X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Логістика

Завантажити презентацію

Логістика

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Дисципліна “Вступ до спеціальності” для спеціальності 7.050208 “Логістика”

Слайд 2

Структура дисципліни

Слайд 3

Мета викладання навчальної дисципліни Мета викладання дисципліни “Вступ до спеціальності” полягає в прискоренні адаптації студентів до умов вузівського життя, ознайомлення їх з організацією навчального процесу і методикою навчання в вузі, профілем спеціальності, перспективами майбутньої професійної діяльності.

Слайд 4

Завдання вивчення навчальної дисципліни знайомство студентів першого курсу із структурою вузу, організацією навчального процесу, правами і обов’язками студентів; знайомство з освітньо-кваліфікаційною характеристикою та освітньо-професійною програмою спеціальності “Логістика”, а також навчальним планом підготовки менеджерів з логістики. формування концептуальної моделі фахівця з логістики та його ролі в управління підприємством; визначення сфер майбутньої професійної діяльності; визначення перспектив розвитку логістики в Україні.

Слайд 5

Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця Навчальна дисципліна "Вступ до спеціальності” знайомить студентів із специфікою навчального процесу та навчальним планом підготовки за спеціальністю “Логістика” та формує початкову уяву про специфіку майбутньої професійної діяльності, а також дозволяє зрозуміти місце і значення наступних навчальних дисциплін для формування професійних знань та умінь.

Слайд 6

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: структуру НАУ, факультету, кафедри; права та обов`язки студента, режим дня, особливості організації навчального процесу в вузі; зміст навчального плану та кваліфікаційні вимоги до спеціалістів з логістики: сфери майбутньої професійної діяльності та перспективи працевлаштування; роль служби логістики в управлінні будь-яким підприємством; значення і перспективи розвитку логістики в Україні; основні тенденції розвитку логістики за кордоном та її застосування як інстументарію підвищення конкурентоспроможності підприємства в ринковій економіці.

Слайд 7

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні вміти: користуватися своїми правами та оптимально планувати свій режим дня, організовувати свою роботу, побут і відпочинок; користуватися бібліотечними каталогами, спеціальною літературою, вести конспекти лекцій; оцінювати комплексність та фундаментальність знань та вмінь, які він здобуде як майбутній фахівець; визначати роль, перспективи та значимість своєї майбутньої професії.

Слайд 8

Зміст навчальної дисципліни Модуль №1 „Концептуальна модель та стандарт підготовки фахівців з логістики у вищих навчальних закладах України” Модуль №2 „Логістика як сфера професійної та наукової діяльності»

Слайд 9

Список рекомендованої літератури Гаджинский А.М. Логистика: Учебн.пособ. - М., 1999. - 230 с. Основы логистики: Учебн. пособие /Под ред. Л.Б.Миротина, В.И.Сергеева. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 2000 с. Крикавський Є. Логістика: Навч.посібник. – Львів: Вид-во ДУ “Львівська політехніка”, 1999. – 264 с. Отделы логистики в компаниях. Сборник материалов. – М:КИА центр, 2002. Бауэрсокс Доналд Дж., Клосс Дейвид Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок / Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2001. – 640 с. Бизнес и логистика: Сборник материалов Московского Международного логистического форума, 1999, 2000, 2001, 2002. Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики: Збірник доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 1999, 2000,2001,2002. Журнал “Логістика” (Москва). Журнал “ЛогИнфо” (Москва).

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Економіка