X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Метод управління витратами "Концепція стратегічного управління витратами"

Завантажити презентацію

Метод управління витратами "Концепція стратегічного управління витратами"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентація на тему: «Концепція стратегічного управління витратами»

Слайд 2

Концепція стратегічного управління витратами (стратегічного позиціювання) уперше сформульована в 90–х роках 19 століття відомими в США експертами з стратегічного використання інформації про витрати Дж. Шанком і В. Говіндараджаном.

Слайд 3

Концепція стратегічного управління витратами – це результат злиття трьох напрямів стратегічного менеджменту: аналізу ланцюжка цінностей; аналізу стратегічного позиціювання; аналізу й управління функціями витрат

Слайд 4

Для стратегічного управління витратами можна використовувати такі основні концепції: 1. Витратоутворювальних чинників. 2. Ланцюжка цінностей. 3. Альтернативності витрат.

Слайд 5

4. Трансакційних витрат. 5. Стратегічного позиціювання. 6. Економічної доданої вартості (EVA). 7. Системи збалансованих показників.

Слайд 6

Концепція витратоутворювальних чинників заснована на тому, що вартість визначається або управляється багатьма факторами, які впливають одне на одного.

Слайд 7

Витратоутворювальні чинники можна поділити на дві групи: 1) структурні фактори (пов’язані зі структурою й технологією виробництва); 2) функціональні (операційні) фактори (характеризують спроможність підприємства успішно функціонувати).

Слайд 8

Концепція ланцюжка цінностей заснована на розширеному підході до формування витрат та управління ними з урахуванням витратоутворювальних механізмів по всьому ланцюжку цінностей у межах узгодженого набору видів діяльності – від первинних джерел сировини до готової продукції або послуг,отриманих кінцевими споживачами.

Слайд 9

Концепція ланцюжка цінностей передбачає чотири основні напрями зниження витрат: – зв’язки з постачальниками; – зв’язки зі споживачами; – технологічні зв’язки всередині ланцюжка цінностей одного підрозділу підприємства; – зв’язки між ланцюжками цінностей підрозділів усередині підприємства.

Слайд 10

Концепція альтернативних витрат заснована на тому, що прийняття будь-якого рішення пов’язано з вибором будь-якого альтернативного варіанта. Сутність концепції трансакційних витрат така: трансакційні витрати можна інтерпретувати як витрати на адаптацію підприємства до ринкових умов, що змінюються. Ідея концепції стратегічного позиціювання полягає у включенні до сфери управлінського обліку й аналізу витрат детальної інформації про стратегічний розвиток підприємства, галузі та економіки в цілому.

Слайд 11

Згідно з концепцією EVA, вартість компанії являє собою її балансову вартість, збільшену на поточну вартість майбутніх EVA. формула для розрахунку EVA має вигляд: EVA = NOPAT – C * IS де NOPAT – прибуток після сплати податків; С – середньозважена вартість капіталу; IS – інвестований капітал.

Слайд 12

У межах системи збалансованих показників існує взаємозв’язок чотирьох найважливіших стратегічних елементів, за якими контролюються досягнення стратегічних цілей та завдань підприємства: фінансовий елемент, споживчий елемент (клієнти), внутрішні бізнес-процеси, навчання та зростання.

Слайд 13

Концепцій управління витратами багато. Кожна концепція має як свої переваги, так і недоліки. Однак ми вважаємо, що для стратегічного управління витратами необхідно комплексно використовувати ці концепції.

Слайд 14

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка