X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Функціональна логістика

Завантажити презентацію

Функціональна логістика

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Дисципліна “Функціональна логістика” для спеціальності 7.050208 “Логістика”

Слайд 2

Структура дисципліни Курс 3,4 Семестр 5,6,7 Лекції 104 Диф. залік 5,6 семестри Практичні заняття 87 Іспит 7 семестр Самостійна робота 232 Індивідуальна робота 9 Всього годин 432 Домашнє завдання (2) 5 семестр Курсовий проект 6 семестр Курсова робота 7 семестр

Слайд 3

Мета викладання навчальної дисципліни Метою викладання дисципліни “Функціональна логістика” є формування у студентів системних знань базових, ключових та забезпечуючих функцій логістики підприємства, глибоке вивчення технології логістичних процесів на підприємстві та їх технічного, інформаційного, правового, економічного забезпечення

Слайд 4

Завдання вивчення навчальної дисципліни Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками організаційного, технологічного, технічного та інформаційного забезпечення усіх логістичних функцій і процесів та створення базису для подальшого успішного опанування основних фахових дисциплін у системі підготовки менеджера з логістики..

Слайд 5

Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця Дана дисципліна є однією з головних професійно-орієнтованих дисциплін, яка формує у майбутніх спеціалістів з логістики логістичних підходів до організації та управління матеріальними потоками в сферах постачання, виробництва та збуту продукції, послуг.

Слайд 6

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: - технологічні процесів здійснення закупівель, складування матеріальних ресурсів, управління запасами, формування дистрибуційної мережі, транспортно-експедиційного забезпечення логістичної діяльності підприємства; - основних форм документів, що оформляються в процесі здійснення логістичних функцій; - особливостей технічного забезпечення логістичних процесів та необхідності стандартизації й уніфікації логістичної інфраструктури; - основних принципів інформаційного забезпечення координації та інтеграції логістичних процесів і функцій; - нормативно-правових актів, що регламентують логістичну діяльність підприємства та вимоги до окремих логістичних функцій; - організаційно-економічного механізму управління окремими логістичними процесами і функціями, а також їх координації.