X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

Завантажити презентацію

КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Снопік Богдан Володмирович ФЕтаУ, 4 курс, ЕЕП-405, snopikbohdan@ukr.net (Науковий керівник : Шиманська О.В., асистент)   КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

Слайд 2

Про необхідність розробки стратегії підприємства достатньо влучно висловився один із авторів вчення про стратегічний менеджмент, американський вчений Ігор Ансофф. Він писав: «...компанії, за відсутності планованої і керованої стратегії, приречені на вимирання, за винятком хіба що монополій і субсидованих компаній. В компаніях, яким вдається вижити, стратегічною поведінкою принаймні керують».

Слайд 3

До рівня конкурентна стратегія на підприємстві відносять : 1. Конкурентні переваги підрозділів на ринку відповідних товарів. 2. Цінова політика по продукції, що випускається. 3. Рекламна політика. 4. Цілі діяльності цехів, бригад, дільниць та ін. 5. Принципові положення бізнес-планів. 6. Способи конкуренції підрозділів на ринку. 7. Конкретні форми кооперації праці та інші заходи. Конкурентна стратегія займає одне з ключових місць в ієрархії стратегій,тому що дає відповідь на таке питанняна, як нам потрібно діяти аби досягнути конкурентних переваг. Ієрархія стратегії підприємства.

Слайд 4

Конкурентна стратегія - напрямлена на те, щоб зайняти стійку і вигідну позицію, яка дасть змогу організації протистояти натиску тих сил, які визначають конкурентну боротьбу в галузі. (М.Потер). Конкурентна стратегія - стратегія, що концентрується на діях та підходах, які пов’язанні із управлінням та спрямовані на забезпечення успішної діяльності в одній специфічній сфері бізнесу (стратегічній зоні). (І.Ансофф). Конкурентна стратегія - розроблення управлінських рішень, які напрямлені на встановлення і зміцнення довгострокової конкурентної позиції підприємства в конкретній галузі.(А. Томпсон і А. Стрікленд). Конкурентна стратегія – це спосіб отримання стійких конкурентних переваг у кожній стратегічній одиниці бізнесу підприємства шляхом конкурентної боротьби, задоволення різноманітних і мінливих потреб покупців краще,ніж це роблять конкуренти

Слайд 5

Слайд 6

1)Бренд; 2)Кращу технологію чи ноу-хау; 3.Асортиментна політика (розширення/звуження); 4.Менеджер та його стиль управління; 5.Унікальні товари або послуги;

Слайд 7

6.Кращі/покращенні характеристики товару чи послуги; 7.Новітня виробничу технологію і пов’язані з нею навички; 8. Покращення і розширення обслуговування покупців; 9.Використання унікального поєднання матеріалів

Слайд 8

визначення конкретної мети(завдання), аналіз сильних та слабких сторін організації, дослідження ринку, вивчення основних конкурентів та визначення їхніх слабких та сильні сторін. аналіз отриманої інформації , впровадження конкурентної стратегії, 7.перевірка ефективності запровадженої конкурентної стратегії.

Слайд 9

Правильний вибір конкурентної стратегії повинен базуватися на аналізі: самої організації (її можливостей та ресурсів) та ринку (прямих конкурентів зі схожою продукцією,чи продуктами замінниками) на якому вона діє. Розв’язання проблеми впровадження конкурентної стратегії потребує від керівництва послідовності певних кроків,таких як : формування цілей, аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища, вибір кращої із стратегічних альтернатив, розроблення комплексу заходів щодо її реалізації. Слід зазначити , що кожна конкурентна стратегія підприємства повинна включати в собі принаймні дві складові зі списку,який Ми назвали «Ключеві елементи успішної конкурентної стратегії» : якість,обслуговування,асортимент,унікальність,довготривале використання та гарантійне обслуговування.

Слайд 10

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Економіка