Читання

Читання — один з видів мовленнєвої діяльності, який спирається на зорове сприйняття графічних знаків та на логічне розуміння їхнього значення. Читати можна по-різному в залежності від мети, яку перед собою ставить читач. Проведені німецькими вченими дослідження дозволили стверджувати, що читання можна поставити в один ряд з іншими корисними видами проведення дозвілля. Після тривалих спостережень з'ясувалося, що під час читання відбувається тренування мозкової активності і стимуляція формування нових синапсів. Значить, в момент читання нервові клітини виробляють активне спілкування з іншими клітинами організму, а це позитивно впливає на збереження здоров'я, розуму і молодості.

Елементи 501—550 із 646.