X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Фандрейзинг: основні поняття та принципи

Завантажити презентацію

Фандрейзинг: основні поняття та принципи

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Фандрейзинг: основні поняття та принципи

Слайд 2

«Фандрейзінг – залучення додаткових ресурсів для підтримки локальних ініціатив”

Слайд 3

Як профінансувати важливі для громади проекти? Можливо через…. Державний бюджет Місцевий бюджет Спонсорів - місцевих підприємців Кредит А якщо коштів не вистачає?

Слайд 4

Спонсорська допомога Членські внески Гранти від міжнародних фондів Збір Пожертвувань Проведення благодійних аукціонів Громадські акції Надання консультацій Фінансування мікропроектів Соціальна робота з підлітками Адресна допомога Місцева громадська організація або місцевий благодійний фонд

Слайд 5

Фандрейзінг – цілеспрямований систематичний пошук та залучення ресурсів для реалізації проектів, які спрямовані на вирішення соціально значущих проблем або підтримки соціально-спрямованих груп та організацій Тобто потрібні донори…

Слайд 6

Донори – хто вони? Донорська організація – установа, яка надає постійну благодійну фінансову, матеріальну чи технічну допомогу на вирішення соціальник проблем іншим організаціям за чітко визначеними правилами та пріоритетами. Види: Державні фонди Приватні (іменні) фонди Посередницькі фонди Фонди територіальних громад (Community Foundation)

Слайд 7

Види донорських організацій: Міждержавні – діяльність фінансують декілька держав (Світовий банк) Державні - фонди, які фінансуються з державного бюджету (американський – USAID, канадський – СІДА) Приватні – недержавні некомерційні організації, які засновані приватними особами або компаніями, та існують, в основному, на дивіденди від капіталу та благодійні внески (Фонд Дж.Сороса, Фонд Мак Артуров, Фонд Форда, Фонд Пінчука, Фонд Катерини Ющенко) Посередницькі – громадські організації, які фінансуються державними або приватними фондами, та розподіляють (Фонд Євразія, Каунтерпарт, ПАУСІ)

Слайд 8

Фонд територіальної громади – установа,що сприяє і підтримує благодійну та громадську діяльність на місцевому рівні для підтримання її життєдіяльності через розподіл безповоротної допомоги на конкурсній основі Ключові ознаки ФТГ – Працюють у конкретному географічному регіоні Мають фінансову основу – “евдамент”(недоторканий капітал),щоб фінансувати довгострокові програми Накопичення благодійних коштів направляються для фінансування соціальних проектів та програм Мають орган управління, до якого входять представники широких кіл місцевої громади За укр.Законод. – ФГТ може створити недержавна організація або об’єднання громадян(ст.5 ЗУ”Про благодійництвота благодійні організації”),однак система оподаткування не дає можливості накопичувати “евдамент”

Слайд 9

Чому фонди допомагають вирішувати наші проблеми Мотивація Міжнародних донорських організацій: Знизити потенційну загрозу для своїх країн(нелегальну міграцію,поширення захворювань,наслідки бойових дій та терактів, екологічні катастрофи) Поширити ідеї,в т.ч.ведення справ(підтримка реформ, демократії-прозорість рішень, свобода ЗМІ, зниження корупції, раціональне використання енергії) Допомогти компаніям отримати нових співробітників, наукову інформацію та розробки(стипендіальні програми для студентів та науковців, фінансування індивідуальних досліджень) Збагатити культурний та творчий світ(культурні обміни,фестивалі) Прим. За різними даними, міжнародні донори щорічно вкладають тільки в українські неприбуткові організації від 40 до 90 млн. дол. США

Слайд 10

Мотивація вітчизняних благодійників, спонсорів: Потреба допомогти, зробити добру справу Підвищити власній імідж серед своїх партнерів(участь у благодійних аукціонах) Один з інструментів маркетингу компанії (PR-акції)

Слайд 11

Як працювати з фондами Перший етап – визначення потреб проводиться визначення та з’ясування проблеми,формується її актуальність, визначаються шляхи вирішення проблем, очікувані результати та необхідні ресурси Другий етап – пошук джерел фінансуваня та ресурсів проводиться аналіз потенційних донорів, визначається їх потенціал та інтереси, через направлення листа-запита визначається можливість підтримки вашої ідеї Третій етап – звернення до фонду підготовка та направлення заявки до відповідного фонду Четвертий етап – аналіз результатів Оцінюється проведена робота, визначається, що було зроблено вдало, а що – потребує доопрацювання

Слайд 12

Процедура розгляду заявок донорськими організаціями Оголошення конкурсу пріоритети, структура заявки (форма), додаткові документи, учасники, види заходів, час прийому заявок Збір заявок Розгляд на засіданні програмної ради Винесення рішень щодо фінансування Підписання грантової угоди

Слайд 13

Хто може брати участь у конкурсах Органи місцевого самоврядування; Неприбуткові (non-profit) організації – громадські організації, благодійні фонди, добровільні об’єднання; Студенти, аспіранти, викладачі; Заклади освіти, бібліотеки

Слайд 14

Як приймають участь у конкурсі на отримання гранту? Типова структура заявки Титульний лист (назва проекту) Коротка анотація (до 1 листа: виконавець проекту, опис проблем, очікуваний результат, необхідне фінансування) Вступ (інформація про організацію та її досвід) Опис проблеми Цілі та завдання проекту Заходи (методи), які будуть виконані для досягнення поставлених цілей - процес організації роботи, календарний план, залучені виконавці,

Слайд 15

7. Оцінка ефективності проекту Подальше фінансування (самодостатність проекту після закінчення фінансування з боку грантодавця) Бюджет – перелік ресурсів, необхідних для проведення проектних заходів: фінансування від фонду, власний вклад організації, фінансування з інших джерел 10. Додатки: устав організації, довідка про статус неприбутковості, інформація про виконавців (резюме), листи підтримки

Слайд 16

За якими критеріями донори оцінюють заявки? Відповідність аплікаційної форми умовам конкурсу Опис проблеми та ідеї проекту – яким чином буде вирішуватись проблема Можливість організації реалізувати проект – досвід проектної діяльності у організації, досвід керівника та бухгалтеру проекту, Рекомендації від інших НГО та установ. Якість підготовки проектної заявки (змістовність, лаконічність…) Сталість результатів – що може залишитись після реалізації проекту

Слайд 17

Зовнішні джерела фінансування, які доступні українським громадам

Слайд 18

Основні організації та програми, які працюють в Україні Світовий банк Програми Європейської Комісії Проекти розвитку ООН Агенції з міжнародного розвитку (Німеччини, США, Канади) Програми малих грантів Фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні

Слайд 19

1.Проекти Світового банку Світовий банк розробляє та фінансує проекти на прохання Уряду України Після оцінки проекту та умов надання позики наступними є переговори, затвердження радою директорів та підписання кредитної угоди. Позика набуває чинності після її ратифікації Верховною Радою. Світовий банк затвердив для України більше 4,5 млрд. доларів США, загалом для інфраструктурних проектів (33); Близько десяти нових проектів перебувають на різних етапах підготовки

Слайд 20

Поточний портфель проектів Світового банку в Україні (1) Сектор Сума позик в еквіваленті млн. доларів США Державний сектор 338 Програма модернізації державної податкової 40 служби Модернізація державної системи статистики 32 2. Енергетика та інфраструктура 330 Проект реабілітації гідроелектростанцій 106 Проект покращення теплопостачання у м. Києві 200 Проект покращення водопостачання м. Львова 24

Слайд 21

Поточний портфель проектів Світового банку в Україні (2) Сума позик в млн.дол. США Соціальний сектор 196 Фонд соціальних інвестицій 50 Проект контролю за епідеміями ТБ та СНІД 60 Рівний доступ до якісної освіти 86 4. Розвиток села 195 Видача земельних актів та створення системи кадастру 195 Приватний сектор 35 Україна: Розвиток через Інтернет 5 Проект розвитку приватного сектору 30

Слайд 22

2.Програми технічної допомоги Європейської Комісії TACIS (ТАСІС) – Програма технічної допомоги Європейського Союзу (замінено на Європейський Інструмент сусідства та партнерства ENPI) BISTRO/TACIS (БІСТРО/ТАСІС) – Програма Малих Проектів TEMPUS/TACIS(ТЕМПУС/ТАСІС) – програма обміну студентами університетів Європи Erasmus Mundus Tacis Nuclear Safety Programme – Програма Тасіс у галузі ядерної безпеки EIDHR – Європейська програма “Демократія та права людини”

Слайд 23

2.Програми Технічної допомоги Європейської Комісії (продовження) СВС (Cross-Border Co-operation Programme)- Програма прикордонного співробітництва IBPP (Institution Building Partnership Programme) – Програма Tacic з партнерства в інституційному розвитку INOGATE( Interstate Oil and Gas Transport to Europe) – Міждержавна програма постачання нафти та газу до Європи Fuel Gap Programme – програма компенсації паливного дефіциту

Слайд 24

3.Програма Розвитку ООН в Україні (UNDP) www.undp.org.ua Діяльність Програми розвитку ООН (основні): Енергія та навколишнє середовище; ВІЛ/СНІД; Державне управління за участю громадян; Муніципальна програма сталого розвитку; “Місцевий розвиток орієнтований на громаду” Доброчесність на практиці: програма врядування; Програма рівних можливостей Запобігання кризи та її подолання Подолання бідності

Слайд 25

4.Агенції з міжнародного розвитку Німецьке товариство технічного співробітництва (GTZ) в Україні знаходиться у м. Ешборн, ФРН. GTZ - це державна агенція, заснована 1975 року згідно з нормами права Німеччини. Основною метою діяльності GTZ є розбудова міжнародної співпраці, забезпечення сталого світового політичного, економічного, екологічного та соціального розвитку, а також сприяння Урядові ФРН у досягненні цілей національної політики розвитку.

Слайд 26

Основним замовником GTZ виступає Федеральне міністерство економічної співпраці та розвитку (BMZ), але крім нього GTZ також активно співпрацює з іншими федеральними міністерствами ФРН, урядами інших країн Європи та світу, численними міжнародними організаціями (Європейською Комісією, ООН, Світовим Банком) та приватними компаніями. Діяльність GTZ побудована на засадах забезпечення суспільної користі та сталого розвитку: усі нерозподілені прибутки, утворені в результаті роботи, одразу ж перенаправляються на інші проекти міжнародної співпраці задля забезпечення сталого розвитку. Станом на сьогодні портфель GTZ налічує близько 2500 проектів, які виконуються у більш ніж 100 країнах. В офісах та проектах GTZ працює понад 10000 співробітників.

Слайд 27

На даний момент в Україні виконуються наступні проекти: Реформа професійної освіти з акцентом на питання енергоефективності Сприяння економічному розвитку та зайнятості Інституційна реформа Міністерства фінансів України Реформа публічного управління та підтримка процесів децентралізації Підтримка фінансової діяльності на селі Енергоефективність у будівлях Реформа у галузі охорони здоров'я та профілактика СНІДу Боротьба із ВІЛ/СНІД у Східній Європі Сприяння німецько-українській кооперації між державними та недержавними учасниками та ініціативами з ВІЛ/СНІД Комунальний розвиток та санація історичної частини міста Львова Сталий економічний розвиток у вибраних регіонах

Слайд 28

4.2 Агентство з міжнародного розвитку США (USAID) www.ukraine.usaid.gov/ukr Проект “Економічний розвиток українських міст” (ЕРУМ) Проект “Ініціатива сприянню кредитуванню” Проект “Реформа місцевих бюджетів в Україні” Проект “Розширення освітніх послуг Асоціації міст України” Проект “Сприяння торгівлі та інвестиціям” (ТІВА) Проект “Партнерства громад”

Слайд 29

4.3. Агентство з міжнародного розвитку Канади (CIDA) Проект “Голос громадськості” www.pvp.org.ua Проект “Регіональне врядування та розвиток” (2005-2010) www.rgd.org.ua Пілотні регіони: Закарпатська та Запорізька області Програма FARM. Канадська підтримка реформи сільськогосподарського сектору України Пілотні регіони: Волинська, Рівненська, Сумська та Дніпропетровська області http://farm.sasktrade.com

Слайд 30

5. Програми малих грантів Програмні відділи при Посольствах Міжнародний фонд “Відродження” (МФВ) Польсько-Американсько-Українська Ініціатива про співпрацю (ПАУСІ) Фонд “Східна Європа” Мережа громадської дії в Україні (UCAN) Творчий центр Каунтерпат Благодійний фонд “Хайфер”

Слайд 31

5.1 Програмні відділи при Посольствах Посольство США в Україні http://kiev.usembassy.gov Корпус миру: http://pcukraine.org Посольство Королівства Нідерландів в Україні (МАТРА) http://www.netherlands-embassy.com.ua Посольство Канади в Україні (www.kyiv.gc.ca) http://www.dfait-maeci.gc.ca/canada%2Deuropa/ukraine/menu-uk.asp Посольство Німеччини в Україні Представництва політичних фондів в Україні http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew

Слайд 32

5.2 Міжнародний фонд “Відродження” http://www.irf.kiev.ua - благочинна організація, місія якої є фінансове та організаційне сприяння становленню демократичного, відкритого суспільства через підтримку значущих для його розвитку громадських ініціатив (частина мережі фондів Сороса) Програмна діяльність МФВ здійснюється як через надання грантів недержавним організаціям, освітнім, просвітницьким та культурним закладам і підприємствам (видавництва) Учасники конкурсу – громадські організації Середній розмір гранту – 5000 – 7000 дол. США

Слайд 33

Програмні напрямки МФВ Розвиток громадянського суспільства Програма “Посилення впливу громадянського суспільства” Програма “ Роми України” Верховенство права Компонент “права людини” Компонент “Сприяння реформі правосуддя” Європейські програми Європейська програма Програма “Схід-Схід”: Партнерство без кордонів” Засоби масової інформації Соціальний капітал і академічні публікації Освітні програми Охорона здоров‘я

Слайд 34

Польсько-Американсько-Українська Ініціатива про Співпрацю (ПАУСІ) www.pauci.org/ua Мета: сприяння розвитку зв’язків між Україною та Польшею через розширення та поглиблення міждержавних зв’язків задля прискорення перебігу економічних і демократичних перетворень в Україні та передбачає створення механізму, який дозволить поширювати та використовувати спільний досвід проведення реформ Пріоритетні напрямки: Реалізація програм на підтримку євроатлантичного курсу України Реформування місцевого самоврядування Запровадження міжнародних та,зокрема, європейських стандартів бізнесу Протидія корупції та запровадження міжнародних етичних стандартів у громадському житті Активізація участі молоді у громадському житті країни

Слайд 35

5.4 Фонд “Східна Європа” (“Євразія”) http://www.eef.org.ua/ua Мета: допомога громадянам власними силами створити умови для побудови свого майбутнього, мобілізуючи ресурси, змінюючи громади та підтримуючи партнерство громад, влади та бізнесу Пріоритетні напрямки: Корпоративна соціальна відповідальність Соціальні програми Місцевий економічний розвиток Державне управління та місцеве самоврядування Енергоефективність “Відкриті двері” Діє з 01.01.2008 р.

Слайд 36

5.5 “Мережа громадянської дії Україні” (UCAN) www.ucan-isic.org.ua/ukr Мета: підтримання розвитку громадянського суспільства в Україні, підвищення громадської відповідальності, сприяючи активному залученню українців до усіх сфер суспільного життя Напрямки діяльності: Розвиток етичних засад Адвокасі (представництво прав та захист інтересів) Центр розвитку громадської філантропії Соціальне підприємництво Український Фонд Корпоративної доброчинності ВІЛ/СНІД Портал відкритих ресурсів

Слайд 37

5.6 “Творчий центр Каунтерпат” http://www.ccc.kiev.ua Мета діяльності благодійного фонду (ТЦК) – сприяння розвитку громадських ініціатив спрямованих на розбудову та зміцнення громадянського суспільства в Україні через творчу розробку і реалізацію благодійних програм та через підтримку громадських організацій, органів місцевого самоврядування і ініціативних груп та задоволення їх потреб Напрямки діяльності: Надання тренінгових та консультативних послуг Надання інформації та випуск публікацій Проведення досліджень та оцінок Адміністрування грантових програм Представлення, лобіювання та захист інтересів громадянського суспільства

Слайд 38

5.7 Фундація “Хайфер” http://www.heifer.org.ua/ukr Хайфер Інтернешенл (Хайфер) – це неприбуткова благодійна організація, віддана справі подолання голоду і бідності у світі та турботи про Землю, шляхом надання допомоги у вигляді тварин, рослин, знань, навичок, а також інших ресурсів бідним сім‘ям для того, щоб вони здобули впевненість в своїх силах. Станом на липень 2006 року, більш ніж 1907 сільських родин з багатьох регіонів України отримали племінну худобу, тренінги та іншу технічну допомогу.

Слайд 39

5.8 Інші фонди та проекти Український Жіночий Фонд Мета конкурсів – підвищення ролі українських жіночих громадських організацій і створення сприятливого клімату для активної участі жінок у суспільному житті каїни http://www.uwf.kiev.ua/ Представництва політичних фондів http://www.kiev.diplo.de/Vertretung/kiev Фонд Конарда Аденаура Фонд Фрідріха Еберта Фонд Фрідріха Науманна Фонд Ганнса Зайделя

Слайд 40

Проект “Гідна Україна” – Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні http;//www.pace.org.ua Мета проекту – підтримка незалежного громадянського моніторингу й представництво та захист громадських інтересів в пріоритетних сферах боротьби з корупцією, що були визначені Урядом України у програмі співробітництва із Корпорацією “Виклики тисячоліття” Компоненти проекту: Підтримка представництва та захисту громадських інтересів Журналістські розслідування та інші антикорупційні ініціативи з боку засобів масової інформації Моніторинг стану корупції та результатів антикорупційних ініціатив українського уряду та організацій громадянського суспільства. Було започатковано в грудні 2006

Слайд 41

6. Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України Фонд є центрального науково – методичною, консультативною та координуючою установою, створеною при Президентові України для підтримки місцевого самоврядування в Україні. Мета Конкурсу – вибір проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, спрямованих на розв’язання актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування та поширення позитивного досвіду, набутого у процесі їх реалізації. Основа: Указ Президента України “Про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування” (№ 952/2002 від 28 жовтня 2002 року), Учасники конкурсу – органи місцевого самоврядування

Слайд 42

Учасники конкурсу: 1-а категорія. Проекти (програми) органів місцевого самоврядування сіл, селищ. Максимальний розмір гранту – до 100 000 грн. 2-а категорія. Проекти (програми) органів місцевого самоврядування міст, районів, районів в містах з населенням до 50 тис. жителів. Максимальний розмір гранту – до 200 000 грн. 3-я категорія. Проекти (програми) органів місцевого самоврядування міст, районів, районів в містах з населенням від 50 тис. до 100 тис. жителів. 4-а категорія. Проекти (програми) органів місцевого самоврядування міст , районів, районів в містах з населенням понад 100 тис. жителів Максимальний розмір гранту – до 1 000 000 грн.

Слайд 43

Орієнтована тематика проектів (програм) Організація ефективної системи надання соціальних послуг населенню Розвиток ефективних механізмів управління Удосконалення процедури прийняття рішень органами місцевого самоврядування: Розробка пропозицій щодо розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування різних рівнів Розробка та реалізація інвестиційної політики місцевого самоврядування Реформування системи житлово-комунального господарства Розвиток мережі громадського транспорту Удосконалення системи планування, забудови та благоустрою населених пунктів Розвиток туристичної діяльності та курортної справи

Слайд 44

Орієнтована тематика проектів (програм) Впровадження механізмів ефективного використання фінансових, земельних,ю майнових та інших ресурсів розвитку місцевого самоврядування Розробка та реалізація проектів (програм) з енерго- та ресурсозбереження, у тому числі у житлово-комунальній сфері Розвиток підприємництва Модернізація інженерної інфраструктури Підвищення безпеки життя, зменшення ризику виникнення природних та техногенних катастроф на території адміністративно-територіальної одиниці: Реформування системи охорони здоров’я, освіти та соціального забезпечення Освітнє, наукове та інформаційне забезпечення розвитку місцевого самоврядування

Слайд 45

Пріоритетні напрями проведення Всеукраїнського конкурсу проектів та програм Розвиток ефективних механізмів управління, зокрема, електронного врядування, запровадження європейських стандартів ISO 9001:2000; Розробка та реалізація інвестиційної політики місцевого самоврядування шляхом підвищення ефективності використання земель територіальних громад; Реформування системи житлово-комунального господарства; Розвиток міжнародного співробітництва в контексті запровадження європейських стандартів в галузі місцевої і регіональної демократії; Розвиток транскордонного та прикордонного співробітництва в контексті євро інтеграції України

Слайд 46

Сайти ресурсних центрів: Громадський простір http://www.civicua.org Ресурсний центр “Гурт” http://www.gurt.org.ua Громадський інформаційно-аналітичний центр для молоді http://ciacy.org.ua

Слайд 47

Стратегічне планування (практичні заняття) Основні завдання процесу підготовки Стратегічного плану: Поділення учасників семінару на групи Командна розробка стислого проекту Стратегічного плану Презентація групами розробленого стислого проекту Стратегічного плану Загальне обговорення та дискусія з питань представлених проектів Стратегічних планів

Слайд 48

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка