X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Лінгвістичні погляди Вільгельма фон Гумбольдта

Завантажити презентацію

Лінгвістичні погляди Вільгельма фон Гумбольдта

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Лекція 5 для магістрів факультетів германської філології, романської філології та сходознавства

Слайд 2

Формування лінгвістичних поглядів Вільгельма фон Гумбольдта. Перша лінгвістична праця «Про порівняльне вивчення мов стосовно різних епох їхнього вивчення» (1820 р.). Стадіальна концепція розвитку мов. Поняття внутрішньої форми мови.

Слайд 3

Освіта: Франкфуртський і Геттінгенський університети Наукова сфера інтересів: мовознавство, антропологія, етнографія, історія, філософія, естетика Працював дипломатом, міністр народної освіти Німеччини (1808-1810 рр.) Заснував Берлінський університет (1810 р.)

Слайд 4

надзвичайно широке знання багатьох мов: баскської, санскриту, китайської, семіто-хамітських, малайсько-полінезійських й індіанських використовував матеріали давньоєгипетської та японської мов

Слайд 5

«Про порівняльне вивчення мов стосовно різних епох їх розвитку» (1820 р.) Стадіальна концепція розвитку мов: 1 етап Первісне, але повне утворення органічного складу мови 2 етап – становлення мови 4 стадії – граматичне позначення здійснюється за допомогою: 1) синтаксичних конструкцій (звороти мовлення, фрази і речення) – інкорпоруючі мови (полісинтетичні). Слово=речення, яке складається з членів, а не морфем: ninacaqua (ni = я, naca = м’ясо, qua = їсти) = я їм м’ясо. Мексиканьска, австралійська, мови індійців. 2) порядку слів та слів з нестійким речовим і формальним значенням – ізолюючі мови. (Слова не мають внутрішньої (морфемної) структури, словотвірних елементів, тобто комплексу значень. Ізолюючі мови використовують окремі слова, які в синтетичних мовах виражаються афіксами або змінами кореня). Китайська мова;

Слайд 6

Зіставлення мов на 2 етапі – типологія; на 3 етапі – зіставлення картин світу носіїв різних мов.

Слайд 7

Типи мов розглядає як відображення хронологічно послідовних етапів світового мовотворчого процесу, перехід від нижчої до вищої, досконалішої форми Розвідки «Про буквене письмо та його зв'язок з будовою мови» (1824), «Про двоїну» (1827) Тритомна праця «Про мову каві на острові Ява» Теоретичний вступ «Про різноманітність будови людської мови та її вплив на духовний розвиток людства» виклав свою теоретичну концепцію, свою філософію мови

Слайд 8

Ідеї німецької класичної філософії (І. Кант, Г.-В.-Ф. Гегель, Ф.-В. Шеллінг) Теоретико-методологічна основа антропологічний підхід до мови Свідомість – особлива першооснова, яка не залежить від матерії й розвивається за своїми законами

Слайд 9

«мова» і «народ» «мова» і «культура» народ мова культура Мова мислення Мислення не просто залежить від мови, а зумовлюється кожною конкретною мовою

Слайд 10

творчий характер мови Форма існування мови розвиток Мову слід розглядати не як мертвий продукт (ergon), а як творчий процес, безперервну діяльність (energeia)

Слайд 11

Положення про динаміку мовного розвитку та зв'язок кожного стану мови з попереднім реакція на антиісторичну і механістичну концепцію мови XVII-XVIII ст. та на логічні й універсалістські концепції (граматика Пор-Рояля) Уперше закликає вивчати живе народне мовлення

Слайд 12

Усе в мові відображає її форму (фонетика, граматика, лексика) Розрізняє зовнішню (звукову, граматичну тощо) і внутрішню форми Внутрішня форма мови – сукупність шляхів, способів та прийомів, за допомогою яких позамовний зміст передається зовнішніми звуковими засобами Внутрішня форма є головною в мові відрізняє одну мову від іншої; фіксує особливості національного світобачення Поняття внутрішньої форми використав український мовознавець О. Потебня

Слайд 13

торкається проблеми значення й смислу слова Слово не є прямою назвою предмета, а позначенням того, як той предмет був осмислений Типологічні ідеї Гумбольдта Форми багатьох мов можуть збігатися. Пояснює подібністю органів мовлення та спільними законами мислення Не сприймає дедуктивності всезагальної граматики Граматики повинні будуватися на індуктивній основі

Слайд 14

Новий етап у розвитку мовознавства Створив струнку й цілісну лінгвістичну концепцію Теоретично обґрунтував статус порівняльно-історичного мовознавства Заклав основи загального й теоретичного мовознавства Глибокий вплив на розвиток лінгвістики

Слайд 15

Стадіальна концепція розвитку мов Поняття внутрішньої та зовнішньої форми мови Ізолюючі (кореневі) мови Інкорпоруючі мови Аглютинативні мови Флективні мови Антропологічний підхід до мови

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Всесвітня історія