X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Робота над проблемою

Завантажити презентацію

Робота над проблемою

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Чекригіна Г. Б. методист І категорії ДПТНЗ “К – П ВПУ” ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ В КОНТЕКСТІ ОНОВЛЕННЯ ПТО

Слайд 2

Мета: Поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально –виховному процесі. Адже використання таких технологій на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним, строго диференційованим та індивідуальним. Пошук шляхів підвищення ефективності методичної роботи засобами ІКТ в умовах єдиного інформаційного освітнього простору 3. Важливість раціонального використання педагогічних можливостей ІКТ в процесі перепідготовки вчителів; удосконалення існуючих та розроблення нових дидактичних і методичних систем, які спрямовані на ефективне формування ключових компетентностей педагогів; оновлення та розробку нового навчально-методичного забезпечення, створення нового покоління навчальної літератури;створення можливостей рівного доступу педагогів до сучасних  інформаційних ресурсів.

Слайд 3

Завдання: Формування високого рівня інформаційної культури кожного члена суспільства, держави. Впровадження сучасних інформаційних технологій у практику навчально - виховного процесу; Пріоритетні шляхи розвитку ПТО; ( Із змісту Національної доктрини розвитку України у ХХІ столітті)

Слайд 4

Головні стратегії сучасної освіти Формувати інформаційну культуру учнів повинен кожен вчитель, а не лише вчитель інформатики Враховуючи бурхливий розвиток комп’ютерних технологій, навчання майбутніх користувачів для інформаційного суспільства повинно стати масовим та достатньо швидким Успіхи учнів безпосередньо залежать від якісної підготовки педагогів

Слайд 5

Основні напрямки роботи Інформаційні технології навчання Комп’ютеризація управлінської діяльності Комп’ютеризація навчально-виховної роботи Автоматизація робочих місць Керівника закладу Заступників керівника Секретаря Психолога Бібліотекаря Соціального педагога Апробація електронних засобів навчання Розробка електронного супроводу навчальних занять Робота з тестовими програмними засобами навчання Використання технологій в позакласній роботі

Слайд 6

Використання інформаційних технологій в управлінській діяльності передбачає наявність персональних комп'ютерів на робочих місцях адміністрації, секретаря, психолога, бібліотеки, методичного кабінету, бухгалтерії навчального закладу; наявність одного або декількох комп'ютерних класів; можливість використання комп'ютерів у ПТНЗ об'єднаних в локальну мережу; можливість кожного комп'ютера локальної мережі мати доступ до периферійних пристроїв — факс-модему та принтерів; підключення локальної мережі ПТНЗ до мережі Інтернет; використання сучасних мультимедійних комплексів, до складу яких входять інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, комп'ютер; можливість використання програмного комп'ютерного забезпечення; кадрове забезпечення навчального закладу.

Слайд 7

Що ж таке ІКТ? Будь-яка педагогічна технологія – це інформаційна технологія, оскільки основу технологічного процесу навчання складаєотримання і перетворення інформації. Нові інформаційні технології навчання - це процес підготовки і передачі інформації, кого навчають, засобом здійснення яких є комп'ютер. ІКТ навчання є метатехнологією, оскільки містить всі компоненти педагогічної технології (взаємодію Педагога та учня, інколи опосередковану і асинхронну; специфічні форми, методи і засоби навчання (програмно-педагогічні засоби))

Слайд 8

Головною метою інформаційно-комунікаційних технологій є підготовка тих, хто навчається, до активної і плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві. Під ІКТ розуміють сукупність методів та технічних засобів, які використовуються для збирання, створення, організації, зберігання, опрацювання, передавання, подання й використання інформації. Впровадження ІКТ в освітній процес сприяє виконанню більшості завдань, що стоять перед всією системою освіти. До сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання відносяться Інтернет-технології, мультимедійні програмні засоби, офісне та спеціалізоване програмне забезпечення, електронні посібники та підручники, системи дистанційного навчання (системи комп'ютерного супроводу навчання).

Слайд 9

Урок з використанням ІКТ Такому уроку властиво таке: Принцип адаптивності: пристосування комп'ютера до індивідуальних особливостей учня; Керованість: у будь-який момент можлива корекція вчителем процесу навчання; Інтерактивність і діалоговий характер навчання; - ІКТ мають здатність "відгукуватися" на дії учня і вчителя; "вступати" з ними в діалог, що і становить головну особливість методик комп'ютерного навчання. Оптимальне поєднання індивідуальної та групової роботи; Підтримання в учня стану психологічного комфорту при спілкуванні з комп'ютером; Необмежене навчання: зміст, його інтерпретації і додаток скільки завгодно великі. Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах: як при підготовці уроку, так і в процесі навчання: При поясненні (введення) нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі.

Слайд 10

При цьому комп'ютер виконує такі функції: 1. У функції вчителя комп'ютер являє собою: джерело навчальної інформації; наочний посібник; тренажер; засіб діагностики і контролю. 2. У функції робочого інструменту: засіб підготовки текстів, їх зберігання; графічний редактор; засіб підготовки виступів; обчислювальна машина великих можливостей.

Слайд 11

При проектуванні уроку вчитель може використовувати різні програмні продукти: 1. Мови програмування -за їх допомогою вчитель може скласти різні програмні продукти, які можна використовувати на різних етапах уроку. 2. Можливо при підготовці та проведенні уроку використання готових програмних продуктів (енциклопедій, навчальних програм і т.п.). 3. Велику допомогу при підготовці та проведенні уроків надає вчителю пакет Microsoft Office, який включає в себе крім відомого всім текстового процесора Word ще й систему баз даних Access і електронні презентації PowerPoint. 4. Система баз даних передбачає велику підготовчу роботу при складанні уроку, але в підсумку можна отримати ефективну і універсальну систему навчання та перевірки знань. 5. Текстовий редактор Word дозволяє підготувати роздатковий та дидактичний матеріал. 6. Електронні презентації дають можливість вчителю при мінімальній підготовці і незначних витратах часу підготувати наочність до уроку. Уроки, складені за допомогою PowerPoint видовищні і ефективні в роботі над інформацією.

Слайд 12

Сучасний ППЗ повинен містити такі модулі: - електронний підручник - електронний довідник - тренажерний комплекс (комп'ютерні моделі, конструктори й тренажери) - задачник - електронний лабораторний практикум - комп'ютерна тестуюча система - система планування процесу навчання

Слайд 13

Переваги використання ІКТ Індивідуалізація навчання; Інтенсифікація самостійної роботи учнів; Зростання обсягу виконаних на урок завдань; Розширення інформаційних потоків при використанні Internet; Підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітності форм роботи, можливості включення ігрового моменту: вирішиш вірно приклади - відкриєш картинку, повставляєш правильно всі букви - продвінешь ближче до мети казкового героя. Комп'ютер дає вчителю нові можливості, дозволяючи разом з учнем отримувати задоволення від захопливого процесу пізнання, не тільки силою уяви розсовуючи стіни шкільного кабінету, але за допомогою новітніх технологій дозволяє зануритися в яскравий барвистий світ. Таке заняття викликає у дітей емоційний підйом, навіть відсталі учні охоче працюють з комп'ютером.

Слайд 14

Існуючі недоліки та проблеми застосування ІКТ Ні комп'ютера в домашньому користуванні багатьох учнів і вчителів, час самостійних занять у комп'ютерних класах відведено далеко не у всіх школах; У вчителів недостатньо часу для підготовки до уроку, на якому використовуються комп'ютери; Недостатня комп'ютерна грамотність вчителя; Відсутність контакту з учителем інформатики; У робочому графіку вчителів не відведено час для дослідження можливостей Інтернет; Складно інтегрувати комп'ютер у поурочні структуру занять; Не вистачає комп'ютерного часу на всіх; У шкільному розкладі не передбачено час для використання Інтернет на уроках; При недостатній мотивації до роботи учні часто відволікаються на ігри, музику, перевірку характеристик ПК і т.п; Існує ймовірність, що, захопившись застосуванням ІКТ на уроках, учитель перейде від розвивального навчання до наочно-ілюстративним методам.

Слайд 15

Інформаційна компетентність вчителя (за Н.В.Морзе) Формується при врахуванні вимог інформаційного суспільства та передбачає: використання термінології, апаратної складової, програм і методів ІКТ використання ІКТ у навчанні та створенні методичних та дидактичних матеріалів, формування завдань для учнів з використанням ІКТ розуміння ролі ІКТ у науковій галузі, на якій базується відповідна навчальна дисципліна використання ІКТ для планування та проектування навчального середовища, моніторингу навчальних досягнень учнів використання ІКТ для спілкування в педагогічному середовищі, ознайомлення з ППЗ та підвищення кваліфікації

Слайд 16

Впровадження програми „Intel @. Навчання для майбутнього” Інноваційна освітня програма Intel сприяє підготовці вчителя сучасного типу, навчає його не тільки користуватися комп’ютером, але й повною мірою використовувати його потенціал у навчальному процесі, роблячи урок дійсно сучасним, інформаційно насиченим і цікавим для учнів

Слайд 17

Програма Intel «Навчання для майбутнього» у навчальному процесі сьогодні Складова частина навчальної дисципліни „Нові інформаційно-комунікаційні технології в освіті” Складова частина навчальних курсів (в т.ч. і фахових методик) Факультативні заняття

Слайд 18

Сьогодні, аналізуючи зміни,що відбуваються у навчанні майбутніх учителів і підвищенні кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, досвід викладання, який вони отримали в результаті використання нових педагогічних технологій можна додати: випускники програми є більш конкурентноздатними в освітніх закладах; програма «Навчання для майбутнього» сприяє не тільки підвищенню професіоналізму конкретного викладача, але й, в цілому, сприяє розвитку інформаційної культури педагогів, появі нових педагогічних ініціатив і створює умови для підвищення якості навчальної діяльності; проектна методика стає складовою частиною освітньої системи навчальних закладів.

Слайд 19

Визначення шляхів впровадження програми в навчальний процес в якості складової галузевих стандартів вищої педагогічної освіти Видання підручників, навчальних посібників з грифом МОН України, широкого шлейфу книг, наукових статей, які б відображали б програму зі сторони, як освітнє явище, адаптуючи її до умов української освіти Дослідження можливостей використання програми при викладанні фахових методик, проведенні педагогічних практик Розроблення навчально-методичних матеріалів, змісту освіти, форм організації навчального процесу, апробацію в експериментальних групах Підтримка мережевого товариства учасників і випускників програми на регіональних і всеукраїнських освітніх порталах Організація тренінгів для тьюторів і обмін досвідом між різними педагогічними навчальними закладами, обмін методичними матеріалами з нових курсів програми між методичними кафедрами

Слайд 20

Дякую за увагу! Бажаю творчих успіхів

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка