X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Коментарі до підписаних угод у газовій сфері

Завантажити презентацію

Коментарі до підписаних угод у газовій сфері

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

На що погодилася Україна? Коментарі до підписаних угод у газовій сфері

Слайд 2

Купівля газу – терміни і обсяги Контракт між НАК “Нафтогаз України” та ВАТ “Газпром” на постачання природного газу укладено на термін з 2009 по 2019 рік Передбачена купівля 40 млрд. куб м у 2009 році та 52 млрд. куб м у наступні роки

Слайд 3

Купівля газу – прогноз ціни За розрахунками НАК, середньорічна ціна газу для України у 2009 році складе 257,84 долара США за 1 тис. куб м

Слайд 4

Купівля газу – залежність ціни та ставки транзиту

Слайд 5

Купівля газу – ціна для України та Європи

Слайд 6

Купівля газу – ціна-2009 для України та Європи (net-back) Ціна газу на кордоні Україна/Росія, при умові ставки транзиту територією України 1,7 долл США за 1 тис куб м на 100 км відстані

Слайд 7

Формули формування ціни на газ 1. Україна Pn = P0 (0,5xG/G0 + 0,5xM/M0) x k 2. Угорщина 3. Італія Pm = B0 + AFD + 0.0945 x Im (Eurocent/kWh) Im = (0,172 x GOm + 0,141 x LSFOm + 0,240 x HSFOm + 0,140 x BRm) 4. Німеччина Pn = P0 + 0,65 x 0,00623692 x (GO1 – GO0) + 0,125 x 0,00703800 x (FO1-FO0) + 0,15 x 0,00703800 x (MIN (FO1:FOorp) - FO0) + 0,075 x 0,00997650 x (C1-C0)

Слайд 8

Купівля газу – порядок розрахунків Ст. 5.1.2. Покупатель не позднее 7 числа месяца, следующего за Месяцем поставки, осуществляет оплату в размере 100% стоимости Месячного объема поставки на основании оригинала счета Продавца, указанного в п.5.1.1. выше. Ст. 5.1.5. В случае если Покупатель не исполнил и/или ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по оплате стоимости Природного газа в соответствии с положениями настоящего п.5.1., то, начиная со следующего Месяца поставки до окончания срока действия Контракта, оплата Природного газа осуществляется в порядке, предусмотренном п.5.8. Контракта. 5.8. В случае наступления условий, указанных в п.5.1.5. Контракта, оплата за поставляемый Продавцом Покупателю Природный газ осуществляется … в следующем порядке… 5.8.2. Покупатель не позднее последнего дня месяца, предшествующего Месяцу поставки, осуществляет оплату в размере 100% стоимости Месячного объема поставки на основании счета Продавца...

Слайд 9

Купівля газу – суттєві умови Україна зобов`язана оплатити 40 млрд. куб м у 2009 році та 52 млрд. куб м – у 2010 році та в подальшому. Здійснення реекспорту газу – заборонено Ресурс газу України у 2010 році складе 72 млрд. куб м - Україна зобов`язана купити 52 млрд куб м газу та буде мати приблизно 20 млрд куб м газу власного видобутку У 2008 році Україна спожила 66 млрд куб м (разом із закачкою газу в ПСГ), і воно щороку скорочується. Що робити з надлишком газу?

Слайд 10

“Дочка” “Газпрому” на українському ринку Дочірній структурі Газпрому гарантовано збут 25% газу для промисловості Норма у Контракті викладена таким чином, що дозволяє трактування щодо необхідності продажу промисловості через цю структуру 25% всього імпортованого газу Це означає, що обсяг її реалізації може скласти від 10 млрд куб м у 2009 році до 13 млрд куб м у 2010 та подальших роках, що складає 50% споживання промисловості У 2008 році ця структура отримала ліцензію на збут 4 млрд куб м газу

Слайд 11

Купівля газу – відмова від зобов`язань Ст. 5.3. В случае невыполнений или несвоевременного выполнения Покупателем своих обязательств по настоящему Контракту, в том числе условий оплаты, указанных в п.п.5.1. и 5.8 Контракта, Продавец вправе в одностороннем порядке частично или в полном, объеме прекратить или приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Контракту...

Слайд 12

Транзит – обсяг та терміни Угода між НАК “Нафтогаз України” і ВАТ “Газпром” про обсяги та умови тразиту природного газу укладена на період з 2009 по 2019 роки. Угода передбачає, що обсяги транзиту територією України у 2009 році складатимуть 120,083 млрд. куб м. природного газу

Слайд 13

Транзит – обсяги та терміни Жодних зобов`язань ВАТ “Газпром” щодо обсягів транзиту у 2010 та подальших роках немає Водночас, Україна зобов`язана оплатити природний газ в обсягах 40 млрд. куб м у 2009 році та 52 млрд. куб м в подальшому.

Слайд 14

Транзит – ринкова вартість

Слайд 15

Економія від знижки у 2009 році (20%)

Слайд 16

Втрати від знижки

Слайд 17

Транзит – директиви Ю.В.Тимошенко “Передбачити в Контракті… формування ставки плати за послуги з транзиту з 2010 року на базі формули, яка буде відшкодовувати НАК “Нафтогаз України” всі експлуатаційні витрати, пов`язані з транзитом газу, повну вартість паливного газу, амортизацію вартості ГТС, що використовується для транзиту, згідно з справедливою ринковою вартістю ГТС, а також вартість капіталу, розрахованої на базі реальної ставки вартості капіталу та справедливої ринкової вартості ГТС, що використовується для транзиту. Зазначена формула повинна передбачити індексацію всіх зазначених вище елементів згідно з актуальними ринковими умовами.

Слайд 18

Транзит – розрахунок тарифу на принципах з директив Формула: Ст=(СПГОВ+Агтс+Вк)/(От*Вт/100) + РП, де Агтс=Вгтс/ТЕгтс; Вк=(Вгтс+Вз)*ССВКд, РП=РПг/ОК СПГОВ – скориговані постійні грошові операційні витрати, млн.дол. 268 Агтс – амортизація, млн. дол. 838 Вк – витрати на капітал, млн.дол. 5 076 Всього витрат, млн. дол. 6 182 РП – рентна плата за транзит, дол. за тис.куб.м/100м 0,22 Ст. – ставка транзиту, дол. за тис.куб.м/100 км 5,11 Вгас – вартість ГТС, млн. дол. 25 134 Вз – вартість землі під ГТС, млн. дол. 247 От – обсяг транзиту, млрд.куб.м 110 Вт – середня відстань транзиту, км 1150 Ріг – ставка рентної плати за транзит, грн. за 1 тис.куб.м/100 км 1,67 ТЕгтс – середній термін експлуатації ГТС, років 30 Необхідна середньозважена ставка вартості капіталу, після податку на прибуток, % 15,00 ССВКд – необхідна середньозважена ставка вартості капіталу, до податку на прибуток, % 20,00 ОК – обмінний курс, грн. за дол. 7,5

Слайд 19

Транзит – передбачена у Контракті формула Формула: Tn = An + Kтг nj , де An – складова тарифу, що розраховується по наступній формулі: An = 0,5 * A2010 + 0,5 * (An-1 * (1 + In-1)), де A2010 = 2,04 долл. США за 1000 куб м на 100 км An-1 – складова тарифу, що діяв у рік, який безпосередньо передує даному року транспортування (у 2010 році An-1 = A2010) In-1 – рівень інфляції у ЄС (для 2010 року In-1 = 0) Kтг nj – паливна складова тарифу, що визначається щомісячно по формулі Kтг nj = (0,03 * P nj ) / L * 100, де P nj – діюча на розрахунковий місяць ціна на поставку газу в Україну L – відстань транспортування у кілометрах (1240) n – відповідні роки транспортування газу j – відповідний місяць транспортування газу у році n

Слайд 20

Транзит – розрахункова ставка на 2010 рік

Слайд 21

Транзит – формули наших партнерів – транзитерів газу Формула формування тарифу на транспортування природного газу по території Словаччини T=F1 x T0 + F2 x T0 x I/I0 + F3 x T0 x L/L0 де Т – новий транспортний тариф F1 – базовий коефіцієнт (0,45) T0 – узгоджений базовий транспортний тариф F2 – коефіцієнт, що визначає частку засобів виробництва (0,40) I – індекс цін виробників I0 – базовий індекс цін виробників F3 – коефіцієнт заробітної плати (0,15) L – індекс зарплати у вугільно-, мінерал- та каміннядобуваючої промисловості

Слайд 22

Транзит – формула, що застосовується в Австрії , де: EuK0 = компонент, що не залежить від відстані, євро/(куб м / год) за рік EaK0 = компонент, що залежить від відстані, євро/(куб м / год) за рік RS = максимальна витрата за годину, Нм3/год TD = відстань, км Em = євро/місяць Gm = австрійський індекс оптових цін без врахування сезонного впливу G0 = величина Gm, що діє протягом місяця Lm = середнє арифметичне всіх мінімальних щомісячних зарплат працівників австрійської нафтодобувної промисловості, євро/місяць L0 = величина Lm, що діє протягом місяця

Слайд 23

Транзит - принципи формування тарифу, що діють у ЄС У країнах ЄС для розрахунку оплати за транзит природного газу використовується принцип замовлених потужностей, основними складовими якого є: оплата замовлених потужностей ГТС; забезпечення транспортувальника паливним газом; заповнення ГТС газом, необхідним для підтримання тиску; відшкодування технологічних витрат газу при його транспортуванні; відшкодування вартості капіталу додаткова оплата за нерівномірність подачі/відбору газу в ГТС.

Слайд 24

Транзит газу – порядок розрахунків Ст. 9.5. Заказчик ежемесячно производит оплату оказанных Исполнителем услуг по транзиту Газа по территории Украины путём перечисления денежных средств на счет Исполнителя до 20 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, на основании счетов, выставленных Исполнителем в соответствии с подписанным Сторонами актом стоимости услуг по транзиту Газа в размере фактической стоимости оказанных услуг…

Слайд 25

Транзит – суттєві умови Ст. 13.12. Исполнитель не должен, в случае возникновения спора по любому вопросу, связанному с исполнением или действительностью Контракта, прерывать или сокращать, равно как и разрешать любому лицу, находящемуся под его прямым или косвенным контролем, в частности, уполномоченной газотранспортной компании, прерывать или сокращать, либо требовать от какого-либо лица, находящегося под его прямым или косвенным контролем, в частности, уполномоченной газотранспортной компании, чтобы он прерывал или сокращал транзит природного газа до завершения процедуры разрешения спора…

Слайд 26

Транзит – використання ПСГ Не зрозуміло, на якій договірній базі буде відбуватися використання українських підземних сховищ?

Слайд 27

Транзит – інші умови 13.1. Со вступлением в силу настоящего Контракта контракт между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» об объемах и условиях транзита российского природного газа через территорию Украины на период с 2003 по 2013 годы от 21 июня 2002 г., включая все приложения, дополнения и дополнительные соглашения к нему (далее - «Контракт от 21.06.2002»), утрачивает силу с 1 января 2009 года…

Слайд 28

Витримки з скасованого контракту Ст. 13.13. Стороны договорились, действуя на принципах доброй воли, найти взаимоприемлемое решение по переходу на принцип заказанной транспортной мощности до 1 января 2004 года. Дополнение №4. п.1. Заказчик ежегодно в период з 2005 по 2009 год подаст для обеспечения баланса газа Украины в счет оплаты оказываемых Исполнителем услуг по транзиту российского природного газа через территорию Украины природный газ по цене 50 долларов США за тыс. куб м, которая не подлежит изменению Сторонами

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Економіка