X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Хімічна промисловість"

Завантажити презентацію

"Хімічна промисловість"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Слайд 2

ТЕРМІН Хімі чна промисло вість — це галузь важкої промисловості, до якої належить продукція мінеральних добрив, пластмас і хім. композитів, штучного і синтетичного волокна й текстилю, органічних і неорганічних хімікатів, гербіцидів, хімікатів для презервування продуктів харчової промисловості, фото- і кіноплівки та реактивів для упакування, штучної гуми, засобів для миття та дезинфектантів, отрутохімікатів воєнного призначення, а також деяких експозитів.

Слайд 3

ПРИЗНАЧЕННЯ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Хімічний комплекс — один з провідних у структурі сучасної економіки. Від його розвитку, як і від розвитку машинобудування, значною мірою залежить науково-технічний прогрес. Комплекс хімічних виробництв виготовляє продукцію для всіх основних галузей промисловості, транспорту, сільського господарства, оборони, побутового обслуговування та інших сфер діяльності. Він істотно впливає на рівень і темпи розвитку економіки в цілому.

Слайд 4

ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ Хімічний комплекс відіграє важливу роль у розширенні асортименту виробництва товарів народного споживання. У той же час, хімізація виробництва дозволяє постійно збільшувати випуск нових видів хімічних матеріалів для задоволення господарських потреб, забезпечує глибоку переробку природних ресурсів, підвищує ефективність сільського господарства тощо. Хімічний комплекс України є однією з важливих ланок її виробництва. Його частка у промисловому виробництві становить: з випуску продукції – 7,3%, чисельності промислово-виробничого персоналу – 5,2%, вартості промислово-виробничих фондів – 9,2%.

Слайд 5

ГАЛУЗІ Основними галузями хімічної промисловості є петрохімічна (або нафтохімічна) промисловість, карбохімічна (або коксохімічна) промисловість, заводи, що переробляють іншу хім. сировину (сірка, йод, бром) тощо. Деякі ділянки хімічного виробництва, за сучасною класифікацією, не належать до хім., а становлять окремі галузі промисловості; до них належить власне нафтохім. і целюлозно-паперова (т. зв. лісохім.) промисловість, коксохім., фармацевтична і найновіша — мікробіологічна промисловість.

Слайд 6

ДО СКЛАДУ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ВХОДЯТЬ ТАКІ ГАЛУЗІ: 1. гірничо-хімічна(добування мінеральної сировини)

Слайд 7

2. ОСНОВНА ХІМІЯ (ОДЕРЖАННЯ СОЛЕЙ, КИСЛОТ, МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ)

Слайд 8

ПРОМИСЛОВІСТЬ ХІМІЧНИХ ВОЛОКОН І ТКАНИН

Слайд 9

ПРОМИСЛОВІСТЬ СИНТЕТИЧНИХ СМОЛ І ПЛАСТМАС

Слайд 10

ЛАКОФАРБОВАНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Слайд 11

ПРОМИСЛОВІСТЬ СИНТЕТИЧНИХ БАРВНИКІВ

Слайд 12

Слайд 13

Важливі фактори

Слайд 14

ВОДА Хімічна промисловість споживає значну кількість води (набагато більше, ніж будь-яка інша галузь обробної промисловості). Вода входить до складу деяких хімічних продуктів, а також використовується для промивки тих продуктів, що виготовляються для охолодження агрегатів, а також для розбавлення стічних вод хімічних підприємств тощо. Все це сприяє тяжінню хімічних підприємств до районів, котрі достатньою мірою забезпечені водою. До числа особливо водомістких виробництв відносять виробництва полімерних матеріалів.

Слайд 15

ЕНЕРГІЯ Крім того, хімічні виробництва потребують, як правило, багато теплової та електричної енергії. Це стосується, перш за все, виробництва полімерних матеріалів та їх переробки. Так, наприклад, при виробництві 1 т синтетичного волокна в середньому необхідно 15 тис. кВТ • год електроенергії і 7—8 т пари. Для розміщення таких виробництв особливо важливе значення має наближення їх до теплоелектростанцій.

Слайд 16

НЕДОЛІКИ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ При розміщенні хімічних підприємств істотне значення має врахування екологічного чинника. При недосконалій технології галузь має багато відходів, що негативно впливають на навколишнє середовище. Необхідно вдосконалювати технологію виробництв, впроваджувати безвідходні і маловідходні технології, уникати надмірної територіальної концентрації виробництва. Всі вищезазначені чинники по-різному проявляються при розміщенні окремих видів виробництв галузі.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка