструментарій «стрес-тестування» та послідовність його здійснення III. Приклади стрес-тестування в ФКУ IV. Рекомендації щодо проведення стрес-тестування в лізингових компаніях України Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 4

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * І. Сутність «стрес-тестування» та вимоги регулятивних органів Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 5

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * Стрес-тестування: термін, який характеризує групу методів оцінки впливу на фінансовий стан компанії несприятливих подій, визначених як «виняткові, але можливі». Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 6

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * Який зміст вкладають міжнародні ФКУ в поняття «стрес-тестування»? МВФ: “методи оцінки чутливості портфеля до суттєвих змін макроекономічних показників або до виняткових, але можливих подій”. БМР: “методи, які використовуються фінансовими інститутами для оцінки уразливості по відношенню до виняткових, але можливих подій”. Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 7

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * Чому виникла потреба в стрес-тестуванні? Стрес-тестування є відповіддю світової фінансової спільноти на підвищення загального рівня ризиків і значних фінансових потрясінь. Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 8

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * Яке відношення Базельського комітету до «стрес-тестування»? Базельська угода І: достатність капіталу для покриття ринкових ризиків була поставлена в залежність від наявності системи стрес-тестування. Базельська угода ІІ: здійснення стрес-тестування не тільки ринкових ризиків, але й інших їх видів, зокрема кредитного та операційного. Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 9

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * Які підстави для розвитку стрес-тестування в ФКУ України? Розпорядження Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №6496 від 5.12.20006 р. «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо загальних підходів до застосування страховиками стрес-тестів». Постанова НБУ №271 від 8.09.2008 р. «Про схвалення Методичних рекомендацій щодо планування в банках України заходів на випадок виникнення непередбачених обставин». Для лізингових компаній регулятивним органом не передбачено застосування стрес-тестування. Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 10

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * Чому необхідне стрес-тестування для лізингових компаній України? У зв’язку з входженням України до СОТ виникає об’єктивна потреба впровадити Директиву ЄС 2006/48, яка по суті ґрунтується на рекомендаціях БК. Однією із обов’язкових умов високої оцінки системи управління ризиками в компаніях при здійсненні їх рейтингування міжнародними агентствами є запровадження стрес-тестування. Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 11

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * Яка головна мета стрес-тестування? Оцінити вплив можливих несприятливих подій на прибуток і платоспроможність лізингових компаній. Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 12

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * Яка сфера використання «стрес-тестування»? Для оцінки уразливості фінансової системи країни до непередбачених подій. Для визначення розмірів збитків компанії у випадку настання несподіваної ситуації. Як інструмент управління ризиками: при визначенні лімітів та «апетиту» компанії до ризиків. Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 13

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * При стрес-тестуванні розробляються сценарії впливу окремих факторів на: вірогідність дефолту лізингоотримувачів; доступ ЛК до джерел зовнішнього фінансування; якість лізингового портфеля, ліквідність, прибутковість, платоспроможність, рівень ризиків лізингової компанії тощо. Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 14

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * ІІ. Аналітичний інструментарій «стрес-тестування» та послідовність його здійснення Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 15

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * Класифікація стрес-тестів, які використовуються в ФКУ Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 16

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * Методики стрес-тестування: сценарний аналіз (на основі історичних та гіпотетичних подій) - спрямований на оцінку стратегічних перспектив; дозволяє оцінити одночасний вплив кількох факторів у випадку екстремальної, але ймовірної події; аналіз чутливості портфеля активів компанії до зміни факторів ризику – має короткостроковий характер; надає змогу оцінити вплив зміни певного фактору ризику на лізинговий портфель; розрахунок максимальних втрат – визначається комбінація факторів ризику, які потенційно можуть призвести до максимальних збитків. Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 17

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * У міжнародній практиці виділяють три основних підходи до проведення стрес-тестування: “знизу - вгору” “зверху - вниз” “комбінований” Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 18

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * Стрес-тестування за методом “знизу-вгору” Як правило, перелік об’єктів і кількісні значення макроекономічних показників визначає ОДР. Він узагальнює інформацію щодо результатів тестування та оцінює фінансову стійкість сегменту ринку. Такий підхід потребує налагодженої системи обміну інформацією, методичних і аналітичних підходів до проведення стрес-тестування. Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 19

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * Стрес-тестування за методом “зверху - вниз” ОДР самостійно проводить стрес-тестування певного сегменту ринку залежно від зміни показників економічного середовища. Базою дослідження ОДР є агрегований баланс ФКУ. Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 20

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * Послідовність стрес-тестування в лізинговій компанії: ідентифікація ризиків та детальний аналіз лізингового портфеля; аналіз динаміки факторів ризику; розрахунок можливих втрат в результаті реалізації стресових умов; прийняття управлінських рішень щодо корегування політики з управління ризиками. Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 21

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * ІІІ. Приклади стрес-тестування в ФКУ Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 22

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * Сценарії для стрес-тестування в Danske Bank Group Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 23

Сценарії для стрес-тестування в Danske Bank Group (продовження) Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 24

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * Загальноприйнятих стандартів проведення стрес-тестування не існує: кожна лізингова компанія самостійно розробляє моделі стрес-тестування з урахуванням профілю ризиків. Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 25

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * IV. Рекомендації щодо проведення стрес-тестування в лізингових компаніях України Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 26

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * Держфінпослуг України Може використовувати стрес-тестування для оцінки спроможності лізингових компаній покривати збитки в кризових ситуаціях. Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 27

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * Пропонується розробити методичні рекомендації щодо стрес-тестування в ЛК за наступною структурою: загальні положення; основні етапи та організація роботи щодо стрес-тестування в ЛК; аналітичний інструментарій та інформаційна база для розрахунку різних стрес-тестів; підтвердження адекватності моделі; планування заходів на випадок виникнення непередбачених обставин; тестування плану заходів; звітність наглядовим органам та вищому керівництву лізингових компаній; використання результатів тестування. Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 28

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * При Асоціації лізингодавців України створити Тимчасовий Комітет, до завдань якого слід віднести: розробку та прийняття антикризових заходів щодо захисту ринку лізингових послуг України від впливу світової фінансової кризи, а також сприяння їх реалізації; налагодження взаємодії з органами державної влади та управління. Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 29

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * Асоціації лізингодавців України: провести стрес-тестування впливу змін макроекономічних індикаторів та стану банківської системи України на ринок лізингових послуг на 2009-2010 рр.; розробити антикризову програму для лізингових компаній України. Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 30

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * Лізинговим компаніям в Україні пропонується: визначити перелік факторів, які найбільш суттєво впливають на діяльність ЛК (валютний курс, процентні ставки за кредитами в національній та іноземній валютах, доступ до кредитних ресурсів тощо); скласти прогноз руху грошових потоків при найгіршому сценарію розвитку подій; розробити прогнозний баланс та бюджет ЛК в розрізі національної та іноземної валют за песимістичним сценарієм. Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 31

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * Макроекономічні показники, які впливають на ринок лізингових послуг: ВВП; розмір грошового агрегату М2; рівень інфляції; дефіцит державного бюджету; обсяги інвестицій; обсяг споживання; сальдо торгового та платіжного балансів. Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 32

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * Прогноз ВВП та рівня інфляції в Україні на кінець 2008 р. та 2009 р. Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 33

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * Динаміка окремих макроекономічних параметрів розвитку України за 2005-2007 рр. та їх прогноз МВФ на кінець 2008 р. та 2009 р. Показники 2005 2006 2007 2008 П 2009 П Номінальний ВВП (в млрд гривень) 441 544 713 993 1112 Реальний ВВП (%) 2,7 7,3 7,6 6 -3 У тому числі:           Внутрішній попит (%) 13,2 13,1 16,1 14,4 -14,3 Чистий експорт (%) -10,5 -5,8 -8,5 -8,3 11,3 Рівень безробіття (визначення МОП; %) 7,2 6,8 6,4 6 9,5 Ціни споживачів (среднє за період) (%) 13,5 9,1 12,8 25,6 21 Ціни споживачів (кінець періоду) (%) 10,3 11,6 16,6 25,5 17 Номінальна заробітна плата за місяць (середнє) (%) 36,7 29,2 29,7 37,1 10,5 Реальна заробітна плата за місяць (середнє) (%) 20,4 18,4 15 9,1 -8,7 Державний борг (% ВВП з урахуванням кредиту МВФ) 18,7 15,7 13 10,6 17,4 Грошова база (збільшення у відсотках на кінець періоду) 53,9 17,5 46 33 10,9 М2 (збільшення у відсотках на кінець періоду) 54,4 34,5 51,7 37,2 9,4 Кредит не органам держуправління (збільшення у відсотках на кінець періоду) 61,8 70,6 74 40,9 -9,8 Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 34

Динаміка монетарних показників в Україні за 2005-2007 рр. та їх прогноз МВФ на кінець 2008 р. та 2009 р. Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 35

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * При здійсненні прогнозу слід дотримуватися певних припущень: Більш гнучкий обмінний курс з 2008 року Наближення цін на природній газ до європейського рівня (з урахуванням транзиту) до 2010р. Проведення більш жорсткої ГКП Фінансування державою рекапіталізації банків на загальну суму 54 млрд.грн. (10 млрд до кінця 2008 р. та 44 млрд.грн. в першій половині 2009 р.) Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 36

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * Висновки на основі прогнозних значень: Зростання безробіття, що разом з падінням заробітної плати обумовлює зростання простроченої заборгованості та погіршення якості лізингового портфеля. Більш жорстка монетарна політика призводить до зростання облікової ставки, а відтак вартості кредитів. Це, в свою чергу, знижує потенційні можливості доступу ЛК до банківських кредитів за прийнятною ціною, що негативно позначається на обсягах та дохідності лізингових послуг. Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 37

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * Управлінські рішення ЛК мають стосуватися: формування стратегії фондування лізингової компанії; встановлення максимально допустимих розривів активів та пасивів за строками до погашення в розрізі валют; визначення цільових значень коефіцієнтів фондування лізингового портфеля за рахунок банківських кредитів; встановлення цільових значень лізингової маржі; визначення умов формування резервів та економічного капіталу на покриття очікуваних та неочікуваних втрат внаслідок настання ризиків. Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 38

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * Анкета Держфінпослуг за результатами стрес-тестування в ЛК: Які види ризиків враховуються в ході стрес-тестування? Яка періодичність проведення стрес-тестування? Які ризики є найбільш значущими для лізингового портфеля компанії? Які методики стрес-тестування використовує ЛК? Яким чином формуються сценарії у випадку використання сценарного аналізу? Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 39

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * Анкета (продовження): Чи розроблені в ЛК кількісні методи, що дозволяють оцінити ймовірність дефолту кожного конкретного лізингоотримувача? Чи проводиться розподіл лізингоотримувачів по кредитоспроможності на основі експертного судження? Чи відображені у внутрішніх документах ЛК обов'язковість і порядок проведення стрес-тестування? Чи доводяться до керівництва ЛК результати стрес-тестування? Чи враховуються результати стрес-тестування при формуванні (корегуванні) політики управління ризиками в ЛК? Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 40

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * Висновки: Стрес-тестування є дієвим інструментом управління ризиками ЛК і дозволяє передбачити потенційно можливі збитки внаслідок настання несприятливих подій. Його результати дадуть ЛК можливість швидко адаптуватися до змін в економічному середовищі, підвищать можливість запобігання зростанню та поширенню ризиків у їхній діяльності. На основі стрес-тестування ЛК мають розробити план дій в кризовій ситуації. Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Слайд 41

Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку" * Дякую за увагу! Круглий стіл: "Діяльність лізингових компаній в умовах нестабільного фінансового ринку"

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка