X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Вступ до медичної біології. Структурно-функціональна організація клітини

Завантажити презентацію

Вступ до медичної біології. Структурно-функціональна організація клітини

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

«Медична біологія» Вступ до медичної біології. Структурно-функціональна організація клітини к. б. н., доцент Котляренко Л.Т.

Слайд 2

Актуальність теми: Медична біологія – наука про основи життєдіяльності людини, що вивчає закономірності спадковості, мінливості, індивідуального розвитку й морфологічної адаптації людини до умов навколишнього середовища у зв’язку з її біосоціальною суттю та впливом молекулярно-генетичних, клітинних, онтогенетичних, популяційних, екологічних факторів на здоров’я людини. Завдання медичної біології – визначити роль біологічних процесів у забезпеченні здоров’я індивідуума.

Слайд 3

Питання лекції 1. Загальна характеристика життя. 2. Людина в системі природи. 3. Клітинний рівень організації живого. 4. Структурно-функціональна організація еукаріотичних клітин.

Слайд 4

Література Основна: 1. Медична біологія / за ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – С. 18-81. 2. Биология: Учебник: В 2 т. /Под ред. В.Н.Ярыгина. - М.: Высш. шк., 1999. – Т.1. С. 7-49. 3. Биология: Учебник /Под ред. В.Н.Ярыгина. М.: Медицина, 1985. – С. 11-16, 35-50. 4. Слюсарев А.А., Жукова С.В. Биология. - К.: В. шк. 1987. – С. 3-26, 117-119. 5. Слюсарєв А.О., Жукова С.В. Біологія. - К.: Вища шк., 1992. – С. 14-31 . Додаткова: 1. Лекції з медичної біології: Навч. посібник /Корольов В.0., Яригін В.М. та ін. К.: Вища шк., 1993. – С. 6-16.

Слайд 5

Основні етапи розвитку вчення про клітину

Слайд 6

Технічні засоби для вивчення клітини

Слайд 7

Залежність стану здоров’я індивідуума від процесів, що належать до основних еволюційно зумовлених рівнів організації життя. ТДМА

Слайд 8

Основні складові профілактичного напряму в медицині й охороні здоров’я Здорова спадковість Здорове середовище життя Здоровий спосіб життя ТДМА

Слайд 9

Клітина – це структурна одиниця живих організмів, що являє собою певним чином диференційовану ділянку цитоплазми, оточеною клітинною оболонкою. Неклітинні форми життя- віруси Прокаріотичні клітини: бактерії, синьо-зелені водорості (ціанобактерії). Малий вміст ДНК. Евкаріотичні клітини Велика кількість ДНК ТДМА

Слайд 10

Клітинна оболонка ТДМА

Слайд 11

Транспорт речовин через плазматичну мембрану Пасивний транспорт Активний транспорт

Слайд 12

Цитоплазма – забезпечує діяльність клітини як єдиної цілісної системи Безструктурна частина цитоплазми - гіалоплазма – розчин органічних і неорганічних речовин, може змінювати свою в’язкість Структурні компоненти цитоплазми - включення (тимчасові компоненти), органоїди (постійні компоненти). ТДМА

Слайд 13

Ендоплазматична сітка, рибосоми Гранулярна (містить рибосоми) – забезпечує транспорт речовин у клітині, синтезує білки, ліпіди, вуглеводи. Агранулярна (без рибосом) – забезпечує транспорт речовин у клітині, синтезує ліпіди, вуглеводи. Рибосоми – здійснюють синтез білка. ТДМА

Слайд 14

Мітохондрії Забезпечують клітину енергією. Енергія вивільняється при розпаді АТФ. Синтез АТФ здійснюється ферментами на мембранах мітохондрій. ТДМА

Слайд 15

Комплекс Гольджі Приймає продукти синтетичної діяльності клітини і речовини, що надходять у клітину із зовнішнього середовища. Нагромаджує ці речовини в елементах комплексу у вигляді зерен або крапель. Використовує в клітині або виводить у зовнішнє середовище. Лізосоми - виконують травну функцію. Розщеплюють білки, жири, вуглеводи. ТДМА

Слайд 16

Клітинний центр Відіграє важливу роль у поділі клітини. Бере участь в утворенні веретена поділу клітини. Забезпечує рівномірний розподіл хромосом між дочірніми клітинами. ТДМА

Слайд 17

Органоїди руху клітин ТДМА

Слайд 18

Ядро – забезпечує процеси біосинтезу й передавання спадкової інформації Ядерна оболонка (двомембранна з порами) – відокремлює ядро від цитоплазми, дає змогу здійснюватися обміну між ядром і цитоплазмою. Каріоплазма, або ядерний сік – середовище в якому перебувають ядерця та хромосоми. Ядерця – у них синтезуються РНК, яка входить до складу рибосом. Хроматин, який складається з хромосом – містять ДНК, у якій міститься спадкова інформація, що передається з покоління в покоління.

Слайд 19

Рівні спіралізації хромосоми ТДМА

Слайд 20

Структурна організація хромосом 1. довге плече; 2. коротке плече; 3. центромера; 4. вторинна перетяжка; 5. супутник; 6. хроматиди. ТДМА

Слайд 21

Типи хромосом ТДМА

Слайд 22

Каріотип – набір хромосом у клітинах організмів, які належать до одного біологічного виду, характеризуються певними розмірами, формою, кількістю. Диплоїдний набір хромосом (2n) – повний набір хромосом, міститься у соматичних клітинах 2n=44a+XX 2n=44a+XY Гаплоїдний набір хромосом (n) – половинний набір хромосом, міститься у статевих клітинах n=22a+X n=22a+Y, n=22a+X ТДМА

Слайд 23

Які у Вас є запитання? Дякую за увагу! ТДМА

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Медицина