X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Читацька компетентність

Завантажити презентацію

Читацька компетентність

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Читацька компетентність молодшого школяра Н. І. Заболотна, ЕБГ “Гармонія”

Слайд 2

Вислови про читання Читання – це одне з джерел мислення та розумового розвитку В. Сухомлинський Читання – це віконце, через яке діти бачать, пізнають світ і самих себе В. Сухомлинський Читають усі, та ніяк не всі вміють читати Франсуаза Варан

Слайд 3

Актуальність Сформована читацька компетентність – це крок до морального, інтелектуального, фізичного самовдосконалення, що спонукає до самоосвіти, саморозвитку та самомотивації читання

Слайд 4

Читацька компетентність Літературно-мистецька Ціннісно-світоглядна Комунікативно-мовленнєва Когнітивна Власне читацька Інформаційна

Слайд 5

Читацька компетентність включає: літературно-мистецьку – сприймання літератури як частини культури, розуміння її специфіки як мистецтва слова; власне читацьку – знання теорії, здатність аналізувати художній твір, уміння давати особистісну оцінку прочитаному;

Слайд 6

ціннісно-світоглядну, яка передбачає розуміння світоглядних категорій, що знайшли художнє відображення в літературних творах; комунікативно-мовленнєву, тобто комплексне застосування мовних і немовних засобів з метою спілкування, володіння основними видами мовленнєвої діяльності, здатність до написання творчих робіт тощо;

Слайд 7

інформаційну – оволодіння вмінням самостійно й продуктивно працювати з різноманітними друкованими й електронними джерелами інформації; когнітивну, що передбачає здатність розширювати свої знання про автора, персонажів твору, формувати не тільки вміння розуміти задум автора, а й бажання продовжити його власним текстом.

Слайд 8

розвивати в дітей прагнення до читання; формувати особисті мотиви читання з раннього віку; навчити користуватися бібліотечним фондом; інформувати, консультувати та допомагати читачеві у виборі книг. У формуванні читацької компетентності шкільна бібліотека має вирішувати такі завдання:

Слайд 9

Формування читацької компетентності в бібліотеці Форми роботи: індивідуальні; групові; масові.

Слайд 10

Індивідуальні форми роботи Бесіди під час запису до бібліотеки. Бесіди про прочитану книжку. Інформаційні списки літератури. Аналіз читання формуляра. Рекомендаційні списки літератури.

Слайд 11

Групові форми роботи Бесіди. Анкетування. Бібліотечні уроки. Бібліографічні огляди літератури. Книжкові виставки.

Слайд 12

Масові форми роботи Диспути. Конкурси, турніри. Усні журнали. Літературні вечори, конференції. Презентації книжок.

Слайд 13

Формування в учнів позитивної мотивації до читання

Слайд 14

Визначення мотивації Мотив – (від латинського) приводити в рух, штовхати. Це внутрішнє спонукання особи до певної поведінки для задоволення потреби. Мотивацію можна визначити як сукупність причин психологічного характеру, що пояснює поведінку людини, його спрямованість та активність.

Слайд 15

Потреби Зусилля Дія Нагорода Задоволення Цикл мотивації

Слайд 16

Мотиви до читання (за визначенням учнів): розширити кругозір; отримувати інформацію; знати, звідки вони з’явилися; знати, хто вони; краще розуміти інших; знати, куди ми йдемо; зберігати пам'ять про минуле; орієнтуватися в сьогоденні; скоротати час; сховатися від дійсності; шукати сенс життя; зрозуміти основи нашої цивілізації; задовольняти свою допитливість; підвищувати культурний рівень.

Слайд 17

Об’єкти контролю й оцінювання з читання відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти: Навичка читання з урахуванням усіх її характеристик. Елементарна обізнаність з колом дитячого читання. Усвідомлення учнями літературознавчих понять. Практичні навички роботи із текстами різних жанрів. Бібліотечно-бібліографічні, книгознавчі уміння.

Слайд 18

Модель компетентного читача (молодшого школяра) Має загальні уявлення про бібліотеку та вміє нею користуватися. Має загальне уявлення про книгу, її структуру. Користується довідковою літературою. Частково вміє вибирати книги для самостійного читання. Ознайомлений із каталогами, картотеками. Потребує спільного читання з дорослими та обговорення прочитаного.

Слайд 19

Література Анісімова, В. Л. Шляхи формування в учнів позитивної мотивації до читання / В. Л. Анісімова // Шкільний бібліотекар. – 2011. – № 8. – С. 8. Борисова, О. Є. Компетентний читач – який він? / О. Є. Борисова // Шкільний бібліотекар. – 2011. – № 7. – С. 2-4. Вашуленко, О. Оцінювання читацьких компетентностей молодших школярів: тести, анкети для учнів та батьків / О. Вашуленко // Початкова школа. – 2007. – № 12. – С. 16-20.

Слайд 20

Демиденко, О. Г. Робота шкільної бібліотеки з учнями початкової школи / О. Г. Демиденко // Шкільний бібліотекар. – 2012. – № 6. – С. 2-4. Єрмолова, О. В. Інноваційні технології в роботі шкільних бібліотек / О. В. Єрмолова // Шкільний бібліотекар. – 2012. – № 10. – С. 2-10. Карпій, К. Книгосвіт учня як засіб соціалізації : дослідницький проект / К. Карпій // Шкільний світ. – 2012. – Лют. (№5). – Спецвипуск.

Слайд 21

Навчіть своїх дітей читати так, щоб вони вміли читаючи думати й думаючи читати В. Сухомлинський

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Читання