X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Іспанія в 20-30-х роках

Завантажити презентацію

Іспанія в 20-30-х роках

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

УРОК 15 Тема. Іспанія в 20-30-х роках. Мета уроку: охарактеризувати розвиток Іспанії у 1920-1930 х роках, показати причини, які призвели до тривалої кровопролитної громадянської війни і встановлення диктатури генерала Ф. Франко, ознайомити учнів з перебігом подій громадянської війни; закріпити навички аналізу і зіставлення історичного матеріалу, уміння розглядати історичні явища в конкретно-історичних умовах; формувати в учнів стійкі демократичні переконання; виховувати високі моральні якості.

Слайд 2

1. Іспанія після Першої світової війни. 2. Диктатура П. де Рівери. 3. Революція 1931 р. 4. Уряд Народного фронту. «Королівський герб Іспанії» «Прапор Іспанії 1927–1931 рр.»

Слайд 3

Іспанія після Першої світової війни: 1) економічний розвиток: у роки Першої світової війни дотримувалася нейтралітету; пожвавлення економічного розвитку; у промисловості ско рочення виробництва, інфляції, зростання безробіття; економічна відсталість аграрно-промислової Іспанії від розвину тих країн; найбільш розвинені пів нічні області – Каталонія, Басконія й Астурія; піднесення національно-визвольного руху в районах (Каталонія, Басконія, Галісія). 2) політичний розвиток: основа політичної системи – монархія (король Альфонс XIII), яка спиралася на католицьку церкву й армію; розстановка політичних сил – на лівому фланзі – ІСРП – Іспанська соціалістична робіт нича партія, профоб'єднання ЗСТ – Загальний союз тру дящих, КІЛ – Комуністична партія Іспанії, на правому фланзі – монархісти, фінансово-поміщицька олігархія; гостра політична криза 19-21 р., яка виникла через поразку іспан ської армії в колоніальній війні проти марокканського народу;

Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

«Мігель Прімо де Рівера»

Слайд 8

 Державний переворот готувався майже відкрито. 13 вересня 1923 р, генерал Мігель Прімо де Рівера, який командував Каталонським військовим округом, заручившись підтримкою вояччини, духівництва та фінансової олігархії, захопив владу в Барселоні. «Мігель Прімо де Рівера» На фото справа

Слайд 9

Диктатура М. Прімо де Рівери Передача влади королем Іспанії диктатору Примі де Ривері. Заходи диктаторського режиму: створення військової директорії із генералів і адміралів; скасування Конституції 1876 р.; розпуск кортесів (парламенту); заснування М. Прімо де Ріверою фашистської партії «Патріотич ний союз », і запровадження запозиченої у Муссоліні корпоратив ної системи; насильницька іспанізація каталонців і басків. Результати: укріплення монархії на певний час; укріплення профспілкового руху, зростання популярності лівих сил; ігнорування національних проблем; за допомогою Франції відновлена влада Іспанії в Марокко. Крах диктатури – Наростання організованого опору диктатурі. – 28 січня 1930 р. – відставка Прімо де Рівери в умовах світової кризи.Відновлення конституційного правління. – Створення нового уряду Д. Беренгера, який намагався зберегти монархію і заспокоїти громадську думку окремими поступками.

Слайд 10

Революція 1931 р. Передумови й причини: падіння авторитету монархії, збільшення прихильників респуб ліканського правління; економічна криза 1930-х років; невирішеність земельного питання; боротьба басків, каталонців, галісійців за право на самовизна чення; створення Республіканського блоку, який об'єднав прихильни ків республіки. Привід – перемога на муніципальних виборах республіканців. Перебіг подій • Перемога на виборах 12 квітня 1931 р. прихильників республіки. • Захоплення озброєними громадянами муніципалітетів і прого лошення республіки. • 4 квітня 1931 р. король Альфонс XIII залишив країну. • Утворення Тимчасового уряду на чолі з А. Самора. Результати й наслідки: повалення монархії, загострення політичної боротьби, вибір демократичного шляху розвитку за непослідовності ре форм, громадянська війна.

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

Демократичні перетворення в країні: обрання загальним голосуванням кортесів і уряду; прийняття демократичної конституції, яка проголошувала сво боду слова, зібрань тощо; відокремлення церкви від держави; надання автономії Каталонії; проголошення помірної аграрної реформи; обрання президентом республіки Н. Алькала Самора, а прем'єр-міністром лідера лівих республіканців М. Асанья. Непослідовність заходів уряду: збереження поміщицького землеволодіння, збереження економічного впливу церкви, намагання вирішити проблеми силовими, а не економічними ме тодами. Результати й наслідки: • Поразка уряду М. Асаньїпа виборах у листопаді 1933 р. та пере хід влади до рук центристів і правих сил. • Зростання в умовах кризи впливу Комуністичної та Соціалістич ної партій; • Активізація фашистів: створення 1933 р. сином колишнього дик татора X. Прімо де Ріверою фашистської організації «Іспанська фаланга». • 15 січня 1931 р. – підписання лівими силами та республіканцями у відповідь на дії фашистів «Виборчого пакту», відомого в історії як пакт про Народний фронт – масової демократичної органі зації, що об'єднала робітників, селян, підприємців, інтелігенцію та ін.

Слайд 14

Уряд Народного фронту Партійним склад: комуністи, соціалісти, Загальний союз трудящих, Федерація со ціалістичної молоді, Республіканський союз та ін. Програма: припинення репресій, ліквідація безробіття, розширення прав профспілок, самоврядування Каталонії, Басконії та Галісії, зниження податків і орендної плати за землю для селянства. Прихід до влади: • Перемога на виборах у парламент 16лютого 1936р. • Формування уряду Народного фронту на чолі з М. Асанья, який згодом став президентом (на посаді голови уряду його змінив К. Кірога). Основні заходи: відновлення дії Конституції 1931 р.; заборона діяльності фашистських ліг; репресії щодо політичних противників, закриття опозиційної преси; запровадження 40-годинного робочого тижня, щорічну двотижневу оплачувану відпустку; збільшення пенсій і допомоги з безробіття; скуповування зерна у селян за підвищеними цінами; контролю держави над банком та за лізницями.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Всесвітня історія