X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Національні рухи в світі на початку ХХ ст."

Завантажити презентацію

"Національні рухи в світі на початку ХХ ст."

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Національні рухи в світі на початку ХХ ст.

Слайд 2

Поняття національного руху Національний рух – суспільний чи політичний рух, який керується якимось конкретними цілями, ідеями, мотивами і мають зовнішню загальну ціль Ідеологія — система філософських поглядів та ідей, які відображають ставлення їх членів до дійсності, один до одного, способи перетворення цієї дійсності відповідно до ідеалів певного суспільного руху

Слайд 3

У провідних країнах світу поширюються такі ідеологічні течії:

Слайд 4

Лібералізм Лібералізм (фр. libéralisme) — філософська, політична та  економічна теорія, а також ідеологія, яка виходить з положення про те, що індивідуальні свободи людини є правовим базисом  суспільства та економічного  ладу. Зародився як ідеологія буржуазії у 17 ст. і остаточно оформився як ідейна доктрина до середини 19 сторіччя.

Слайд 5

Ідеологи Алексіс Токвіль Джон Локк Жан Жак Руссо Адам Сміт Томас Джефферсон Максиміліан Робеспєр

Слайд 6

Консерватизм Консервати зм (фр. conservatisme, від лат. conservo — «охороняю», «зберігаю») — визначення ідейно- політичних, ідеологічних і культурних течій, що спираються на ідею традиції та спадкоємності в соціальному та культурному житті. Для консерватизму характерні прихильність до існуючих та установлених соціальних систем і норм, «скептичне» сприйняття ідей рівності людей, неприйняття  революцій та радикальних реформ, обстоювання еволюційного органічного, максимально повільного розвитку.

Слайд 7

Ідеологи Едмунд Берк Бенджамін Дізраелі Карл Маркс Роберт Піл Рендольф Черчиль

Слайд 8

Націоналі зм (фр. nationalisme) — ідеологія і напрямок політики, базовим принципом яких є теза про цінність нації як вищої форми суспільної єдності і її первинності в державотворчому процесі. Відрізняється різноманіттям течій, деякі з них суперечать одне одній. Як політичний рух, націоналізм прагне до відстоювання інтересів національної спільноти у відносинах з державною владою.

Слайд 9

Радикалізм Радикалізм (англ. radicalism) — духова настанова, спосіб мислення, а наслідком його також дія, що послідовно і прямолінійно йде до наміченої мети, відкидаючи будь- який компроміс. Радикалізм виявляється у різних ділянках: філософії, етиці, релігії, як напрям, який повністю не погоджується з панівними поглядами (для прикладу — атеїзм, матеріалізм).

Слайд 10

Ідеологи Дж. Локка У. Годвін Ж.-Ж. Руссо

Слайд 11

Соціалізм Соціалізм — назва учень, в яких як мета та ідеал висувається здійснення принципів соціальної справедливості, свободи й рівності, а також суспільного устрою, що втілює ці принципи

Слайд 12

Ідеологи  П. Ж. Прудон К. Маркс Дж. Н*єрере Е. Кабе

Слайд 13

Більшовизм Більшовизм - революційна марксистська течія політичної думки і політичний рух, пов'язана з формуванням партії соціальної революції, як авангарду робітничого класу, послідовним інтернаціоналізмом і постановкою соціального експерименту: взяттям влади до дозрівання всіх необхідних передумов .Зародилося на початку XX століття в Росії і було пов'язано з РСДРП

Слайд 14

Комунізм Комуні зм (від лат. communis — спільний, загальний) — політична ідеологія, заснована на ідеї спільного  майна суспільства, загальної рівності та свободи. В суспільних відносинах комуністичне вчення наголошує на пріоритеті інтересів колективу над інтересами окремої людини, на абсолютній домінанті, підкоренні людської особистості інтересам спільноти.

Слайд 15

Ідеологи Вінстенлі Бабеф Ф. Енґельс В. Ленін

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Всесвітня історія