X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Державна система контролю

Завантажити презентацію

Державна система контролю

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд * Виконання Україною зобов’язань щодо членства в СОТ і реалізації Європейської політики добросусідства у сільському секторі (секторальний підхід) Державна система контролю Доповідач: Тоні Віл Секторальний підхід

Слайд 2

Слайд * Постанова (EC) № 882/2004 Державна система контролю Перевірки мають виконуватися лише уповноваженими органами країн ЄС, на які покладається моніторинг відповідності суб’єктів господарювання вимогам законодавства Під поняття перевірка підпадають інспекційні перевірки, аудит, моніторинг, нагляд, відбір проб та проведення аналізу Постанова покликана забезпечити цілісність та підвищити дієвість державних систем контролю країн ЄС, а також підвищити стандарти безпеки харчових продуктів і захисту споживачів Секторальний підхід

Слайд 3

Слайд * Постанова (EC) № 882/2004 Перевірки в рамках державної системи контролю повинні… проводитися регулярно; спиратися на аналіз ризиків; проводитися без попереднього сповіщення; охоплювати всі ланки харчового ланцюга “від ферми до столу”; стосуватися тих харчових продуктів і кормів для тварин, які вироблені в ЄС, імпортуються в ЄС та експортуються з ЄС Секторальний підхід

Слайд 4

Слайд * Постанова (EC) № 882/2004 Планування офіційних перевірок має враховувати: ризики, пов’язані з тваринами, кормами для тварин та використанням будь-яких процесів, матеріалів, сполук та операцій, що можуть впливати на безпеку харчових продуктів чи кормів для тварин, здоров’я тварин та захист тварин; дані про дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства і правил у сфері здоров’я тварин та охорони тварин у минулому; достовірність даних перевірок, що проводилися в минулому; будь-які свідчення невідповідності встановленим вимогам. Секторальний підхід

Слайд 5

Слайд * Постанова (EC) № 882/2004 Уповноважені органи Кожна країна – член ЄС – зобов’язана створити один центральний уповноважений орган у сфері контролю за безпекою харчових продуктів Зазвичай таким органом є міністерство або “незалежне” відомство, наприклад: Ветеринарно-продовольча адміністрація Данії; Комісія з безпеки харчових продуктів Ірландії Агентство з продовольчих стандартів Великобританії Кожна країна ЄС має право створювати також децентралізовані уповноважені органи, наприклад, регіональні (обласні) чи районні, нагляд за діяльністю яких здійснює центральний уповноважений орган Секторальний підхід

Слайд 6

Слайд * Постанова (EC) № 854/2004 Принципи роботи та обов’язки уповноваженого органу Дієвість державного контролю Неупередженість і підзвітність Доступ до належним чином обладнаних лабораторій Наявність повноважень щодо виконання та примусового виконання перевірок та інших заходів Планування на випадок непередбачених обставин Координація роботи центрального та інших уповноважених органів, наприклад, регіональних (обласних) Здійснення моніторингу, нагляду та аудиту Навчання державних інспекторів Секторальний підхід

Слайд 7

Слайд * Постанова (EC) № 882/2004 Відбір проб та проведення аналізу Методи відбору проб та проведення аналізу мають відповідати відповідним правилам ЄС або визнаним міжнародним правилам або, за їх відсутності, національним правилам чи іншим правилам, що спираються на наукові свідчення Європейська Комісія встановлює щорічні програми державного контролю з метою координації відбору проб всіма країнами ЄС Країни ЄС впроваджують також свої національні програми Секторальний підхід

Слайд 8

Слайд * Постанова (EC) № 882/2004 Уповноважені лабораторії Уповноважені органи призначають уповноважені лабораторії, які мають бути акредитовані за такими стандартами: (a) EN ISO/IEC 17025 “Загальні вимоги щодо компетенції лабораторій, що виконують аналізи та калібрування” (b) EN 45002 “Загальні критерії оцінювання лабораторій, що проводять аналізи"; (с) EN 45003 “Система акредитації лабораторій, що проводять аналізи та калібрування – загальні вимоги щодо функціонування та визнання” Секторальний підхід

Слайд 9

Слайд * Постанова (EC) № 882/2004 Контроль за імпортом з третіх країн Дія Постанови 882/2004 не поширюється на ветеринарні перевірки продуктів тваринного походження Уповноважені органи повинні використовувати результати аналізу ризиків при здійсненні контролю за імпортом кормів для тварин і харчових продуктів нетваринного походження з третіх країн Пункти імпортування продуктів до країн ЄС мають бути чітко визначені (порти, аеропорти, наземні пункти перетину кордону) Імпортер зобов’язаний наперед сповістити уповноважений орган про кожну партію продуктів, що постачається Секторальний підхід

Слайд 10

Слайд * Постанова (EC) № 882/2004 Контроль за імпортом з третіх країн Партія продукції, що не задовольняє правила ЄС, має бути повернена до країни походження (третьої країни) Повернення партії продукції до країни походження (третьої країни) регулюється докладними правилами Витрати, пов’язані з поверненням партії товару до третьої країни, оплачуються імпортером Існує процедура погодження з ЄС перевірок третіми країнами продукції, що експортується ними до ЄС Секторальний підхід

Слайд 11

Слайд * Постанова (EC) № 882/2004 Контроль за імпортом з третіх країн Уповноважені органи контролю та національні митні служби зобов’язані тісно співпрацювати Митні служби не мають право допускати харчові продукти та корми для тварин з третіх країн на митну територію ЄС, якщо на це не одержано дозвіл уповноваженого органу контролю Секторальний підхід

Слайд 12

Слайд * Постанова (EC) № 882/2004 Офіційний контроль ЄС у третіх країнах Експерти ЄС здійснюють офіційний контроль у третіх країнах для з’ясування відповідності законодавства та державних систем контролю за безпекою харчових продуктів цих країн законодавству ЄС з питань безпеки харчових продуктів, кормів для тварин та здоров’я тварин Такі офіційні перевірки виконуються експертами Європейського продовольчо-ветеринарного бюро (FVO) Під час своїх недавніх поїздок до України експерти Європейського продовольчо-ветеринарного бюро аналізували стан виробництва рибних продуктів, соняшникової олії, молочних продуктів, а також функціонування системи контролю і моніторингу залишків препаратів та державної системи контролю за якістю харчових продуктів у згаданих секторах Секторальний підхід

Слайд 13

Слайд * Постанова (EC) № 854/2004 Державна система контролю за безпекою харчових продуктів тваринного походження Постанова 854/2004 встановлює чіткі правила здійснення державного контролю за харчовими продуктами тваринного походження, призначеними для споживання людиною Уповноважені ветеринари зобов’язані перевіряти та інспектувати підприємства, що займаються забоєм худоби, пунктів заготівлі дичини та певні категорії м’ясокомбінатів Країни ЄС мають право призначати на свій розсуд інспекторів для перевірки та інспектування підприємств інших типів Секторальний підхід

Слайд 14

Слайд * Постанова (EC) № 854/2004 Державна система контролю за безпекою харчових продуктів тваринного походження Аналогічні перевірки проводяться на підприємствах країн ЄС та по відношенню до продуктів, імпортованих з третіх країн Уповноважені органи затверджують переліки підприємств, які задовольняють вимоги законодавства ЄС Включеним до таких переліків підприємств призначається унікальний код У разі виявлення уповноваженим органом серйозних недоліків на підприємстві, його належність до такого переліку може бути призупинена або відкликана Секторальний підхід

Слайд 15

Слайд * Державна система контролю за безпекою харчових продуктів тваринного походження Суб’єкти господарювання зобов’язані надавати уповноваженому органу будь-яку допомогу, необхідну для здійснення державного контролю (наприклад, допускати на територію, надавати необхідні документи та відомості); Державні перевірки включають: перевірки використання належних гігієнічних практик та систем управління безпекою харчових продуктів (ХАССП); спеціалізовані перевірки в окремих секторах (свіжі м’ясопродукти, рибні продукти, молоко і молочні продукти) Постанова (EC) № 854/2004 Секторальний підхід

Слайд 16

Слайд * Уповноважений ветеринар Призначається уповноваженим органом Повинен задовольняти кваліфікаційні вимоги Повинен здати іспит на наявність професійних здібностей Інспектує та перевіряє дотримання підприємствами належних гігієнічних практик (технічне обслуговування обладнання та об’єктів інфраструктури, гігієна виробничих потужностей, гігієна персоналу, навчання, переробка побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною) Перевіряє функціонування системи управління безпекою харчових продуктів ХАССП в частині відповідності продуктів тваринного походження мікробіологічним критеріям, неперевищення дозволеного вмісту заборонених речовин, забруднювачів та залишків хімічних сполук тощо Постанова (EC) № 854/2004 Секторальний підхід

Слайд 17

Слайд * Перевірки, що здійснюються уповноваженими ветеринарами Перевірка даних системи відстеження походження продуктів Дозабійне обстеження Перевірка утримання тварин під час транспортування та забою Післязабійне обстеження Перевірки об’єктів підвищеного ризику (на предмет вмісту трансмісивних губкоподібних энцефалопатій (ТГЕ)) Перевірки поводження з відходами та побічними продуктами тваринництва Проведення лабораторних тестів (для виявлення збудників зоонозу, ТГЕ, інших захворювань) Перевірки ідентифікаційних позначок і позначок про безпеку для здоров’я Уповноважені ветеринари мають право на одержання допомоги з боку ветеринарів-асистентів Постанова (EC) № 854/2004 Секторальний підхід

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка