X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Проект Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (“IASB”) зі страхових угод

Завантажити презентацію

Проект Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (“IASB”) зі страхових угод

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Проект Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (“IASB”) зі страхових угод Пітер Кларк Старший керівник проекту Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку www.iasb.org.uk International Accounting Standards Board ® May 2006

Слайд 2

Огляд Страхові угоди, етап I Міжнародні стандарти фінансової звітності “IFRS” 4 Страхові угоди Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 39 Страхові угоди, етап II Зближення ® International Accounting Standards Board May 2006

Слайд 3

Стандарт “IFRS” 4 Страхові угоди Цілі Обсяг Визначення страхової угоди Визнання та оцінка Розкриття ® International Accounting Standards Board May 2006

Слайд 4

Цілі стандарту “IFRS” 4 Обмеженні зміни за 2005 рік Уникнути Затримки етапу II Змін, які може відмінити етап II ® International Accounting Standards Board May 2006

Слайд 5

Обсяг Укладені страхові угоди та угоди перестрахування Дотримані угоди перестрахування Жодного звільнення від інших стандартів “IFRS” Стандарт “IAS” 39 охоплює фінансові активи, фінансові зобов’язання (“інвестиційні контракти”) та похідні фінансові інструменти ® International Accounting Standards Board May 2006

Слайд 6

Визначення страхової угоди (1) Контракт, згідно якого одна сторона (страховик) приймає значний страховий ризик від іншої сторони (власника полісу), погоджуючись компенсувати власнику полісу у тому разі, якщо вказана неочевидна майбутня подія негативно вплине на власника полісу ® International Accounting Standards Board May 2006

Слайд 7

Визначення страхового контракту (2) Значний страховий ризик Значні додаткові вигоди за будь-якого сценарію (який має комерційну природу) Не є перевіркою відсотку Контракт за контрактом Вивільнення компоненту депозиту ® International Accounting Standards Board May 2006

Слайд 8

Визнання та оцінка Звільнення від дотримання ієрархії в стандарті “IAS” 8 Перестрахування Дискреційна участь ® International Accounting Standards Board May 2006

Слайд 9

Ієрархія “IAS” 8 (1) Критерії для застосування при виробленні політики в галузі бухгалтерського обліку у випадку, коли не застосовуються специфічні стандарти “IFRS” або їх інтерпретації Відповідність Надійність Інші стандарти “IFRS” Концептуальна основа ® International Accounting Standards Board May 2006

Слайд 10

Ієрархія “IAS” 8 (2) Тимчасове звільнення на етапі I для: Укладених контрактів на страхування (перестрахування) Дотриманих контрактів перестрахування АЛЕ Не змінює політику у галузі, якщо тільки результат не є більш відповідним і надійним Вимагаються обмежені зміни (відповідно то ієрархії) Може продовжувати існуючі практики, проте, не вводять їх ® International Accounting Standards Board May 2006

Слайд 11

Обмежені зміни Немає резервів на випадок катасрофи чи вирівнювання Перевірка адекватності зобов’язання Перестрахування Відміна визнання страхових зобов’язань Лише якщо зобов’язання ліквідовано, скасовано чи закінчився термін його дії ® International Accounting Standards Board May 2006

Слайд 12

Обмежені зміни: перестрахування Контракт на перестрахування Спеціального визначення немає (страхування між двома страховиками) Без взаємозаліку Перевірка на зменшення корисності Модель фактично понесених збитків (як передбачено стандартом “IAS” 39) Розкриття прибутків на початку дії контракту ® International Accounting Standards Board May 2006

Слайд 13

Можуть продовжуватися деякі з існуючих практик Можуть продовжити, але вводять: Відсутність знижки по страхових зобов’язаннях Позаринкове визначення контрактних прав на збори від управління інвестиціями Відсутність уніфікації політики в сфері бухгалтерського обліку страхових зобов’язань дочірніх компаній Надлишкова обачливість Спреди по майбутніх інвестиціях (спірне припущення) ® International Accounting Standards Board May 2006

Слайд 14

Дискреційна участь (“DPF”) (1) Що таке дискреційна участь (далі - ДУ)? Страхові контракти з ДУ Інвестиційні контракти з ДУ Премії Збитки по прибутках, що стосуються ДУ ® International Accounting Standards Board May 2006

Слайд 15

Дискреційна участь (2) Контрактне право на додаткові виплати: Схоже, що вони формують значну частину сукупного прибутку Сума та строки, обумовлені контрактом на розсуд емітента контракту, і За контрактом, базуються на: Виконанні зазначених контрактів Доходності (чистому прибутку) вказаних активів або Прибутку чи збитках ® International Accounting Standards Board May 2006

Слайд 16

Страхові контракти з ДУ Гарантований елемент Власник полісу має безумовне право Повинна класифікуватися як зобов’язання Дискреційна участь Може класифікуватися як зобов’язання, капітал чи “спліт” (частина акцій) Не показується як “проміжний рівень” ® International Accounting Standards Board May 2006

Слайд 17

Інвестиційні контракти з ДУ Як зобов’язання може класифікуватися контракт у цілому У такому випадку застосовуйте перевірку на адекватність зобов’язання Частина чи вся ДУ може класифікуватися в капіталі Зобов’язання в звітності не менші ніж визначення гарантованого елементу згідно “IAS” 39 ® International Accounting Standards Board May 2006

Слайд 18

Контракти з ДУ: премії Можна звітувати всю суму премії як прибуток Навіть для інвестиційних контрактів Навіть, якщо частина чи вся ДУ класифікована у капіталі Частина прибутку чи збитків, які можна віднести до частини капіталу (якщо такий є) ДУ Не витрата, а розподіл прибутку ® International Accounting Standards Board May 2006

Слайд 19

Прибутки чи збитки, віднесені до ДУ ® International Accounting Standards Board May 2006

Слайд 20

Розкриття Суми, повідомлені в звітах Сума, термін та невизначеність грошових потоків, наприклад Аналіз чутливості Визначення вимог ® International Accounting Standards Board May 2006

Слайд 21

Фінансові інструменти: стандарт “IAS” 39 Фінансові активи Фінансові зобов’язання “інвестиційні контракти” ® International Accounting Standards Board May 2006

Слайд 22

Фінансові активи Економічна чи бухгалтерська “нестиковка”? NB: наслідки розкриття Може відбутися перекваліфікація деяких чи усіх фінансових активів як “за справедливою вартістю через звіт про прибутки та збитки” Може відбутися перехід до поточних ставок дисконту для деяких чи усіх страхових зобов’язань “Тіньова (подвійна) бухгалтерія” ® International Accounting Standards Board May 2006

Слайд 23

“Інвестиційні” контракти Стандарт “IAS” 39 застосовує Премії = отриманий депозит, але не прибуток Актив готівки не впливає на оцінку зобов’язання Дохід від надання послуг (див. “IAS” 18 “Прибуток”) Визначення за: Справедливою вартістю чи за Вартісюі, що підлягає амортизації ® International Accounting Standards Board May 2006

Слайд 24

Етап II Головні цілі До сьогодні прогнозування: Обсягу обігу готівки Відповідної ціни для цих потоків готівки Застосовує наочні ринкові витрати, у тих випадках, коли вони є Атрибут оцінки, який користувачі можуть зрозуміти, як основа для прийняття економічних рішень Не лише простий підрахунок ® International Accounting Standards Board May 2006

Слайд 25

Складові для досягнення цих цілей Прогноз руху грошових коштів Вартість грошей у часі маржа ® International Accounting Standards Board May 2006

Слайд 26

Обсяги майбутнього обігу готівкових коштів Поточні прогнози Об’єктивність Зважена ймовірність (очікувана вартість) Принципи, аніж детальні настанови ® International Accounting Standards Board May 2006

Слайд 27

Вартість грошей у часі Навіть для випадків за межами страхування життя поточні ринковиі ставки дисконту Очікувані прибутки на реальні активи не мають відношення (якщо вони не впливають на грошові потоки з боку зобов’язань) ® International Accounting Standards Board May 2006

Слайд 28

Маржа Як вимагають учасники ринку, на Взяті ризики (маржа на ризик) Інші послуги (норма прибутку) Не застосовується як “амортизатор” Як градуювати? Прибутки чи збитки на початку дії контракту? ® International Accounting Standards Board May 2006

Слайд 29

Атрибут оцінки, який можуть зрозуміти користувачі? Поточна вартість на виході: Сума, яку б страховик заплатив на сьогодні іншому суб’єкту господарської діяльності, якщо б він негайно передав усі права та зобов’язання по контракту цьому суб’єкту господарювання … за винятком усіх виплат по інших правах і зобов’язаннях ® International Accounting Standards Board May 2006

Слайд 30

Поточна вартість на виході Найкраще відповідає цілям, про які йшлося раніше Це й відповідна, й надійна інформація, яка допомагає користувачам приймати економічні рішення Не визначає, що страховик може, буде чи повинен реально передавати зобов’язання пов’язаній стороні У більшості випадків страховики не можуть передати свої зобов’язання і не бажають це робити ® International Accounting Standards Board May 2006

Слайд 31

Переваги цього підходу Інформація про суму, часові рамки та ступінь сумнівності контрактних обсягів грошової готівки Послідовний підхід до зміни прогнозів обігу грошових коштів Послідовний шлях вирішення нових проблем Відповідність стандартам “IFRS” стосовно інших зобов’язань (особливо стандарту “IAS” 37) Маржі чіткі та відбивають послаблення ризиків Чітка звітність по економічних “нестиковках” ® International Accounting Standards Board May 2006

Слайд 32

Інші моменти (1) Незароблена премія: Часом це доцільне доручення Купівельна вартість активу Витрати (відстрочені можуть бути врахованими двічі) Одиниця обліку? ® International Accounting Standards Board May 2006

Слайд 33

Інші моменти (2) Зосередженість на контрактних правах і зобов’язаннях “Прикріплені” опціони та гарантії Опціони скасування з боку власника полісу Контракти на участь Інвестиційні контракти ® International Accounting Standards Board May 2006

Слайд 34

“Прикріплена” вартість? Все більш поширена (життя) Великою мірою неврегульовано Є деякі спільні риси з поточною вартістю на виході, АЛЕ Включає майбутні прибутки на інвестиції “зв’язування” капіталу Позаринкове визначення контрактних прав на оплату управління інвестиціями ® International Accounting Standards Board May 2006

Слайд 35

Інші пов’язані проекти Концептуальна основа Дохід Зобов’язання / капітал Звітування про результати діяльності Фінансові інструменти ® International Accounting Standards Board May 2006

Слайд 36

План-графік етапу II ® International Accounting Standards Board May 2006

Слайд 37

Загальні моменти зближення Висока пріоритетність “Дороговказ” для Комісії з цінних паперів та фондового ринку США (SEC) Усунути необхідність трансформації з US GAAP? Меморандум про взаєморозуміння між Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку “IASB” та Радою зі стандартів фінансового обліку “FASB” Процес спрямований у двох напрямах ® International Accounting Standards Board May 2006

Слайд 38

Зближення – страхові угоди “Модифікований спільний” проект. “FASB” планує : Опублікувати Документ для обговорення (без попереднього обговорення) Переглянути відгуки і оцінити, чи варто приєднуватися до спільного проекту Мініпроект США зі страхування: Передача ризиків Фінансові гарантії Реальні розрахунки ® International Accounting Standards Board May 2006

Слайд 39

Зближення – страхові угоди “Модифікований спільний” проект. “FASB” планує : Опублікувати Документ для обговорення (без попереднього обговорення) Переглянути відгуки і оцінити, чи варто приєднуватися до спільного проекту Мініпроект США зі страхування: Передача ризиків Фінансові гарантії Реальні розрахунки ® International Accounting Standards Board May 2006

Слайд 40

Дізнайтеся більше про Раду з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку “IASB” Наша адреса в інтернеті: www.iasb.org На сторінці вміщені новини та описи проектів І багато іншого… Бюлетені: Огляд IASB (“IASB Insight”)(щоквартальник) Новини IASB (“IASB Update”) (після кожного засідання Ради) Новини IFRIC “IFRIC Update” (після кожного засідання “IFRIC”) ® International Accounting Standards Board May 2006

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне