X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Формування цінової політики підприємства в різних ринкових структурах

Завантажити презентацію

Формування цінової політики підприємства в різних ринкових структурах

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

«Формування цінової політики підприємства в різних ринкових структурах»

Слайд 2

Підходи до визначення сутності цінової політики Підхід Прихильники підходу Переваги підходу Недоліки підходу Цінова політика як мистецтво управління цінами і ціноутворенням ГензяВ.П.КолесниковО.В.ФедорцеваА.М Розглядає такий аспект цінової політики як управління ціноутворенням Ототожнення цінової політики з процесом управління ціноутворенням переводить її до позаекономічної площини. Цінова політика як діяльність підприємства Тормоса Ю.Г Зазначає, що ціноутворення пов’язане з основною діяльністю підприємства. Ціноутворення є одним з управлінських процесів, що обслуговують певні види діяльності, а не видом діяльності підприємства як таким.     Цінова політика як процес формування конкретної ціни на товар Акулич І.Л. Моргунов В.І. Акцентує увагу на центральній складовій цінової політики – ціні на товар. Зводить цінову політику лише до процесу встановлення ціни, не розглядаючи інші її аспекти Цінова політика як система цілей і методів їх досягнення Єсипова В.Є. Ростовський Ю.М. Гречкова В.Ю. Підкреслює необхідність встановлення цілей у процесі ціноутворення Акцентує увагу лише на цілях та засобах їх досягнення Цінова політика як правила встановлення рівня цін Воронкова Р.И Пузанова Є.П. Марн М. Ренгр Є. Завада К Шуляк П.Н   Акцентує увагу на наявності певних обмежень при формування цінової політки. Фокусування на правилах встановлення цін та ігнорування таких аспектів, як процедура встановлення і зміни ціни, структура ціни тощо

Слайд 3

Галузеві фактори, держава, внутрішньо фірмові фактори,фактори суміжних галузей Цінова політика Елементи цінової політики

Слайд 4

Система принципів цінової політики підприємства Загальні принципи цінової політики: Наукова обґрунтованість; цільова спрямованість; безперервність; єдність ціноутворення і контролю з боку держави; Принципи цінової політики, що враховують особливості виду діяльності підприємства: забезпечення відповідності напрямків і змісту цінової політики напрямкам і змісту загальної економічної політики підприємства та загальної стратегії його розвитку; формування цінової політики з урахуванням стану і змін кон’юнктури ринку відповідних товарів і відповідного сегменту ринку; урахування цінової чутливості, систематичне і комплексне дослідження ринкової ситуації, відповідність цінової політики формам і видам збуту, каналам товаропросування; гнучкість і динамізм цінової політики; врахування внутрішніх і зовнішніх по відношенню до підприємства чинників; забезпечення узгодженості ціни з іншими елементами маркетингу та управління; комплексний характер цінової політики Система принципів цінової політки

Слайд 5

Система цілей цінової політики

Слайд 6

Етапи формування цінової політики (Котлер Ф., Говард К., Уткін Е.А.)

Слайд 7

Групи факторів формування цінової політики

Слайд 8

Класифікація методів ціноутворення

Слайд 9

Застосування методів ціноутворення в різних ринкових структурах Метод повних витрат; Метод виробничих витрат; Метод змінних витрат; метод аналізу точки беззбитковості; Метод на основі рентабельності активів; Метод максимально прийнятної ціни; Метод трьох рівнів ціни та ін. Метод структурних аналогій; Метод питомої ціни; Слідування за лідером; Методи, притаманні монополії Метод повних витрат; Метод змінних витрат; Метод орієнтації на поточні ціни Метод визначення економічної цінності товару; Максимально прийнятної ціни; Трьох рівнів ціни; Агрегатний метод; Метод структурної аналогії; Метод кореляційно-регресійного аналізу Метод орієнтації на поточні ціни Ціноутворення на основі цінових класів та ін. Монополістична конкуренція Досконала конкуренція Монополія Олігополія

Слайд 10

Список використаних джерел Павленко А.Ф. Маркетингова політика ціноутворення: монографія/А.Ф. Павленко, Л.В. Корнієв.—К.: КНЕУ, 2004.—332 с. Швед В.В. Цінова політики підприємства-імпортера споживчих товарів: сутність та основні характеристики.// Торгівля і ринок України: збірник наукових праць. — 2009— № 27. — с. 230 - 235 Акулич И.Л. Межденародній маркетинг: учеб. Пособие/ И.Л. Акулич. — Минск: Выш. шк., 2006. — 544 с. Печенюк А.В. Етапи та принципи формування маркетингової цінової політики підприємств бурякоцукрового під комплексу.// Український соціум. — 2011. — №17. [Електронний ресурс]. Режим доступу: // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Evu/2011_17_1/Pecheniuk.pdf Котлер Філіп Основы маркетинга: Пер с анл./ Филип Котлер, Гари Армстонг-9-е изд. — М.: Вильямс., 2003.—1200 с.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка